EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997F0625(01)

Neuvoston säädös, annettu 26 päivänä toukokuuta 1997, sellaisen lahjonnan, jossa on osallisina Euroopan yhteisöjen virkamiehiä tai Euroopan unionin jäsenvaltioiden virkamiehiä, torjumista koskevan yleissopimuksen tekemisestä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan 2 kohdan c alakohdan nojalla

OJ C 195, 25.6.1997, p. 1–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, GA, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 001 P. 53 - 53
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 001 P. 53 - 53
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 001 P. 53 - 53
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 001 P. 53 - 53
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 001 P. 53 - 53
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 001 P. 53 - 53
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 001 P. 53 - 53
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 001 P. 53 - 53
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 001 P. 53 - 53
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 011 P. 195 - 195
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 011 P. 195 - 195
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 014 P. 119 - 119

In force

31997F0625(01)

Neuvoston säädös, annettu 26 päivänä toukokuuta 1997, sellaisen lahjonnan, jossa on osallisina Euroopan yhteisöjen virkamiehiä tai Euroopan unionin jäsenvaltioiden virkamiehiä, torjumista koskevan yleissopimuksen tekemisestä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan 2 kohdan c alakohdan nojalla

Virallinen lehti nro C 195 , 25/06/1997 s. 0001 - 0001


NEUVOSTON SÄÄDÖS,

annettu 26 päivänä toukokuuta 1997,

sellaisen lahjonnan, jossa on osallisina Euroopan yhteisöjen virkamiehiä tai Euroopan unionin jäsenvaltioiden virkamiehiä, torjumista koskevan yleissopimuksen tekemisestä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan 2 kohdan c alakohdan nojalla (97/C 195/01)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen K.3 artiklan 2 kohdan c alakohdan,

sekä katsoo, että

jäsenvaltiot pitävät oikeudellisen yhteistyön kehtittämistä yhteistä etua koskevana asiana, joka kuuluu perustamissopimuksen VI osastossa määrätyn yhteistyön alaan, ja

tästä syystä on tarpeen tehdä yleissopimus, jolla pyritään torjumaan sellaista lahjontaa, jossa on osallisina Euroopan yhteisöjen virkamiehiä tai Euroopan unionin jäsenvaltioiden virkamiehiä, ottaen huomioon Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevaan yleissopimukseen liittyvän pöytäkirjan (1) määräykset,

PÄÄTTÄÄ, että tehdään yleissopimus, jonka teksti on oheisena ja jonka Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallitusten edustajat ovat tänään allekirjoittaneet, ja

SUOSITTAA jäsenvaltioille tämän yleissopimuksen hyväksymistä valtiosääntönsä asettamien vaatimusten mukaisesti.

Tehty Brysselissä 26 päivänä toukokuuta 1997.

Neuvoston puolesta

W. SORGDRAGER

Puheenjohtaja

(1) EYVL N:o C 313, 23.10.1996, s. 2.

Top