EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009L0005R(03)

Oikaisu komission direktiiviin 2009/5/EY, annettu 30 päivänä tammikuuta 2009 , tieliikenteen sosiaalilainsäädännöstä annettujen neuvoston asetusten (ETY) N:o 3820/85 ja (ETY) N:o 3821/85 täytäntöönpanoa koskevista vähimmäisedellytyksistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/22/EY liitteen III muuttamisesta ( EUVL L 29, 31.1.2009 )

EUVL L 15, 22.1.2015, p. 106–106 (FI)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/5/corrigendum/2015-01-22/oj

22.1.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 15/106


Oikaisu komission direktiiviin 2009/5/EY, annettu 30 päivänä tammikuuta 2009, tieliikenteen sosiaalilainsäädännöstä annettujen neuvoston asetusten (ETY) N:o 3820/85 ja (ETY) N:o 3821/85 täytäntöönpanoa koskevista vähimmäisedellytyksistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/22/EY liitteen III muuttamisesta

( Euroopan unionin virallinen lehti L 29, 31. tammikuuta 2009 )

Sivulla 47, direktiivin 2006/22/EY liitettä III muuttavassa liitteessä olevan taulukon rivillä A1:

on:

”Kuljettajan alaikärajasäännöstä ei noudateta”

pitää olla:

”Rahastajan alaikärajasäännöstä ei noudateta”


Top