EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Puhdasta energiaa liikenteen alalla: eurooppalainen vaihtoehtoisten polttoaineiden strategia

Puhdasta energiaa liikenteen alalla: eurooppalainen vaihtoehtoisten polttoaineiden strategia

Euroopan liikennejärjestelmän toiminta on erittäin riippuvainen tuontiöljystä. Tämä on suuri kustannustaakka Euroopan taloudelle, herättää kysymyksiä toimitusvarmuudesta ja on pitkällä aikavälillä ekologisesti kestämätöntä. Riippuvuus on korvattava vaihtoehtoisilla polttoaineilla ja tarvittavalla infrastruktuurilla.

SÄÄDÖS

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle - Puhdasta energiaa liikenteen alalla: eurooppalainen vaihtoehtoisten polttoaineiden strategia (COM(2013) 17 final, 24.1.2013).

TIIVISTELMÄ

Euroopan liikennejärjestelmän toiminta on erittäin riippuvainen tuontiöljystä. Tämä on suuri kustannustaakka Euroopan taloudelle, herättää kysymyksiä toimitusvarmuudesta ja on pitkällä aikavälillä ekologisesti kestämätöntä. Riippuvuus on korvattava vaihtoehtoisilla polttoaineilla ja tarvittavalla infrastruktuurilla.

TIEDONANNON TARKOITUS

Sen tarkoituksena on esitellä kokonaisvaltainen vaihtoehtoisten polttoaineiden strategia ja selittää, kuinka näitä polttoaineita voidaan käyttää kaikissa liikennemuodoissa. Strategia kattaa teknisen kehityksen, investoinnit uusien polttoaineiden käyttöönottamiseksi ja tavat välittää yleisölle tietoa niiden tuomista eduista.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

  • Eri liikennemuodoille - tie- (matkustaja- ja rahtiliikenne), rautatie-, ilmailu- ja vesiliikenne - ei ole olemassa mitään yksittäistä polttoaineratkaisua.
  • Kaasu: nestekaasu, luonnonkaasu mukaan lukien biometaani, nesteytetty maakaasu, paineistettu maakaasu ja kaasusta-nesteeksi-menetelmä (gas-to-liquid, GTL) luovat uusia mahdollisuuksia.
  • Sähkö: sähköajoneuvot, jotka käyttävät runkoverkon sähköä, ovat yleistymässä teknisen kehityksen myötä.
  • Biopolttoaineet: tärkein vaihtoehtoinen polttoainetyyppi, jolla voidaan saavuttaa 10 prosentin uusiutuvan energian tavoite liikenteessä vuoteen 2020 mennessä. Uusiutuvien energialähteiden osuus liikenteen polttoaineen kulutuksesta EU:n 28 jäsenvaltiossa oli 5,1 prosenttia vuonna 2012.
  • Vety: vetypolttokennoja käytetään yhä yleisemmin autoissa, busseissa, kevyissä pakettiautoissa ja sisävesiliikenteessä.
  • Vaihtoehtoisten polttoaineiden jakelussa tarvittava infrastruktuuri: mahdollisimman kattava, jotta valmistajat voivat hyötyä suurtuotannon eduista ja käyttäjät toimivasta verkostosta.
  • Standardit: yhteiset tekniset ja turvallisuutta koskevat määritykset ovat välttämättömiä, erityisesti sähköajoneuvojen osalta.
  • Kuluttajahyväksyntä: yleisölle tulee tiedottaa uusien polttoainemuotojen eduista ja sitä on kannustettava näiden polttoaineiden käyttöön.

TAUSTAA

Vuonna 2012 öljyn osuus oli 94 prosenttia liikenteessä käytetystä energiasta, mikä aiheutti EU:n kauppataseeseen noin 2,5 prosentin alijäämän suhteessa BKT:hen. Vaihtoehtoisilla polttoaineilla EU:n öljyntuonnin kustannuksia voitaisiin leikata vuosittain 4,2 miljardia euroa vuoteen 2020 mennessä ja 9,3 miljardia euroa vuoteen 2030 mennessä.

Lisätietoa on saatavana puhdasta energiaa liikenteen alalla käsittelevältä Euroopan komission verkkosivustolta.

Viimeisin päivitys: 30.04.2015

Top