EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992R3952

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 3952/92, annettu 30 päivänä joulukuuta 1992, asetuksen (ETY) N:o 594/91 muuttamisesta otsonikerrosta heikentävistä aineista luopumisen nopeuttamiseksi

OJ L 405, 31.12.1992, p. 41–43 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 012 P. 29 - 31
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 012 P. 29 - 31

No longer in force, Date of end of validity: 22/12/1994

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/3952/oj

31992R3952

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 3952/92, annettu 30 päivänä joulukuuta 1992, asetuksen (ETY) N:o 594/91 muuttamisesta otsonikerrosta heikentävistä aineista luopumisen nopeuttamiseksi

Virallinen lehti nro L 405 , 31/12/1992 s. 0041 - 0043
Suomenk. erityispainos Alue 15 Nide 12 s. 0029
Ruotsink. erityispainos Alue 15 Nide 12 s. 0029


KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 3952/92,

annettu 30 päivänä joulukuuta 1992,

asetuksen (ETY) N:o 594/91 muuttamisesta otsonikerrosta heikentävistä aineista luopumisen nopeuttamiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon komission ehdotuksen (1),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (2),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (3),

sekä katsoo, että

uusimpien tieteellisten todisteiden mukaan Etelämantereen yllä oleva otsonikerros heikkenee yhä voimakkaasti; pohjoisen pallonpuoliskon yläpuolella sen heikkeneminen on voimakkaampaa kuin tähän asti on yleisesti myönnetty,

tieteellisten tutkimusten mukaan otsonikerroksen heikkeneminen jatkuu 2000-luvulle, ellei täysin halogenoitujen kloorifluorihiilivetyjen, halonien, hiilitetrakloridin ja 1,1,1-trikloorietaanin tuotantoa ja kulutusta lopeteta lähitulevaisuudessa,

tiettyjä keskeisiä käyttötarkoituksia lukuun ottamatta on teknisesti mahdollista lopettaa asteittain kokonaan halonien kulutus vuoden 1993 loppuun mennessä, täysin halogenoitujen kloorifluorihiilivetyjen ja hiilitetrakloridin kulutus vuoden 1994 loppuun mennessä ja 1,1,1-trikloorietaanin kulutus vuoden 1995 loppuun mennessä,

osapuolien toisessa kokouksessa hyväksytty Montrealin pöytäkirjan muutos tuli voimaan 10 päivänä elokuuta 1992; osapuolien kolmannessa kokouksessa hyväksytty pöytäkirjan liite D tuli voimaan 27 päivänä toukokuuta 1992,

Kööpenhaminassa pidetyssä neljännessä kokouksessa, jossa yhteisöllä ja jäsenvaltioilla oli johtava asema, Montrealin pöytäkirjan osapuolet hyväksyivät lisätoimenpiteitä otsonikerroksen suojelemiseksi,

asetuksessa (ETY) N:o 594/91 (4) säädetään otsonikerrosta heikentävien aineiden valvonnasta,

kaikki yhteisön tasolla toteutettavat lisätoimet edellyttävät, että yhteisö täyttää pöytäkirjan mukaiset velvoitteensa siltä osin kuin ne koskevat muutoksia, ja

ottaen huomioon uusimmat tieteelliset tiedot ja otsonikerrosta heikentävien aineiden korvaamisen mahdollistava tekniikka, on suotavaa ottaa käyttöön valvontatoimenpiteitä, jotka ovat ankarampia kuin asetuksessa (ETY) N:o 594/91 säädetyt ja tietyissä tapauksissa mukautetussa pöytäkirjassa määrätyt valvontatoimenpiteet,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kloorifluorihiilivetyjen 11, 12, 113, 114 ja 115 tuotannon ja kulutuksen valvonta

Muutetaan asetuksen (ETY) N:o 594/91 10 artiklan 1 kohta, 11 artiklan 1 kohta ja liite II seuraavasti:

1) poistetaan 10 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan toisesta luetelmakohdasta sanat "ja sitä seuraavan 12 kuukauden jakson aikana";

2) poistetaan 10 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan kolmas luetelmakohta;

3) korvataan 10 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan neljännessä luetelmakohdassa vuosiluku "1996" vuosiluvulla "1994";

4) poistetaan 10 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan viides luetelmakohta;

5) mainitun asetuksen 10 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan kuudennessa luetelmakohdassa:

- korvataan päivämäärä "30 päivänä kesäkuuta 1997" päivämäärällä "31 päivänä joulukuuta 1994",

- lisätään seuraava teksti:

"Kuitenkin niiden jäsenvaltioiden osalta, joiden kloorifluorihiilivetyjen tuotannon arvioitu määrä oli alle 15 000 tonnia vuonna 1986, kloorifluorihiilivetyjen tuotannon arvioitu määrä ei 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta 1995 välisenä aikana saa ylittää 15 prosenttia niiden vuoden 1986 arvioidusta määrästä ja kloorifluorihiilivetyjen tuotanto lakkaa 31 päivän joulukuuta 1995 jälkeen";

