EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1791

Neuvoston asetus (EY) N:o 1791/2006, annettu 20 päivänä marraskuuta 2006 , tiettyjen asetusten ja päätösten mukauttamisesta tavaroiden vapaan liikkuvuuden, henkilöiden vapaan liikkuvuuden, yhtiöoikeuden, kilpailupolitiikan, maatalouden (eläinlääkintä- ja kasvinsuojelulainsäädäntö mukaan luettuna), liikennepolitiikan, verotuksen, tilastojen, energian, ympäristön, oikeus- ja sisäasioiden yhteistyön, tulliliiton, ulkosuhteiden, yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan sekä toimielinten aloilla Bulgarian ja Romanian liittymisen johdosta

OJ L 363, 20.12.2006, p. 1–80 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 352M , 31.12.2008, p. 629–708 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 007 P. 15 - 94
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 007 P. 15 - 94
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 001 P. 187 - 266

No longer in force, Date of end of validity: 13/10/2015; Kumoaja 32015R1589 . Latest consolidated version: 15/07/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1791/oj

20.12.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 363/1


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1791/2006,

annettu 20 päivänä marraskuuta 2006,

tiettyjen asetusten ja päätösten mukauttamisesta tavaroiden vapaan liikkuvuuden, henkilöiden vapaan liikkuvuuden, yhtiöoikeuden, kilpailupolitiikan, maatalouden (eläinlääkintä- ja kasvinsuojelulainsäädäntö mukaan luettuna), liikennepolitiikan, verotuksen, tilastojen, energian, ympäristön, oikeus- ja sisäasioiden yhteistyön, tulliliiton, ulkosuhteiden, yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan sekä toimielinten aloilla Bulgarian ja Romanian liittymisen johdosta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Bulgarian ja Romanian liittymissopimuksen (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon Bulgarian ja Romanian liittymisasiakirjan ja erityisesti sen 56 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen

sekä katsoo seuraavaa:

1)

Liittymisasiakirjan 56 artiklan mukaan jos toimielinten antamia säädöksiä, joiden voimassaolo jatkuu yli 1 päivän tammikuuta 2007, on liittymisen johdosta mukautettava eikä tarvittavista mukautuksista määrätä liittymisasiakirjassa tai sen liitteissä, tarvittavat säädökset antaa neuvosto, paitsi jos alkuperäisen säädöksen on antanut komissio.

2)

Liittymissopimuksen laatineen konferenssin päätösasiakirjassa ilmoitettiin, että korkeat sopimuspuolet olivat päässeet poliittiseen yhteisymmärrykseen tietyistä toimielinten antamia säädöksiä koskevista mukautuksista, jotka ovat tarpeen liittymisen johdosta, ja kehotettiin neuvostoa ja komissiota hyväksymään nämä mukautukset ennen liittymistä, tarvittaessa täydennettyinä ja ajan tasalle saatettuina unionin lainsäädännön kehityksen ottamiseksi huomioon.

3)

Seuraavat asetukset olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti:

tavaroiden vapaan liikkuvuuden alalla: asetukset (EY) N:o 2003/2003 (2) ja (EY) N:o 339/93 (3),

henkilöiden vapaan liikkuvuuden alalla: asetukset (ETY) N:o 1408/71 (4) ja (ETY) N:o 574/72 (5),

yhtiöoikeuden alalla: asetus (EY) N:o 2157/2001 (6),

kilpailupolitiikan alalla: asetus (EY) N:o 659/1999 (7),

maatalouden alalla (eläinlääkintälainsäädäntö mukaan luettuna): asetukset: N:o 79/65/ETY (8), (ETY) N:o 1784/77 (9), (ETY) N:o 2092/91 (10), (ETY) N:o 2137/92 (11), (EY) N:o 1493/1999 (12), (EY) N:o 1760/2000 (13), (EY) N:o 999/2001 (14), (EY) N:o 2160/2003 (15), (EY) N:o 21/2004 (16), (EY) N:o 853/2004 (17), (EY) N:o 854/2004 (18), (EY) N:o 882/2004 (19) ja (EY) N:o 510/06 (20),

liikennepolitiikan alalla: asetukset (ETY) N:o 1108/70 (21), (ETY) N:o 3821/85 (22), (ETY) N:o 881/92 (23), (ETY) N:o 684/92 (24), (ETY) N:o 1192/69 (25) ja (ETY) N:o 2408/92 (26),

verotuksen alalla: asetus (EY) N:o 1798/2003 (27),

tilastojen alalla: asetukset (ETY) N:o 2782/75 (28), (ETY) N:o 357/79 (29), (ETY) N:o 837/90 (30), (ETY) N:o 959/93 (31), (EY) N:o 1172/98 (32), (EY) N:o 437/2003 (33) ja (EY) N:o 1177/2003 (34),

energian alalla: asetus (EY) N:o 1407/2002 (35),

ympäristön alalla: asetukset (EY) N:o 761/2001 (36) ja (EY) N:o 2037/2000 (37),

oikeus- ja sisäasioiden yhteistyön alalla: asetukset (EY) N:o 1346/2000 (38), (EY) N:o 44/2001 (39), (EY) N:o 1683/95 (40) ja (EY) N:o 539/2001 (41),

tulliliiton alalla: asetus (ETY) N:o 2913/92 (42),

ulkosuhteiden alalla: asetukset (ETY) N:o 3030/93 (43), (EY) N:o 517/94 (44), (EY) N:o 152/2002 (45), (EY) N:o 2368/2002 (46) ja (EY) N:o 1236/2005 (47),

yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan alalla: asetukset (EY) N:o 2488/2000 (48), (EY) N:o 2580/2001 (49), (EY) N:o 881/2002 (50), (EY) N:o 1210/2003 (51), (EY) N:o 131/2004 (52), (EY) N:o 234/2004 (53), (EY) N:o 314/2004 (54), (EY) N:o 872/2004 (55), (EY) N:o 1763/2004 (56), (EY) N:o 174/2005 (57), (EY) N:o 560/2005 (58), (EY) N:o 889/2005 (59), (EY) N:o 1183/2005 (60), (EY) N:o 1184/2005 (61), (EY) N:o 1859/2005 (62), (EY) N:o 305/2006 (63), (EY) N:o 765/2006 (64) ja (EY) N:o 817/2006 (65),

toimielinten alalla: asetus (ETY) 1/58 (66).

(4)

ja seuraavat päätökset olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti:

henkilöiden vapaan liikkuvuuden alalla: Euroopan yhteisöjen siirtotyöläisten sosiaaliturvan hallintotoimikunnan päätökset N:o 117, tehty 7 päivänä heinäkuuta 1982 (67), N:o 136, tehty 1 päivänä heinäkuuta 1987 (68), N:o 150, tehty 26 päivänä kesäkuuta 1992 (69), ja N:o 192 (70), tehty 29 päivänä lokakuuta 2003,

maatalouden alalla (eläinlääkintä- ja kasvinsuojelulainsäädäntö mukaan luettuna): päätökset 79/542/ETY (71), 82/735/ETY (72), 90/424/ETY (73), 2003/17/EY (74) ja 2005/834/EY (75),

liikennepolitiikan alalla: päätös N:o 1692/96/EY (76),

energian alalla: päätös 77/270/Euratom (77) ja Euratomin hankintakeskuksen perussääntö (78),

ympäristön alalla: päätökset 97/602/EY (79) ja 2002/813/EY (80),

oikeus- ja sisäasioiden yhteistyön alalla: toimeenpanevan komitean päätös, tehty 28 päivänä huhtikuuta 1999, yhteisen käsikirjan ja yhteisen konsuliohjeiston lopullisista versioista (81) ja toimeenpanevan komitean päätös, tehty 22 päivänä joulukuuta 1994, 75 artiklan mukaisesta todistuksesta, mikä oikeuttaa lääkärin määräämien huumaavien ja/tai psykotrooppisten aineiden mukana kuljettamiseen (82).

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Muutetaan seuraavat asetukset liitteen mukaisesti:

tavaroiden vapaan liikkuvuuden alalla: asetukset (EY) N:o 2003/2003 ja (EY) N:o 339/93,

henkilöiden vapaan liikkuvuuden alalla: asetukset (ETY) N:o 1408/71 ja (ETY) N:o 574/72,

yhtiöoikeuden alalla: asetus (EY) N:o 2157/2001,

kilpailun alalla: asetus (EY) N:o 659/1999,

maatalouden alalla (eläinlääkintää koskevat osat mukaan luettuina): asetukset: N:o 79/65, (ETY) N:o 1784/77, (ETY) N:o 2092/91, (ETY) N:o 2137/92, (EY) N:o 1493/1999, (EY) N:o 1760/2000, (EY) N:o 999/2001, (EY) N:o 2160/2003, (EY) N:o 21/2004, (EY) N:o 853/2004, (EY) N:o 854/2004, (EY) N:o 882/2004 ja (EY) N:o 510/06,

liikennepolitiikan alalla: asetukset (ETY) N:o 1108/70, (ETY) N:o 3821/85, (ETY) N:o 881/92, (ETY) N:o 684/92, (ETY) N:o 1192/69 ja (ETY) N:o 2408/92,

verotuksen alalla: asetus (EY) N:o 1798/2003,

tilastojen alalla: asetukset (ETY) N:o 2782/75, (ETY) N:o 357/79, (ETY) N:o 837/90, (ETY) N:o 959/93, (EY) N:o 1172/98, (EY) N:o 437/2003 ja (EY) N:o 1177/2003,

energian alalla: asetus (EY) N:o 1407/2002,

ympäristön alalla: asetukset (EY) N:o 761/2001 ja (EY) N:o 2037/2000,

oikeus- ja sisäasioiden yhteistyön alalla: asetukset (EY) N:o 1346/2000, (EY) N:o 44/2001, (EY) N:o 1683/95 ja (EY) N:o 539/2001,

tulliliiton alalla: asetus (ETY) N:o 2913/92,

ulkosuhteiden alalla: asetukset (ETY) N:o 3030/93, (EY) N:o 517/94, (EY) N:o 152/2002, (EY) N:o 2368/2002 ja (EY) N:o 1236/2005,

yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan alalla: asetukset (EY) N:o 2488/2000, (EY) N:o 2580/2001, (EY) N:o 881/2002, (EY) N:o 1210/2003, (EY), N:o 131/2004, (EY) N:o 234/2004, (EY) N:o 314/2004, (EY) N:o 872/2004, (EY) N:o 1763/2004, (EY) N:o 174/2005, (EY) N:o 560/2005, (EY) N:o 889/2005, (EY) N:o 1183/2005, (EY) N:o 1184/2005, (EY) N:o 1859/2005, (EY) N:o 305/2006, (EY) N:o 765/2006 ja (EY) N:o 817/2006,

toimielinten alalla: asetus (ETY) 1/58.

2.   Muutetaan seuraavat päätökset liitteen mukaisesti:

henkilöiden vapaan liikkuvuuden alalla: Euroopan yhteisöjen siirtotyöläisten sosiaaliturvan hallintotoimikunnan päätökset N:o 117, tehty 7 päivänä heinäkuuta 1982, N:o 136, tehty 1 päivänä heinäkuuta 1987, N:o 150, tehty 26 päivänä kesäkuuta 1992, ja N:o 192, tehty 29 päivänä lokakuuta 2003,

maatalouden alalla (eläinlääkintä- ja kasvinsuojelulainsäädäntö): päätökset 79/542/ETY, 82/735/ETY, 90/424/ETY, 2003/17/EY ja 2005/834/EY,

liikennepolitiikan alalla: päätös N:o 1692/96/EY,

energian alalla: päätös 77/270/Euratom ja Euratomin hankintakeskuksen perussääntö;

ympäristön alalla: päätökset 97/602/EY ja 2002/813/EY,

oikeus- ja sisäasioiden yhteistyön alalla: toimeenpanevan komitean päätös, tehty 28 päivänä huhtikuuta 1999, yhteisen käsikirjan ja yhteisen konsuliohjeiston lopullisista versioista ja toimeenpanevan komitean päätös, tehty 22 päivänä joulukuuta 1994, 75 artiklan mukaisesta todistuksesta, mikä oikeuttaa lääkärin määräämien huumaavien ja/tai psykotrooppisten aineiden mukana kuljettamiseen.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan Bulgarian ja Romanian liittymissopimuksen voimaantulopäivänä edellyttäen, että liittymissopimus tulee voimaan.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä marraskuuta 2006.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. KORKEAOJA


(1)  EUVL L 157, 21.6.2005, s. 11.

(2)  EUVL L 304, 21.11.2003, s. 1.

(3)  EYVL L 40, 17.2.1993, s. 1.

(4)  EYVL L 149, 5.7.1971, s. 2.

(5)  EYVL L 74, 27.3.1972, s. 1.

(6)  EYVL L 294, 10.11.2001, s. 1.

(7)  EYVL L 83, 27.3.1999, s. 1.

(8)  EYVL 109, 23.6.1965, s. 1859.

(9)  EYVL L 200, 8.8.1977, s. 1.

(10)  EYVL L 198, 22.7.1991, s. 1.

(11)  EYVL L 214, 30.7.1992, s. 1.

(12)  EYVL L 179, 14.7.1999, s. 1.

(13)  EYVL L 204, 11.8.2000, s. 1.

(14)  EYVL L 147, 31.5.2001, s. 1.

(15)  EUVL L 325, 12.12.2003, s. 1.

(16)  EUVL L 5, 9.1.2004, s. 8.

(17)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 55.

(18)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 206.

(19)  EUVL L 165, 30.4.2004, s. 1.

(20)  EUVL L 93, 31.3.2006, s. 12.

(21)  EYVL L 130, 15.6.1970, s. 4.

(22)  EYVL L 370, 31.12.1985, s. 8.

(23)  EYVL L 95, 9.4.1992, s. 1.

(24)  EYVL L 74, 20.3.1992, s. 1.

