Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2350

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2350, annettu 16 päivänä joulukuuta 2015, Syyrian tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 36/2012 täytäntöönpanosta

OJ L 331, 17.12.2015, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2350/oj

17.12.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 331/1


NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/2350,

annettu 16 päivänä joulukuuta 2015,

Syyrian tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 36/2012 täytäntöönpanosta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Syyrian tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä ja asetuksen (EU) N:o 442/2011 kumoamisesta 18 päivänä tammikuuta 2012 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 36/2012 (1) ja erityisesti sen 32 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto antoi 18 päivänä tammikuuta 2012 asetuksen (EU) N:o 36/2012.

(2)

Yhden henkilön ja kahden yhteisön ei enää olisi oltava asetuksen (EU) N:o 36/2012 liitteessä II olevassa niiden luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten luettelossa, joihin sovelletaan rajoittavia toimenpiteitä.

(3)

Asetus (EU) N:o 36/2012 olisi näin ollen muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 36/2012 liite II tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 16 päivänä joulukuuta 2015.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

C. DIESCHBOURG


(1)  EUVL L 16, 19.1.2012, s. 1.


LIITE

Poistetaan jäljempänä mainitut henkilö ja kaksi yhteisöä asetuksen (EU) N:o 36/2012 liitteessä II olevasta luettelosta:

A.   Henkilöt

Nro 205 Samir Hamsho

B.   Yhteisöt

Nro 68. Syria Steel SA

Nro 69. Al Buroj Trading


Top