6) korvataan 10 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa päivämäärä "30 päivän kesäkuuta 1997" päivämäärällä "31 päivän joulukuuta 1994";

7) muutetaan 11 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan toinen - viides luetelmakohta ja toinen alakohta samalla tavoin kuin 10 artiklan 1 kohdan vastaavat luetelmakohdat ja alakohdat;

8) korvataan 11 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan kuudennessa luetelmakohdassa päivämäärä "30 päivän kesäkuuta 1997" päivämäärällä "31 päivän joulukuuta 1994";

9) määrätään liitteessä II olevan ryhmän I aineiden arvioiduksi tuonnin määrän rajaksi 348 tonnia vuonna 1994; näiden aineiden tuonti lakkaa viimeistään 31 päivänä joulukuuta 1995.

2 artikla

Muiden täysin halogenoitujen kloorifluorihiilivetyjen tuotannon ja kulutuksen valvonta

Muutetaan asetuksen (ETY) N:o 594/91 10 artiklan 2 kohta, 11 artiklan 2 kohta ja liite II seuraavasti:

1) korvataan 10 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa sanat "kunkin sitä seuraavan 12 kuukauden jakson" sanoilla "sitä seuraavan 12 kuukauden jakson";

2) poistetaan 10 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan toinen luetelmakohta;

3) korvataan 10 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan kolmannessa luetelmakohdassa vuosiluku "1996" vuosiluvulla "1994";

4) poistetaan 10 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan neljäs luetelmakohta;

5) korvataan 10 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan viidennessä luetelmakohdassa päivämäärä "30 päivänä kesäkuuta 1997" päivämäärällä "31 päivänä joulukuuta 1994";

6) korvataan 10 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa päivämäärä "30 päivän kesäkuuta 1997" päivämäärällä "31 päivän joulukuuta 1994";

7) muutetaan 11 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäinen - viides luetelmakohta ja toinen alakohta samalla tavoin kuin 10 artiklan 2 kohdan vastaavat luetelmakohdat ja alakohdat;

8) liitteessä II olevan ryhmän II aineiden arvioiduksi tuonnin määrän rajaksi vuonna 1994 määrätään 15 prosenttia vuoden 1989 arvioidusta tuonnin määrästä; näiden aineiden tuonti lakkaa viimeistään 31 päivänä joulukuuta 1994.

3 artikla

Halonien tuotannon ja kulutuksen valvonta

Muutetaan asetuksen (ETY) N:o 594/91 10 artiklan 3 kohta, 11 artiklan 3 kohta ja liite II seuraavasti:

1) korvataan 10 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa sanat "kunkin sitä seuraavan 12 kuukauden jakson" sanoilla "sitä seuraavan 12 kuukauden jakson";

2) poistetaan 10 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan toinen luetelmakohta;

3) korvataan 10 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan kolmannessa luetelmakohdassa vuosiluku "1999" vuosiluvulla "1993";

4) korvataan 10 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan vuosiluku "2000" vuosiluvulla "1994";

5) muutetaan 11 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäinen - kolmas luetelmakohta ja toinen alakohta samalla tavoin kuin 10 artiklan 3 kohdan vastaavat luetelmakohdat ja alakohdat;

6) liitteessä II tarkoitettujen aineiden tuonti lakkaa 31 päivänä joulukuuta 1993.

4 artikla

Hiilitetrakloridien tuotannon ja kulutuksen rajoittaminen

Muutetaan asetuksen (ETY) N:o 594/91 10 artiklan 4 kohta, 11 artiklan 4 kohta ja liite II seuraavasti:

1) korvataan 10 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa sanat "kunkin sitä seuraavan 12 kuukauden jakson" sanoilla "sitä seuraavan 12 kuukauden jakson";

2) korvataan 10 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan toisessa luetelmakohdassa sanat "1995 välisen jakson ja kunkin sitä seuraavan 12 kuukauden jakson aikana" sanoilla "1994 välisen jakson";

3) korvataan 10 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan kolmannessa luetelmakohdassa vuosiluku "1997" vuosiluvulla "1994";

4) korvataan 10 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan vuosiluku "1998" vuosiluvulla "1995";

5) muutetaan 11 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäinen - kolmas luetelmakohta ja toinen alakohta samalla tavoin kuin 10 artiklan 4 kohdan vastaavat luetelmakohdat ja alakohdat;

6) liitteessä II olevan ryhmän IV aineiden arvioiduksi tuonnin määrän rajaksi vuonna 1994 määrätään 15 prosenttia vuoden 1989 arvioidusta tuonnin määrästä; näiden aineiden tuonti lakkaa viimeistään 31 päivänä joulukuuta 1994.

