Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31989L0617

Neuvoston direktiivi 89/617/ETY, annettu 27 päivänä marraskuuta 1989, mittayksikköjä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin 80/181/ETY muuttamisesta

OJ L 357, 7.12.1989, p. 28–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 019 P. 118 - 120
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 019 P. 118 - 120
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 010 P. 82 - 84
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 010 P. 82 - 84
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 010 P. 82 - 84
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 010 P. 82 - 84
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 010 P. 82 - 84
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 010 P. 82 - 84
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 010 P. 82 - 84
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 010 P. 82 - 84
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 010 P. 82 - 84
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 009 P. 199 - 201
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 009 P. 199 - 201
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 056 P. 22 - 24

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1989/617/oj

31989L0617

Neuvoston direktiivi 89/617/ETY, annettu 27 päivänä marraskuuta 1989, mittayksikköjä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin 80/181/ETY muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 357 , 07/12/1989 s. 0028 - 0030
Suomenk. erityispainos Alue 13 Nide 19 s. 0118
Ruotsink. erityispainos Alue 13 Nide 19 s. 0118


NEUVOSTON DIREKTIIVI,

annettu 27 päivänä marraskuuta 1989,

mittayksikköjä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin 80/181/ETY muuttamisesta (89/617/ETY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 100 a artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen(1),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon(2),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(3)sekä katsoo, että

direktiivissä 80/181/ETY(4), sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 85/1/ETY(5), säädetään päätettäväksi lopullinen päivämäärä sen liitteessä olevassa III luvussa luetteloitujen laillisten englanninmittayksiköiden käytölle; joitakin englanninmittayksiköitä ja erikoiskäyttöä varten on osoittautunut tarpeelliseksi sallia asianomaisille jäsenvaltioille sen soveliaan päivän määrääminen, johon asti nämä yksiköt ovat virallisia mittayksiköitä, ja

direktiivin 80/181/ETY 3 artiklan 5 kohdassa sallitaan uusien lopetuspäivien asettaminen lisäosoitusten käytölle,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiiviä 80/181/ETY seuraavasti:

1 Korvataan 1 artiklan b ja c alakohta seuraavasti:

"b) liitteessä olevassa II luvussa luetteloidut vain niissä jäsenvaltioissa, joissa ne oli sallittu 21 päivänä huhtikuuta 1973, ja näiden valtioiden päättämään päivämäärään saakka;

c) liitteessä olevassa III luvussa luetteloidut vain niissä jäsenvaltioissa, joissa ne oli sallittu 21 päivänä huhtikuuta 1973, ja näiden valtioiden päättämään päivämäärään saakka. Tämä päivämäärä ei saa olla 31 päivä joulukuuta 1994 jälkeen;

d) liitteessä olevassa IV luvussa luetteloidut vain niissä jäsenvaltioissa, joissa ne oli sallittu 21 päivänä huhtikuuta 1973, ja näiden valtioiden päättämään päivämäärään saakka. Tämä päivämäärä ei saa olla 31 päivä joulukuuta 1999 jälkeen."

2 Muutetaan 3 artikla seuraavasti:

- korvataan 2 kohdassa ilmaisu "31 päivään joulukuuta 1989" ilmaisulla "31 päivään joulukuuta 1999";

- poistetaan 5 kohta.

3 Korvataan 5 artiklassa "1 päivältä maaliskuuta 1974" ilmaisulla "15 päivältä toukokuuta 1983".

4 Poistetaan 6 artiklan toinen alakohta.

5 Muutetaan liitettä seuraavasti:

a) Korvataan II luku seuraavasti:

"II LUKU VIRALLISET MITTAYKSIKÖT, JOITA TARKOITETAAN 1 ARTIKLAN b ALAKOHDASSA JA JOTKA SALLITAAN VAIN ERITYISEEN KÄYTTÖÖN >TAULUKON PAIKKA>

Edellä 1 artiklan b kohdassa mainittuun päivämäärään saakka tässä luvussa luetteloituja yksikköjä voidaan yhdistää keskenään tai I luvun yksikköjen kanssa yhdistelmäyksikköjen muodostamiseksi." b) Poistetaan yksikkö "fathom" III luvusta. c) Lisätään seuraava luku: "IV LUKU LAILLISET MITTAYKSIKÖT, JOIHIN VIITATAAN 1 ARTIKLAN d KOHDASSA JA JOTKA SALLITAAN VAIN ERITYISILLÄ ALOILLA >TAULUKON PAIKKA>

Edellä 1 artiklan d kohdassa mainittuun päivämäärään saakka tässä luvussa luetteloituja yksikköjä voidaan yhdistää keskenään tai I luvun yksikköjen kanssa yhdistelmäyksikköjen muodostamiseksi."

2 artikla

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan 24 kuukauden kuluessa tämän direktiivin tiedoksi antamisesta(6).

Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

3 artikla

Poiketen siitä, mitä direktiivissä 80/181/ETY säädetään, jäsenvaltioiden on 31 päivän joulukuuta 1989 jälkeen sallittava mainitun direktiivin 3 artiklassa mainittujen lisäilmaisujen käyttö tai sallittava niiden käyttö edelleen.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 27 päivänä marraskuuta 1989.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

R. DUMAS

(1) EYVL N:o C 31, 7.2.1989, s. 7

(2) EYVL N:o C 120, 16.5.1986, s. 73;

EYVL N:o C 291, 20.11.1989.

(3) EYVL N:o C 159, 26.6.1989, s. 3

(4) EYVL N:o L 39, 15.2.1980, s. 40

(5) EYVL N:o L 2, 3.1.1985, s. 11

(6) Tämä direktiivi on annettu tiedoksi jäsenvaltioille 30 päivänä marraskuuta 1989

Top