(25)  EYVL L 156, 28.6.1969, s. 8.

(26)  EYVL L 240, 24.8.1992, s. 8.

(27)  EUVL L 264, 15.10.2003, s. 1.

(28)  EYVL L 282, 1.11.1975, s. 100.

(29)  EYVL L 54, 5.3.1979, s. 124.

(30)  EYVL L 88, 3.4.1990, s. 1.

(31)  EYVL L 98, 24.4.1993, s. 1.

(32)  EYVL L 163, 6.6.1998, s. 1.

(33)  EUVL L 66, 11.3.2003, s. 1.

(34)  EUVL L 165, 3.7.2003, s. 1.

(35)  EYVL L 205, 2.8.2002, s. 1.

(36)  EYVL L 114, 24.4.2001, s. 1.

(37)  EYVL L 244, 29.9.2000, s. 1.

(38)  EYVL L 160, 30.6.2000, s. 1.

(39)  EYVL L 12, 16.1.2001, s. 1.

(40)  EYVL L 164, 14.7.1995, s.1.

(41)  EYVL L 81, 21.3.2001, s. 1.

(42)  EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1.

(43)  EYVL L 275, 8.11.1993, s. 1.

(44)  EYVL L 67, 10.3.1994, s.1.

(45)  EYVL L 25, 29.1.2002, s. 1.

(46)  EYVL L 358, 31.12.2002, s. 28.

(47)  EUVL L 200, 30.7.2005, s. 1.

(48)  EYVL L 287, 14.11.2000, s. 19.

(49)  EYVL L 344, 28.12.2001, s. 70.

(50)  EYVL L 139, 29.5.2002, s. 9.

(51)  EUVL L 169, 8.7.2003, s.6.

(52)  EUVL L 21, 28.1.2004, s.1.

(53)  EUVL L 40, 12.2.2004, s.1.

(54)  EUVL L 55, 24.2.2004, s. 1.

(55)  EUVL L 162, 30.4.2004, s. 32.

(56)  EUVL L 315, 14.10.2004, s. 14.

(57)  EUVL L 29, 2.2.2005, s. 5.

(58)  EUVL L 95, 14.4.2005, s. 1.

(59)  EUVL L 152, 15.6.2005, s. 1.

(60)  EUVL L 193, 23.7.2005, s. 1.

(61)  EUVL L 193, 23.7.2005, s. 9.

(62)  EUVL L 299, 16.11.2005, s. 23.

(63)  EUVL L 51, 22.2.2006, s. 1.

(64)  EUVL L 134, 20.5.2006, s. 1.

(65)  EUVL L 148, 2.6.2006, s. 1.

(66)  EYVL 17, 6.10.1958, s. 385.

(67)  EYVL C 238, 7.9.1983, s. 3.

(68)  EYVL C 64, 9.3.1988, s. 7.

(69)  EYVL C 229, 25.8.1993, s. 5.

(70)  EUVL L 104, 8.4.2004, s. 114.

(71)  EYVL L 146, 14.6.1979, s. 15.

(72)  EYVL L 311, 8.11.1982, s. 16.

(73)  EYVL L 224, 18.8.1990, s.19.

(74)  EYVL L 8, 14.1.2003, s. 10.

(75)  EUVL L 312, 29.11.2005, s. 51.

(76)  EYVL L 228, 9.9.1996, s. 1.

(77)  EYVL L 88, 6.4.1977, s. 9.

(78)  EYVL 27, 6.12.1958, s. 534.

(79)  EYVL L 242, 4.9.1997, s. 64.

(80)  EYVL L 280, 18.10.2002, s. 62.

(81)  EYVL L 239, 22.9.2000, s. 317.

(82)  EYVL L 239, 22.9.2000, s. 463.


LIITE

SISÄLLYSLUETTELO

1.

TAVAROIDEN VAPAA LIIKKUVUUS

A.

LANNOITTEET

B.

HORISONTAALISET JA MENETTELYÄ KOSKEVAT TOIMENPITEET

2.

HENKILÖIDEN VAPAA LIIKKUVUUS

SOSIAALITURVA

3.

YHTIÖOIKEUS

4.

KILPAILUPOLITIIKKA

5.

MAATALOUS

A.

MAATALOUTTA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ

B.

ELÄINLÄÄKINTÄÄ JA KASVINSUOJELUA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ

I

ELÄINLÄÄKINTÄÄ KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ

II

KASVINSUOJELUA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ

6.

LIIKENNEPOLITIIKKA

A.

SISÄMAAN LIIKENNE

B.

MAANTIELIIKENNE

C.

RAUTATIELIIKENNE

D.

EUROOPAN LAAJUINEN LIIKENNEVERKKO

E.

ILMALIIKENNE

7.

VEROTUS

8.

TILASTOT

9.

ENERGIA

10.

YMPÄRISTÖ

A.

LUONNONSUOJELU

B.

TEOLLISUUDEN AIHEUTTAMAN PILAANTUMISEN VALVONTA JA RISKINHALLINTA

C.

KEMIKAALIT

11.

YHTEISTYÖ OIKEUS- JA SISÄASIOISSA

A.

OIKEUDELLINEN YHTEISTYÖ SIVIILI- JA KAUPPAOIKEUDELLISISSA ASIOISSA

B.

VIISUMIPOLITIIKKA

C.

SEKALAISTA

12.

TULLILIITTO

TULLIKOODEKSIN TEKNISET MUKAUTUKSET

13.

ULKOSUHTEET

14.

YHTEINEN ULKO- JA TURVALLISUUSPOLITIIKKA

15.

TOIMIELIMET

1.   TAVAROIDEN VAPAA LIIKKUVUUS

A.   LANNOITTEET

32003 R 2003: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2003/2003, annettu 13 päivänä lokakuuta 2003, lannoitteista (EUVL L 304, 21.11.2003, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

32004 R 0885: neuvoston asetus (EY) N:o 885/2004, annettu 26.4.2004 (EUVL L 168, 1.5.2004, s. 1)

32004 R 2076: komission asetus (EY) N:o 2076/2004, annettu 3.12.2004 (EUVL L 359, 4.12.2004, s. 25)

a)

Lisätään liitteessä I olevassa kohdassa A.2 olevassa kohdassa N:o 1 olevan 6 sarakkeen ensimmäisessä kohdassa oleviin hakasulkuihin sanan ”Slovakiaan” jälkeen seuraava:

”Bulgariaan, Romaniaan”;

b)

Lisätään liitteessä I olevissa kohdissa B.1, B.2 ja B.4 olevan 5 sarakkeen 3 kohdan toisen kohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa sulkeissa olevaan tekstiin sanan ”Slovakia” jälkeen seuraava:

”Bulgaria, Romania”.

B.   HORISONTAALISET JA MENETTELYÄ KOSKEVAT TOIMENPITEET

31993 R 0339: Neuvoston asetus (ETY) N:o 339/93, annettu 8 päivänä helmikuuta 1993, kolmansista maista tuotavien tuotteiden tuoteturvallisuutta koskevien säännöstenmukaisuuden tarkastamisesta (EYVL L 40, 17.2.1993, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

11994 N: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja — Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittyminen Euroopan unioniin (EYVL C 241, 29.8.1994, s. 21)

12003 T: asiakirja Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu (EUVL L 236, 23.9.2003, s. 33)

32003 R 0806: neuvoston asetus (EY) N:o 806/2003, annettu 14.4.2003 (EUVL L 122, 16.5.2003, s. 1)

a)

Lisätään 6 artiklan 1 kohtaan seuraava:

”—

Опасен продукт — допускане за свободно обращение не е разрешено — Регламент (ЕИО) № 339/93

Produs periculos — import neautorizat — Regulamentul (CEE) nr. 339/93”;

b)

Lisätään 6 artiklan 2 kohtaan seuraava:

”—

Продукт несъответстващ на изискванията — допускане за свободно обращение не е разрешено — Регламент (ЕИО) № 339/93

Produs neconform — import neautorizat — Regulamentul (CEE) nr. 339/93”

2.   HENKILÖIDEN VAPAA LIIKKUVUUS

SOSIAALITURVA

1.

31971 R 1408: Neuvoston asetus (ETY) N:o 1408/71, annettu 14 päivänä kesäkuuta 1971, sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä (EYVL L 149, 5.7.1971, s. 2), sellaisena kuin se on muutettuna ja viimeksi ajan tasalle saatettuna seuraavalla:

31997 R 0118: neuvoston asetus (EY) N:o 118/97, annettu 2.12.1996 (EYVL L 28, 30.1.1997, s. 1) ja myöhemmin muutettuna seuraavilla:

31997 R 1290: neuvoston asetus (EY) N:o 1290/97, annettu 27.6.1997 (EYVL L 176, 4.7.1997, s. 1)

31998 R 1223: neuvoston asetus (EY) N:o 1223/98, annettu 4.6.1998 (EYVL L 168, 13.6.1998, s. 1)

31998 R 1606: neuvoston asetus (EY) N:o 1606/98, annettu 29.6.1998 (EYVL L 209, 25.7.1998, s. 1)

31999 R 0307: neuvoston asetus (EY) N:o 307/1999, annettu 8.2.1999 (EYVL L 38, 12.2.1999, s. 1)

31999 R 1399: neuvoston asetus (EY) N:o 1399/1999, annettu 29.4.1999 (EYVL L 164, 30.6.1999, s. 1)

32001 R 1386: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1386/2001, annettu 5.6.2001 (EYVL L 187, 10.7.2001, s. 1)

12003 T: asiakirja Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu (EUVL L 236, 23.9.2003, s. 33)

32004 R 0631: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 631/2004, annettu 31.3.2004 (EUVL L 100, 6.4.2004, s. 1)

32005 R 0647: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 647/2005, annettu 13.4.2005 (EUVL L 117, 4.5.2005, s. 1)

32006 R 0629: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 629/2006, annettu 5.4.2006 (EUVL L 114, 27.4.2006, s. 1)

ja kumottuna seuraavalla kyseisen täytäntöönpanoasetuksen voimaantulopäivästä:

32004 R 0883: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 883/2004, annettu 29.4.2004, sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta (EUVL L 166, 30.4.2004, s. 1)

a)

Korvataan 82 artiklan (B) kohdan 1 alakohdassa oleva numero ”150” numerolla ”162”;

b)

Muutetaan liitteessä I oleva I osa ”Palkatut työntekijät ja/tai itsenäiset ammatinharjoittajat (asetuksen 1 artiklan a kohdan ii ja iii alakohta)” seuraavasti:

i)

lisätään otsikkokohdassa ”A. BELGIA” olevan ilmauksen ”Ei mitään” jälkeen seuraava:

”B.   BULGARIA

Ilman sosiaaliturvalain 4 artiklan 3 kohdan 5 ja 6 alakohdassa tarkoitettua työsopimusta työskenteleviä henkilöitä pidetään asetuksen 1 artiklan a kohdan ii alakohdassa tarkoitettuina itsenäisinä ammatinharjoittajina.”;

ii)

järjestetään otsikot ”B. TŠEKIN TASAVALTA”, ”C. TANSKA”, ”D. SAKSA”, ”E. VIRO”, ”F. KREIKKA”, ”G. ESPANJA”, ”H. RANSKA”, ”I. IRLANTI”, ”J. ITALIA”, ”K. KYPROS”, ”L. LATVIA”, ”M. LIETTUA”, ”N. LUXEMBURG”, ”O. UNKARI”, ”P. MALTA”, ”Q. ALANKOMAAT”, ”R. ITÄVALTA”, ”S. PUOLA”, ”T. PORTUGALI”, ”U. SLOVENIA”, ”V. SLOVAKIA”, ”W. SUOMI”, ”X. RUOTSI”, ”Y. YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA” uudelleen seuraavasti ”C. TŠEKIN TASAVALTA”, ”D. TANSKA”, ”E. SAKSA”, ”F. VIRO”, ”G. KREIKKA”, ”H. ESPANJA”, ”I. RANSKA”, ”J. IRLANTI”, ”K. ITALIA”, ”L. KYPROS”, ”M. LATVIA”, ”N. LIETTUA”, ”O. LUXEMBURG”, ”P. UNKARI”, ”Q. MALTA”, ”R. ALANKOMAAT”, ”S. ITÄVALTA”, ”T. PUOLA”, ”U. PORTUGALI”, ”W. SLOVENIA”, ”X. SLOVAKIA”, ”Y. SUOMI”, ”Z. RUOTSI”, ”AA. YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA”;

iii)

lisätään otsikkokohdassa ”U. PORTUGALI” olevan ilmauksen ”Ei mitään” jälkeen seuraava:

”V.   ROMANIA

Ei mitään.”;

c)

Muutetaan liitteessä I oleva II osa ”Perheenjäsenet” (asetuksen 1 artiklan f kohdan toinen virke) seuraavasti:

i)

lisätään otsikkokohdassa ”A. BELGIA” olevan ilmauksen ”Ei mitään” jälkeen seuraava:

”B.   BULGARIA

Ei mitään.”;

ii)

järjestetään otsikot ”B. TŠEKIN TASAVALTA”, ”C. TANSKA”, ”D. SAKSA”, ”E. VIRO”, ”F. KREIKKA”, ”G. ESPANJA”, ”H. RANSKA”, ”I. IRLANTI”, ”J. ITALIA”, ”K. KYPROS”, ”L. LATVIA”, ”M. LIETTUA”, ”N. LUXEMBURG”, ”O. UNKARI”, ”P. MALTA”, ”Q. ALANKOMAAT”, ”R. ITÄVALTA”, ”S. PUOLA”, ”T. PORTUGALI”, ”U. SLOVENIA”, ”V. SLOVAKIA”, ”W. SUOMI”, ”X. RUOTSI”, ”Y. YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA” uudelleen seuraavasti ”C. TŠEKIN TASAVALTA”, ”D. TANSKA”, ”E. SAKSA”, ”F. VIRO”, ”G. KREIKKA”, ”H. ESPANJA”, ”I. RANSKA”, ”J. IRLANTI”, ”K. ITALIA”, ”L. KYPROS”, ”M. LATVIA”, ”N. LIETTUA”, ”O. LUXEMBURG”, ”P. UNKARI”, ”Q. MALTA”, ”R. ALANKOMAAT”, ”S. ITÄVALTA”, ”T. PUOLA”, ”U. PORTUGALI”, ”W. SLOVENIA”, ”X. SLOVAKIA”, ”Y. SUOMI”, ”Z. RUOTSI”, ”AA. YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA”;

iii)

lisätään otsikkokohdassa ”U. PORTUGALI” olevan ilmauksen ”Ei mitään” jälkeen seuraava:

