Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993R0519

Neuvoston asetus (ETY) N:o 519/93, annettu 2 päivänä maaliskuuta 1993, Euroopan talousyhteisön ja Viron tasavallan välisiä kalastussuhteita koskevan sopimuksen tekemisestä

OJ L 56, 9.3.1993, p. 1–1 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 04 Volume 005 P. 6 - 6
Special edition in Swedish: Chapter 04 Volume 005 P. 6 - 6

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/519/oj

31993R0519

Neuvoston asetus (ETY) N:o 519/93, annettu 2 päivänä maaliskuuta 1993, Euroopan talousyhteisön ja Viron tasavallan välisiä kalastussuhteita koskevan sopimuksen tekemisestä

Virallinen lehti nro L 056 , 09/03/1993 s. 0001 - 0001
Suomenk. erityispainos Alue 4 Nide 5 s. 0006
Ruotsink. erityispainos Alue 4 Nide 5 s. 0006


NEUVOSTON ASETUS (ETY) N:o 519/93,

annettu 2 päivänä maaliskuuta 1993,

Euroopan talousyhteisön ja Viron tasavallan välisiä kalastussuhteita koskevan sopimuksen tekemisestä

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 43 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen (),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (),

sekä katsoo, että

yhteisö ja Viron tasavalta ovat neuvotelleet ja parafoineet niiden välisiä kalastussuhteita koskevan sopimuksen, ja

on yhteisön etujen mukaista hyväksyä tämä sopimus,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hyväksytään yhteisön puolesta Euroopan talousyhteisön ja Viron tasavallan välisiä kalastussuhteita koskeva sopimus.

Sopimusteksti on tämän asetuksen liitteenä.

2 artikla

Neuvoston puheenjohtajalla on oikeus nimetä henkilöt, joilla on valtuudet allekirjoittaa sopimus yhteisöä sitovasti ().

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 2 päivänä maaliskuuta 1993.

Neuvoston puolesta Puheenjohtaja J. TRØJBORG

() EYVL N:o C 304, 21.11.1992, s. 8

() Lausunto annettu 12 päivänä helmikuuta 1993.

() Neuvoston pääsihteeristö julkaisee sopimuksen voimaantulopäivän Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Top