EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2420R(01)

Oikaisu komission delegoituun asetukseen (EU) 2015/2420, annettu 12 päivänä lokakuuta 2015, kaksikäyttötuotteiden vientiä, siirtoa, välitystä ja kauttakulkua koskevan yhteisön valvontajärjestelmän perustamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 428/2009 muuttamisesta (EUVL L 340, 24.12.2015)

C/2016/0866

OJ L 60, 5.3.2016, p. 93–100 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/2420/corrigendum/2016-03-05/oj

5.3.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 60/93


Oikaisu komission delegoituun asetukseen (EU) 2015/2420, annettu 12 päivänä lokakuuta 2015, kaksikäyttötuotteiden vientiä, siirtoa, välitystä ja kauttakulkua koskevan yhteisön valvontajärjestelmän perustamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 428/2009 muuttamisesta

( Euroopan unionin virallinen lehti L 340, 24. joulukuuta 2015 )

Sivulla 105 kohta 2B201 korvataan seuraavasti:

”2B201

Seuraavat, muut kuin 2B001 kohdassa määritellyt työstökoneet ja niiden kaikki yhdistelmät, jotka on tarkoitettu työstämään (tai leikkaamaan) metalleja, keraamisia aineita tai ”komposiitteja” ja jotka valmistajan teknisten spesifikaatioiden mukaan voidaan varustaa elektronisilla laitteilla kahden tai useamman akselin samanaikaista ”ääriviivaohjausta” varten;

Tekn. huom.:

Taattuja ’asemointitarkkuuden’ tasoja, joka on johdettu seuraavista menettelyistä mittauksista, jotka on tehty ISO-standardin 230/2 (1988)  (1) tai kansallisten vastaavien standardien mukaisesti, voidaan käyttää yksittäisten konetestien sijaan kunkin työstökonemallin osalta, jos kansalliset viranomaiset ovat toimittaneet ja hyväksyneet ne. ’Taatun’ asemointitarkkuuden määrittäminen:

a.

Valitse viisi arvioitavan mallin konetta;

b.

Mittaa ISO 230/2 (1988):n  (1) mukaisesti lineaarisen akselin tarkkuudet;

c.

Määritä jokaisen koneen jokaisen akselin tarkkuusarvo (A). Tarkkuusasrvo laskemismenetelmä on kuvattu ISO-standardissa 230/2 (1988)  (1);

d.

Määritä kunkin akselin tarkkuusarvon keskiarvo. Tästä keskiarvosta tulee mallin kunkin akselin (Âx Ây …) taattu ’asemointitarkkuus’;

e.

Koska 2B201 kohdassa viitataan jokaiseen lineaariseen akseliin, taattuja ’asemointitarkkuuden’ arvoja on yhtä monta kuin lineaarisia akseleita;

f.

Jos sellaisen työstökoneen, jota ei ole asetettu valvonnanalaiseksi 2B201.a., 2B201.b. tai 2B201.c. kohdassa, jonkin akselin taattu ’asemointitarkkuus’ on 6 μm tai vähemmän (parempi) hiomakoneiden osalta ja 8 μm tai vähemmän (parempi) sorvaus- ja jyrsintäkoneiden osalta – molemmat ISO-standardin 230/2 (1988)  (1) mukaisesti – rakentajan olisi vahvistettava tarkkuustaso kerran 18 kuukaudessa.

a.

Työstökoneet jyrsintää varten, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

1.

’Asemointitarkkuus’”kaikkine käytettävissä olevine kompensointeineen” on saman suuruinen tai vähemmän (parempi) kuin 6 μm ISO 230/2:n (1988) (1) tai vastaavien kansallisten standardien mukaisesti määriteltynä minkä tahansa lineaarisen akselin suuntaan;

2.

Kaksi tai useampia pyöriviä ääriviiva-akseleita. Tai

2B201

a. (jatkuu)

3.

Viisi tai useampia akseleita, joita voidaan samanaikaisesti koordinoida ”ääriviivaohjauksessa”;

Huom.:

2B201.a kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi jyrsintäkoneita, joilla on seuraavat ominaisuudet:

a.

X-akselin liikkuma on suurempi kuin 2 m; ja

b.

X-akselin kokonais ’asemointitarkkuus’ on enemmän (huonompi) kuin 30 μm.

b.

Työstökoneet hiontaa varten, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

1.

’Asemointitarkkuus’”kaikkine käytettävissä olevine kompensointeineen” on saman suuruinen tai vähemmän (parempi) kuin 4 μm ISO 230/2:n (1988) (2) tai vastaavien kansallisten standardien mukaisesti määriteltynä minkä tahansa lineaarisen akselin suuntaan; tai

2.