”V.   ROMANIA

Määrättäessä oikeudesta luontoisetuuksiin asetuksen III osaston 1 luvun säännösten nojalla ’perheenjäsenellä’ tarkoitetaan puolisoa, huollettavana olevaa vanhempaa, alle 18-vuotiasta lasta (tai alle 26-vuotiasta huollettavana olevaa lasta).”;

d)

Muutetaan liitteessä II oleva I osa ”Sellaisia itsenäisiä ammatinharjoittajia koskevat erityisjärjestelmät, jotka on suljettu asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle 1 artiklan j kohdan neljännen alakohdan nojalla” seuraavasti:

i)

lisätään otsikkokohdassa ”A. BELGIA” olevan ilmauksen ”Ei mitään” jälkeen seuraava:

”B.   BULGARIA

Ei mitään.”;

ii)

järjestetään otsikot ”B. TŠEKIN TASAVALTA”, ”C. TANSKA”, ”D. SAKSA”, ”E. VIRO”, ”F. KREIKKA”, ”G. ESPANJA”, ”H. RANSKA”, ”I. IRLANTI”, ”J. ITALIA”, ”K. KYPROS”, ”L. LATVIA”, ”M. LIETTUA”, ”N. LUXEMBURG”, ”O. UNKARI”, ”P. MALTA”, ”Q. ALANKOMAAT”, ”R. ITÄVALTA”, ”S. PUOLA”, ”T. PORTUGALI”, ”U. SLOVENIA”, ”V. SLOVAKIA”, ”W. SUOMI”, ”X. RUOTSI”, ”Y. YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA” uudelleen seuraavasti ”C. TŠEKIN TASAVALTA”, ”D. TANSKA”, ”E. SAKSA”, ”F. VIRO”, ”G. KREIKKA”, ”H. ESPANJA”, ”I. RANSKA”, ”J. IRLANTI”, ”K. ITALIA”, ”L. KYPROS”, ”M. LATVIA”, ”N. LIETTUA”, ”O. LUXEMBURG”, ”P. UNKARI”, ”Q. MALTA”, ”R. ALANKOMAAT”, ”S. ITÄVALTA”, ”T. PUOLA”, ”U. PORTUGALI”, ”W. SLOVENIA”, ”X. SLOVAKIA”, ”Y. SUOMI”, ”Z. RUOTSI”, ”AA. YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA”;

iii)

lisätään otsikkokohdassa ”U. PORTUGALI” olevan ilmauksen ”Ei mitään” jälkeen seuraava:

”V.   ROMANIA

Ei mitään.”;

e)

Muutetaan liitteessä II oleva II osa ”Erityiset syntymä- tai adoptioavustukset, jotka eivät kuulu asetuksen soveltamisalaan 1 artiklan a kohdan i alakohdan nojalla” seuraavasti:

i)

lisätään otsikkokohdan ”A. BELGIA” viimeisen kohdan jälkeen seuraava:

”B.   BULGARIA

Kertaluonteinen äitiysavustus (perheavustuksia lapsille koskeva laki).”;

ii)

järjestetään otsikot ”B. TŠEKIN TASAVALTA”, ”C. TANSKA”, ”D. SAKSA”, ”E. VIRO”, ”F. KREIKKA”, ”G. ESPANJA”, ”H. RANSKA”, ”I. IRLANTI”, ”J. ITALIA”, ”K. KYPROS”, ”L. LATVIA”, ”M. LIETTUA”, ”N. LUXEMBURG”, ”O. UNKARI”, ”P. MALTA”, ”Q. ALANKOMAAT”, ”R. ITÄVALTA”, ”S. PUOLA”, ”T. PORTUGALI”, ”U. SLOVENIA”, ”V. SLOVAKIA”, ”W. SUOMI”, ”X. RUOTSI”, ”Y. YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA” uudelleen seuraavasti ”C. TŠEKIN TASAVALTA”, ”D. TANSKA”, ”E. SAKSA”, ”F. VIRO”, ”G. KREIKKA”, ”H. ESPANJA”, ”I. RANSKA”, ”J. IRLANTI”, ”K. ITALIA”, ”L. KYPROS”, ”M. LATVIA”, ”N. LIETTUA”, ”O. LUXEMBURG”, ”P. UNKARI”, ”Q. MALTA”, ”R. ALANKOMAAT”, ”S. ITÄVALTA”, ”T. PUOLA”, ”U. PORTUGALI”, ”W. SLOVENIA”, ”X. SLOVAKIA”, ”Y. SUOMI”, ”Z. RUOTSI”, ”AA. YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA”;

iii)

lisätään otsikkokohdassa ”U. PORTUGALI” olevan ilmauksen ”Ei mitään” jälkeen seuraava:

”V.   ROMANIA

Synnytysavustus.”;

f)

Muutetaan liitteessä II oleva III osa ”Maksuihin perustumattomat 4 artiklan 2 b kohdan mukaiset erityisetuudet, jotka eivät kuulu asetuksen soveltamisalaan” seuraavasti:

i)

lisätään otsikkokohdassa ”A. BELGIA” olevan ilmauksen ”Ei mitään” jälkeen seuraava:

”B.   BULGARIA

Ei mitään.”;

ii)

järjestetään otsikot ”B. TŠEKIN TASAVALTA”, ”C. TANSKA”, ”D. SAKSA”, ”E. VIRO”, ”F. KREIKKA”, ”G. ESPANJA”, ”H. RANSKA”, ”I. IRLANTI”, ”J. ITALIA”, ”K. KYPROS”, ”L. LATVIA”, ”M. LIETTUA”, ”N. LUXEMBURG”, ”O. UNKARI”, ”P. MALTA”, ”Q. ALANKOMAAT”, ”R. ITÄVALTA”, ”S. PUOLA”, ”T. PORTUGALI”, ”U. SLOVENIA”, ”V. SLOVAKIA”, ”W. SUOMI”, ”X. RUOTSI”, ”Y. YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA” uudelleen seuraavasti ”C. TŠEKIN TASAVALTA”, ”D. TANSKA”, ”E. SAKSA”, ”F. VIRO”, ”G. KREIKKA”, ”H. ESPANJA”, ”I. RANSKA”, ”J. IRLANTI”, ”K. ITALIA”, ”L. KYPROS”, ”M. LATVIA”, ”N. LIETTUA”, ”O. LUXEMBURG”, ”P. UNKARI”, ”Q. MALTA”, ”R. ALANKOMAAT”, ”S. ITÄVALTA”, ”T. PUOLA”, ”U. PORTUGALI”, ”W. SLOVENIA”, ”X. SLOVAKIA”, ”Y. SUOMI”, ”Z. RUOTSI”, ”AA. YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA”;

iii)

lisätään otsikkokohdassa ”U. PORTUGALI” olevan ilmauksen ”Ei mitään” jälkeen seuraava:

”V.   ROMANIA

Ei mitään.”;

g)

Muutetaan liite II a ”Maksuihin perustumattomat erityisetuudet” (asetuksen 10 a artikla) seuraavasti:

i)

lisätään otsikkokohdan ”A. BELGIA” viimeisen kohdan jälkeen seuraava:

”B.   BULGARIA

Vanhusten sosiaalieläke (Sosiaaliturvalain 89 artikla).”;

ii)

järjestetään otsikot ”B. TŠEKIN TASAVALTA”, ”C. TANSKA”, ”D. SAKSA”, ”E. VIRO”, ”F. KREIKKA”, ”G. ESPANJA”, ”H. RANSKA”, ”I. IRLANTI”, ”J. ITALIA”, ”K. KYPROS”, ”L. LATVIA”, ”M. LIETTUA”, ”N. LUXEMBURG”, ”O. UNKARI”, ”P. MALTA”, ”Q. ALANKOMAAT”, ”R. ITÄVALTA”, ”S. PUOLA”, ”T. PORTUGALI”, ”U. SLOVENIA”, ”V. SLOVAKIA”, ”W. SUOMI”, ”X. RUOTSI”, ”Y. YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA” uudelleen seuraavasti ”C. TŠEKIN TASAVALTA”, ”D. TANSKA”, ”E. SAKSA”, ”F. VIRO”, ”G. KREIKKA”, ”H. ESPANJA”, ”I. RANSKA”, ”J. IRLANTI”, ”K. ITALIA”, ”L. KYPROS”, ”M. LATVIA”, ”N. LIETTUA”, ”O. LUXEMBURG”, ”P. UNKARI”, ”Q. MALTA”, ”R. ALANKOMAAT”, ”S. ITÄVALTA”, ”T. PUOLA”, ”U. PORTUGALI”, ”W. SLOVENIA”, ”X. SLOVAKIA”, ”Y. SUOMI”, ”Z. RUOTSI”, ”AA. YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA”;

iii)

lisätään otsikkokohdan ”U. PORTUGALI” viimeisen kohdan jälkeen seuraava:

”V.   ROMANIA

Kuukausittainen avustus vammaisille (Erityisasetus N:o 102/1999 vammaisten erityissuojasta ja työllistämisestä, hyväksytty lailla N:o 519/2002).”;

h)

Muutetaan liitteessä III oleva A osa ”Sellaisten sosiaaliturvasopimusten määräykset, jotka jäävät sovellettaviksi sen estämättä, mitä asetuksen 6 artiklassa säädetään. (Asetuksen 7 artiklan 2 kohdan c alakohta)” seuraavasti:

i)

lisätään otsikkokohdan ”1. BELGIA — SAKSA” jälkeen seuraava:

”2.   BULGARIA — SAKSA

a)

Sosiaaliturvasta 17 päivänä joulukuuta 1997 tehdyn sopimuksen 28 artiklan 1 kohdan b alakohta.

b)

Mainitun sopimuksen päätöspöytäkirjan 10 kohta.

3.   BULGARIA — ITÄVALTA

Sosiaaliturvasta 14 päivänä huhtikuuta 2005 tehdyn sopimuksen 38 artiklan 3 kohta.

4.   BULGARIA — SLOVENIA

Sosiaaliturvasta 18 päivänä joulukuuta 1957 tehdyn sopimuksen 32 artiklan 2 kohta.”;

ii)

muutetaan otsikkokohdan ”TŠEKIN TASAVALTA — SAKSA” numerointi 2:sta 5:ksi, ja numeroidaan sitä seuraavat otsikkokohdat uudelleen seuraavasti:

”6.

TŠEKIN TASAVALTA — KYPROS”

”7.

TŠEKIN TASAVALTA — LUXEMBURG”

”8.

TŠEKIN TASAVALTA — ITÄVALTA”

”9.

TŠEKIN TASAVALTA — SLOVAKIA”

”10.

TANSKA — SUOMI”

”11.

TANSKA — RUOTSI”

”12.

SAKSA — KREIKKA”

”13.

SAKSA — ESPANJA”

”14.

SAKSA — RANSKA”

”15.

SAKSA — LUXEMBURG”

”16.

SAKSA — UNKARI”

”17.

SAKSA — ALANKOMAAT”

”18.

SAKSA — ITÄVALTA”

”19.

SAKSA — PUOLA”

iii)

lisätään otsikkokohdan ”19. SAKSA — PUOLA” jälkeen seuraava:

”20.   SAKSA — ROMANIA

a)

Sosiaaliturvasta 8 päivänä huhtikuuta 2005 tehdyn sopimuksen 28 artiklan 1 kohdan b alakohta.

b)

Mainitun sopimuksen päätöspöytäkirjan 13 kohta.”;

iv)

muutetaan otsikkokohdan ”SAKSA — SLOVENIA” numerointi 17:stä 21:ksi, ja numeroidaan sitä seuraavat otsikkokohdat uudelleen seuraavasti:

”22.

SAKSA — SLOVAKIA”

”23.

SAKSA — YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA”

”24.

ESPANJA — PORTUGALI”

”25.

IRLANTI — YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA”

”26.

ITALIA — SLOVENIA”

”27.

LUXEMBURG — SLOVAKIA”

”28.

UNKARI — ITÄVALTA”

”29.

UNKARI — SLOVENIA”

”30.

ALANKOMAAT — PORTUGALI”

”31.

ITÄVALTA — PUOLA”

”32.

ITÄVALTA — SLOVENIA”

”33.

ITÄVALTA — SLOVAKIA”

”34.

PUOLA — YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA”

”35.

SUOMI — RUOTSI”;

i)

Muutetaan liitteessä III oleva B osa ”Sopimusmääräykset, joita ei sovelleta kaikkiin henkilöihin, joihin asetusta sovelletaan” seuraavasti:

i)

lisätään otsikkokohdan ”1. TŠEKIN TASAVALTA — KYPROS” edelle seuraava:

”1.   BULGARIA — ITÄVALTA

Sosiaaliturvasta 14 päivänä huhtikuuta 2005 tehdyn sopimuksen 38 artiklan 3 kohta.”;

ii)

muutetaan otsikkokohdan ”TŠEKIN TASAVALTA — KYPROS” numerointi 1:stä 2:ksi, ja numeroidaan sitä seuraavat otsikkokohdat uudelleen seuraavasti:

”3.

TŠEKIN TASAVALTA — ITÄVALTA”

”4.

