EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen vuoteen 2020 mennessä: taakanjakopäätös

Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen vuoteen 2020 mennessä: taakanjakopäätös

Taakanjakopäätöksessä vahvistetaan sitovat vuosittaiset kasvihuonekaasujen vähentämistavoitteet Euroopan unionin (EU) maille kaudeksi 2013-2020. Tavoitteet koskevat päästöjä, jotka ovat peräisin useimmilta aloilta, jotka eivät sisälly EU:n päästökauppajärjestelmään (EU ETS), kuten liikenne (lukuun ottamatta lentoliikennettä ja kansainvälistä meriliikennettä), rakennukset, maatalous ja jätteet.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 406/2009/EY, tehty 23 päivänä huhtikuuta 2009, jäsenvaltioiden pyrkimyksistä vähentää kasvihuonekaasupäästöjään yhteisön kasvihuonekaasupäästöjen vähentämissitoumusten täyttämiseksi vuoteen 2020 mennessä.

TIIVISTELMÄ

Taakanjakopäätöksessä vahvistetaan sitovat vuosittaiset kasvihuonekaasujen vähentämistavoitteet Euroopan unionin (EU) maille kaudeksi 2013-2020. Tavoitteet koskevat päästöjä, jotka ovat peräisin useimmilta aloilta, jotka eivät sisälly EU:n päästökauppajärjestelmään (EU ETS), kuten liikenne (lukuun ottamatta lentoliikennettä ja kansainvälistä meriliikennettä), rakennukset, maatalous ja jätteet.

Taakanjakopäätös on osa politiikkoja ja toimenpiteitä, jotka tunnetaan nimellä ilmasto- ja energiapaketti ja jotka auttavat Eurooppaa siirtymään kohti vähähiilistä taloutta ja parantavat sen energiaturvallisuutta.

PÄÄTÖKSEN TARKOITUS

Taakanjakopäätöksessä asetetaan kansalliset päästötavoitteet vuodelle 2020 ilmaistuina prosenttimuutoksina vuoden 2005 päästötasoihin verrattuna. Siinä myös vahvistetaan, kuinka monta tonnia kasvihuonekaasupäästöjä kukin EU-maa saa päästää kunakin vuonna vuosina 2013-2020 päätöksen kattamilla aloilla.

AVAINKOHDAT

 • Päästötavoitteet vuodelle 2020 on määritetty EU-maiden suhteellisen varallisuuden perusteella (mitattuna bruttokansantuotteella, eli BKT:lla asukasta kohti). Ne vaihtelevat rikkaimpien EU-maiden 20 prosentin päästövähennyksestä vuoteen 2020 mennessä (verrattuna vuoden 2005 tasoihin) köyhimmän maan, Bulgarian, 20 prosentin kasvuun.
 • Taakanjakopäätöksessä asetetaan myös rajat kasvihuonekaasupäästöille kullekin maalle kunakin vuonna tasaisen kehityksen takaamiseksi vuoden 2020 tavoitetta kohti. Näitä rajoja kutsutaan vuosittaisiksi päästökiintiöyksiköiksi (AEA).
 • Samanaikaisesti joustavuus tavoitteisiin pyrkimisessä auttaa EU-maita tekemään päästövähennykset kustannustehokkaalla tavalla. EU-maat voivat lainata 5 prosenttia päästökiintiöyksiköistään seuraavalta vuodelta ja ostaa päästökiintiöyksikköjä muilta EU-mailta tai ostaa hyvityksiä tietyistä hankkeista, esimerkiksi hankkeista, joilla autetaan vähiten kehittyneitä maita vähentämään päästöjään. Siinä tapauksessa, että EU-maa vähentää päästöjään vaadittua enemmän ja ylittää siten tavoitteensa kyseisenä vuonna, se voi tallettaa ylimääräiset päästökiintiöyksiköt myöhempää käyttöä varten (käytettävä vuoteen 2020 mennessä) tai myydä ne muille EU-maille.
 • Kunkin maan on ilmoitettava komissiolle joka vuosi päästönsä ja edistymisensä kohti tavoitetta.
 • Jos maan kasvihuonepäästöt ovat jonakin vuonna sallittua suuremmat, sen on ilmoitettava komissiolle, kuinka se aikoo päästä ”takaisin raiteille”, ja sen on maksettava ”sakko” tiukemman päästötavoitteen muodossa seuraavana vuonna.

MISTÄ ALKAEN PÄÄTÖSTÄ SOVELLETAAN?

Vuodesta 2013 vuoteen 2020.

TAUSTA

Torjuakseen ilmaston lämpenemistä Euroopan unioni (EU) on sitoutunut vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään vähintään 20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä verrattuna vuoteen 1990. Saavuttaakseen tämän tavoitteen EU on hyväksynyt seuraavat kaksi keskeistä lakia:

 • 1.

  päästökauppajärjestelmä, joka kattaa yli 11 000 voimalaitosta ja tuotantolaitosta sekä lentoyhtiöt, ja

 • 2.

  taakanjakopäätös (ESD), joka velvoittaa kaikki 28 EU-maata (1) osallistumaan tietyllä osuudella EU:n 20 prosentin kokonaistavoitteeseen. Tämä tapahtuu vähentämällä kasvihuonekaasupäästöjä useimmilla aloilla, jotka eivät kuulu EU:n päästökauppajärjestelmään (ETS).

Lisätietoa on saatavilla Euroopan komission taakanjakopäätöstä käsittelevältä verkkosivulta.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Päätös N:o 406/2009/EY

25.6.2009

-

EUVL L 140, 5.6.2009, s. 136-148.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission päätös 2013/162/EU, annettu 26 päivänä maaliskuuta 2013, jäsenvaltioiden vuosittaisten päästökiintiöiden määrittämisestä kaudeksi 2013-2020 Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 406/2009/EY mukaisesti (EUVL L 90, 28.3.2013, s. 106-110).

Komission täytäntöönpanopäätös 2013/634/EU, annettu 31 päivänä lokakuuta 2013, jäsenvaltioiden vuosittaisten päästökiintiöiden mukauttamisesta kaudeksi 2013-2020 Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 406/2009/EY mukaisesti. (EUVL L 292, 1.11.2013, s. 19-22).

Viimeisin päivitys: 26.03.2015(1) Yhdistynyt kuningaskunta eroaa Euroopan unionista, ja siitä tulee 1.2.2020 alkaen kolmas maa (EU:n ulkopuolinen maa).

Top