Kaksi tai useampia pyöriviä ääriviiva-akseleita. tai

3.

Viisi tai useampia akseleita, joita voidaan samanaikaisesti koordinoida ”ääriviivaohjauksessa”;

Huom.:

2B201.b kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi seuraavia hiomakoneita:

a.

Ulkopuoliset, sisäpuoliset tai ulko-sisäpuoliset pyöröhiomakoneet, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

1.

Työkappalekapasiteetti on rajoitettu enintään 150 mm:n ulkohalkaisijaan tai pituuteen; ja

2.

Akselit rajoitettu x:ään, z:aan ja c:hen;

b.

Mallinetyöstökoneet, joissa ei ole z-akselia tai w-akselia ja joiden kokonais ’asemointitarkkuus’ on vähemmän (parempi) kuin 4 μm ISO 230/2:n (1988) tai vastaavien kansallisten standardien mukaisesti.

c.

Sorvaamista varten tarkoitetut työstökoneet, joiden ’asemointitarkkuus’”kaikkine käytettävissä olevine kompensointeineen” on parempi (vähemmän) kuin 6 μm ISO 230/2 (1988) -standardin mukaisesti määriteltynä minkä tahansa lineaarisen akselin suuntaan (kokonaispaikannus) sellaisten koneiden osalta, jotka kykenevät työstämään halkaisijaltaan yli 35 mm:n osia;

Huom.:

2B201.c kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi kankien työstökoneita (Swissturn), jotka on rajoitettu työstämään vain läpi työnnettävää kankea, jos kangen enimmäishalkaisija on enintään 42 mm ja istukoiden kiinnittäminen ei ole mahdollista. Koneilla voi olla poraus- ja/tai sorvausominaisuuksia työstämään osia, joiden halkaisija on alle 42 mm.

Huom. 1:

2B201 kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi erikoistyöstökoneita, joiden käyttö on rajattu joidenkin seuraavien osien valmistukseen:

a.

Hammaspyörät;

b.

Kampiakselit tai nokka-akselit;

c.

Työkalut tai leikkuuterät;

2B201

Huom 1 (jatkuu)

d.

Puristimen syöttöruuvit.

Huom. 2:

Työstökone, jolla on ainakin kaksi kaikkiaan kolmesta sorvaamista, jyrsintää ja hiontaa koskevasta ominaisuudesta (esim. sorvaamiskone, jossa on jyrsintäominaisuus), on arvioitava kunkin sovellettavan kohdan 2B201.a, b tai c osalta.”

Sivulla 185 kohdat 6A001–6A001.a.1 korvataan seuraavasti:

”6A001

Seuraavat akustiset järjestelmät, laitteet ja komponentit:

a.

Seuraavat meriakustiset järjestelmät, laitteet tai erityisesti niitä varten suunnitellut komponentit:

1.

Seuraavat aktiiviset (lähettävät tai lähettävät ja vastaanottavat) järjestelmät, laitteet ja niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit:

Huom.:

6A001.a.1 kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi seuraavia laitteita:

a.

Vertikaalisesti laitteesta alaspäin toimivat syvyysluotaimet, jotka eivät sisällä ± 20 astetta ylittävää keilaustoimintoa ja jotka rajoittuvat mittaamaan veden syvyyttä tai etäisyyttä uponneisiin tai hautautuneisiin kohteisiin tai paikallistamaan kalaparvia;

b.

Seuraavat akustiset majakat:

1.

Akustiset hätämajakat;

2.

Äänimajakat, jotka on erityisesti suunniteltu vedenalaisen aseman paikantamista tai siihen palaamista varten.

a.

Seuraavat akustiset merenpohjan kartoituslaitteistot:

1.

Pinta-alusten kartoituslaitteistot merenpohjan topografian kartoitusta varten, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

a.

Suunniteltu mittaamaan vertikaalisesta suunnasta 20 astetta ylittävässä kulmassa;

b.

Suunniteltu kartoittamaan merenpohjan pinnanmuodostusta merenpohjassa yli 600 m:n syvyydessä;

c.

’Luotauksen resoluutio’ alle 2; ja

d.

Syvyystarkkuuden ’tehostus’ kompensoinnin avulla kaikkien seuraavien osalta:

1.

Akustisen anturin liike;

6A001

a. 1. a. 1. d. (jatkuu)

2.

Eteneminen vedessä anturista merenpohjaan ja takaisin;

3.

