EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D0642

2003/642/YOS: Neuvoston päätös 2003/642/YOS, tehty 22 päivänä heinäkuuta 2003, sellaisen lahjonnan, jossa on osallisina Euroopan yhteisöjen virkamiehiä tai Euroopan unionin jäsenvaltioiden virkamiehiä, torjumista koskevan yleissopimuksen soveltamisesta Gibraltariin

OJ L 226, 10.9.2003, p. 27–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 006 P. 221 - 221
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 006 P. 221 - 221
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 006 P. 221 - 221
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 006 P. 221 - 221
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 006 P. 221 - 221
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 006 P. 221 - 221
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 006 P. 221 - 221
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 006 P. 221 - 221
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 006 P. 221 - 221
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 006 P. 161 - 161
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 006 P. 161 - 161
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 016 P. 68 - 68

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/642/oj

32003D0642

2003/642/YOS: Neuvoston päätös 2003/642/YOS, tehty 22 päivänä heinäkuuta 2003, sellaisen lahjonnan, jossa on osallisina Euroopan yhteisöjen virkamiehiä tai Euroopan unionin jäsenvaltioiden virkamiehiä, torjumista koskevan yleissopimuksen soveltamisesta Gibraltariin

Virallinen lehti nro L 226 , 10/09/2003 s. 0027 - 0027


Neuvoston päätös 2003/642/YOS,

tehty 22 päivänä heinäkuuta 2003,

sellaisen lahjonnan, jossa on osallisina Euroopan yhteisöjen virkamiehiä tai Euroopan unionin jäsenvaltioiden virkamiehiä, torjumista koskevan yleissopimuksen soveltamisesta Gibraltariin

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon sellaisen lahjonnan, jossa on osallisina Euroopan yhteisöjen virkamiehiä tai Euroopan unionin jäsenvaltioiden virkamiehiä, torjumista koskevan yleissopimuksen(1) ("lahjontaa koskeva yleissopimus")

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Lahjontaa koskeva yleissopimus tehtiin neuvoston 26 päivänä toukokuuta 1997 antamalla säädöksellä.

(2) Lahjontaa koskevassa yleissopimuksessa ei ole säännöksiä sen soveltamisesta Gibraltariin.

(3) Lahjontaa koskeva yleissopimus ja monet muut saman oikeusperustan nojalla laaditut yleissopimukset tehtiin Euroopan unionista tehdyn sopimuksen VI osaston nojalla ennen 1 päivää kesäkuuta 2000(2) eikä niitä tuolloin ulotettu koskemaan Gibraltaria.

(4) Yhdistynyt kuningaskunta vastaa Gibraltarin kansainvälisistä suhteista.

(5) On toivottavaa, että lahjontaa koskevaa yleissopimusta sovelletaan Gibraltariin,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Lahjontaa koskevaa yleissopimusta sovelletaan Gibraltariin.

2 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ja se tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan.

Tehty Brysselissä 22 päivänä heinäkuuta 2003.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

G. Alemanno

(1) EYVL C 195, 25.6.1997, s. 1.

(2) Päivä, jona tulivat voimaan Espanjan ja Yhdistyneen kuningaskunnan väliset järjestelyt, jotka koskevat Gibraltarin viranomaisia EU:n ja EY:n säädösten ja niihin liittyvien sopimusten yhteydessä.

Top