EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996F1023(01)

Neuvoston säädös, annettu 27 päivänä syyskuuta 1996, Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevaan yleissopimukseen liittyvästä pöytäkirjasta

OJ C 313, 23.10.1996, p. 1–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, GA, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 001 P. 19 - 19
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 001 P. 19 - 19
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 001 P. 19 - 19
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 001 P. 19 - 19
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 001 P. 19 - 19
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 001 P. 19 - 19
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 001 P. 19 - 19
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 001 P. 19 - 19
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 001 P. 19 - 19
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 012 P. 60 - 60
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 012 P. 60 - 60
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 014 P. 72 - 72

31996F1023(01)

Neuvoston säädös, annettu 27 päivänä syyskuuta 1996, Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevaan yleissopimukseen liittyvästä pöytäkirjasta

Virallinen lehti nro C 313 , 23/10/1996 s. 0001 - 0001


NEUVOSTON SÄÄDÖS,

annettu 27 päivänä syyskuuta 1996,

Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevaan yleissopimukseen liittyvästä pöytäkirjasta (96/C 313/01)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen K.3 artiklan 2 kohdan c alakohdan,

sekä katsoo, että

unionin tavoitteiden toteuttamiseksi jäsenvaltiot pitävät Euroopan yhteisöjen taloudellisiin etuihin kohdistuvan rikollisuuden torjuntaa yhteistä etua koskevana asiana, joka kuuluu sopimuksen VI osastossa määrätyn yhteistyön alaan,

neuvosto on ensimmäisenä sopimustoimenpiteenä päättänyt 26 päivänä heinäkuuta 1995 tehdä yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen, jolla pyritään erityisesti torjumaan näihin taloudellisiin etuihin kohdistuvia petoksia,

on tarpeen toisessa vaiheessa täydentää tätä yleissopimusta pöytäkirjalla, jolla pyritään erityisesti torjumaan sellaista lahjontaa, jossa niin hyvin kansallisia kuin yhteisöjen virkamiehiä on osallisina, ja joka vahingoittaa tai on omiaan haittaamaan Euroopan yhteisöjen taloudellisia etuja,

PÄÄTTÄÄ, että laaditaan pöytäkirja, jonka teksti on liitteenä ja jonka Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallitusten edustajat ovat tänään allekirjoittaneet, ja

SUOSITTAA jäsenvaltioille tämän pöytäkirjan hyväksymistä niiden valtiosääntöjen asettamien vaatimusten mukaisesti.

Tehty Brysselissä 27 päivänä syyskuuta 1996.

Neuvoston puolesta

M. LOWRY

Puheenjohtaja

Top