Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994R2338

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2338/94, annettu 29 päivänä syyskuuta 1994, tiettyjen viinistä tislattavien tuotteiden myyntikulujen etumaksun määrästä vuonna 1995

OJ L 254, 30.9.1994, p. 22–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 061 P. 87 - 87
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 061 P. 87 - 87

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1995

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/2338/oj

31994R2338

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2338/94, annettu 29 päivänä syyskuuta 1994, tiettyjen viinistä tislattavien tuotteiden myyntikulujen etumaksun määrästä vuonna 1995

Virallinen lehti nro L 254 , 30/09/1994 s. 0022 - 0022
Suomenk. erityispainos Alue 3 Nide 61 s. 0087
Ruotsink. erityispainos Alue 3 Nide 61 s. 0087


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2338/94,

annettu 29 päivänä syyskuuta 1994,

tiettyjen viinistä tislattavien tuotteiden myyntikulujen etumaksun määrästä vuonna 1995

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon viinikaupan yhteisestä järjestämisestä 16 päivänä maaliskuuta annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 822/87(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1891/94(2), ja erityisesti sen 37 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo, että

viinin tislauksesta saatavan alkoholin osalta, jota tarkoitetaan asetuksen (ETY) N:o 822/87 35 ja 36 artiklassa, Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahasto (EMOTR) kattaa ainoastaan sen myynnistä aiheutuvat kulut; tämän vuoksi olisi vahvistettava näiden tuotteiden myyntikulujen etumaksun määrä ottaen huomioon samankaltainen arvonalennus kuin asetuksen (ETY) N:o 822/87 39 artiklassa tarkoitettuun tislattuun alkoholiin sovellettava, ja

tässä asetuksessa tarkoitetut toimenpiteet ovat viinien hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (ETY) N:o 822/87 35 ja 36 artiklassa tarkoitettujen tislaustuotteiden myyntikulujen ennakkomaksun määrä määritetään soveltamalla interventioelinten suorittamien ostojen arvoon kerrointa.

Tämä kerroin vahvistetaan 0,75: ksi varainhoitovuonna 1995.

2 artikla

Näin määritetyt kulujen määrät annetaan komissiolle tiedoksi komission asetuksen (ETY) N:o 2776/88(3) perusteella laadittujen julistusten mukaisesti.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tätä asetusta sovelletaan 1 päivästä lokakuuta 1994.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä syyskuuta 1994.

Komission puolesta

René STEICHEN

Komission jäsen

(1) EYVL N:o L 84, 27.3.1987, s. 1

(2) EYVL N:o L 197, 30.7.1994, s. 42

(3) EYVL N:o L 249, 8.9.1988, s. 9

Top