SAKSA — UNKARI”

”5.

SAKSA — SLOVENIA”

”6.

ITALIA — SLOVENIA”

”7.

UNKARI — ITÄVALTA”

”8.

UNKARI — SLOVENIA”

”9.

ITÄVALTA — PUOLA”

”10.

ITÄVALTA — SLOVENIA”

”11.

ITÄVALTA — SLOVAKIA”;

j)

Muutetaan liitteessä IV oleva A osa ”Asetuksen 37 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut lainsäädännöt, joiden mukaan työkyvyttömyysetuuksien määrä on riippumaton vakuutuskausien kestosta” seuraavasti:

i)

lisätään otsikkokohdan ”A. BELGIA” viimeisen kohdan jälkeen seuraava:

”B.   BULGARIA

Ei mitään.”;

ii)

järjestetään otsikot ”B. TŠEKIN TASAVALTA”, ”C. TANSKA”, ”D. SAKSA”, ”E. VIRO”, ”F. KREIKKA”, ”G. ESPANJA”, ”H. RANSKA”, ”I. IRLANTI”, ”J. ITALIA”, ”K. KYPROS”, ”L. LATVIA”, ”M. LIETTUA”, ”N. LUXEMBURG”, ”O. UNKARI”, ”P. MALTA”, ”Q. ALANKOMAAT”, ”R. ITÄVALTA”, ”S. PUOLA”, ”T. PORTUGALI”, ”U. SLOVENIA”, ”V. SLOVAKIA”, ”W. SUOMI”, ”X. RUOTSI”, ”Y. YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA” uudelleen seuraavasti ”C. TŠEKIN TASAVALTA”, ”D. TANSKA”, ”E. SAKSA”, ”F. VIRO”, ”G. KREIKKA”, ”H. ESPANJA”, ”I. RANSKA”, ”J. IRLANTI”, ”K. ITALIA”, ”L. KYPROS”, ”M. LATVIA”, ”N. LIETTUA”, ”O. LUXEMBURG”, ”P. UNKARI”, ”Q. MALTA”, ”R. ALANKOMAAT”, ”S. ITÄVALTA”, ”T. PUOLA”, ”U. PORTUGALI”, ”W. SLOVENIA”, ”X. SLOVAKIA”, ”Y. SUOMI”, ”Z. RUOTSI”, ”AA. YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA”;

iii)

lisätään otsikkokohdassa ”U. PORTUGALI” olevan ilmauksen ”Ei mitään” jälkeen seuraava:

”V.   ROMANIA

Ei mitään.”;

k)

Muutetaan liitteessä IV oleva B osa ”Asetuksen N:o 1408/71 38 artiklan 3 kohdassa ja 45 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut itsenäisten ammatinharjoittajien erityisjärjestelmät” seuraavasti:

i)

lisätään otsikkokohdassa ”A. BELGIA” olevan ilmauksen ”Ei mitään” jälkeen seuraava:

”B.   BULGARIA

Ei mitään.”;

ii)

järjestetään otsikot ”B. TŠEKIN TASAVALTA”, ”C. TANSKA”, ”D. SAKSA”, ”E. VIRO”, ”F. KREIKKA”, ”G. ESPANJA”, ”H. RANSKA”, ”I. IRLANTI”, ”J. ITALIA”, ”K. KYPROS”, ”L. LATVIA”, ”M. LIETTUA”, ”N. LUXEMBURG”, ”O. UNKARI”, ”P. MALTA”, ”Q. ALANKOMAAT”, ”R. ITÄVALTA”, ”S. PUOLA”, ”T. PORTUGALI”, ”U. SLOVENIA”, ”V. SLOVAKIA”, ”W. SUOMI”, ”X. RUOTSI”, ”Y. YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA” uudelleen seuraavasti ”C. TŠEKIN TASAVALTA”, ”D. TANSKA”, ”E. SAKSA”, ”F. VIRO”, ”G. KREIKKA”, ”H. ESPANJA”, ”I. RANSKA”, ”J. IRLANTI”, ”K. ITALIA”, ”L. KYPROS”, ”M. LATVIA”, ”N. LIETTUA”, ”O. LUXEMBURG”, ”P. UNKARI”, ”Q. MALTA”, ”R. ALANKOMAAT”, ”S. ITÄVALTA”, ”T. PUOLA”, ”U. PORTUGALI”, ”W. SLOVENIA”, ”X. SLOVAKIA”, ”Y. SUOMI”, ”Z. RUOTSI”, ”AA. YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA”;

iii)

lisätään otsikkokohdassa ”U. PORTUGALI” olevan ilmauksen ”Ei mitään” jälkeen seuraava:

”V.   ROMANIA

Ei mitään.”;

l)

Muutetaan liitteessä IV oleva C osa ”Asetuksen 46 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut tapaukset, joissa etuuden laskemisesta 46 artiklan 2 kohdan mukaisesti voidaan luopua” seuraavasti:

i)

lisätään otsikkokohdassa ”A. BELGIA” olevan ilmauksen ”Ei mitään” jälkeen seuraava:

”B.   BULGARIA

Kaikki vakuutuskausille esitetyt eläkehakemukset sekä vanhuuseläkettä, työkyvyttömyyseläkettä tavanomaisen sairauden vuoksi ja edellä mainituista eläkkeistä johdettuja perhe-eläkkeitä koskevat hakemukset.”;

ii)

järjestetään otsikot ”B. TŠEKIN TASAVALTA”, ”C. TANSKA”, ”D. SAKSA”, ”E. VIRO”, ”F. KREIKKA”, ”G. ESPANJA”, ”H. RANSKA”, ”I. IRLANTI”, ”J. ITALIA”, ”K. KYPROS”, ”L. LATVIA”, ”M. LIETTUA”, ”N. LUXEMBURG”, ”O. UNKARI”, ”P. MALTA”, ”Q. ALANKOMAAT”, ”R. ITÄVALTA”, ”S. PUOLA”, ”T. PORTUGALI”, ”U. SLOVENIA”, ”V. SLOVAKIA”, ”W. SUOMI”, ”X. RUOTSI”, ”Y. YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA” uudelleen seuraavasti ”C. TŠEKIN TASAVALTA”, ”D. TANSKA”, ”E. SAKSA”, ”F. VIRO”, ”G. KREIKKA”, ”H. ESPANJA”, ”I. RANSKA”, ”J. IRLANTI”, ”K. ITALIA”, ”L. KYPROS”, ”M. LATVIA”, ”N. LIETTUA”, ”O. LUXEMBURG”, ”P. UNKARI”, ”Q. MALTA”, ”R. ALANKOMAAT”, ”S. ITÄVALTA”, ”T. PUOLA”, ”U. PORTUGALI”, ”W. SLOVENIA”, ”X. SLOVAKIA”, ”Y. SUOMI”, ”Z. RUOTSI”, ”AA. YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA”;

iii)

lisätään otsikkokohdan ”U. PORTUGALI” jälkeen seuraava:

”V.   ROMANIA

Ei mitään.”;

m)

Muutetaan liite VI ”Erityismääräykset tiettyjen jäsenvaltioiden lainsäädäntöjen soveltamiseksi” seuraavasti:

i)

lisätään otsikkokohdan ”A. BELGIA” viimeisen kohdan jälkeen seuraava:

”B.   BULGARIA

Ei mitään.”;

ii)

järjestetään otsikot ”B. TŠEKIN TASAVALTA”, ”C. TANSKA”, ”D. SAKSA”, ”E. VIRO”, ”F. KREIKKA”, ”G. ESPANJA”, ”H. RANSKA”, ”I. IRLANTI”, ”J. ITALIA”, ”K. KYPROS”, ”L. LATVIA”, ”M. LIETTUA”, ”N. LUXEMBURG”, ”O. UNKARI”, ”P. MALTA”, ”Q. ALANKOMAAT”, ”R. ITÄVALTA”, ”S. PUOLA”, ”T. PORTUGALI”, ”U. SLOVENIA”, ”V. SLOVAKIA”, ”W. SUOMI”, ”X. RUOTSI”, ”Y. YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA” uudelleen seuraavasti ”C. TŠEKIN TASAVALTA”, ”D. TANSKA”, ”E. SAKSA”, ”F. VIRO”, ”G. KREIKKA”, ”H. ESPANJA”, ”I. RANSKA”, ”J. IRLANTI”, ”K. ITALIA”, ”L. KYPROS”, ”M. LATVIA”, ”N. LIETTUA”, ”O. LUXEMBURG”, ”P. UNKARI”, ”Q. MALTA”, ”R. ALANKOMAAT”, ”S. ITÄVALTA”, ”T. PUOLA”, ”U. PORTUGALI”, ”W. SLOVENIA”, ”X. SLOVAKIA”, ”Y. SUOMI”, ”Z. RUOTSI”, ”AA. YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA”;

iii)

lisätään otsikkokohdan ”U. PORTUGALI” jälkeen seuraava:

”V.   ROMANIA

Laskettaessa asetuksen 46 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettua teoreettista määrää järjestelmissä, joissa eläkkeet lasketaan eläkepisteiden perusteella, toimivaltainen laitos ottaa huomioon muiden jäsenvaltioiden lainsäädännön mukaisesti täyttyneen jokaisen vakuutusvuoden osalta vakuutuspisteiden lukumäärän, joka on laskettu jakamalla toimivaltaisen laitoksen soveltaman lainsäädännön mukaisesti kertyneiden vakuutuspisteiden lukumäärä näitä pisteitä vastaavien vuosien lukumäärällä.”;

n)

Korvataan liite VII seuraavasti:

”LIITE VII

TAPAUKSET, JOISSA HENKILÖÖN SOVELLETAAN SAMANAIKAISESTI KAHDEN JÄSENVALTION LAINSÄÄDÄNTÖÄ

(Asetuksen 14 c artiklan 1 kohdan b alakohta)

1.

Jos henkilö on itsenäinen ammatinharjoittaja Belgiassa ja palkattu työntekijä missä tahansa muussa jäsenvaltiossa.

2.

Jos henkilö on itsenäinen ammatinharjoittaja Bulgariassa ja palkattu työntekijä missä tahansa muussa jäsenvaltiossa.

3.

Jos henkilö on itsenäinen ammatinharjoittaja Tšekin tasavallassa ja palkattu työntekijä missä tahansa muussa jäsenvaltiossa.

4.

Jos Tanskassa asuva henkilö on itsenäinen ammatinharjoittaja Tanskassa ja palkattu työntekijä missä tahansa muussa jäsenvaltiossa.

5.

Maanviljelijöiden tapaturma- ja eläkevakuutusjärjestelmän osalta: jos henkilö on itsenäinen maataloudenharjoittaja Saksassa ja palkattu työntekijä missä tahansa muussa jäsenvaltiossa.

6.

Jos Virossa asuva henkilö on itsenäinen ammatinharjoittaja Virossa ja palkattu työntekijä missä tahansa muussa jäsenvaltiossa.

7.

Itsenäisten ammatinharjoittajien eläkevakuutusjärjestelmän osalta: jos henkilö on itsenäinen ammatinharjoittaja Kreikassa ja palkattu työntekijä missä tahansa muussa jäsenvaltiossa.

8.

Jos Espanjassa asuva henkilö on itsenäinen ammatinharjoittaja Espanjassa ja palkattu työntekijä missä tahansa muussa jäsenvaltiossa.

9.

Jos henkilö on itsenäinen ammatinharjoittaja Ranskassa ja palkattu työntekijä missä tahansa muussa jäsenvaltiossa Luxemburgia lukuun ottamatta.

10.

Jos henkilö on itsenäinen maataloudenharjoittaja Ranskassa ja palkattu työntekijä Luxemburgissa.

11.

Jos henkilö on itsenäinen ammatinharjoittaja Italiassa ja palkattu työntekijä missä tahansa muussa jäsenvaltiossa.

12.

Jos Kyproksessa asuva henkilö on itsenäinen ammatinharjoittaja Kyproksessa ja palkattu työntekijä missä tahansa muussa jäsenvaltiossa.

13.

Jos henkilö on itsenäinen ammatinharjoittaja Maltassa ja palkattu työntekijä missä tahansa muussa jäsenvaltiossa.

14.

Jos henkilö on itsenäinen ammatinharjoittaja Portugalissa ja palkattu työntekijä missä tahansa muussa jäsenvaltiossa.

15.

Jos henkilö on itsenäinen ammatinharjoittaja Romaniassa ja palkattu työntekijä missä tahansa muussa jäsenvaltiossa.

16.

Jos Suomessa asuva henkilö on itsenäinen ammatinharjoittaja Suomessa ja palkattu työntekijä missä tahansa muussa jäsenvaltiossa.

17.

Jos henkilö on itsenäinen ammatinharjoittaja Slovakiassa ja palkattu työntekijä missä tahansa muussa jäsenvaltiossa.

18.

