EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Biotalousstrategia Euroopalle

Biotalousstrategia Euroopalle

Tässä biotaloutta* käsittelevässä tiedonannossa hahmotellaan laajamittainen strategia Euroopan unionin (EU) kehittämiseksi sellaiseksi, että se käyttää uusiutuvia energialähteitä aiempaa laajemmin ja kestävämmin ympäristöä, energiaa ja elintarvikehuoltoa koskeviin haasteisiin vastaamiseksi sekä talouskasvun edistämiseksi ja työpaikkojen luomiseksi.

SÄÄDÖS

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: Innovointistrategia kestävää kasvua varten: biotalousstrategia Euroopalle (COM(2012) 60 final, 13.2.2012).

TIIVISTELMÄ

Tässä biotaloutta* käsittelevässä tiedonannossa hahmotellaan laajamittainen strategia Euroopan unionin (EU) kehittämiseksi sellaiseksi, että se käyttää uusiutuvia energialähteitä aiempaa laajemmin ja kestävämmin ympäristöä, energiaa ja elintarvikehuoltoa koskeviin haasteisiin vastaamiseksi sekä talouskasvun edistämiseksi ja työpaikkojen luomiseksi.

TIEDONANNON TARKOITUS

Strategian tavoitteena on innovatiivisempi ja vähäpäästöisempi talous, jossa sovitetaan yhteen nämä erilaiset mutta toisiinsa liittyvät haasteet ja omaksutaan kestävä tapa käyttää uusiutuvia biologisia resursseja teollisuudessa. Näin varmistetaan luonnon monimuotoisuus ja ympäristönsuojelu ja edistetään samalla talouskasvua ja työpaikkojen luomista.

Maapallon väkiluvun odotetaan lisääntyvän yli 30 prosenttia seuraavien 40 vuoden aikana. Näistä monimutkaisista haasteista selviäminen edellyttää tutkimusta ja innovointia, jotta voidaan saavuttaa nopeasti yhteensovitettuja ja kestäviä muutoksia.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Strategian täytäntöönpanemiseksi siinä esitetään biotalouden toimintaohjelma, jossa keskitytään kolmeen pääalueeseen:

  • Investointien varmistaminen biotalouden alan tutkimukseen, innovaatioihin ja taitoihin EU:n rahoituksella, kansallisella rahoituksella sekä yksityisen sektorin kumppanuuksilla. Biotalouden yliopistotason opintokokonaisuuksien ja ammattikoulutussuunnitelmien kehittämisen tukeminen on tässä tärkeässä asemassa.
  • Parempi koordinaatio ja sitoutuminen biotalouteen liittyviin asioihin luomalla neuvoa-antavia biotalouspaneeleja kaikille tasoille. Biotalouden observatorio valvoo edistymistä, ja strategiassa ehdotetaan myös säännöllisiä konferensseja asianomaisille osapuolille. Kansainvälistä yhteistyötä ja elintarvikehuoltoa, ilmastonmuutosta ja kestävää biomassan saatavuutta koskevan asiantuntemuksen jakamista on edistettävä.
  • Markkinoiden avaaminen ja biotalouden alan kilpailukyvyn parantaminen edistämällä kestävää tuotantoa ja muuttamalla jätteitä uusiksi tuotteiksi. Strategiassa korostetaan myös standardien ja yhtenäisten kestävyyden arviointitapojen merkitystä sekä ”vihreiden”julkisten hankintojen helpottamista.

TAUSTAA

Biotalouden vuotuinen liikevaihto on kaksi biljoonaa euroa, ja se työllistää noin 22 miljoonaa ihmistä. Se on jo nyt yksi EU:n talouden tärkeimmistä osatekijöistä.

On arvioitu, että Horisontti 2020 -ohjelmasta saatavalla biotalousstrategian suoralla rahoituksella voitaisiin luoda noin 130 000 työpaikkaa ja 45 miljardin euron lisäarvo vuoteen 2025.

AVAINTERMI

* Biotalous: talous, jossa käytetään maasta ja merestä saatavia biologisia resursseja ja jätteitä teollisuus- ja energiantuotannon raaka-aineina. Se kattaa myös ympäristöystävällisten teollisuudenalojen biopohjaiset prosessit.

Lisätietoja Euroopan komission biotalouden verkkosivustolta.

Viimeisin päivitys: 23.04.2015

Top