Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994R2506

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2506/94, annettu 17 päivänä lokakuuta 1994, asetuksessa (ETY) N:o 1112/93 täydentävän järjestelmän (TKJ) mukaisesti säädettyjen ohjeellisten tuontikattojen muuttamisesta Espanjan kanssa käytävässä naudanliha-alan kaupassa

OJ L 267, 18.10.1994, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 061 P. 140 - 141
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 061 P. 140 - 141

No longer in force, Date of end of validity: 20/12/1994; Implisiittinen kumoaja 394R3083

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/2506/oj

31994R2506

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2506/94, annettu 17 päivänä lokakuuta 1994, asetuksessa (ETY) N:o 1112/93 täydentävän järjestelmän (TKJ) mukaisesti säädettyjen ohjeellisten tuontikattojen muuttamisesta Espanjan kanssa käytävässä naudanliha-alan kaupassa

Virallinen lehti nro L 267 , 18/10/1994 s. 0001 - 0002
Suomenk. erityispainos Alue 3 Nide 61 s. 0140
Ruotsink. erityispainos Alue 3 Nide 61 s. 0140


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2506/94,

annettu 17 päivänä lokakuuta 1994,

asetuksessa (ETY) N:o 1112/93 täydentävän järjestelmän (TKJ) mukaisesti säädettyjen ohjeellisten tuontikattojen muuttamisesta Espanjan kanssa käytävässä naudanliha-alan kaupassa

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Espanjan ja Portugalin liittymisasiakirjan ja erityisesti sen 85 artiklan 3 kohdan

sekä katsoo, että

komission asetuksessa (ETY) N:o 1112/93(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 936/94(2), vahvistetaan vuoden 1994 viidenneksi ja kuudenneksi kahden kuukauden jaksoksi yhteisöstä, sellaisena kuin se oli 31 päivänä joulukuuta 1985, tulevan elävien eläinten tuonnin ohjeelliset tuontikatot,

asetuksessa (EY) N:o 2172/94(3) komissio keskeyttää väliaikaisesti TKJ-todistusten antamisen ja antaa luvan hakemusten uudelleen tekemiseen 3 päivästä lokakuuta alkaen väliaikaisten suojatoimenpiteiden nojalla; liittymisasiakirjan 85 artiklan 3 kohdan mukaisten lopullisten toimenpiteiden mukaan ottaen huomioon Espanjan markkinoiden ennakoitavissa olevan kehityksen on perusteltua korottaa vuoden 1994 viidenneksi ja kuudenneksi kahden kuukauden jaksoksi vahvistettua ohjeellista tuontikattoa,

viidenteen kahden kuukauden jaksoon liittyvät ylimääräiset määrät on jo otettu huomioon 3 päivästä lokakuuta 1994 alkaen haettuja todistuksia annettaessa; olisi säädettävä, että tätä asetusta sovelletaan mainitusta päivästä, ja

tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat naudanlihan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (ETY) N:o 1112/93 liite I tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavan päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 3 päivästä lokakuuta 1994.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä lokakuuta 1994.

Komission puolesta

René STEICHEN

Komission jäsen

(1) EYVL N:o L 133, 7.5.1993, s. 10

(2) EYVL N:o L 107, 28.4.1994, s. 27

(3) EYVL N:o L 232, 6.9.1994, s. 3

LIITE I

"LIITE I

>TAULUKON PAIKKA>

"

Top