Jos Ruotsissa asuva henkilö on itsenäinen ammatinharjoittaja Ruotsissa ja palkattu työntekijä missä tahansa muussa jäsenvaltiossa.”;

o)

Muutetaan liite VIII ”Järjestelmät, jotka koskevat vain perheavustuksia tai orpojen lisä- tai erityisavustuksia (asetuksen 78 a artikla)” seuraavasti:

i)

lisätään otsikkokohdan ”A. BELGIA” viimeisen kohdan jälkeen seuraava:

”B.   BULGARIA

Ei mitään.”;

ii)

järjestetään otsikot ”B. TŠEKIN TASAVALTA”, ”C. TANSKA”, ”D. SAKSA”, ”E. VIRO”, ”F. KREIKKA”, ”G. ESPANJA”, ”H. RANSKA”, ”I. IRLANTI”, ”J. ITALIA”, ”K. KYPROS”, ”L. LATVIA”, ”M. LIETTUA”, ”N. LUXEMBURG”, ”O. UNKARI”, ”P. MALTA”, ”Q. ALANKOMAAT”, ”R. ITÄVALTA”, ”S. PUOLA”, ”T. PORTUGALI”, ”U. SLOVENIA”, ”V. SLOVAKIA”, ”W. SUOMI”, ”X. RUOTSI”, ”Y. YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA” uudelleen seuraavasti ”C. TŠEKIN TASAVALTA”, ”D. TANSKA”, ”E. SAKSA”, ”F. VIRO”, ”G. KREIKKA”, ”H. ESPANJA”, ”I. RANSKA”, ”J. IRLANTI”, ”K. ITALIA”, ”L. KYPROS”, ”M. LATVIA”, ”N. LIETTUA”, ”O. LUXEMBURG”, ”P. UNKARI”, ”Q. MALTA”, ”R. ALANKOMAAT”, ”S. ITÄVALTA”, ”T. PUOLA”, ”U. PORTUGALI”, ”W. SLOVENIA”, ”X. SLOVAKIA”, ”Y. SUOMI”, ”Z. RUOTSI”, ”AA. YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA”;

iii)

lisätään otsikkokohdassa ”U. PORTUGALI” olevan ilmauksen ”Ei mitään” jälkeen seuraava:

”V.   ROMANIA

Ei mitään.”.

2.

31972 R 0574: Neuvoston asetus (ETY) N:o 574/72, annettu 21 päivänä maaliskuuta 1972, sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä annetun asetuksen (ETY) N:o 1408/71 täytäntöönpanomenettelystä (EYVL L 74, 27.3.1972, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna ja viimeksi ajan tasalle saatettuna seuraavalla:

31997 R 0118: neuvoston asetus (EY) N:o 118/97, annettu 2.12.1996 (EYVL L 28, 30.1.1997, s. 1)

ja myöhemmin muutettuna seuraavilla:

31997 R 1290: neuvoston asetus (EY) N:o 1290/97, annettu 27.6.1997 (EYVL L 176, 4.7.1997, s. 1)

31998 R 1223: neuvoston asetus (EY) N:o 1223/98, annettu 4.6.1998 (EYVL L 168, 13.6.1998, s. 1)

31998 R 1606: neuvoston asetus (EY) N:o 1606/98, annettu 29.6.1998 (EYVL L 209, 25.7.1998, s. 1)

31999 R 0307: neuvoston asetus (EY) N:o 307/1999, annettu 8.2.1999 (EYVL L 38, 12.2.1999, s. 1)

31999 R 1399: neuvoston asetus (EY) N:o 1399/1999, annettu 29.4.1999 (EYVL L 164, 30.6.1999, s. 1)

32001 R 0089: komission asetus (EY) N:o 89/2001, annettu 17.1.2001 (EYVL L 14, 18.1.2001, s. 16)

32001 R 1386: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1386/2001, annettu 5.6.2001 (EYVL L 187, 10.7.2001, s. 1)

32002 R 0410: komission asetus (EY) N:o 410/2002, annettu 27.2.2002 (EYVL L 62, 5.3.2002, s. 17)

12003 T: asiakirja Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu (EUVL L 236, 23.9.2003, s. 33)

32003 R 1851: komission asetus (EY) N:o 1851/2003, annettu 17.10.2003 (EUVL L 271, 22.10.2003, s. 3)

32004 R 0631: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 631/2004, annettu 31.3.2004 (EUVL L 100, 6.4.2004, s. 1)

32005 R 0077: komission asetus (EY) N:o 77/2005, annettu 13.1.2005 (EUVL L 16, 20.1.2005, s. 3)

32005 R 0647: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 647/2005, annettu 13.4.2005 (EUVL L 117, 4.5.2005, s. 1)

32006 R 0207: komission asetus (EY) N:o 207/2006, annettu 7.2.2006 (EUVL L 36, 8.2.2006, s. 3)

32006 R 0629: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 629/2006, annettu 5.4.2006 (EUVL L 114, 27.4.2006, s. 1)

a)

Muutetaan liite 1 ”Toimivaltaiset viranomaiset (asetuksen 1 artiklan 1 kohta ja täytäntöönpanoasetuksen 4 artiklan 1 kohta ja 122 artikla)” seuraavasti:

i)

lisätään otsikkokohdan ”A. BELGIA” viimeisen kohdan jälkeen seuraava:

”B.   BULGARIA

1.

Министърът на труда и социалната политика (työ- ja sosiaaliministeri), София.

2.

Министърът на здравеопазването (terveysministeri), София.”;

ii)

järjestetään otsikot ”B. TŠEKIN TASAVALTA”, ”C. TANSKA”, ”D. SAKSA”, ”E. VIRO”, ”F. KREIKKA”, ”G. ESPANJA”, ”H. RANSKA”, ”I. IRLANTI”, ”J. ITALIA”, ”K. KYPROS”, ”L. LATVIA”, ”M. LIETTUA”, ”N. LUXEMBURG”, ”O. UNKARI”, ”P. MALTA”, ”Q. ALANKOMAAT”, ”R. ITÄVALTA”, ”S. PUOLA”, ”T. PORTUGALI”, ”U. SLOVENIA”, ”V. SLOVAKIA”, ”W. SUOMI”, ”X. RUOTSI”, ”Y. YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA” uudelleen seuraavasti ”C. TŠEKIN TASAVALTA”, ”D. TANSKA”, ”E. SAKSA”, ”F. VIRO”, ”G. KREIKKA”, ”H. ESPANJA”, ”I. RANSKA”, ”J. IRLANTI”, ”K. ITALIA”, ”L. KYPROS”, ”M. LATVIA”, ”N. LIETTUA”, ”O. LUXEMBURG”, ”P. UNKARI”, ”Q. MALTA”, ”R. ALANKOMAAT”, ”S. ITÄVALTA”, ”T. PUOLA”, ”U. PORTUGALI”, ”W. SLOVENIA”, ”X. SLOVAKIA”, ”Y. SUOMI”, ”Z. RUOTSI”, ”AA. YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA”;

iii)

lisätään otsikkokohdan ”U. PORTUGALI” viimeisen kohdan jälkeen seuraava:

”V.   ROMANIA

1.

Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei (työ-, sosiaalisen yhteisvastuun ja perheasiainministeriö), Bucureşti.

2.

Ministerul Sănătăţii (terveysministeriö), Bucureşti.”;

b)

Muutetaan liite 2 ”Toimivaltaiset laitokset (asetuksen 1 artiklan o alakohta ja täytäntöönpanoasetuksen 4 artiklan 2 kohta)” seuraavasti:

i)

lisätään otsikkokohdan ”A. BELGIA” viimeisen kohdan jälkeen seuraava:

”B.   BULGARIA

1.   Sairaus ja äitiys:

a)

luontoisetuudet:

Министерство на здравеопазването (terveysministeriö), София,

Национална здравноосигурителна каса (kansallinen sairausvakuutuskassa), София,

Агенция за хората с увреждания (vammaisasioiden virasto), София;

b)

rahaetuudet:

Национален осигурителен институт (kansallinen sosiaaliturvalaitos), София.

2.

Työkyvyttömyys-, vanhuus- ja perhe-eläkkeet:

Национален осигурителен институт (kansallinen sosiaaliturvalaitos), София.

3.   Työtapaturmat ja ammattitaudit:

a)

luontoisetuudet:

Министерство наздравеопазването (terveys-ministeriö), София,

Национална здравноосигурителнакаса (kansallinen sairausvakuutus-kassa), София,

Агенция за хората с увреждания (vammaisasioiden virasto), София;

(b)

rahaetuudet:

Национален осигурителен институт (kansallinen sosiaaliturvalaitos), София.

4.

Hautausavustukset:

Национален осигурителен институт (kansallinen sosiaaliturvalaitos), София.

5.

Työttömyysetuudet:

Национален осигурителен институт (kansallinen sosiaaliturvalaitos), София.

6.

Perhe-etuudet:

Агенция за социално подпомагане (sosiaalihuoltolaitos), София.”;

ii)

järjestetään otsikot ”B. TŠEKIN TASAVALTA”, ”C. TANSKA”, ”D. SAKSA”, ”E. VIRO”, ”F. KREIKKA”, ”G. ESPANJA”, ”H. RANSKA”, ”I. IRLANTI”, ”J. ITALIA”, ”K. KYPROS”, ”L. LATVIA”, ”M. LIETTUA”, ”N. LUXEMBURG”, ”O. UNKARI”, ”P. MALTA”, ”Q. ALANKOMAAT”, ”R. ITÄVALTA”, ”S. PUOLA”, ”T. PORTUGALI”, ”U. SLOVENIA”, ”V. SLOVAKIA”, ”W. SUOMI”, ”X. RUOTSI”, ”Y. YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA” uudelleen seuraavasti ”C. TŠEKIN TASAVALTA”, ”D. TANSKA”, ”E. SAKSA”, ”F. VIRO”, ”G. KREIKKA”, ”H. ESPANJA”, ”I. RANSKA”, ”J. IRLANTI”, ”K. ITALIA”, ”L. KYPROS”, ”M. LATVIA”, ”N. LIETTUA”, ”O. LUXEMBURG”, ”P. UNKARI”, ”Q. MALTA”, ”R. ALANKOMAAT”, ”S. ITÄVALTA”, ”T. PUOLA”, ”U. PORTUGALI”, ”W. SLOVENIA”, ”X. SLOVAKIA”, ”Y. SUOMI”, ”Z. RUOTSI”, ”AA. YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA”;

iii)

lisätään otsikkokohdan ”U. PORTUGALI” viimeisen kohdan jälkeen seuraava:

”V.   ROMANIA

1.   Sairaus ja äitiys:

a)

luontoisetuudet:

Casa judeţeană de asigurări de sănătate (läänin sairausvakuutusvirasto);

b)

rahaetuudet:

 

i)

yleisesti:

Casa de asigurari de sanatate (sairausvakuutusvirasto);

ii)

erityistapaukset:

 

ammattisotilaat:

puolustusministeriön erikoisyksikkö;

poliisihenkilöstö:

hallinto- ja sisäasiainministeriön erikoisyksikkö;

asianajajat:

Casa de Asigurări a Avocaţilor (asianajajien vakuutuskassa).

2.   Työkyvyttömyys:

a)

yleisesti:

Casa judeţeană de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (eläkkeistä ja muista sosiaalivakuutusoikeuksista läänitasolla vastaava virasto);

b)

erityistapaukset:

 

i)

ammattisotilaat:

puolustusministeriön erikoisyksikkö;

ii)

poliisihenkilöstö:

hallinto- ja sisäasianministeriön erikoisyksikkö;

iii)

asianajajat:

Casa de Asigurări a Avocaţilor (asianajajien vakuutuskassa).

3.   Vanhuus- ja perhe-eläkkeet, hautausavustukset:

a)

yleisesti:

Casa judeţeană de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (eläkkeistä ja muista sosiaalivakuutusoikeuksista läänitasolla vastaava virasto);

b)

erityistapaukset:

 

i)

ammattisotilaat:

puolustusministeriön erikoisyksikkö;

ii)

poliisihenkilöstö:

hallinto- ja sisäasianministeriön erikoisyksikkö;

iii)

asianajajat:

Casa de Asigurări a Avocaţilor (asianajajien vakuutuskassa).

4.   Työtapaturmat ja ammattitaudit:

a)

luontoisetuudet:

Casa judeţeană de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (eläkkeistä ja muista sosiaalivakuutusoikeuksista läänitasolla vastaava virasto);

b)

rahaetuudet ja eläkkeet:

Casa judeţeană de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (eläkkeistä ja muista sosiaalivakuutusoikeuksista läänitasolla vastaava virasto).

5.   Hautausavustukset:

a)

yleisesti:

Casa judeţeană de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (eläkkeistä ja muista sosiaalivakuutusoikeuksista läänitasolla vastaava virasto);

b)

erityisesti:

 

i)

ammattisotilaat:

puolustusministeriön erikoisyksikkö;

ii)

poliisihenkilöstö:

hallinto- ja sisäasianministeriön erikoisyksikkö;

iii)

asianajajat:

Casa de Asigurări a Avocaţilor (asianajajien vakuutuskassa).

6.

Työttömyysetuudet:

Agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă (läänin työvoimavirasto).

7.

Perhe-etuudet:

Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei (työ-, sosiaalisen yhteisvastuun ja perheasiainministeriö), Bucureşti,

Ministerul Educaţiei şi Cercetării (opetus- ja tutkimusministeriö), Bucureşti.”;

c)

Muutetaan liite 3 ”Asuinpaikan laitokset ja oleskelupaikan laitokset (asetuksen 1 artiklan p alakohta ja täytäntöönpanoasetuksen 4 artiklan 3 kohta)” seuraavasti:

i)

lisätään otsikkokohdan ”A. BELGIA” viimeisen kohdan jälkeen seuraava:

”B.   BULGARIA

1.   Sairaus ja äitiys:

a)

luontoisetuudet:

Министерство на здравеопазването (terveysministeriö), София,

Национална здравноосигурителна каса (kansallinen sairausvakuutuskassa), София,

Агенция за хората с увреждания (vammaisasioiden virasto), София;

b)

rahaetuudet:

kansallisen sosiaaliturvalaitoksen aluetoimistot;

2.

Työkyvyttömyys-, vanhuus- ja perhe-eläkkeet:

kansallisen sosiaaliturvalaitoksen keskusvirastot.

3.   Työtapaturmat ja ammattitaudit:

a)

luontoisetuudet:

Министерство на здравеопазването (terveysministeriö), София,

Национална здравноосигурителна каса (kansallinen sairausvakuutuskassa), София,

Агенция за хората с увреждания (vammaisasioiden virasto), София;

b)

lyhyen aikavälin rahaetuudet:

kansallisen sosiaaliturvalaitoksen aluetoimistot;

c)

työkyvyttömyyseläkkeet:

kansallisen sosiaaliturvalaitoksen keskusvirastot.

