Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31990D0510

90/510/ETY: Ensimmäinen neuvoston päätös, tehty 9 päivänä lokakuuta 1990, puolijohdetuotteiden piirimallien oikeudellisen suojan ulottamisesta koskemaan eräistä maista ja eräiltä alueilta olevia henkilöitä

OJ L 285, 17.10.1990, p. 29–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 019 P. 251 - 252
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 019 P. 251 - 252

No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1996; Kumoaja 394D0824

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1990/510/oj

31990D0510

90/510/ETY: Ensimmäinen neuvoston päätös, tehty 9 päivänä lokakuuta 1990, puolijohdetuotteiden piirimallien oikeudellisen suojan ulottamisesta koskemaan eräistä maista ja eräiltä alueilta olevia henkilöitä

Virallinen lehti nro L 285 , 17/10/1990 s. 0029 - 0030
Suomenk. erityispainos Alue 13 Nide 19 s. 0251
Ruotsink. erityispainos Alue 13 Nide 19 s. 0251


ENSIMMÄINEN NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 9 päivänä lokakuuta 1990,

puolijohdetuotteiden piirimallien oikeudellisen suojan ulottamisesta koskemaan eräistä maista ja eräiltä alueilta olevia henkilöitä (90/510/ETY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon puolijohdetuotteiden piirimallien oikeudellisesta suojasta 16 päivänä joulukuuta 1986 annetun neuvoston direktiivin 87/54/ETY(1) ja erityisesti sen 3 artiklan 7 kohdan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo, että

yhteisön alueella oikeus puolijohdetuotteiden piirimallien oikeudelliseen suojaan on niillä, jotka täyttävät direktiivin 87/54/ETY 3 artiklan 1 5 kohdassa säädetyt suojan edellytykset,

oikeus suojaan voidaan neuvoston päätöksellä ulottaa koskemaan niitä, joita se ei mainittujen säännösten mukaan koske,

suojan ulottamisesta tulisi päättää, mikäli mahdollista, yhteisön puolesta kokonaisuudessaan,

sellainen suoja on itse asiassa aikaisemmin ulotettu vain väliaikaisesti koskemaan eräitä maita ja alueita päätöksillä 87/532/ETY(2) ja 88/311/ETY(3), joiden voimassaoloaika päättyy 7 päivänä marraskuuta 1990, ja

nyt vaikuttaa asianmukaiselta ulottaa suoja pysyvästi koskemaan niitä maita ja alueita, joiden kansallinen lainsäädäntö asianmukaisesti suojaa puolijohdetuotteiden piirimalleja ja jotka pysyvästi ulottavat tämän suojan koskemaan direktiivin 87/54/ETY mukaan suojaan oikeutettuja yhteisön jäsenvaltioista olevia henkilöitä,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Jäsenvaltioiden on laajennettava direktiivin 87/54/ETY mukaista oikeutta suojaan seuraavasti:

a) luonnollista henkilöä, joka on tämän päätöksen liitteessä mainitun maan tai alueen kansalainen taikka jolla on pysyvä olinpaikka tällaisessa maassa tai tällaisella alueella, on kohdeltava niin kuin hän olisi jonkin jäsenvaltion kansalainen;

b) yhtiötä ja muuta oikeushenkilöä, joka on liitteessä mainitusta maasta tai siinä mainitulta alueelta ja jolla on todellinen ja toiminnassa oleva teollisuus- tai liikelaitos tällaisessa maassa tai tällaisella alueella, on kohdeltava niin kuin sillä olisi todellinen ja toiminnassa oleva teollisuus- tai liikelaitos jonkin jäsenvaltion alueella.

2 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan 8 päivästä marraskuuta 1990 alkaen.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Luxemburgissa 9 päivänä lokakuuta 1990.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

P. ROMITA

(1) EYVL N:o L 24, 27.1.1987, s. 36

(2) EYVL N:o L 313, 4.11.1987, s. 22

(3) EYVL N:o L 140, 7.6.1988, s.13

LIITE

Australia

Itävalta

Mayotte

Saint Pierre ja Miquelon

Japani

Ranskan Polynesia

Ranskan eteläiset ja antarktiset alueet

Uusi- Kaledonia hallintoalueineen

Ruotsi

Wallis ja Futuna

Top