5 artikla

1,1,1-trikloorietaanin tuotannon ja kulutuksen valvonta

Muutetaan asetuksen (ETY) N:o 594/91 10 artiklan 5 kohta, 11 artiklan 5 kohta ja liite II seuraavasti:

1) korvataan 10 artiklan 5 kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa sanat "kunkin sitä seuraavan 12 kuukauden jakson" sanoilla "sitä seuraavan 12 kuukauden jakson";

2) korvataan 10 artiklan 5 kohdan ensimmäisen alakohdan toisessa luetelmakohdassa sanat "1995 välisen jakson ja kunkin sitä seuraavan 12 kuukauden jakson aikana" sanoilla "1994 välisen jakson ja sitä seuraavan 12 kuukauden jakson aikana" ja sanat "70 prosenttia" sanoilla "50 prosenttia";

3) poistetaan 10 artiklan 5 kohdan ensimmäisen alakohdan kolmas luetelmakohta;

4) korvataan 10 artiklan 5 kohdan ensimmäisen alakohdan neljännessä luetelmakohdassa vuosiluku "2004" vuosiluvulla "1995";

5) lisätään 10 artiklan 5 kohdan ensimmäisen alakohdan jälkeen toinen alakohta seuraavasti:

"Komissio määrittää 12 artiklassa määrättyä menettelyä noudattaen ne mahdolliset keskeiset 1,1,1-trikloorietaanin käyttötarkoitukset, jotka voidaan sallia yhteisössä 31 päivän joulukuuta 1995 jälkeen ja enintään 31 päivään joulukuuta 2004 asti sekä määrää ne 1,1,1-trikloorietaanin määrät, jotka kukin tuottaja voi tähän tarkoitukseen tuottaa. Tällainen tuotanto sallitaan ainoastaan, jollei kierrätettyä 1,1,1-trikloorietaania eikä muita sopivia vaihtoehtoja ole saatavilla";

6) muutetaan 11 artiklan 5 kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäinen - neljäs luetelmakohta samalla tavoin kuin 10 artiklan 5 kohdan vastaavat luetelmakohdat;

7) lisätään 11 artiklan 5 kohdan ensimmäisen alakohdan jälkeen toinen alakohta seuraavasti:

"Komissio määrittää 12 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen ne mahdolliset 1,1,1-trikloorietaanin määrät, jotka kukin tuottaja voi pitää kaupan tai käyttää itse keskeisiin käyttötarkoituksiin 31 päivän joulukuuta 1995 jälkeen ja enintään 31 päivään joulukuuta 2004 asti";

8) liitteessä II olevan ryhmän V aineiden arvioiduksi tuonnin määrän rajaksi vuodelle 1994 ja 1995 määrätään 50 prosenttia vuoden 1989 arvioidusta tuonnin määrästä; näiden aineiden tuonti lakkaa viimeistään 31 päivänä joulukuuta 1995.

6 artikla

Valvottavien aineiden tuonti valtioista, jotka eivät ole pöytäkirjan osapuolia

Korvataan asetuksen (ETY) N:o 594/91 5 artiklan 2 kohdassa päivämäärä "1 päivästä tammikuuta 1993" päivämäärällä "10 päivästä elokuuta 1993".

7 artikla

Valvottavien aineiden vienti valtioihin, jotka eivät ole pöytäkirjan osapuolia

Korvataan asetuksen (ETY) N:o 594/91 8 artikla seuraavasti:

"8 artikla

Valvottavien aineiden vienti valtioihin, jotka eivät ole pöytäkirjan osapuolia

1) Uusien, kierrätettyjen tai käytettyjen kloorifluorihiilivetyjen tai halonien vienti yhteisöstä valtioon, joka ei ole pöytäkirjan osapuoli, on kiellettyä 1 päivästä tammikuuta 1993 alkaen.

2) Uusien, kierrätettyjen tai käytettyjen muiden täysin halogenoitujen kloorifluorihiilivetyjen, hiilitetrakloridin ja 1,1,1-trikloorietaanin vienti yhteisöstä valtioon, joka ei ole pöytäkirjan osapuoli, on kiellettyä 10 päivästä elokuuta 1993 alkaen."

8 artikla

Valvottavia aineita sisältävien tuotteiden tuonti valtioista, jotka eivät ole pöytäkirjan osapuolia

Korvataan asetuksen (ETY) N:o 594/91 6 artiklan 1 kohdassa päivämäärä "1 päivästä tammikuuta 1993" päivämäärällä "27 päivästä toukokuuta 1993".

9 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä joulukuuta 1992.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

D. HURD

(1) EYVL N:o C 90, 10.4.1992, s. 16

(2) EYVL N:o C 305, 23.11.1992

(3) EYVL N:o C 223, 31.8.1992, s. 62

(4) EYVL N:o L 67, 14.3.1991, s. 1

Top