Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993D0322

93/322/ETY: Neuvoston päätös, tehty 17 päivänä toukokuuta 1993, Euroopan yhteisön ja Seychellien tasavallan välisessä Seychellien edustalla harjoitettavaa kalastusta koskevassa sopimuksessa määrätyt kalastusmahdollisuudet ja taloudellisen korvauksen 18 päivän tammikuuta 1993 ja 17 päivän tammikuuta 1996 väliseksi ajanjaksoksi vahvistavan pöytäkirjan väliaikaista soveltamista koskevan kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen tekemisestä

OJ L 124, 20.5.1993, p. 51–51 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 04 Volume 005 P. 21 - 21
Special edition in Swedish: Chapter 04 Volume 005 P. 21 - 21

No longer in force, Date of end of validity: 17/01/1996

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1993/322/oj

31993D0322

93/322/ETY: Neuvoston päätös, tehty 17 päivänä toukokuuta 1993, Euroopan yhteisön ja Seychellien tasavallan välisessä Seychellien edustalla harjoitettavaa kalastusta koskevassa sopimuksessa määrätyt kalastusmahdollisuudet ja taloudellisen korvauksen 18 päivän tammikuuta 1993 ja 17 päivän tammikuuta 1996 väliseksi ajanjaksoksi vahvistavan pöytäkirjan väliaikaista soveltamista koskevan kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen tekemisestä

Virallinen lehti nro L 124 , 20/05/1993 s. 0051 - 0051
Suomenk. erityispainos Alue 4 Nide 5 s. 0021
Ruotsink. erityispainos Alue 4 Nide 5 s. 0021


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 17 päivänä toukokuuta 1993,

Euroopan yhteisön ja Seychellien tasavallan välisessä Seychellien edustalla harjoitettavaa kalastusta koskevassa sopimuksessa määrätyt kalastusmahdollisuudet ja taloudellisen korvauksen 18 päivän tammikuuta 1993 ja 17 päivän tammikuuta 1996 väliseksi ajanjaksoksi vahvistavan pöytäkirjan väliaikaista soveltamista koskevan kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen tekemisestä (93/322/ETY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön ja Seychellien tasavallan välisen Seychellien edustalla harjoitettavaa kalastusta koskevan, Brysselissä 28 päivänä lokakuuta 1987 allekirjoitetun sopimuksen (),

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo, että

yhteisö ja Seychellien tasavalta ovat neuvotelleet määrittääkseen mainittuun sopimukseen liitetyn voimassa olevan pöytäkirjan sovelluskauden lopussa sopimukseen tehtävät muutokset,

näiden neuvottelujen tuloksena parafoitiin 14 päivänä tammikuuta 1993 uusi pöytäkirja, jonka myötä yhteisön kalastajilla on kalastusmahdollisuudet Seychellien tasavallan suvereniteettiin tai kalastusta koskevaan lainkäyttövaltaan kuuluvilla vesialueilla 18 päivän tammikuuta 1993 ja 17 päivän tammikuuta 1996 välisenä ajanjaksona, ja

yhteisön kalastusalusten toiminnan keskeytymisen välttämiseksi sopimuspuolet ovat parafoineet mainitun pöytäkirjan väliaikaisesta soveltamisesta, voimassa olevan pöytäkirjan voimassaolon lakkaamispäivää seuraavasta päivästä alkaen, määräävän kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen; olisi hyväksyttävä kirjeenvaihtona tehty sopimus, jollei perustamissopimuksen 43 artiklasta muuta johdu,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Hyväksytään yhteisön puolesta Euroopan yhteisön ja Seychellien tasavallan välisessä Seychellien edustalla harjoitettavaa kalastusta koskevassa sopimuksessa määrätyt kalastusmahdollisuudet ja taloudellisen korvauksen 18 päivän tammikuuta 1993 ja 17 päivän tammikuuta 1996 väliseksi ajanjaksoksi vahvistavan pöytäkirjan väliaikaista soveltamista koskeva kirjeenvaihtona tehty sopimus.

Kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen teksti on tämän päätöksen liitteenä.

2 artikla

Neuvoston puheenjohtajalla on oikeus nimittää henkilöt, joilla on valtuudet allekirjoittaa kirjeenvaihtona tehty sopimus yhteisöä sitovasti.

Tehty Brysselissä 17 päivänä toukokuuta 1993.

Neuvoston puolesta Puheenjohtaja J. HILDEN

() EYVL N:o L 119, 7.5.1987, s. 26

Top