Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994D0678

94/678/EY: Komission päätös, tehty 14 päivänä lokakuuta 1994, naudansukuisten eläinten alkioiden yhteisöön suuntautuvaan vientiin kolmansissa maissa hyväksyttyjen alkionsiirtoryhmien luettelosta tehdyn päätöksen 92/452/ETY muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 269, 20.10.1994, p. 40–49 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 061 P. 187 - 196
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 061 P. 187 - 196
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 016 P. 432 - 442
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 016 P. 432 - 442
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 016 P. 432 - 442
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 016 P. 432 - 442
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 016 P. 432 - 442
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 016 P. 432 - 442
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 016 P. 432 - 442
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 016 P. 432 - 442
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 016 P. 432 - 442
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 015 P. 237 - 246
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 015 P. 237 - 246

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/678/oj

31994D0678

94/678/EY: Komission päätös, tehty 14 päivänä lokakuuta 1994, naudansukuisten eläinten alkioiden yhteisöön suuntautuvaan vientiin kolmansissa maissa hyväksyttyjen alkionsiirtoryhmien luettelosta tehdyn päätöksen 92/452/ETY muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Virallinen lehti nro L 269 , 20/10/1994 s. 0040 - 0049
Suomenk. erityispainos Alue 3 Nide 61 s. 0187
Ruotsink. erityispainos Alue 3 Nide 61 s. 0187


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 14 päivänä lokakuuta 1994,

naudansukuisten eläinten alkioiden yhteisöön suuntautuvaan vientiin kolmansissa maissa hyväksyttyjen alkionsiirtoryhmien luettelosta tehdyn päätöksen 92/452/ETY muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (94/678/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä naudansukuisten kotieläinten alkioiden kaupassa ja tuonnissa kolmansista maista 25 päivänä syyskuuta 1989 annetun neuvoston direktiivin 89/556/ETY(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission päätöksellä 94/113/EY(2), ja erityisesti sen 8 artiklan,

sekä katsoo, että

komission päätöksessä 92/452/ETY(3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 94/608/EY(4), laadittiin luettelo kolmansissa maissa hyväksytyistä alkionsiirto- ryhmistä naudansukuisten kotieläinten alkioiden yhteisöön suuntautuvaa vientiä varten,

neuvoston direktiivin 93/52/ETY(5) mukaisesti kolmannet maat voivat sallia alkiontuotantoryhmien toimittavan hedelmöitettyjä tai koeputkihedelmöityksen (in vitro) avulla tuotettuja alkioita Euroopan yhteisöön vientiä varten,

Amerikan yhdysvaltojen toimivaltaiset eläinlääkintä- viranomaiset ovat toimittaneet luettelon alkiontuotanto- ryhmistä ja muutokset heidän luetteloonsa alkionsiirto- ryhmistä, ja T Osekin tasavalta ja Israel ovat toimittaneet luettelot alueillaan hyväksytyistä alkionsiirtoryhmistä,

ottaen huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen määräykset ei ole tarpeen pitää yllä luetteloa alkionsiirtoryhmistä naudansukuisten eläinten alkioiden tuonnissa Itävallasta,

tämän vuoksi olisi tarpeen muuttaa päätös 94/452/ETY Amerikan yhdysvaltojen alkiontuotantoryhmien ja T Osekin tasavallan ja Israelin alkionsiirtoryhmien hyväksymiseksi virallisesti ja

tässä päätöksessä määrätyt toimenpiteet ovat pysyvän eläinlääkintäkomitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätös 92/452/ETY seuraavasti:

1. lisätään otsikkoon sanat "ja alkiontuotantoryhmien" sanan "alkionsiirtoryhmien" jälkeen;

2. korvataan liite tämän päätöksen liitteellä.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltiolle.

Tehty Brysselissä 14 päivänä lokakuuta 1994.

Komission puolesta

René STEICHEN

Komission jäsen

(1) EYVL N:o L 302, 19.10.1989, s. 1

(2) EYVL N:o L 53, 24.2.1994, s. 23

(3) EYVL N:o L 250, 29.8.1992, s. 40

(4) EYVL N:o L 241, 16.9.1994, s. 22

(5) EYVL N:o L 175, 19.7.1993, s. 21

LIITE

Seuraavien kolmansien maiden toimivaltaisten eläinlääkintäviranomaisten hyväksymät alkionsiirtoryhmät ja alkiontuotantoryhmät luetellaan tässä rekisterinumeroineen ja ryhmän eläinlääkäreineen.

>VIITTAUS KAAVIOON>

>VIITTAUS KAAVIOON>

>VIITTAUS KAAVIOON>

>VIITTAUS KAAVIOON>

>VIITTAUS KAAVIOON>

>VIITTAUS KAAVIOON>

>VIITTAUS KAAVIOON>

>VIITTAUS KAAVIOON>

>VIITTAUS KAAVIOON>

Top