Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994R2461

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2461/94, annettu 12 päivänä lokakuuta 1994, markkinointivuonna 1994/1995 tuottajille maksettavasta vähimmäishinnasta ja korvauksesta sekä perunatärkkelyksen tuottajille maksettavasta palkkiosta annetun asetuksen (ETY) 1711/93 oikaisemisesta

OJ L 263, 13.10.1994, p. 2–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 061 P. 115 - 115
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 061 P. 115 - 115

No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1995

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/2461/oj

31994R2461

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2461/94, annettu 12 päivänä lokakuuta 1994, markkinointivuonna 1994/1995 tuottajille maksettavasta vähimmäishinnasta ja korvauksesta sekä perunatärkkelyksen tuottajille maksettavasta palkkiosta annetun asetuksen (ETY) 1711/93 oikaisemisesta

Virallinen lehti nro L 263 , 13/10/1994 s. 0002 - 0002
Suomenk. erityispainos Alue 3 Nide 61 s. 0115
Ruotsink. erityispainos Alue 3 Nide 61 s. 0115


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2461/94,

annettu 12 päivänä lokakuuta 1994,

markkinointivuonna 1994/1995 tuottajille maksettavasta vähimmäishinnasta ja korvauksesta sekä perunatärkkelyksen tuottajille maksettavasta palkkiosta annetun asetuksen (ETY) 1711/93 oikaisemisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 30 päivänä kesäkuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1866/94(2), ja erityisesti sen 8 artiklan,

sekä katsoo, että

komission asetuksessa (ETY) N:o 1711/93(3), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1993/94(4), tarkistetaan perunatärkkelyksen tuottajille markkinointivuonna 1994/1995 maksettava vähimmäishinta ja korvaus ja säädettyjä seuraamuksia muutetaan ankarammiksi ja

tarkastuksessa on käynyt ilmi, että saksan kielellä julkaistu toisinto ei vastaa hallintokomitean lausunnossa esitettyjä toimenpiteitä; lisäksi on asetuksen liitteeseen pujahtanut virhe; tämän vuoksi olisi kyseisen asetuksen saksankielinen toisinto ja mainittu virhe oikaistava,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1. (Koskee ainoastaan saksankielistä toisintoa.)

2. Korvataan asetuksen (ETY) N:o 1711/93 liitteen viimeisen sarakkeen englanninkielinen otsake otsakkeella: "Compensatory payment to be paid to the producer per 1 000 kg potatoes (ECU)".

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 1994.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 12 päivänä lokakuuta 1994.

Komission puolesta

René STEICHEN

Komission jäsen

(1) EYVL N:o L 181, 1.7.1992, s. 21

(2) EYVL N:o L 197, 30.7.1994, s. 1

(3) EYVL N:o L 159, 1.7.1993, s. 84

(4) EYVL N:o L 200, 3.8.1994, s. 13

Top