Äänen nopeus anturin kohdalla;

Tekn. huom.

1.

’Luotauksen resoluutio’ on peittoalueen leveys (asteina) jaettuna luotausten enimmäismäärällä peittoaluetta kohden.

2.

’Tehostukseen’ sisältyy kyky kompensoida ulkoisin keinoin.

2.

Sellaiset vedenalaiset kartoituslaitteistot merenpohjan topografian kartoitusta varten, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

Tekn. huom.:

Akustisen anturin paineluokitus määrittää 6A001.a.1.a.2 kohdassa määriteltyn laitteen syvyysluokituksen.

a.

Niillä on kaikki seuraavat ominaisuudet:

1.

Suunniteltu tai muunnettu toimimaan yli 300 m:n syvyyksissä; ja

2.

’Luotauksen taajuus’ yli 3 800 m/s; tai

Tekn. huom.:

’Luotauksen taajuus’ (”Sounding rate”) on seuraavien tulo: anturin toiminnan enimmäisnopeus (m/s) ja luotausten enimmäismäärä peittoaluetta kohden, kun kattavuudeksi oletetaan 100 %. Sellaisten järjestelmien osalta, jotka luotaavat kahteen suuntaan (3D-luotaimet), olisi käytettävä kumman tahansa suunnan ’luotauksen taajuuden’ enimmäisarvoa.

b.

Muut kuin 6A001.a.1.a.2.a kohdassa määritellyt kartoituslaitteistot, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

1.

Suunniteltu tai muunnettu toimimaan yli 100 m:n syvyyksissä;

2.

Suunniteltu mittaamaan vertikaalisesta suunnasta 20 astetta ylittävässä kulmassa;

3.

Niillä on jokin seuraavista ominaisuuksista:

a.

Toimintataajuus on alle 350 kHz; tai

b.

Suunniteltu mittaamaan merenpohjan topografiaa yli 200 m:n etäisyydellä akustisesta anturista; ja

4.

Syvyystarkkuuden ’tehostus’ kompensoinnin avulla kaikkien seuraavien osalta:

a.

Akustisen anturin liike;

6A001

a. 1. a. 2. b. 4. (jatkuu)

b.

Eteneminen vedessä anturista merenpohjaan ja takaisin; ja

c.

Äänen nopeus anturin kohdalla;

3.

Viistokaikuluotain (Side Scan Sonar) tai synteettisen apertuurin luotain (Synthetic Aperture Sonar), jotka on suunniteltu merenpohjan kuvaamista varten ja joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet, ja niitä varten erityisesti suunnitellut lähettävät ja vastaanottavat akustiset järjestelmät:

a.

Suunniteltu tai muunnettu toimimaan yli 500 m:n syvyyksissä;

b.

’Alueen peittotaajuus’ suurempi kuin 570 m2/s toimittaessa enimmäistoiminta-alueella, jolla se voi toimia 15 cm alittavalla ’pitkittäisresoluutiolla’; ja

c.

’Poikittaisresoluutio’ on alle 15 cm;

Tekn. huom.

1.

’Alueen peittotaajuus’ (m2/s) on kaksi kertaa seuraavien tulo: luotaimen toiminta-alue (m) ja anturin toiminnan enimmäisnopeus (m/s) kyseisellä toiminta-alueella.

2.

’Pitkittäisresoluutio’ (cm), vain viistokaikuluotainten osalta, on seuraavien tulo: atsimuutti (vaakatasoinen) keilanleveys (asteina), luotaimen toiminta-alue (m) ja 0,873.

3.

’Poikittaisresoluutio’ (cm) on 75 jaettuna signaalin kaistanleveydellä (kHz).

b.

Kohteen havaitsemiseen tai paikantamiseen suunnitellut järjestelmät tai lähettävät ja vastaanottavat järjestelmät, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

1.

Lähetystaajuus on alle 10 kHz;

2.

Äänenpaineen taso on yli 224 dB (vertailuarvo 1 μΡa 1 m:ssä) laitteilla, joiden toimintataajuus on 10 kHz:n ja 24 kHz:n välisellä taajuusalueella;

3.

Äänenpaineen taso on yli 235 dB (vertailuarvo 1 μΡa 1 m:ssä) laitteilla, joiden toimintataajuus on 24 kHz:n ja 30 kHz:n välisellä taajuusalueella;

4.

Muodostavat minkä tahansa akselin suunnassa alle 1:n asteen säteitä ja toimintataajuus on alle 100 kHz;

5.

