Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994R2586

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2586/94, annettu 25 päivänä lokakuuta 1994, oliiviöljyn interventiohinnan vahvistamisesta markkinointivuodeksi 1994/1995 alennetulle tasolle markkinointivuoden 1992/1993 aikana tapahtuneen taatun enimmäismäärän ylityksen seurauksena

OJ L 274, 26.10.1994, p. 1–1 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 061 P. 211 - 211
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 061 P. 211 - 211

No longer in force, Date of end of validity: 31/10/1995

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/2586/oj

31994R2586

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2586/94, annettu 25 päivänä lokakuuta 1994, oliiviöljyn interventiohinnan vahvistamisesta markkinointivuodeksi 1994/1995 alennetulle tasolle markkinointivuoden 1992/1993 aikana tapahtuneen taatun enimmäismäärän ylityksen seurauksena

Virallinen lehti nro L 274 , 26/10/1994 s. 0001 - 0001
Suomenk. erityispainos Alue 3 Nide 61 s. 0211
Ruotsink. erityispainos Alue 3 Nide 61 s. 0211


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2586/94,

annettu 25 päivänä lokakuuta 1994,

oliiviöljyn interventiohinnan vahvistamisesta markkinointivuodeksi 1994/1995 alennetulle tasolle markkinointivuoden 1992/1993 aikana tapahtuneen taatun enimmäismäärän ylityksen seurauksena

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon rasva-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 22 päivänä syyskuuta 1966 annetun neuvoston asetuksen N:o 136/66/ETY(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 3179/93(2), ja erityisesti sen 4 a artiklan,

sekä katsoo, että

neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1875/94(3) vahvistetaan oliiviöljyn interventiohinta markkinavuodeksi 1994/1995,

asetuksen N:o 136/66/ETY 4 a artiklassa laajennetaan taatun enimmäismäärän järjestelmä oliiviöljyn interventiohintaan; markkinointivuodeksi 1992/1993 taattu enimmäismäärä vahvistettiin 1 350 000 tonniksi, kun oliiviöljyn lopullinen tuotanto saman markkinointivuoden osalta vahvistettiin 1 379 347 tonniksi; edellä mainitun 4 a artiklan mukaisesti olisi markkinointivuoden 1994/1995 interventiohintaa alennettava suhteessa määrään, jolla markkinointivuoden 1992/1993 lopullinen tuotanto ylitti edellä mainitun taatun enimmäismäärän, ja

edellä olevasta seuraa, että asetuksessa (EY) N:o 1875/94 markkinointivuodeksi 1994/1995 vahvistettua interventio- hintaa on alennettava 2,13 prosenttia,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Vahvistetaan markkinointivuodeksi 1994/1995 oliiviöljyn interventiohinta 158,94 ecuksi 100 kilogrammaa kohden.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä marraskuuta 1994.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 25 päivänä lokakuuta 1994.

Komission puolesta

René STEICHEN

Komission jäsen

(1) EYVL N:o 172, 30.9.1966, s. 3025/66

(2) EYVL N:o L 285, 20.11.1993, s. 9

(3) EYVL N:o L 197, 30.7.1994, s. 14

Top