EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001F0888

Neuvoston puitepäätös, annettu 6 päivänä joulukuuta 2001, rahanväärennyksen estämiseksi annettavan suojan vahvistamisesta rikosoikeudellisten ja muiden seuraamusten avulla euron käyttöönoton yhteydessä tehdyn puitepäätöksen 2000/383/YOS muuttamisesta

OJ L 329, 14.12.2001, p. 3–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 004 P. 182 - 182
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 004 P. 182 - 183
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 004 P. 182 - 182
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 004 P. 182 - 182
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 004 P. 182 - 182
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 004 P. 182 - 182
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 004 P. 182 - 182
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 004 P. 182 - 182
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 004 P. 182 - 182
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 003 P. 199 - 199
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 003 P. 199 - 199
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 003 P. 64 - 64

No longer in force, Date of end of validity: 21/05/2014; Implisiittinen kumoaja 32014L0062

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_framw/2001/888/oj

32001F0888

Neuvoston puitepäätös, annettu 6 päivänä joulukuuta 2001, rahanväärennyksen estämiseksi annettavan suojan vahvistamisesta rikosoikeudellisten ja muiden seuraamusten avulla euron käyttöönoton yhteydessä tehdyn puitepäätöksen 2000/383/YOS muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 329 , 14/12/2001 s. 0003 - 0003


Neuvoston puitepäätös,

annettu 6 päivänä joulukuuta 2001,

rahanväärennyksen estämiseksi annettavan suojan vahvistamisesta rikosoikeudellisten ja muiden seuraamusten avulla euron käyttöönoton yhteydessä tehdyn puitepäätöksen 2000/383/YOS muuttamisesta

(2001/888/YOS)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 31 artiklan e alakohdan ja 34 artiklan 2 kohdan b alakohdan,

ottaa huomioon Ruotsin kuningaskunnan aloitteen(1),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Neuvosto teki 29 päivänä toukokuuta 2000 puitepäätöksen 2000/383/YOS rahanväärennyksen estämiseksi annettavan suojan vahvistamisesta rikosoikeudellisten ja muiden seuraamusten avulla euron käyttöönoton yhteydessä(2).

(2) Puitepäätöksen 2000/383/YOS mukaisia toimenpiteitä olisi täydennettävä säännöksellä rikoksen uusimisen huomioon ottamisesta puitepäätöksessä tarkoitettujen rikosten osalta,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Lisätään puitepäätökseen 2000/383/YOS artikla seuraavasti: " 9 a artikla

Rikoksen uusiminen

Kunkin jäsenvaltion on hyväksyttävä rikoksen uusimisen periaate kansallisessa lainsäädännössään voimassa olevin edellytyksin ja tunnustettava samoin edellytyksin, että toisen jäsenvaltion jostakin tämän puitepäätöksen 3-5 artiklassa tai yleissopimuksen 3 artiklassa tarkoitetusta rikoksesta antamat lopulliset tuomiot aiheuttavat sen, että kyse on tällaisesta rikoksen uusimisesta siitä riippumatta, minkä rahan väärentämisestä on kyse."

2 artikla

Täytäntöönpano

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava tämän puitepäätöksen noudattamisen edellyttämät toimenpiteet viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2002.

2. Jäsenvaltioiden on viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2002 toimitettava neuvoston pääsihteeristölle, komissiolle ja Euroopan keskuspankille kirjallisina säännökset, jotka ne ovat antaneet tämän puitepäätöksen mukaisten velvoitteidensa saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöään.

3 artikla

Voimaantulo

Tämä puitepäätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 6 päivänä joulukuuta 2001.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. Verwilghen

(1) EYVL C 225, 10.8.2001, s. 9.

(2) EYVL L 140, 14.6.2000, s. 1.

Top