EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0039

2014/39/EU: Komission päätös, annettu 27 päivänä tammikuuta 2014 , Kreikan osallistumisen vahvistamisesta avio- ja asumuseroon sovellettavan lain alalla toteutettavaan tiiviimpään yhteistyöhön

OJ L 23, 28.1.2014, p. 41–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/39(1)/oj

28.1.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 23/41


KOMISSION PÄÄTÖS,

annettu 27 päivänä tammikuuta 2014,

Kreikan osallistumisen vahvistamisesta avio- ja asumuseroon sovellettavan lain alalla toteutettavaan tiiviimpään yhteistyöhön

(2014/39/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 328 artiklan 1 kohdan ja 331 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon luvan antamisesta tiiviimmälle yhteistyölle avio- ja asumuseroon sovellettavan lain alalla 12 päivänä heinäkuuta 2010 annetun neuvoston päätöksen 2010/405/EU (1),

ottaa huomioon tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta avio- ja asumuseroon sovellettavan lain alalla 20 päivänä joulukuuta 2010 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 1259/2010 (2),

ottaa huomioon Kreikan ilmoituksen aikomuksestaan osallistua tiiviimpään yhteistyöhön avio- ja asumuseroon sovellettavan lain alalla,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto päätti 12 päivänä heinäkuuta 2010 antaa luvan Belgian, Bulgarian, Saksan, Espanjan, Ranskan, Italian, Latvian, Luxemburgin, Unkarin, Maltan, Itävallan, Portugalin, Romanian ja Slovenian tiiviimmälle yhteistyölle avio- ja asumuseroon sovellettavan lain alalla.

(2)

Neuvosto antoi 20 päivänä joulukuuta 2010 asetuksen (EU) N:o 1259/2010 tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta avio- ja asumuseroon sovellettavan lain alalla.

(3)

Komissio hyväksyi 21 päivänä marraskuuta 2012 päätöksen 2012/714/EU (3) Liettuan osallistumisen vahvistamisesta avio- ja asumuseroon sovellettavan lain alalla toteutettavaan tiiviimpään yhteistyöhön.

(4)

Kreikka on ilmoittanut aikomuksestaan osallistua tiiviimpään yhteistyöhön avio- ja asumuseroon sovellettavan lain alalla 14 päivänä lokakuuta 2013 päivätyllä kirjeellä, jonka komissio kirjasi saapuneeksi 15 päivänä lokakuuta 2013.

(5)

Komissio toteaa, että päätöksessä 2010/405/EU ja asetuksessa (EU) N:o 1259/2010 ei säädetä erityisiä ehtoja tiiviimpään yhteistyöhön osallistumiselle avio- ja asumuseroon sovellettavan lain alalla ja että Kreikan osallistumisen pitäisi lisätä tämän tiiviimmän yhteistyön hyötyjä.

(6)

Kreikan osallistuminen tiiviimpään yhteistyöhön avio- ja asumuseroon sovellettavan lain alalla olisi näin ollen vahvistettava.

(7)

Komission olisi hyväksyttävä Kreikkaa koskevia siirtymätoimenpiteitä, jotka ovat tarpeen asetuksen (EU) N:o 1259/2010 soveltamista varten.

(8)

Asetuksen (EU) N:o 1259/2010 olisi tultava voimaan Kreikassa sitä päivää seuraavana päivänä, jona tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Kreikan osallistuminen tiiviimpään yhteistyöhön

1.   Vahvistetaan Kreikan osallistuminen avio- ja asumuseroon sovellettavan lain alalla toteutettavaan tiiviimpään yhteistyöhön, johon myönnettiin lupa päätöksellä 2010/405/EU.

2.   Asetusta (EU) N:o 1259/2010 sovelletaan Kreikkaan tämän päätöksen mukaisesti.

2 artikla

Kreikalta edellytettävät tiedot

Kreikan on 29 päivään lokakuuta 2014 mennessä ilmoitettava komissiolle mahdollisista kansallisista määräyksistään, jotka koskevat

a)

sovellettavan lain valintaa koskeviin sopimuksiin asetuksen (EU) N:o 1259/2010 7 artiklan 2–4 kohdan mukaisesti sovellettavia muotovaatimuksia ja

b)

mahdollisuutta sovellettavan lain nimeämiseen asetuksen (EU) N:o 1259/2010 5 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

3 artikla

Kreikkaa koskevat siirtymäsäännökset

1.   Asetusta (EU) N:o 1259/2010 sovelletaan Kreikkaan vain 29 päivänä heinäkuuta 2015 tai sen jälkeen vireille pantujen oikeudenkäyntien ja tehtyjen, asetuksen (EU) N:o 1259/2010 5 artiklassa tarkoitettujen sopimusten osalta.

Myös sellainen sovellettavan lain valintaa koskeva sopimus, joka on tehty ennen 29 päivää heinäkuuta 2015, on kuitenkin Kreikan osalta pätevä edellyttäen, että se on asetuksen (EU) N:o 1259/2010 6 ja 7 artiklan mukainen.

2.   Asetus (EU) N:o 1259/2010 ei Kreikan osalta vaikuta sellaisiin sovellettavan lain valintaa koskeviin sopimuksiin, jotka on tehty sen osallistuvan jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti, jonka tuomioistuimessa asia on pantu vireille ennen 29 päivää heinäkuuta 2015.

4 artikla

Asetuksen (EU) N:o 1259/2010 voimaantulo ja soveltamisen alkamispäivä Kreikassa

Asetuksen (EU) N:o 1259/2010 on tultava voimaan Kreikassa sitä päivää seuraavana päivänä, jona tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Asetusta (EU) N:o 1259/2010 sovelletaan Kreikkaan 29 päivästä heinäkuuta 2015 alkaen.

5 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 27 päivänä tammikuuta 2014.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 189, 22.7.2010, s. 12.

(2)  EUVL L 343, 29.12.2010, s. 10.

(3)  EUVL L 323, 22.11.2012, s. 18.


Top