EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1463

Neuvoston asetus (EY) N:o 1463/2006, annettu 19 päivänä kesäkuuta 2006 , Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun asetuksen (EY) N:o 1698/2005 mukauttamisesta Bulgarian ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen vuoksi

OJ L 277, 9.10.2006, p. 1–1 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 076 P. 9 - 9
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 076 P. 9 - 9
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 027 P. 208 - 208

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; Kumoaja 32013R1305 . Latest consolidated version: 01/01/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1463/oj

9.10.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 277/1


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1463/2006,

annettu 19 päivänä kesäkuuta 2006,

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun asetuksen (EY) N:o 1698/2005 mukauttamisesta Bulgarian ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen vuoksi

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Luxemburgissa 25 päivänä huhtikuuta 2005 allekirjoitetun Bulgarian tasavallan ja Romanian liittymissopimuksen ja erityisesti sen 4 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon Bulgarian tasavallan ja Romanian liittymisasiakirjan ja erityisesti sen 56 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1698/2005 (1) on otettu käyttöön maaseudun kehittämispolitiikalle myönnettävää yhteisön rahoitusta koskevat yleiset säännöt ohjelmakaudeksi 2007–2013, ja siinä on vahvistettu maaseudun kehittämisen toimintalinjat ja toimenpiteet.

(2)

Mainittuja toimintalinjoja ja toimenpiteitä olisi mukautettava, jotta ne voidaan panna täytäntöön Bulgariassa ja Romaniassa siitä päivästä alkaen, jona ne liittyvät Euroopan unioniin.

(3)

Asetuksessa (EY) N:o 1698/2005 vahvistetaan maaseudun kehittämisohjelmaan sisältyvä pakollinen Leader-toimintalinja, jolle on osoitettava tietty vähimmäisprosenttiosuus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta ohjelmaan myönnettävästä rahoituksesta. Koska Bulgarialla ja Romanialla ei ole kokemusta Leader-lähestymistavan täytäntöönpanosta ja jotta Leaderin toteuttamiseksi voitaisiin luoda riittävästi paikallisia valmiuksia, Leader-toimintalinjan 2,5 prosentin keskimääräistä rahoitusosuutta olisi kaudella 2010–2013 sovellettava näihin maihin.

(4)

Jotta Bulgariaan ja Romaniaan voidaan soveltaa osittaisten omavaraistilojen ja tuottajaryhmien perustamisen tukemiseen myönnettävää tukea koskevia siirtymätoimenpiteitä vuoteen 2013 asti, Bulgaria ja Romania olisi lisättävä luetteloon niistä maista, joihin näitä toimenpiteitä sovelletaan.

(5)

Sen vuoksi asetus (EY) N:o 1698/2005 olisi muutettava tämän mukaisesti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 1698/2005 seuraavasti:

1.

Lisätään 17 artiklan 2 kohtaan toinen alakohta seuraavasti:

”Bulgarian ja Romanian osalta kaudella 2010–2013 sovelletaan keskimäärin vähintään 2,5 prosentin suuruista osuutta maaseuturahaston toimintalinjalle 4 myöntämästä kokonaisrahoituksesta. Maatalousrahastosta tälle toimintalinjalle kaudella 2007–2009 myönnettävät osuudet otetaan huomioon laskettaessa mainittua prosenttiosuutta.”

2.

Korvataan 20 artiklan d alakohdan johdantolause seuraavasti:

”Bulgariaa, Tšekkiä, Viroa, Kyprosta, Latviaa, Liettuaa, Unkaria, Maltaa, Puolaa, Romaniaa, Sloveniaa ja Slovakiaa koskevat siirtymäkauden toimenpiteet, jotka liittyvät”

.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007 edellyttäen, että Bulgarian ja Romanian liittymissopimus tulee voimaan.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Luxemburgissa 19 päivänä kesäkuuta 2006.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. PRÖLL


(1)  EUVL L 277, 21.10.2005, s. 1.


Top