Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 12012J

Kroatian liittyminen EU:hun - Sisällysluettelo

OJ L 112, 24.4.2012, p. 7–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 300, 9.11.2013, p. 8–10 (HR)

In force

24.4.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 112/6


SISÄLLYSLUETTELO

A.

Belgian kuningaskunnan, Bulgarian tasavallan, Tšekin tasavallan, Tanskan kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan, Viron tasavallan, Irlannin, Helleenien tasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Italian tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Puolan tasavallan, Portugalin tasavallan, Romanian, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan, Suomen tasavallan, Ruotsin kuningaskunnan, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan (Euroopan unionin jäsenvaltiot) ja Kroatian tasavallan välinen sopimus Kroatian tasavallan liittymisestä Euroopan unioniin

B.

Kroatian tasavallan liittymisehdoista sekä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen mukautuksista tehty asiakirja

Ensimmäinen osa:

Periaatteet

Toinen osa:

Perussopimusten mukautukset

I osasto:

Institutionaaliset määräykset

II osasto:

Muut mukautukset

Kolmas osa:

Pysyvät määräykset

Neljäs osa:

Väliaikaiset määräykset

I osasto:

Siirtymätoimenpiteet

II osasto:

Institutionaaliset määräykset

III osasto:

Varainhoitoa koskevat määräykset

IV osasto:

Muut määräykset

Viides osa:

Tämän asiakirjan täytäntöönpanoa koskevat määräykset

I osasto:

Toimielinten työjärjestyksiin sekä komiteoiden työjärjestyksiin ja sääntöihin tehtävät mukautukset

II osasto:

Toimielinten hyväksymien säädösten sovellettavuus

III osasto:

Loppumääräykset

LIITTEET

LIITE I:

Luettelo yleissopimuksista ja pöytäkirjoista, joihin Kroatian tasavalta liittyy liittymisensä yhteydessä (luettelo, jota tarkoitetaan liittymisasiakirjan 3 artiklan 4 kohdassa)

LIITE II:

Luettelo osaksi Euroopan unionia sisällytetyn Schengenin säännöstön määräyksistä ja Schengenin säännöstöön perustuvista tai siihen muuten liittyvistä säädöksistä, jotka ovat Kroatian tasavaltaa sitovia ja joita on siellä sovellettava liittymisestä alkaen (luettelo, jota tarkoitetaan liittymisasiakirjan 4 artiklan 1 kohdassa)

LIITE III:

Luettelo, jota tarkoitetaan liittymisasiakirjan 15 artiklassa: toimielinten hyväksymiä säädöksiä koskevat mukautukset

1.

Palvelujen tarjoamisen vapaus

2.

Teollis- ja tekijänoikeuksia koskeva lainsäädäntö

I

Yhteisön tavaramerkki

II

Lisäsuojatodistukset

III

Yhteisömallit

3.

Rahoituspalvelut

4.

Maatalous

5.

Kalastus

6.

Verotus

7.

Aluepolitiikka ja rakennepolitiikan välineiden yhteensovittaminen

8.

Ympäristö

LIITE IV:

Luettelo, jota tarkoitetaan liittymisasiakirjan 16 artiklassa: muut pysyvät määräykset

1.

Teollis- ja tekijänoikeuksia koskeva lainsäädäntö

2.

Kilpailupolitiikka

3.

Maatalous

4.

Kalastus

5.

Tulliliitto

Liitteen IV lisäys

LIITE V:

Luettelo, jota tarkoitetaan liittymisasiakirjan 18 artiklassa: siirtymätoimenpiteet

1.

Tavaroiden vapaa liikkuvuus

2.

Henkilöiden vapaa liikkuvuus

3.

Pääomien vapaa liikkuvuus

4.

Maatalous

I

Kroatiaa koskevat siirtymätoimenpiteet

II

Puhdistusta varten tuotavan raa’an raakaa ruokosokerin siirtymäkauden tariffikiintiö

III

Suorien tukien maksuun liittyvät väliaikaiset toimet Kroatian osalta

5.

Elintarviketurvallisuus, eläinlääkintä- ja kasvinsuojelupolitiikka

I

Munivat kanat

II

Laitokset (liha-, maito- ja kalastusalat ja eläimistä saatavia sivutuotteita koskeva ala)

III

Siementen pitäminen kaupan

IV

Neum

6.

Kalastus

7.

Liikennepolitiikka

8.

Verotus

9.

Vapaus, ja turvallisuus ja oikeus

10.

Ympäristö

I

Horisontaalinen lainsäädäntö

II

Ilmanlaatu

III

Jätehuolto

IV

Vedenlaatu

V

Yhtenäistetty pilaantumisen ehkäiseminen ja valvonta (IPPC)

VI

Kemikaalit

Liitteen V lisäys

LIITE VI:

Maaseudun kehittäminen (liite, jota tarkoitetaan liittymisasiakirjan 35 artiklan 2 kohdassa)

LIITE VII:

Kroatian tasavallan liittymisneuvotteluissa antamat erityiset sitoumukset (joihin viitataan liittymisasiakirjan 36 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa)

LIITE VIII:

Kroatian laivanrakennusalan rakenneuudistusta koskevat Kroatian tasavallan sitoumukset (joita tarkoitetaan liittymisasiakirjan 36 artiklan 1 kohdan kolmannessa alakohdassa)

LIITE IX:

Teräsalan rakenneuudistusta koskevat Kroatian tasavallan sitoumukset (joita tarkoitetaan liittymisasiakirjan 36 artiklan 1 kohdan kolmannessa alakohdassa)

PÖYTÄKIRJA

Pöytäkirja tietyistä järjestelyistä, jotka koskevat ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan nojalla liikkeelle laskettujen sallittujen päästömääräyksiköiden mahdollista kertaluonteista siirtämistä Kroatian tasavallalle sekä siihen liittyviä korvauksia

PÄÄTÖSASIAKIRJA

I

Päätösasiakirjan teksti

II

Julistukset

A

Nykyisten jäsenvaltioiden yhteinen julistus

Yhteinen julistus Schengenin säännöstön määräysten täysimääräisestä soveltamisesta

B

Useiden nykyisten jäsenvaltioiden yhteinen julistus

Saksan liittotasavallan ja Itävallan tasavallan yhteinen julistus työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta: Kroatia

C

Nykyisten jäsenvaltioiden ja Kroatian tasavallan yhteinen julistus

Yhteinen julistus Euroopan kehitysrahastosta

D

Kroatian tasavallan julistus

Kroatian tasavallan julistus siirtymäjärjestelystä Kroatian maatalousmaata koskevien markkinoiden vapauttamiseksi

III

Euroopan unionin sekä Kroatian tasavallan välinen kirjeenvaihto liittymistä edeltävänä aikana hyväksyttävien tiettyjen päätösten tekemiseen ja muiden toteutettavien toimenpiteiden hyväksymiseen sovellettavasta tiedonsaanti- ja kuulemismenettelystä

Top