EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

EU ja kansainvälinen ilmastonmuutossopimus vuonna 2015

EU ja kansainvälinen ilmastonmuutossopimus vuonna 2015

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Komission tiedonanto (COM(2013) 0167 final) – Kansainvälinen ilmastonmuutossopimus vuonna 2015: Kansainvälinen ilmastopolitiikka vuoden 2020 jälkeen

TIEDONANNON TARKOITUS

Siinä määritellään peruskysymykset, joita Euroopan komission mielestä olisi käsiteltävä uusimmissa monikansallisissa pyrkimyksissä ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Niiden tarkoituksena on päästä tavoitteeseen, jonka mukaan maailmanlaajuisia päästöjä vähennetään vuoteen 2050 mennessä ainakin 60 prosenttia vuoden 2010 päästötasoihin verrattuna.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

 • EU sitoutui lokakuussa 2014 kaikki talouden alat kattavaan tavoitteeseen vähentää kansallisia kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 40 prosenttia vuoteen 2030 mennessä.
 • Tiedonannossa korostetaan, että uudessa sopimuksessa on otettava huomioon, kuinka maailma on muuttunut ilmastoneuvottelujen alkuvaiheesta vuonna 1990 ja kuinka se muuttuu vuoteen 2030 mennessä.
 • Komission tiedonannossa korostetaan seuraavien osatekijöiden tärkeyttä:
  • Kunnianhimoiset kansalliset sitoumukset selkeisiin ja oikeudenmukaisiin tavoitteisiin, jotka perustuvat yhteiseen oikeudelliseen kehykseen. Tavoitteiden on oltava saavutettavissa ja niitä olisi tarkistettava sitä mukaa, kun maailmanlaajuiset ja kansalliset taloudelliset olosuhteet kehittyvät.
  • Sekä teollisuus- että kehitysmaiden olisi osallistuttava yhteiseen tavoitteeseen, joka on maailmanlaajuisen lämpötilan nousun rajoittaminen alle kahteen celsiusasteeseen.
  • Kaikkien maiden olisi oltava vastuussa toisilleen ja kansalaisille tavoitteiden saavuttamisesta.

TAUSTAA

 • Vuoden 2011 lopulla Yhdistyneet kansakunnat aloitti neuvottelut uudesta ilmastosopimuksesta Durbanissa. Tarkoituksena oli koota yhdeksi kattavaksi järjestelmäksi kirjava joukko sitovia ja vapaaehtoisia järjestelyjä, jotka oli otettu käyttöön vuoden 1992 Kioton pöytäkirjassa.
 • Kansainvälinen yhteisö asetti itselleen tavoitteen uuden ilmastonmuutossopimuksen solmimisesta Pariisissa joulukuussa 2015. EU halusi sen olevan mahdollisimman kunnianhimoinen ja sisältävän konkreettisia sitoumuksia kaikilta suurilta talouksilta. Pariisin ilmastokokouksessa 195 maata hyväksyi ensimmäisen yleismaailmallisen, oikeudellisesti sitovan ja maailmanlaajuisen ilmastosopimuksen. Pariisin sopimus tuli voimaan 4. marraskuuta 2016.
 • Lisätietoja Euroopan komission Pariisin ilmastosopimusta käsittelevältä verkkosivustolta.

ASIAKIRJA

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – Kansainvälinen ilmastonmuutossopimus vuonna 2015: Kansainvälinen ilmastopolitiikka vuoden 2020 jälkeen (COM(2013) 167 final, 26.3.2013)

Viimeisin päivitys: 14.11.2016

Top