Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62007CJ0479

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 5 päivänä maaliskuuta 2009.
Ranskan tasavalta vastaan Euroopan unionin neuvosto.
Kumoamiskanne - Asetus (EY) N:o 809/2007 - Ajoverkon käsitteen määritelmä - Thonaille-verkko - Perusteluvelvollisuus - Suhteellisuusperiaatteen ja syrjintäkiellon periaatteen loukkaaminen.
Asia C-479/07.

European Court Reports 2009 I-00024*

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2009:131

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 5.3.2009 – Ranska vastaan neuvosto

(asia C‑479/07)

Kumoamiskanne – Asetus (EY) N:o 809/2007 – Ajoverkon käsitteen määritelmä – Thonaille-verkko – Perusteluvelvollisuus – Suhteellisuusperiaatteen ja syrjintäkiellon periaatteen loukkaaminen

1.                     Kalastus – Meren luonnonvarojen säilyttäminen – Tekniset säilyttämistoimenpiteet – Yli 2,5 kilometriä pitkien ajoverkkojen kielto (Neuvoston asetus N:o 809/2007) (ks. 36–38 ja 43–45 kohta)

2.                     Toimielinten säädökset, päätökset ja muut toimet – Perustelut – Perusteluvelvollisuuden laajuus (EY 253 artikla) (ks. 49–54 kohta)

3.                     Kalastus – Meren luonnonvarojen säilyttäminen – Tekniset säilyttämistoimenpiteet – Yli 2,5 kilometriä pitkien ajoverkkojen kielto (Neuvoston asetus N:o 809/2007) (ks. 63–70 kohta)

Aihe

Kumoamiskanne – Asetusten (EY) N:o 894/97, (EY) N:o 812/2004 ja (EY) N:o 2187/2005 muuttamisesta ajoverkkojen osalta 28.6.2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 809/2007 (EUVL L 182, s. 1) kumoaminen – Ajoverkon käsite – Vakautettujen verkkojen, kuten thonaille-verkon, sisällyttäminen ajoverkon käsitteeseen – Perusteluvelvollisuuden rikkominen sekä suhteellisuusperiaatteen ja syrjintäkiellon periaatteen loukkaaminen

Ratkaisu

1)         Kanne hylätään.

2)         Ranskan tasavalta velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

3)

Euroopan yhteisöjen komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Top