Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0493

2006/493/EY: Neuvoston päätös, tehty 19 päivänä kesäkuuta 2006 , maaseudun kehittämiseen myönnettävän yhteisön tuen määrästä 1 päivästä tammikuuta 2007 31 päivän joulukuuta 2013 ulottuvalla kaudella, sen jakautumisesta eri vuosille ja lähentymistavoitealueille keskitettävästä vähimmäismäärästä

OJ L 195, 15.7.2006, p. 22–23 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 335M , 13.12.2008, p. 370–373 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 073 P. 274 - 275
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 073 P. 274 - 275
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 004 P. 198 - 199

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/493/oj

15.7.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 195/22


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 19 päivänä kesäkuuta 2006,

maaseudun kehittämiseen myönnettävän yhteisön tuen määrästä 1 päivästä tammikuuta 200731 päivän joulukuuta 2013 ulottuvalla kaudella, sen jakautumisesta eri vuosille ja lähentymistavoitealueille keskitettävästä vähimmäismäärästä

(2006/493/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen 20 päivänä syyskuuta 2005 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 (1) ja erityisesti sen 69 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Maaseudun kehittämiseen asetuksen (EY) N:o 1698/2005 mukaisesti myönnettävän yhteisön tuen maksusitoumusmäärärahojen määrä 1 päivästä tammikuuta 200731 päivän joulukuuta 2013 ulottuvalla kaudella, sen jakautuminen eri vuosille ja lähentymistavoitealueille keskitettävä vähimmäismäärä olisi vahvistettava Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission 17 päivänä toukokuuta 2006 talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta tekemän toimielinten välisen sopimuksen (2) mukaisesti.

(2)

Kokonaismäärään olisi sisällytettävä Bulgarialle ja Romanialle varattu määrä ottaen huomioon Bulgarian tasavallan ja Romanian liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen voimaantulo 1 päivänä tammikuuta 2007. Jos liittymissopimus ei tulisikaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007 jommankumman maan tai molempien maiden osalta, kokonaismäärää on mukautettava vastaavasti,

PÄÄTTÄÄ SEURAAVAA:

Ainoa artikla

Maaseudun kehittämiseen asetuksen (EY) N:o 1698/2005 mukaisesti myönnettävän yhteisön tuen maksusitoumusmäärärahojen kokonaismäärä 1 päivästä tammikuuta 200731 päivän joulukuuta 2013 ulottuvalla kaudella, sen jakautuminen eri vuosille ja sanotun asetuksen 2 artiklan j kohdassa tarkoitetuille lähentymistavoitealueille keskitettävä vähimmäismäärä vahvistetaan tämän päätöksen liitteessä.

Tehty Luxemburgissa 19 päivänä kesäkuuta 2006.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. PRÖLL


(1)  EUVL L 277, 21.10.2005, s. 1.

(2)  EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1.


LIITE

Vuosien 2007–2013 maksusitoumusmäärärahojen kokonaismäärä, sen jakautuminen eri vuosille sekä lähentymistavoitealueille keskitettävä vähimmäismäärä (1)

Milj. euroa, vuoden 2004 hinnat (2)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Yht.

EU-25:n sekä Bulgarian ja Romanian kokonaismäärä

10 710

10 447

10 185

9 955

9 717

9 483

9 253

69 750

Lähentymistavoitealueille varattu vähimmäismäärä

27 699


(1)  Ennen yhteisen maatalouspolitiikan markkinamenojen ja suorien tukien pakollista mukauttamista ja muita siirtoja maaseudun kehittämiseen.

(2)  Ilmoitetut määrät on pyöristetty lähimpään miljoonaan, mutta ohjelmatyössä numerotiedot ilmoitetaan lähimpään euroon.


Top