4.

Hautausavustukset:

kansallisen sosiaaliturvalaitoksen aluetoimistot;

5.

Työttömyysetuudet:

kansallisen sosiaaliturvalaitoksen aluetoimistot;

6.

Perhe-etuudet:

sosiaalihuoltolaitoksen sosiaalihuoltodirektoraatit,”;

ii)

järjestetään otsikot ”B. TŠEKIN TASAVALTA”, ”C. TANSKA”, ”D. SAKSA”, ”E. VIRO”, ”F. KREIKKA”, ”G. ESPANJA”, ”H. RANSKA”, ”I. IRLANTI”, ”J. ITALIA”, ”K. KYPROS”, ”L. LATVIA”, ”M. LIETTUA”, ”N. LUXEMBURG”, ”O. UNKARI”, ”P. MALTA”, ”Q. ALANKOMAAT”, ”R. ITÄVALTA”, ”S. PUOLA”, ”T. PORTUGALI”, ”U. SLOVENIA”, ”V. SLOVAKIA”, ”W. SUOMI”, ”X. RUOTSI”, ”Y. YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA” uudelleen seuraavasti ”C. TŠEKIN TASAVALTA”, ”D. TANSKA”, ”E. SAKSA”, ”F. VIRO”, ”G. KREIKKA”, ”H. ESPANJA”, ”I. RANSKA”, ”J. IRLANTI”, ”K. ITALIA”, ”L. KYPROS”, ”M. LATVIA”, ”N. LIETTUA”, ”O. LUXEMBURG”, ”P. UNKARI”, ”Q. MALTA”, ”R. ALANKOMAAT”, ”S. ITÄVALTA”, ”T. PUOLA”, ”U. PORTUGALI”, ”W. SLOVENIA”, ”X. SLOVAKIA”, ”Y. SUOMI”, ”Z. RUOTSI”, ”AA. YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA”;

iii)

lisätään otsikkokohdan ”U. PORTUGALI” viimeisen kohdan jälkeen seuraava:

”V.   ROMANIA

1.

Luontoisetuudet:

Casa judeţeană de asigurări de sănătate (läänin sairausvakuutusvirasto).

2.   Rahaetuudet:

a)

sairaus ja äitiys:

Casa de asigurari de sanatate (sairausvakuutusvirasto);

b)

työkyvyttömyys-, vanhuus- ja perhe-eläkkeet, hautausavustukset:

Casa judeţeană de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (eläkkeistä ja muista sosiaalivakuutusoikeuksista läänitasolla vastaava virasto);

c)

työtapaturmat ja ammattitaudit:

Casa judeţeană de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (eläkkeistä ja muista sosiaalivakuutusoikeuksista läänitasolla vastaava virasto);

d)

työttömyysetuudet:

Agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă (läänin työvoimavirasto);

e)

perhe-etuudet:

paikallis- ja kouluviranomaiset.”;

d)

Muutetaan liite 4 ”Yhteyselimet (täytäntöönpanoasetuksen 3 artiklan 1 kohta, 4 artiklan 4 kohta ja 122 artikla)” seuraavasti:

i)

lisätään otsikkokohdan ”A. BELGIA” viimeisen kohdan jälkeen seuraava:

”B.   BULGARIA

1.   Sairaus ja äitiys:

a)

luontoisetuudet:

Национална здравноосигурителна каса (kansallinen sairausvakuutuskassa), София;

b)

rahaetuudet:

Национален осигурителен институт (kansallinen sosiaaliturvalaitos), София.

2.

Työkyvyttömyys-, vanhuus- ja perhe-eläkkeet:

Национален осигурителен институт (kansallinen sosiaaliturvalaitos), София.

3.   Työtapaturmat ja ammattitaudit:

a)

luontoisetuudet:

Национална здравноосигурителна каса (kansallinen sairausvakuutuskassa), София;

b)

rahaetuudet ja eläkkeet:

Национален осигурителен институт (kansallinen sosiaaliturvalaitos), София.

4.

Hautausavustukset:

Национален осигурителен институт (kansallinen sosiaaliturvalaitos), София.

5.

Työttömyysetuudet:

Национален осигурителен институт (kansallinen sosiaaliturvalaitos), София.

6.

Perhe-etuudet:

Агенция за социално подпомагане (sosiaalihuoltolaitos), София.”;

ii)

järjestetään otsikot ”B. TŠEKIN TASAVALTA”, ”C. TANSKA”, ”D. SAKSA”, ”E. VIRO”, ”F. KREIKKA”, ”G. ESPANJA”, ”H. RANSKA”, ”I. IRLANTI”, ”J. ITALIA”, ”K. KYPROS”, ”L. LATVIA”, ”M. LIETTUA”, ”N. LUXEMBURG”, ”O. UNKARI”, ”P. MALTA”, ”Q. ALANKOMAAT”, ”R. ITÄVALTA”, ”S. PUOLA”, ”T. PORTUGALI”, ”U. SLOVENIA”, ”V. SLOVAKIA”, ”W. SUOMI”, ”X. RUOTSI”, ”Y. YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA” uudelleen seuraavasti ”C. TŠEKIN TASAVALTA”, ”D. TANSKA”, ”E. SAKSA”, ”F. VIRO”, ”G. KREIKKA”, ”H. ESPANJA”, ”I. RANSKA”, ”J. IRLANTI”, ”K. ITALIA”, ”L. KYPROS”, ”M. LATVIA”, ”N. LIETTUA”, ”O. LUXEMBURG”, ”P. UNKARI”, ”Q. MALTA”, ”R. ALANKOMAAT”, ”S. ITÄVALTA”, ”T. PUOLA”, ”U. PORTUGALI”, ”W. SLOVENIA”, ”X. SLOVAKIA”, ”Y. SUOMI”, ”Z. RUOTSI”, ”AA. YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA”;

iii)

lisätään otsikkokohdan ”U. PORTUGALI” jälkeen seuraava:

”V.   ROMANIA

1.

Luontoisetuudet:

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (kansallinen sairausvakuutuslaitos), Bucureşti.

2.   Rahaetuudet:

a)

sairaus ja äitiys:

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (kansallinen sairausvakuutuslaitos), Bucureşti.

b)

työkyvyttömyys-, vanhuus- ja perhe-eläkkeet, hautausavustukset:

Casa Naţională de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale (kansallinen eläkkeistä ja muista sosiaalivakuutusoikeuksista vastaava virasto), Bucureşti;

c)

työtapaturmat ja ammattitaudit:

Casa Naţională de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale (kansallinen eläkkeistä ja muista sosiaalivakuutusoikeuksista vastaava virasto), Bucureşti;

d)

työttömyysetuudet:

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (kansallinen työvoimavirasto), Bucureşti;

e)

perhe-etuudet:

Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei (työ-, sosiaalisen yhteisvastuun ja perheasiainministeriö), Bucureşti.”;

e)

Muutetaan liite 5 ”Kahdenvälisten sopimusten täytäntöönpanosäännökset, jotka jäävät voimaan (täytäntöönpanoasetuksen 4 artiklan 5 kohta, 5 artikla, 53 artiklan 3 kohta, 104 artikla, 105 artiklan 2 kohta, 116 artikla, 121 artikla ja 122 artikla)” seuraavasti:

i)

lisätään otsikkokohdan ”1. BELGIA — TŠEKIN TASAVALTA” edelle seuraava:

”1.   BELGIA — BULGARIA

Ei sopimusta.”;

ii)

muutetaan otsikkokohdan ”BELGIA — TŠEKIN TASAVALTA” numerointi 1:stä 2:ksi, ja numeroidaan sitä seuraavat otsikkokohdat uudelleen seuraavasti:

”3.

BELGIA — TANSKA”

”4.

BELGIA — SAKSA”

”5.

BELGIA — VIRO”

”6.

BELGIA — KREIKKA”

”7.

BELGIA — ESPANJA”

”8.

BELGIA — RANSKA”

”9.

BELGIA — IRLANTI”

”10.

BELGIA — ITALIA”

”11.

BELGIA — KYPROS”

”12.

BELGIA — LATVIA”

”13.

BELGIA — LIETTUA”

”14.

BELGIA — LUXEMBURG”

”15.

BELGIA — UNKARI”

”16.

BELGIA — MALTA”

”17.

BELGIA — ALANKOMAAT”

”18.

BELGIA — ITÄVALTA”

”19.

BELGIA — PUOLA”

”20.

BELGIA — PORTUGALI”;

iii)

lisätään otsikkokohdan ”20. BELGIA — PORTUGALI” jälkeen seuraava:

”21.   BELGIA — ROMANIA

Ei sopimusta.”;

iv)

muutetaan otsikkokohdan ”BELGIA — SLOVENIA” numerointi 20:stä 22:ksi, ja numeroidaan sitä seuraavat otsikkokohdat uudelleen seuraavasti:

”23.

BELGIA — SLOVAKIA”

”24.

BELGIA — SUOMI”

”25.

BELGIA — RUOTSI”

”26.

BELGIA — YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA”;

v)

lisätään otsikkokohdassa ”26. BELGIA — YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA” olevan viimeisen kohdan jälkeen seuraava:

”27.   BULGARIA — TŠEKIN TASAVALTA

25 päivänä marraskuuta 1998 tehdyn sopimuksen 29 artiklan 1 ja 3 kohta sekä hallinnollisten ja lääkärintarkastusten aiheuttamien kustannusten korvaamisesta luopumisesta 30 päivänä marraskuuta 1999 laaditun hallintojärjestelyn 5 artiklan 4 kohta.

28.   BULGARIA — TANSKA

Ei sopimusta.

29.   BULGARIA — SAKSA

Sosiaaliturvasta 17 päivänä joulukuuta 1997 tehdyn sopimuksen täytäntöönpanosta eläkkeiden osalta tehdyn hallinnollisen sopimuksen 8 ja 9 artikla.

30.   BULGARIA — VIRO

Ei sopimusta.

31.   BULGARIA — KREIKKA

Ei sopimusta.

32.   BULGARIA — ESPANJA

Ei mitään.

33.   BULGARIA — RANSKA

Ei sopimusta.

34.   BULGARIA — IRLANTI

Ei sopimusta.

35.   BULGARIA — ITALIA

Ei sopimusta.

36.   BULGARIA — KYPROS

Ei sopimusta.

37.   BULGARIA — LATVIA

Ei sopimusta.

38.   BULGARIA — LIETTUA

Ei sopimusta.

39.   BULGARIA — LUXEMBURG

Ei mitään.

40.   BULGARIA — UNKARI

Ei mitään.

41.   BULGARIA — MALTA

Ei sopimusta.

42.   BULGARIA — ALANKOMAAT

Ei mitään.

43.   BULGARIA — ITÄVALTA

Ei mitään.

44.   BULGARIA — PUOLA

Ei mitään.

45.   BULGARIA — PORTUGALI

Ei sopimusta.

46.   BULGARIA — ROMANIA

Ei mitään.

47.   BULGARIA — SLOVENIA

Ei mitään.

48.   BULGARIA — SLOVAKIA

Sosiaaliturvasta 30 päivänä toukokuuta 2001 tehdyn sopimuksen täytäntöönpanosta tehdyn hallinnollisen sopimuksen 9 artiklan 1 kohta.

49.   BULGARIA — SUOMI

Ei sopimusta.

50.   BULGARIA — RUOTSI

Ei sopimusta.

51.   BULGARIA — YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

Ei mitään.”;

vi)

muutetaan otsikkokohdan ”TŠEKIN TASAVALTA — TANSKA” numerointi 25:stä 52:ksi, ja numeroidaan sitä seuraavat otsikkokohdat uudelleen seuraavasti:

”53.

TŠEKIN TASAVALTA — SAKSA”

”54.

TŠEKIN TASAVALTA — VIRO”

”55.

TŠEKIN TASAVALTA — KREIKKA”

”56.

TŠEKIN TASAVALTA — ESPANJA”

”57.

TŠEKIN TASAVALTA — RANSKA”

”58.

TŠEKIN TASAVALTA — IRLANTI”

”59.

TŠEKIN TASAVALTA — ITALIA”

”60.

TŠEKIN TASAVALTA — KYPROS”

”61.

TŠEKIN TASAVALTA — LATVIA”

”62.

TŠEKIN TASAVALTA — LIETTUA”

”63.

TŠEKIN TASAVALTA — LUXEMBURG”

”64.

TŠEKIN TASAVALTA — UNKARI”

”65.

TŠEKIN TASAVALTA — MALTA”

”66.

TŠEKIN TASAVALTA — ALANKOMAAT”

”67.

TŠEKIN TASAVALTA — ITÄVALTA”

”68.

TŠEKIN TASAVALTA — PUOLA”

”69.

TŠEKIN TASAVALTA — PORTUGALI”;

vii)

lisätään otsikkokohdassa ”69. TŠEKIN TASAVALTA — PORTUGALI” olevan ilmauksen ”Ei sopimusta” jälkeen seuraava:

”70.   TŠEKIN TASAVALTA — ROMANIA

Ei mitään.”;

viii)

muutetaan otsikkokohdan ”TŠEKIN TASAVALTA — SLOVENIA” numerointi 43:sta 71:ksi, ja numeroidaan sitä seuraavat otsikkokohdat uudelleen seuraavasti:

”72.

TŠEKIN TASAVALTA — SLOVAKIA”

”73.

TŠEKIN TASAVALTA — SUOMI”

”74.

TŠEKIN TASAVALTA — RUOTSI”

”75.

TŠEKIN TASAVALTA — YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA”

”76.

TANSKA — SAKSA”

”77.

TANSKA — VIRO”

”78.

TANSKA — KREIKKA”

”79.

TANSKA — ESPANJA”

”80.

TANSKA — RANSKA”

”81.

TANSKA — IRLANTI”

”82.

TANSKA — ITALIA”

”83.

