Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994R2203

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2203/94, annettu 9 päivänä syyskuuta 1994, asetuksessa (ETY) N:o 1765/92 tarkoitettujen öljysiementen tuottajia koskevan tukijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2294/92 muuttamisesta

OJ L 236, 10.9.1994, p. 12–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 061 P. 35 - 35
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 061 P. 35 - 35

No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1996

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/2203/oj

31994R2203

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2203/94, annettu 9 päivänä syyskuuta 1994, asetuksessa (ETY) N:o 1765/92 tarkoitettujen öljysiementen tuottajia koskevan tukijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2294/92 muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 236 , 10/09/1994 s. 0012 - 0012
Suomenk. erityispainos Alue 3 Nide 61 s. 0035
Ruotsink. erityispainos Alue 3 Nide 61 s. 0035


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2203/94,

annettu 9 päivänä syyskuuta 1994,

asetuksessa (ETY) N:o 1765/92 tarkoitettujen öljysiementen tuottajia koskevan tukijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2294/92 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tukijärjestelmästä tiettyjen peltokasvien viljelijöille 30 päivänä kesäkuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1765/92(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 232/94(2), ja erityisesti sen 11 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo, että

neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 1765/92 tarkoitettujen öljysiementen tuottajia koskevan tukijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 31 päivänä heinäkuuta 1992 annetussa komission asetuksessa (ETY) N:o 2294/92(3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 328/94(4), oikeus korvausten saamiseen rajataan rapsin tuottajien osalta koskemaan tuottajia, jotka käyttävät tietynlaatuisia täsmennettyjen lajikkeiden siemeniä; nyttemmin tuottajilla on käytettävissään uusia rapsilajikkeita, jotka vastaavat vahvistettuja kelpoisuusperusteita; kyseiset lajikkeet olisi näin ollen lisättävä nykyiseen luetteloon, ja

tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan, rasvojen ja kuivarehujen yhteisen hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Lisätään asetuksen (ETY) N:o 2294/92 liitteessä II esitetyyn lajikeluetteloon rapsilajikkeet "Alberta, Aligator, Altona, Arkada, Ascona, Atlas, Discovery, Dominol, Energol, Felix, Hera, Jetton, Karla, Kintol, Loreto, Olsen, Oxident, Prelude, Roby, Sioux ja Zorro".

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 9 päivänä syyskuuta 1994.

Komission puolesta

René STEICHEN

Komission jäsen

(1) EYVL N:o L 181, 1.7.1992, s. 12

(2) EYVL N:o L 30, 3.2.1994, s. 7

(3) EYVL N:o L 221, 6.8.1992, s. 22

(4) EYVL N:o L 42, 15.2.1994, s. 2

Top