Suunniteltu toimimaan 5 120 m ylittävällä selvän näytön etäisyydellä; tai

6.

Suunniteltu kestämään normaalissa käytössä painetta yli 1 000 m:n syvyyksissä ja sisältävät muuntimia, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

a.

Dynaaminen kompensointi painetta vastaan; tai

b.

Sisältävät muunninelementissä jotain muuta kuin lyijyzirkonaattititanaattia;

6A001

a. 1. b. 6. (jatkuu)

c.

Akustiset projektorit, mukaan lukien muuntimet, jotka sisältävät yksittäin tai suunnitellussa kombinaatiossa toimivia pietsosähköisiä, magnetostriktiivisiä, sähköstriktiivisiä, sähködynaamisia tai hydraulisia elementtejä ja joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

Huom. 1:

Erityisesti muita laitteita, joita ei ole määritelty 6A001 kohdassa, varten suunniteltujen akustisten projektorien, muuntimet mukaan lukien, valvonnanalaisuus määräytyy näiden muiden laitteiden valvonnanalaisuuden mukaan.

Huom. 2:

6A001.a.1.c kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi elektronisia äänilähteitä, jotka suuntaavat ääntä vain pystysuunnassa, tai mekaanisia (esim. ilmatykki tai höyryshokkitykki) tai kemiallisia (esim. räjähde) äänilähteitä.

Huom. 3:

6A001.a.1.c kohdassa määritellyt pietsosähköiset elementit sisältävät seuraavista valmistetut: lyijy-magnesium-niobaatti/lyijy-titanaatti (Pb(Mg1/3Nb2/3)O3-PbTiO3 tai PMN-PT) yksittäiskiteet, jotka on kasvatettu kiintoaineliuoksesta, tai lyijy-indium-niobaatti/lyijy-magnesium niobaatti/lyijy-titanaatti (Pb(In1/2Nb1/2)O3–Pb(Mg1/3Nb2/3)O3–PbTiO3 tai PIN-PMN-PT) yksittäiskiteet, jotka on kasvatettu kiintoaineliuoksesta.

1.

Ne toimivat yli 10 kHz:n taajuuksilla, ja niillä on jokin seuraavista ominaisuuksista:

a.

Niitä ei ole suunniteltu toimimaan jatkuvasti 100 %:n käyttösyklissä, ja niiden säteilevän ’vapaan kentän lähetystaso (SLRMS)’ on yli (10log(f) + 169,77) dB (vertailutaso 1 μPa 1 m:ssä), jossa f on taajuus hertseinä alle 10 kHz:n maksimilähetysjännitevasteesta (Transmitting Voltage Response – TVR); tai

b.

Ne on suunniteltu toimimaan jatkuvasti 100 %:n käyttösyklissä, ja niiden säteilevän ’vapaan kentän lähetystaso (SLRMS)’ 100 %:n käyttösyklissä on yli (10log(f) + 159,77) dB (vertailutaso 1 μPa 1 m:ssä), jossa f on taajuus hertseinä alle 10 kHz:n maksimilähetysjännitevasteesta (Transmitting Voltage Response – TVR); tai

Tekn. huom.:

’Vapaan kentän lähetystaso (SLRMS)’ määritellään enimmäisvasteakselilla, ja se on akustisen projektorin kaukokentällä. Se voidaan johtaa lähetysjännitevasteesta (Transmitting Voltage Response) käytämällä seuraavaa yhtälöä: SLRMS = (TVR + 20log VRMS) dB (vertailuarvo 1μPa 1 m:ssä), jossa SLRMS on lähetystaso, TVR on lähetysjännitevaste ja VRMS on projektorin käyttöjännite.

2.

Ei käytössä

3.

Sivukeilavaimennus on yli 22 dB;

d.

Akustiset järjestelmät ja laitteet, jotka on suunniteltu pinta-alusten tai vedenalaisten alusten sijainnin määrittämiseen ja joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet, sekä erityisesti tätä varten suunnitellut komponentit:

1.

Havaitsemiskyky on yli 1 000 m; ja

2.

Paikannustarkkuus on alle 10 m rms (tehollisarvo) 1 000 m:n etäisyydellä mitattuna;

Huom.:

6A001.a.1.d kohta sisältää seuraavat:

6A001

a. 1. d. 2. d. Huom (jatkuu)

a.

Laitteet, jotka käyttävät koherenttia ”signaalinkäsittelyä” kahden tai useamman majakan ja pinta-aluksen tai vedenalaisen aluksen kuljettaman hydrofoniyksikön välillä;

b.

