Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994R2383

Komission asetus (EY) N:o 2383/94, annettu 30 päivänä syyskuuta 1994, Madeiran maitotuotteiden erityisen hankintajärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja arvioidun hankintataseen vahvistamisesta annetun asetuksen (ETY) N:o 2219/92 muuttamisesta

OJ L 255, 1.10.1994, p. 89–90 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 061 P. 88 - 89
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 061 P. 88 - 89

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1994; Implisiittinen kumoaja 395R0799

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/2383/oj

31994R2383

Komission asetus (EY) N:o 2383/94, annettu 30 päivänä syyskuuta 1994, Madeiran maitotuotteiden erityisen hankintajärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja arvioidun hankintataseen vahvistamisesta annetun asetuksen (ETY) N:o 2219/92 muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 255 , 01/10/1994 s. 0089 - 0090
Suomenk. erityispainos Alue 3 Nide 61 s. 0088
Ruotsink. erityispainos Alue 3 Nide 61 s. 0088


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2383/94,

annettu 30 päivänä syyskuuta 1994,

Madeiran maitotuotteiden erityisen hankintajärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja arvioidun hankintataseen vahvistamisesta annetun asetuksen (ETY) N:o 2219/92 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Azorien ja Madeiran tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityistoimenpiteistä 15 päivänä kesäkuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1600/92(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (ETY) N:o 1974/93(2), ja erityisesti sen 10 artiklan,

sekä katsoo, että

komission asetuksessa (ETY) N:o 1696/92(3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o 2596/93(4), vahvistetaan erityisesti Azorien ja Madeiran tiettyjen maataloustuotteiden erityisen hankintajärjestelmän soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt,

Madeiran maitotuotteiden erityisen hankintajärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja arvioidun hankintataseen vahvistamisesta 30 päivänä heinäkuuta 1992 annetussa komission asetuksessa (ETY) N:o 2219/92(5), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1599/94(6), vahvistetaan Madeiran maitotuotteiden arvioitu hankintatase 1 päivän heinäkuuta ja 30 päivän syyskuuta 1994 väliseksi ajanjaksoksi; tasetta koskeva ajanjakso vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi jäsenvaltion lisätietoja odottaessa,

saatavilla olevan tiedon perusteella ja maitotuotteiden tarpeiden tyydyttämisen jatkamiseksi Madeirassa olisi vahvistettava arvioitu hankintajakso 1 päivän heinäkuuta 1994 ja 30 päivän kesäkuuta 1995 väliseksi ajanjaksoksi; sen vuoksi olisi muutettava asetuksen (ETY) N:o 2219/92 liite I, ja

tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maidon ja maitotuotteiden hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (ETY) N:o 2219/92 liite I tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä syyskuuta 1994.

Komission puolesta

René STEICHEN

Komission jäsen

(1) EYVL n:o L 173, 27.6.1992, s. 1

(2) EYVL n:o L 180, 23.7.1993, s. 26

(3) EYVL n:o L 179, 1.7.1992, s. 6

(4) EYVL n:o L 238, 23.9.1993, s. 24

(5) EYVL n:o L 218, 1.8.1992, s. 75

(6) EYVL n:o L 167, 1.7.1994, s. 59

LIITE

"LIITE I

>TAULUKON PAIKKA>

"

Top