Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994D0675

94/675/EY: Komission päätös, tehty 18 päivänä lokakuuta 1994, Chilestä peräisin olevien kalastustuotteiden tuontia koskevista erityisvaatimuksista tehdyn päätöksen 93/436/ETY muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 268, 19.10.1994, p. 22–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 061 P. 169 - 177
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 061 P. 169 - 177

No longer in force, Date of end of validity: 02/05/1995; Implisiittinen kumoaja 395D0164

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/675/oj

31994D0675

94/675/EY: Komission päätös, tehty 18 päivänä lokakuuta 1994, Chilestä peräisin olevien kalastustuotteiden tuontia koskevista erityisvaatimuksista tehdyn päätöksen 93/436/ETY muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Virallinen lehti nro L 268 , 19/10/1994 s. 0022 - 0030
Suomenk. erityispainos Alue 3 Nide 61 s. 0169
Ruotsink. erityispainos Alue 3 Nide 61 s. 0169


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 18 päivänä lokakuuta 1994,

Chilestä peräisin olevien kalastustuotteiden tuontia koskevista erityisvaatimuksista tehdyn päätöksen 93/436/ETY muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (94/675/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon terveyttä koskevista vaatimuksista kalastustuotteiden tuotannossa ja markkinoille saattamisessa 22 päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/493/ETY(1) ja erityisesti sen 11 artiklan 5 kohdan

sekä katsoo, että

Chilen hyväksymä luettelo laitoksista ja uivista jalostamoista kalastustuotteiden tuonnissa yhteisöön on vahvistettu komission päätöksessä 93/436/ETY(2), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 94/188/EY(3); tätä luetteloa voidaan muuttaa Chilen toimivaltaisen viranomaisen toimittaman uuden luettelon seurauksena,

Chilen toimivaltainen viranomainen on toimittanut uuden luettelon, johon on lisätty 12 laitosta ja jossa on muutettuna yhden laitoksen tiedot,

tämän vuoksi on tarpeen muuttaa hyväksyttyjen laitosten ja uivien jalostamoiden luetteloa ja

tässä päätöksessä määrätyt toimenpiteet on vahvistettu komission päätöksessä 90/13/ETY(4) käyttöön otetun menettelyn mukaisesti,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Korvataan päätöksen 93/436/ETY liite B tämän päätöksen liitteellä.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 18 päivänä lokakuuta 1994.

Komission puolesta

René STEICHEN

Komission jäsen

(1) EYVL N:o L 268, 24.9.1991, s. 15

(2) EYVL N:o L 202, 12.8.1993, s. 31

(3) EYVL N:o L 89, 6.4.1994, s. 21

(4) EYVL N:o L 8, 11.1.1990, s. 70

LIITE

"LIITE B

>KAAVION ALKU>

HYVÄKSYTTYJEN LAITOSTEN JA UIVIEN JALOSTAMOIDEN LUETTELO

I. Laitokset

>KAAVION LOOPU>

>VIITTAUS KAAVIOON>

>VIITTAUS KAAVIOON>

>VIITTAUS KAAVIOON>

>VIITTAUS KAAVIOON>

>VIITTAUS KAAVIOON>

>VIITTAUS KAAVIOON>

>VIITTAUS KAAVIOON>

>VIITTAUS KAAVIOON>

Top