Laitteet, jotka kykenevät automaattisesti korjaamaan äänen nopeuden etenemisvirheet jonkin pisteen laskemista varten.

e.

Erilliset kaikuluotaimet, jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu havaitsemaan, paikantamaan ja luokittelemaan automaattisesti uimarit tai sukeltajat ja joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet, ja niitä varten erityisesti suunnitellut lähettävät ja vastaanottavat akustiset järjestelmät:

1.

Havaitsemiskyky on yli 530 m;

2.

Paikannustarkkuus on alle 15 m rms (tehollisarvo) 530 m:n etäisyydellä mitattuna; ja

3.

Lähetetyn pulssisignaalin kaistanleveys on yli 3 kHz;

Huom.:

Erityisesti sotilaskäyttöön suunnitellut tai muunnetut sukeltajien havaitsemisjärjestelmät: ks. asetarvikeluettelo.

Huom.:

Kun 6A001.a.1.e kohdan osalta eri ympäristöille määritellään useita etäisyyksiä havaitsemiskyvylle, käytetään niistä suurinta.”

Sivulla 193 kohdassa 6A002.a.2.a.2.a

on:

””Avaruuskelpoiset””fokusoivat tasorakenteet”, joissa on enemmän kuin 2 048 elementtiä ryhmää kohti ja joiden vastehuippu on aallonpituusalueella, joka on yli 300 nm mutta enintään 900 nm.”

pitää olla:

”Mikrokanavalevy, jonka reikätiheys (keskipisteiden välinen etäisyys) on 12 μm tai vähemmän; tai”

Sivulla 256 kohta 9A004 korvataan seuraavasti:

”9A004

Seuraavat avaruuteen laukaisussa käytettävät kantoraketit, ”avaruusalukset”, ”avaruusaluksen alustat”, ”avaruusaluksen hyötykuormat”, ”avaruusaluksiin” asennetut järjestelmät tai laitteet ja maassa olevat laitteet:

Huom.:

KATSO MYÖS 9A104.

a.

Avaruuteen laukaisussa käytettävät kantoraketit;

b.

”Avaruusalus”;

c.

”Avaruusaluksen alustatv”;

9A004

(jatkuu)

d.

”Avaruusaluksen hyötykuormat”, jotka sisältävät 3A001.b.1.a.4., 3A002.g., 5A001.a.1., 5A001.b.3., 5A002.a.5., 5A002.a.9., 6A002.a.1., 6A002.a.2., 6A002.b., 6A002.d., 6A003.b., 6A004.c., 6A004.e., 6A008.d., 6A008.e., 6A008.k., 6A008.l. tai 9A010.c. kohdassa määriteltyjä tuotteita;

e.

”Avaruusalusta” varten erityisesti suunnitellut asennetut järjestelmät tai laitteet, joilla on jokin seuraavista toiminnoista:

1.

’Komento- ja kaukomittaustietojen käsittely’;

Huom.:

Sovellettaessa 9A004.e.1 kohtaa ’komento- ja kaukomittaustietojen käsittely’ sisältää alustaa koskevien tietojen hallinnon, tallentamisen ja käsittelyn.

2.

’Hyötykuormatietojen käsittely’; tai

Huom.:

Sovellettaessa 9A004.e.2 kohtaa ’hyötykuormatietojen käsittely’ sisältää hyötykuormaa koskevien tietojen hallinnon, tallentamisen ja käsittelyn.

3.

’Lentoasennon ja lentoradan valvonta’;

Huom.:

Sovellettaessa 9A004.e.3 kohtaa ’lentoasennon ja lentoradan valvonta’ sisältää tunnistamisen ja aktivoinnin ”avaruusaluksen” sijainnin ja suunnan määrittämistä ja valvomista varten.

Huom.:

Erityisesti sotilaskäyttöön suunnitellut tuotteet: katso asetarvikeluettelo.

f.

Seuraavat ”avaruusalusta” varten erityisesti suunnitellut maassa oleva laitteet:

1.

Kaukomittaus- ja kauko-ohjauslaitteet;

2.

Simulaattorit.”


(1)  Asemointitarkkuustasoja ISO 230/2:n (1997) tai (2006) mukaisesti laskevien valmistajien olisi neuvoteltava sen jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten kanssa, johon ne ovat sijoittautuneet.

(2)  Asemointitarkkuustasoja ISO 230/2:n (1997) tai (2006) mukaisesti laskevien valmistajien olisi neuvoteltava sen jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten kanssa, johon ne ovat sijoittautuneet.


Top