TANSKA — KYPROS”

”84.

TANSKA — LATVIA”

”85.

TANSKA — LIETTUA”

”86.

TANSKA — LUXEMBURG”

”87.

TANSKA — UNKARI”

”88.

TANSKA — MALTA”

”89.

TANSKA — ALANKOMAAT”

”90.

TANSKA — ITÄVALTA”

”91.

TANSKA — PUOLA”

”92.

TANSKA — PORTUGALI”;

ix)

lisätään otsikkokohdassa ”92. TANSKA — PORTUGALI” olevan kohdan jälkeen seuraava:

”93.   TANSKA — ROMANIA

Ei sopimusta.”;

x)

muutetaan otsikkokohdan ”TANSKA — SLOVENIA” numerointi 65:stä 94:ksi, ja numeroidaan sitä seuraavat otsikkokohdat uudelleen seuraavasti:

”95.

TANSKA — SLOVAKIA”

”96.

TANSKA — SUOMI”

”97.

TANSKA — RUOTSI”

”98.

TANSKA — YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA”

”99.

SAKSA — VIRO”

”100.

SAKSA — KREIKKA”

”101.

SAKSA — ESPANJA”

”102.

SAKSA — RANSKA”

”103.

SAKSA — IRLANTI”

”104.

SAKSA — ITALIA”

”105.

SAKSA — KYPROS”

”106.

SAKSA — LATVIA”

”107.

SAKSA — LIETTUA”

”108.

SAKSA — LUXEMBURG”

”109.

SAKSA — UNKARI”

”110.

SAKSA — MALTA”

”111.

SAKSA — ALANKOMAAT”

”112.

SAKSA — ITÄVALTA”

”113.

SAKSA — PUOLA”

”114.

SAKSA — PORTUGALI”

xi)

lisätään otsikkokohdan ”114. SAKSA — PORTUGALI” jälkeen seuraava:

”115.   SAKSA — ROMANIA

Ei mitään.”;

xii)

muutetaan otsikkokohdan ”SAKSA — SLOVENIA” numerointi 86:sta 116:ksi, ja numeroidaan sitä seuraavat otsikkokohdat uudelleen seuraavasti:

”117.

SAKSA — SLOVAKIA”

”118.

SAKSA — SUOMI”

”119.

SAKSA — RUOTSI”

”120.

SAKSA — YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA”

”121.

VIRO — KREIKKA”

”122.

VIRO — ESPANJA”

”123.

VIRO — RANSKA”

”124.

VIRO — IRLANTI”

”125.

VIRO — ITALIA”

”126.

VIRO — KYPROS”

”127.

VIRO — LATVIA”

”128.

VIRO — LIETTUA”

”129.

VIRO — LUXEMBURG”

”130.

VIRO — UNKARI”

”131.

VIRO — MALTA”

”132.

VIRO — ALANKOMAAT”

”133.

VIRO — ITÄVALTA”

”134.

VIRO — PUOLA”

”135.

VIRO — PORTUGALI”;

xiii)

lisätään otsikkokohdassa ”135. VIRO — PORTUGALI” olevan ilmauksen ”Ei sopimusta” jälkeen seuraava:

”136.   VIRO — ROMANIA

Ei sopimusta.”;

xiv)

muutetaan otsikkokohdan ”VIRO — SLOVENIA” numerointi 106:sta 137:ksi, ja numeroidaan sitä seuraavat otsikkokohdat uudelleen seuraavasti:

”138.

VIRO — SLOVAKIA”

”139.

VIRO — SUOMI”

”140.

VIRO — RUOTSI”

”141.

VIRO — YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA”

”142.

KREIKKA — ESPANJA”

”143.

KREIKKA — RANSKA”

”144.

KREIKKA — IRLANTI”

”145.

KREIKKA — ITALIA”

”146.

KREIKKA — KYPROS”

”147.

KREIKKA — LATVIA”

”148.

KREIKKA — LIETTUA”

”149.

KREIKKA — LUXEMBURG”

”150.

KREIKKA — UNKARI”

”151.

KREIKKA — MALTA”

”152.

KREIKKA — ALANKOMAAT”

”153.

KREIKKA — ITÄVALTA”

”154.

KREIKKA — PUOLA”

”155.

KREIKKA — PORTUGALI”;

xv)

lisätään otsikkokohdassa ”155. KREIKKA — PORTUGALI” olevan ilmauksen ”Ei sovelleta” jälkeen seuraava:

”156.   KREIKKA — ROMANIA

Ei mitään.”;

xvi)

muutetaan otsikkokohdan ”KREIKKA — SLOVENIA” numerointi 125:stä 157:ksi, ja numeroidaan sitä seuraavat otsikkokohdat uudelleen seuraavasti:

”158.

KREIKKA — SLOVAKIA”

”159.

KREIKKA — SUOMI”

”160.

KREIKKA — RUOTSI”

”161.

KREIKKA — YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA”

”162.

ESPANJA — RANSKA”

”163.

ESPANJA — IRLANTI”

”164.

ESPANJA — ITALIA”

”165.

ESPANJA — KYPROS”

”166.

ESPANJA — LATVIA”

”167.

ESPANJA — LIETTUA”

”168.

ESPANJA — LUXEMBURG”

”169.

ESPANJA — UNKARI”

”170.

ESPANJA — MALTA”

”171.

ESPANJA — ALANKOMAAT”

”172.

ESPANJA — ITÄVALTA”

”173.

ESPANJA — PUOLA”

”174.

ESPANJA — PORTUGALI”;

xvii)

lisätään otsikkokohdassa ”174. ESPANJA — PORTUGALI” olevan viimeisen kohdan jälkeen seuraava:

”175.   ESPANJA — ROMANIA

Ei mitään.”;

xviii)

muutetaan otsikkokohdan ”ESPANJA — SLOVENIA” numerointi 143:sta 176:ksi, ja numeroidaan sitä seuraavat otsikkokohdat uudelleen seuraavasti:

”177.

ESPANJA — SLOVAKIA”

”178.

ESPANJA — SUOMI”

”179.

ESPANJA — RUOTSI”

”180.

ESPANJA — YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA”

”181.

RANSKA — IRLANTI”

”182.

RANSKA — ITALIA”

”183.

RANSKA — KYPROS”

”184.

RANSKA — LATVIA”

”185.

RANSKA — LIETTUA”

”186.

RANSKA — LUXEMBURG”

”187.

RANSKA — UNKARI”

”188.

RANSKA — MALTA”

”189.

RANSKA — ALANKOMAAT”

”190.

RANSKA — ITÄVALTA”

”191.

RANSKA — PUOLA”

”192.

RANSKA — PORTUGALI”;

xix)

lisätään otsikkokohdassa ”192. RANSKA — PORTUGALI” olevan kohdan jälkeen seuraava:

”193.   RANSKA — ROMANIA

Ei mitään.”;

xx)

muutetaan otsikkokohdan ”RANSKA — SLOVENIA” numerointi 160:stä 194:ksi, ja numeroidaan sitä seuraavat otsikkokohdat uudelleen seuraavasti:

”195.

RANSKA — SLOVAKIA”

”196.

RANSKA — SUOMI”

”197.

RANSKA — RUOTSI”

”198.

RANSKA — YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA”

”199.

IRLANTI — ITALIA”

”200.

IRLANTI — KYPROS”

”201.

IRLANTI — LATVIA”

”202.

IRLANTI — LIETTUA”

”203.

IRLANTI — LUXEMBURG”

”204.

IRLANTI — UNKARI”

”205.

IRLANTI — MALTA”

”206.

IRLANTI — ALANKOMAAT”

”207.

IRLANTI — ITÄVALTA”;

”208.

IRLANTI — PUOLA”

”209.

IRLANTI — PORTUGALI”;

xxi)

lisätään otsikkokohdassa ”209. IRLANTI — PORTUGALI” olevan ilmauksen ”Ei sovelleta” jälkeen seuraava:

”210.   IRLANTI — ROMANIA

Ei sopimusta.”;

xxii)

muutetaan otsikkokohdan ”IRLANTI — SLOVENIA” numerointi 176:sta 211:ksi, ja numeroidaan sitä seuraavat otsikkokohdat uudelleen seuraavasti:

”212.

IRLANTI — SLOVAKIA”

”213.

IRLANTI — SUOMI”

”214.

IRLANTI — RUOTSI”

”215.

IRLANTI — YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA”

”216.

ITALIA — KYPROS”

”217.

ITALIA — LATVIA”

”218.

ITALIA — LIETTUA”

”219.

ITALIA — LUXEMBURG”

”220.

ITALIA — UNKARI”

”221.

ITALIA — MALTA”

”222.

ITALIA — ALANKOMAAT”

”223.

ITALIA — ITÄVALTA”

”224.

ITALIA — PUOLA”

”225.

ITALIA — PORTUGALI”;

xxiii)

lisätään otsikkokohdassa ”225. ITALIA — PORTUGALI” olevan ilmauksen ”Ei sovelleta” jälkeen seuraava:

”226.   ITALIA — ROMANIA

Ei sopimusta.”;

xxiv)

muutetaan otsikkokohdan ”ITALIA — SLOVENIA” numerointi 191:stä 227:ksi, ja numeroidaan sitä seuraavat otsikkokohdat uudelleen seuraavasti:

”228.

ITALIA — SLOVAKIA”

”229.

ITALIA — SUOMI”

”230.

ITALIA — RUOTSI”

”231.

ITALIA — YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA”

”232.

KYPROS — LATVIA”

”233.

KYPROS — LIETTUA”

”234.

KYPROS — LUXEMBURG”

”235.

KYPROS — UNKARI”

”236.

KYPROS — MALTA”

”237.

KYPROS — ALANKOMAAT”

”238.

KYPROS — ITÄVALTA”

”239.

KYPROS — PUOLA”

”240.

KYPROS — PORTUGALI”;

xxv)

lisätään otsikkokohdassa ”240. KYPROS — PORTUGALI” olevan ilmauksen ”Ei sopimusta” jälkeen seuraava:

”241.   KYPROS — ROMANIA

Ei sopimusta.”;

xxvi)

muutetaan otsikkokohdan ”KYPROS — SLOVENIA” numerointi 205:stä 242:ksi, ja numeroidaan sitä seuraavat otsikkokohdat uudelleen seuraavasti:

”243.

KYPROS — SLOVAKIA”

”244.

KYPROS — SUOMI”

”245.

KYPROS — RUOTSI”

”246.

KYPROS — YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA”

”247.

LATVIA — LIETTUA”

”248.

LATVIA — LUXEMBURG”

”249.

LATVIA — UNKARI”

”250.

LATVIA — MALTA”

”251.

LATVIA — ALANKOMAAT”

”252.

LATVIA — ITÄVALTA”

”253.

LATVIA — PUOLA”

”254.

LATVIA — PORTUGALI”;

xxvii)

lisätään otsikkokohdassa ”254. LATVIA — PORTUGALI” olevan ilmauksen ”Ei sopimusta” jälkeen seuraava:

”255.   LATVIA — ROMANIA

Ei sopimusta.”;

xxviii)

muutetaan otsikkokohdan ”LATVIA — SLOVENIA” numerointi 218:sta 256:ksi, ja numeroidaan sitä seuraavat otsikkokohdat uudelleen seuraavasti:

”257.

LATVIA — SLOVAKIA”

”258.

LATVIA — SUOMI”

”259.

LATVIA — RUOTSI”

”260.

LATVIA — YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA”

”261.

LIETTUA — LUXEMBURG”

”262.

LIETTUA — UNKARI”

”263.

LIETTUA — MALTA”

”264.

LIETTUA — ALANKOMAAT”

”265.

LIETTUA — ITÄVALTA”

”266.

LIETTUA — PUOLA”

”267.

LIETTUA — PORTUGALI”;

xxix)

lisätään otsikkokohdassa ”267. LIETTUA — PORTUGALI” olevan ilmauksen ”Ei sopimusta” jälkeen seuraava:

”268.   LIETTUA — ROMANIA

Ei sopimusta.”;

xxx)

muutetaan otsikkokohdan ”LIETTUA — SLOVENIA” numerointi 230:stä 269:ksi, ja numeroidaan sitä seuraavat otsikkokohdat uudelleen seuraavasti:

”270.

LIETTUA — SLOVAKIA”

”271.

LIETTUA — SUOMI”

”272.

LIETTUA — RUOTSI”

”273.

LIETTUA — YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA”

”274.

LUXEMBURG — UNKARI”

”275.

LUXEMBURG — MALTA”

”276.

LUXEMBURG — ALANKOMAAT”

”277.

LUXEMBURG — ITÄVALTA”

”278.

LUXEMBURG — PUOLA”

”279.

LUXEMBURG — PORTUGALI”;

xxxi)

lisätään otsikkokohdan ”279. LUXEMBURG — PORTUGALI” jälkeen seuraava:

”280.   LUXEMBURG — ROMANIA

Ei mitään.”;

xxxii)

muutetaan otsikkokohdan ”LUXEMBURG — SLOVENIA” numerointi 241:stä 281:ksi, ja numeroidaan sitä seuraavat otsikkokohdat uudelleen seuraavasti:

”282.

LUXEMBURG — SLOVAKIA”

”283.

LUXEMBURG — SUOMI”

”284.

LUXEMBURG — RUOTSI”

”285.

LUXEMBURG — YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA”

”286.

UNKARI — MALTA”

”287.

UNKARI — ALANKOMAAT”

”288.

UNKARI — ITÄVALTA”

”289.

UNKARI — PUOLA”

”290.

UNKARI — PORTUGALI”;

xxxiii)

lisätään otsikkokohdassa ”290. UNKARI — PORTUGALI” olevan ilmauksen ”Ei sopimusta” jälkeen seuraava:

”291.   UNKARI — ROMANIA

Ei mitään.”;

xxxiv)

muutetaan otsikkokohdan ”UNKARI — SLOVENIA” numerointi 251:stä 292:ksi, ja numeroidaan sitä seuraavat otsikkokohdat uudelleen seuraavasti:

”293.

