Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994R2150

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2150/94, annettu 31 päivänä elokuuta 1994, puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, markkinointivuoden 1993/1994 tosiasiallisesta tuotannosta, markkinointivuoden 1994/1995 arvioidusta tuotannosta ja tuen väliaikaisesta vähennyksestä sekä markkinointivuoden 1995/1996 kohdehinnasta vähennettävästä määrästä

OJ L 228, 1.9.1994, p. 31–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 061 P. 26 - 27
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 061 P. 26 - 27

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/1996

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/2150/oj

31994R2150

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2150/94, annettu 31 päivänä elokuuta 1994, puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, markkinointivuoden 1993/1994 tosiasiallisesta tuotannosta, markkinointivuoden 1994/1995 arvioidusta tuotannosta ja tuen väliaikaisesta vähennyksestä sekä markkinointivuoden 1995/1996 kohdehinnasta vähennettävästä määrästä

Virallinen lehti nro L 228 , 01/09/1994 s. 0031 - 0032
Suomenk. erityispainos Alue 3 Nide 61 s. 0026
Ruotsink. erityispainos Alue 3 Nide 61 s. 0026


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2150/94,

annettu 31 päivänä elokuuta 1994,

puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, markkinointivuoden 1993/1994 tosiasiallisesta tuotannosta, markkinointivuoden 1994/1995 arvioidustatuotannosta ja tuen väliaikaisesta vähennyksestä sekä markkinointivuoden 1995/1996 kohdehinnasta vähennettävästä määrästä

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Kreikan liittymisasiakirjan ja erityisesti puuvillaa koskevan pöytäkirjan n: o 4, sellaisena kuin se on muutettuna Espanjan ja Portugalin liittymisasiakirjalla ja erityisesti siihen liitetyllä pöytäkirjalla N:o 14,

ottaa huomioon 17 päivänä heinäkuuta 1981 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2169/81 puuvillan tukijärjestelmän yleisistä säännöistä(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o 1554/93(2) ja erityisesti sen 11 artiklan,

sekä katsoo, että

asetuksen (ETY) N:o 2169/81 7 artiklan 1 kohdassa säädetään kunkin markkinointivuoden tosiasiallisen tuotannon määrittämisestä vuosittain ottaen huomioon ne määrät, joille tuki on haettu; tämän perusteen soveltaminen johtaa markkinointivuoden 1993/1994 tosiasiallisen tuotannon vahvistamiseen jäljempänä mainitulle tasolle,

asetuksen (ETY) N:o 2169/81 8 artiklassa säädetään arvioidun puuvillan tuotannon vahvistamisesta ennen kunkin markkinavuoden alkua; käytettävissä olevien tietojen perusteella olisi vahvistettava markkinointivuoden 1994/1995 arvioitu tuotanto seuraavasti,

2 päivänä heinäkuuta 1987 annetun neuvoston Kreikan liittymisasiakirjaan liitetyllä pöytäkirjalla N:o 4 käyttöön otetun puuvillan tukijärjestelmän mukauttamisesta asetuksen (ETY) N:o 1964/87(3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o 1553/93(4), 2 artiklan 2 kohdan mukaan arvioidun tuotannon ylittäessä taatun enimmäismäärän olisi vähennettävä tukea mainitussa kohdassa säädettyjen perusteiden mukaisesti; markkinointivuodeksi 1994/1995 tuen vähennys on kuitenkin enintään 20 prosenttia kohdehinnasta, mutta tämän rajan ylittävä vähennys siirretään seuraavan markkinointivuoden kohdehintaan 7 prosentin rajaan asti; edellä mainittujen säännösten soveltaminen johtaa tuen vähennyksen vahvistamiseen markkinointivuodeksi 1994/1995 ja kohdehinnan vähennyksen vahvistamiseen markkinointivuodeksi 1995/1996 jäljempänä mainittuihin lukuihin,

neuvosto on äskettäin sitoutunut pienentämään tuen enimmäisvähennyksen määrän 20 prosentista 18,5 prosenttiin; olisi vahvistettava tilapäisesti, kunnes tuen vähennyksen enimmäisprosentti virallisesti muutetaan, vähennys markkinointivuodeksi 1994/1995 olemassa olevan enimmäisvähennyksen prosenttimäärän perusteella; sitä vastoin, ottaen huomioon taatun enimmäismäärän ylittävän määrän suuruuden, markkinointivuoteen 1995/1996 siirrettävä vähennys voidaan vahvistaa lopullisesti, ja

tämä asetus on pellavan ja hampun hallintokomitean lausunnon mukainen,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1. Vahvistetaan puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, markkinointivuoden 1993/1994 tosiasialliseksi tuotannoksi 1 084 559 tonnia.

2. Markkinointivuoden 1994/1995:

- arvioiduksi tuotannoksi vahvistetaan 1 170 070 tonnia,

- tuen määrästä tehtäväksi vähennykseksi vahvistetaan 25,365 ecua 100 kilogrammaa kohti.

3. Markkinointivuoden 1995/1996 kohdehinnasta vähennetään 7,102 ecua 100 kilogrammaa kohti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1994.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 31 päivänä elokuuta 1994.

Komission puolesta

Karel VAN MIERT

Komission jäsen

(1) EYVL N:o L 211, 31.7.1981, s. 2

(2) EYVL N:o L 154, 25.6.1993, s. 23

(3) EYVL N:o L 184, 3.7.1987, s. 14

(4) EYVL N:o L 154, 25.6.1993, s. 21

Top