Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31990L0612

Komission direktiivi 90/612/ETY, annettu 26 päivänä lokakuuta 1990, elintarvikkeissa sallittujen emulgointi-, stabilointi-, sakeuttamis- ja hyytelöimisaineiden erityisistä puhtausvaatimuksista annetun direktiivin 78/663/ETY muuttamisesta

OJ L 326, 24.11.1990, p. 58–59 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 019 P. 255 - 256
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 019 P. 255 - 256
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 010 P. 200 - 201
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 010 P. 200 - 201
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 010 P. 200 - 201
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 010 P. 200 - 201
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 010 P. 200 - 201
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 010 P. 200 - 201
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 010 P. 200 - 201
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 010 P. 200 - 201
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 010 P. 200 - 201
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 010 P. 27 - 28
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 010 P. 27 - 28

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1990/612/oj

31990L0612

Komission direktiivi 90/612/ETY, annettu 26 päivänä lokakuuta 1990, elintarvikkeissa sallittujen emulgointi-, stabilointi-, sakeuttamis- ja hyytelöimisaineiden erityisistä puhtausvaatimuksista annetun direktiivin 78/663/ETY muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 326 , 24/11/1990 s. 0058 - 0059
Suomenk. erityispainos Alue 13 Nide 19 s. 0255
Ruotsink. erityispainos Alue 13 Nide 19 s. 0255


KOMISSION DIREKTIIVI,

annettu 26 päivänä lokakuuta 1990,

elintarvikkeissa sallittujen emulgointi-, stabilointi-, sakeuttamis- ja hyytelöimisaineiden erityisistä puhtausvaatimuksista annetun direktiivin 78/663/ETY muuttamisesta (90/612/ETY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon elintarvikkeissa sallittuja lisäaineita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun neuvoston direktiivin 89/107/ETY(1) ja erityisesti sen 3 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo, että

on tarpeen ottaa huomioon muutetut Codex alimentarius -spesifikaatiot aineille E 407 ja E 466, hyväksyä uusia tekniikoita aineen E 473 valmistamiseksi sekä tehdä ero neuvoston direktiivillä 82/504/ETY(2) muutetun direktiivin 78/663/ETY(3) liitteessä kuvatun aineen E 407 ja muiden tämän liitteen ulkopuolelle jäävien samankaltaisten aineiden välillä,

pysyvää elintarvikekomiteaa on kuultu direktiivin 89/107/ETY 6 artiklan mukaisesti niistä vaatimuksista, joiden voidaan epäillä vaikuttavan kielteisesti kansanterveyteen, ja

tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän elintarvikekomitean lausunnon mukaisia,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivin 78/663/ETY liitettä tämän direktiivin liitteen mukaisesti.

2 artikla

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 12 kuukauden kuluttua tämän direktiivin tiedoksi antamisesta. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

3 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 26 päivänä lokakuuta 1990.

Komission puolesta

Martin BANGEMANN

Varapuheenjohtaja

(1) EYVL N:o L 40, 11.2.1989, s. 27

(2) EYVL N:o L 223, 14.8.1978, s. 7

(3) EYVL N:o L 230, 5.8.1982, s. 35

LIITE

Muutetaan direktiivin 78/663/ETY liitettä seuraavasti:

1 Kohdassa E 407 - Karrageeni, alakohta, joka koskee 1 % v/v rikkihappoon liukenematonta tuhkaa korvataan seuraavasti:

">TAULUKON PAIKKA>

".

2 Kohdassa E 466 - Karboksimetyyliselluloosa, alakohta, joka koskee molekyylipainovaatimusta korvataan seuraavasti:

"Yli noin 17 000 (polymerointiaste noin 100)".

3 Kohdassa E 473 - Sakkaroosiesterit:

a) kemiallista kuvausta koskevan alakohdan viimeinen lause korvataan seuraavasti:

"Niiden valmistuksessa ei saa käyttää muita orgaanisia liuottimia kuin dimetyylisulfoksidia, dimetyyliformamidia, etyyliasetaattia, isopropanolia ja isobutanolia."

b) sulfaattituhkaa koskevan alakohdan jälkeen lisätään alakohta seuraavasti:

">TAULUKON PAIKKA>

";

c) metanolipitoisuutta koskevan alakohdan jälkeen lisätään alakohta seuraavasti:

">TAULUKON PAIKKA>

".

Top