UNKARI — SLOVAKIA”

”294.

UNKARI — SUOMI”

”295.

UNKARI — RUOTSI”

”296.

UNKARI — YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA”

”297.

MALTA — ALANKOMAAT”

”298.

MALTA — ITÄVALTA”

”299.

MALTA — PUOLA”

”300.

MALTA — PORTUGALI”;

xxxv)

lisätään otsikkokohdassa ”300. MALTA — PORTUGALI” olevan ilmauksen ”Ei sopimusta” jälkeen seuraava:

”301.   MALTA — ROMANIA

Ei sopimusta.”;

xxxvi)

muutetaan otsikkokohdan ”MALTA — SLOVENIA” numerointi 260:stä 302:ksi, ja numeroidaan sitä seuraavat otsikkokohdat uudelleen seuraavasti:

”303.

MALTA — SLOVAKIA”

”304.

MALTA — SUOMI”

”305.

MALTA — RUOTSI”

”306.

MALTA — YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA”

”307.

ALANKOMAAT — ITÄVALTA”

”308.

ALANKOMAAT — PUOLA”

”309.

ALANKOMAAT — PORTUGALI”;

xxxvii)

lisätään otsikkokohdan ”309. ALANKOMAAT — PORTUGALI” jälkeen seuraava:

”310.   ALANKOMAAT — ROMANIA

Ei mitään.”;

xxxviii)

muutetaan otsikkokohdan ”ALANKOMAAT — SLOVENIA” numerointi 268:sta 311:ksi, ja numeroidaan sitä seuraavat otsikkokohdat uudelleen seuraavasti:

”312.

ALANKOMAAT — SLOVAKIA”

”313.

ALANKOMAAT — SUOMI”

”314.

ALANKOMAAT — RUOTSI”

”315.

ALANKOMAAT — YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA”

”316.

ITÄVALTA — PUOLA”

”317.

ITÄVALTA — PORTUGALI”;

xxxix)

lisätään otsikkokohdassa ”317. ITÄVALTA — PORTUGALI” olevan kohdan jälkeen seuraava:

”318.   ITÄVALTA — ROMANIA

Ei mitään.”;

xl)

muutetaan otsikkokohdan ”ITÄVALTA — SLOVENIA” numerointi 275:stä 319:ksi, ja numeroidaan sitä seuraavat otsikkokohdat uudelleen seuraavasti:

”320.

ITÄVALTA — SLOVAKIA”;

”321.

ITÄVALTA — SUOMI”

”322.

ITÄVALTA — RUOTSI”

”323.

ITÄVALTA — YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA”

”324.

PUOLA — PORTUGALI”;

xli)

lisätään otsikkokohdassa ”324. PUOLA — PORTUGALI” olevan ilmauksen ”Ei sopimusta” jälkeen seuraava:

”325.   PUOLA — ROMANIA

Ei sopimusta.”;

xlii)

muutetaan otsikkokohdan ”PUOLA — SLOVENIA” numerointi 281:stä 326:ksi, ja numeroidaan sitä seuraavat otsikkokohdat uudelleen seuraavasti:

”327.

PUOLA — SLOVAKIA”

”328.

PUOLA — SUOMI”

”329.

PUOLA — RUOTSI”

”330.

PUOLA — YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA”;

xliii)

lisätään otsikkokohdassa ”330. PUOLA — YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA” olevan ilmauksen ”Ei mitään” jälkeen seuraava:

”331.   PORTUGALI — ROMANIA

Ei sopimusta.”;

xliv)

muutetaan otsikkokohdan ”PORTUGALI — SLOVENIA” numerointi 286:sta 332:ksi, ja numeroidaan sitä seuraavat otsikkokohdat uudelleen seuraavasti:

”333.

PORTUGALI — SLOVAKIA”

”334.

PORTUGALI — SUOMI”

”335.

PORTUGALI — RUOTSI”

”336.

PORTUGALI — YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA”;

xlv)

Lisätään otsikkokohdan ”336. PORTUGALI — YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA” jälkeen seuraava:

”337.   ROMANIA — SLOVENIA

Ei mitään.

338.   ROMANIA — SLOVAKIA

Ei mitään.

339.   ROMANIA — SUOMI

Ei sopimusta.

340.   ROMANIA — RUOTSI

Ei sopimusta.

341.   ROMANIA — YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

Ei mitään.”;

xlvi)

muutetaan otsikkokohdan ”SLOVENIA — SLOVAKIA” numerointi 291:stä 342:ksi, ja numeroidaan sitä seuraavat otsikkokohdat uudelleen seuraavasti:

”343.

SLOVENIA — SUOMI”

”344.

SLOVENIA — RUOTSI”

”345.

SLOVENIA — YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA”

”346.

SLOVAKIA — SUOMI”

”347.

SLOVAKIA — RUOTSI”

”348.

SLOVAKIA — YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA”

”349.

SUOMI — RUOTSI”;

”350.

SUOMI — YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA”

”351.

RUOTSI — YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA”;

f)

Muutetaan liite 6 ”Menettely etuuksien maksamiseksi (täytäntöönpanoasetuksen 4 artiklan 6 kohta, 53 artiklan 1 kohta ja 122 artikla)” seuraavasti:

i)

lisätään otsikkokohdan ”A. BELGIA” viimeisen kohdan jälkeen seuraava:

”B.   BULGARIA

1.

Asiat Belgian, Tšekin tasavallan, Tanskan, Viron, Kreikan, Espanjan, Ranskan, Irlannin, Italian, Latvian, Luxemburgin, Unkarin, Maltan, Alankomaiden, Itävallan, Puolan, Portugalin, Romanian, Slovenian, Slovakian, Suomen, Ruotsin ja Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa: suora maksu.

2.

Asiat Saksan, Kyproksen ja Liettuan kanssa: maksu yhteyselinten kautta.”;

ii)

järjestetään otsikot ”B. TŠEKIN TASAVALTA”, ”C. TANSKA”, ”D. SAKSA”, ”E. VIRO”, ”F. KREIKKA”, ”G. ESPANJA”, ”H. RANSKA”, ”I. IRLANTI”, ”J. ITALIA”, ”K. KYPROS”, ”L. LATVIA”, ”M. LIETTUA”, ”N. LUXEMBURG”, ”O. UNKARI”, ”P. MALTA”, ”Q. ALANKOMAAT”, ”R. ITÄVALTA”, ”S. PUOLA”, ”T. PORTUGALI”, ”U. SLOVENIA”, ”V. SLOVAKIA”, ”W. SUOMI”, ”X. RUOTSI”, ”Y. YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA” uudelleen seuraavasti ”C. TŠEKIN TASAVALTA”, ”D. TANSKA”, ”E. SAKSA”, ”F. VIRO”, ”G. KREIKKA”, ”H. ESPANJA”, ”I. RANSKA”, ”J. IRLANTI”, ”K. ITALIA”, ”L. KYPROS”, ”M. LATVIA”, ”N. LIETTUA”, ”O. LUXEMBURG”, ”P. UNKARI”, ”Q. MALTA”, ”R. ALANKOMAAT”, ”S. ITÄVALTA”, ”T. PUOLA”, ”U. PORTUGALI”, ”W. SLOVENIA”, ”X. SLOVAKIA”, ”Y. SUOMI”, ”Z. RUOTSI”, ”AA. YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA”;

iii)

muutetaan jakso ”E. SAKSA” seuraavasti:

a)

lisätään 1 ja 2 kohdan b alakohdassa sanat ”Bulgarian ja” ennen sanaa ”Alankomaiden”;

b)

lisätään 4 kohdan b alakohdassa sana ”Bulgarian” sanan ”Belgian” jälkeen;

iv)

lisätään otsikkokohdan ”U. PORTUGALI” jälkeen seuraava:

”V.   ROMANIA

Suora maksu.”;

g)

Muutetaan liite 7 ”Pankit (täytäntöönpanoasetuksen 4 artiklan 7 kohta, 55 artiklan 3 kohta ja 122 artikla)” seuraavasti:

i)

lisätään otsikkokohdassa ”A. BELGIA” olevan ilmauksen ”Ei mitään” jälkeen seuraava:

”B.   BULGARIA

Булбанк (Bulbank), София.”;

ii)

järjestetään otsikot ”B. TŠEKIN TASAVALTA”, ”C. TANSKA”, ”D. SAKSA”, ”E. VIRO”, ”F. KREIKKA”, ”G. ESPANJA”, ”H. RANSKA”, ”I. IRLANTI”, ”J. ITALIA”, ”K. KYPROS”, ”L. LATVIA”, ”M. LIETTUA”, ”N. LUXEMBURG”, ”O. UNKARI”, ”P. MALTA”, ”Q. ALANKOMAAT”, ”R. ITÄVALTA”, ”S. PUOLA”, ”T. PORTUGALI”, ”U. SLOVENIA”, ”V. SLOVAKIA”, ”W. SUOMI”, ”X. RUOTSI”, ”Y. YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA” uudelleen seuraavasti ”C. TŠEKIN TASAVALTA”, ”D. TANSKA”, ”E. SAKSA”, ”F. VIRO”, ”G. KREIKKA”, ”H. ESPANJA”, ”I. RANSKA”, ”J. IRLANTI”, ”K. ITALIA”, ”L. KYPROS”, ”M. LATVIA”, ”N. LIETTUA”, ”O. LUXEMBURG”, ”P. UNKARI”, ”Q. MALTA”, ”R. ALANKOMAAT”, ”S. ITÄVALTA”, ”T. PUOLA”, ”U. PORTUGALI”, ”W. SLOVENIA”, ”X. SLOVAKIA”, ”Y. SUOMI”, ”Z. RUOTSI”, ”AA. YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA”;

iii)

lisätään otsikkokohdan ”U. PORTUGALI” jälkeen seuraava:

”V.   ROMANIA

Banca Naţională a României (Romanian pankki), Bucureşti.”;

h)

Korvataan liite 8 seuraavasti:

”LIITE 8 (B) (12) (13)

PERHE-ETUUKSIEN MYÖNTÄMINEN

(Täytäntöönpanoasetuksen 4 artiklan 8 kohta, 10 a artiklan d alakohta ja 122 artikla)

Täytäntöönpanoasetuksen 10 a artiklan d alakohtaa sovelletaan seuraaviin:

A.   Palkatut työtekijät ja itsenäiset ammatinharjoittajat

a)

yhden kalenterikuukauden viitekaudella asioissa:

Belgian ja Bulgarian välillä,

Belgian ja Tšekin tasavallan välillä,

Belgian ja Saksan välillä,

Belgian ja Kreikan välillä,

Belgian ja Espanjan välillä,

Belgian ja Ranskan välillä,

Belgian ja Irlannin välillä,

Belgian ja Liettuan välillä,

Belgian ja Luxemburgin välillä,

Belgian ja Itävallan välillä,

Belgian ja Puolan välillä,

Belgian ja Portugalin välillä,

Belgian ja Romanian välillä,

Belgian ja Slovakian välillä,

Belgian ja Suomen välillä,

Belgian ja Ruotsin välillä,

Belgian ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä,

Bulgarian ja Tšekin tasavallan välillä,

Bulgarian ja Saksan välillä,

Bulgarian ja Viron välillä,

Bulgarian ja Kreikan välillä,

Bulgarian ja Espanjan välillä,

Bulgarian ja Ranskan välillä,

Bulgarian ja Irlannin välillä,

Bulgarian ja Kyproksen välillä,

Bulgarian ja Latvian välillä,

Bulgarian ja Liettuan välillä,

Bulgarian ja Luxemburgin välillä,

Bulgarian ja Unkarin välillä,

Bulgarian ja Maltan välillä,

Bulgarian ja Alankomaiden välillä

Bulgarian ja Itävallan välillä,

Bulgarian ja Puolan välillä,

Bulgarian ja Portugalin välillä,

Bulgarian ja Romanian välillä,

Bulgarian ja Slovakian välillä,

Bulgarian ja Suomen välillä,

Bulgarian ja Ruotsin välillä,

Bulgarian ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä,

Tšekin tasavallan ja Tanskan välillä,

Tšekin tasavallan ja Saksan välillä,

Tšekin tasavallan ja Kreikan välillä,

Tšekin tasavallan ja Espanjan välillä,

Tšekin tasavallan ja Ranskan välillä,

Tšekin tasavallan ja Irlannin välillä,

Tšekin tasavallan ja Latvian välillä,

Tšekin tasavallan ja Liettuan välillä,

Tšekin tasavallan ja Luxemburgin välillä,

Tšekin tasavallan ja Unkarin välillä,

Tšekin tasavallan ja Maltan välillä,

Tšekin tasavallan ja Alankomaiden välillä,

Tšekin tasavallan ja Itävallan välillä,

Tšekin tasavallan ja Puolan välillä,

Tšekin tasavallan ja Portugalin välillä,

Tšekin tasavallan ja Romanian välillä,

Tšekin tasavallan ja Slovenian välillä,

Tšekin tasavallan ja Slovakian välillä,

Tšekin tasavallan ja Suomen välillä,

Tšekin tasavallan ja Ruotsin välillä,

Tšekin tasavallan ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä,

Tanskan ja Liettuan välillä,

Tanskan ja Puolan välillä,

Tanskan ja Slovakian välillä,

Saksan ja Kreikan välillä,

Saksan ja Espanjan välillä,

Saksan ja Ranskan välillä,

Saksan ja Irlannin välillä,

Saksan ja Liettuan välillä,

Saksan ja Luxemburgin välillä,

Saksan ja Itävallan välillä,

Saksan ja Puolan välillä,

Saksan ja Romanian välillä,

Saksan ja Slovakian välillä,