EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014L0027R(01)

Oikaisu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2014/27/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, neuvoston direktiivien 92/58/ETY, 92/85/ETY, 94/33/EY ja 98/24/EY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/37/EY muuttamisesta niiden mukauttamiseksi aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annettuun asetukseen (EY) N:o 1272/2008 (Euroopan unionin virallinen lehti L 65, 5. maaliskuuta 2014)

ST/6538/2022/INIT

OJ L 115, 13.4.2022, p. 230–230 (FI)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/27/corrigendum/2022-04-13/oj

13.4.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 115/230


Oikaisu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2014/27/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, neuvoston direktiivien 92/58/ETY, 92/85/ETY, 94/33/EY ja 98/24/EY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/37/EY muuttamisesta niiden mukauttamiseksi aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annettuun asetukseen (EY) N:o 1272/2008

( Euroopan unionin virallinen lehti L 65, 5. maaliskuuta 2014 )

1)

Sivulla 6, 5 artiklan 2 alakohdan a alakohdassa:

on:

”a)

’syöpää aiheuttavalla aineella’

i)

ainetta tai seosta, joka täyttää Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (*) liitteessä I säädetyt luokituskriteerit, joiden perusteella se voidaan luokitella kategoriaan 1A tai 1B kuuluvaksi syöpää aiheuttavaksi aineeksi;”,

pitää olla:

”a)

’syöpää aiheuttavalla aineella’

i)

ainetta tai seosta, joka täyttää Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (*) liitteessä I vahvistetut syöpää aiheuttavan aineen (kategoria 1A tai 1B) luokituskriteerit;”.

2)

Sivulla 6, 5 artiklan 2 alakohdan b alakohdassa:

on:

”b)

’perimän muutoksia aiheuttavalla aineella’

ainetta tai seosta, joka täyttää asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä I säädetyt luokituskriteerit, joiden perusteella se voidaan luokitella kategoriaan 1Atai 1B kuuluvaksi sukusolujen perimää vaurioittavaksi aineeksi;”,

pitää olla:

”b)

’perimän muutoksia aiheuttavalla aineella”

ainetta tai seosta, joka täyttää asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä I vahvistetut perimän muutoksia aiheuttavan aineen (kategoria 1A tai 1B) luokituskriteerit;”.


Top