EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0275

2013/275/EU: Neuvoston päätös, annettu 10 päivänä kesäkuuta 2013 , audiovisuaalisia esityksiä koskevan Pekingin sopimuksen allekirjoittamisesta Euroopan unionin puolesta

OJ L 160, 12.6.2013, p. 1–1 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 117 P. 265 - 265

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/275/oj

12.6.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 160/1


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

annettu 10 päivänä kesäkuuta 2013,

audiovisuaalisia esityksiä koskevan Pekingin sopimuksen allekirjoittamisesta Euroopan unionin puolesta

(2013/275/EU)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 114 artiklan yhdessä 218 artiklan 5 kohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto valtuutti 7 päivänä marraskuuta 2000 komission käymään neuvotteluja Maailman henkisen omaisuuden järjestössä (WIPO) varmistaakseen Euroopan yhteisön osallistumisen Genevessä 7–20 päivänä joulukuuta 2000 pidettyyn diplomaattikokoukseen, jonka tarkoituksena oli laatia audiovisuaalisten esitysten esittäjien oikeuksen suojaa koskeva asiakirja.

(2)

Neuvottelut saatettiin onnistuneesti päätökseen uudelleen koolle kutsutussa diplomaattikokouksessa, joka pidettiin Pekingissä 20–26 päivänä kesäkuuta 2012, ja audiovisuaalisia esityksiä koskeva WIPOn Pekingin sopimus, jäljempänä ’Pekingin sopimus’, hyväksyttiin 24 päivänä kesäkuuta 2012.

(3)

Pekingin sopimuksessa on lähioikeuksien alalla sovellettavia uusia kansainvälisiä sääntöjä, joiden tarkoituksena on varmistaa audiovisuaalisten esitysten esittäjille riittävä suoja ja riittävät korvaukset.

(4)

Pekingin sopimus on avoinna allekirjoittamista varten kaikille niille tahoille, joilla on kelpoisuus tulla sopimuksen osapuoliksi, vuoden ajan sen hyväksymisestä.

(5)

Unionilla on yksinomainen toimivalta useiden Pekingin sopimuksen määräysten osalta, joiden osalta on hyväksytty vastaavaa unionin lainsäädäntöä. Pekingin sopimus olisi sen vuoksi allekirjoitettava unionin puolesta sillä varauksella, että sopimuksen tekeminen saatetaan päätökseen myöhemmin.

(6)

Unioni ei Pekingin sopimusta allekirjoittaessaan käytä jaettua toimivaltaa, vaan jäsenvaltiot säilyttävät edelleen toimivaltansa niillä Pekingin sopimuksen soveltamisalaan kuuluvilla aloilla, jotka eivät vaikuta yhteisiin sääntöihin tai muuta näiden sääntöjen soveltamisalaa,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Hyväksytään unionin puolesta audiovisuaalisia esityksiä koskevan WIPOn Pekingin sopimuksen, jäljempänä ’Pekingin sopimus’, allekirjoittaminen sillä varauksella, että sopimuksen tekeminen saatetaan päätökseen. (1)

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja valtuutetaan nimeämään yksi tai useampi henkilö, jolla on oikeus allekirjoittaa Pekingin sopimus unionin puolesta.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Luxemburgissa 10 päivänä kesäkuuta 2013.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

L. VARADKAR


(1)  Pekingin sopimuksen teksti julkaistaan yhdessä sen tekemistä koskevan päätöksen kanssa.


Top