EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992R3713

Komission asetus (ETY) N:o 3713/92, annettu 22 päivänä joulukuuta 1992, maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2092/91 11 artiklan 1 kohdan täytäntöönpanoa koskevan määräajan siirtämisestä tietyistä kolmansista maista peräisin olevan tuonnin osalta

OJ L 378, 23.12.1992, p. 21–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 012 P. 13 - 13
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 012 P. 13 - 13

No longer in force, Date of end of validity: 28/02/1995; Kumoaja 395R0529

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/3713/oj

31992R3713

Komission asetus (ETY) N:o 3713/92, annettu 22 päivänä joulukuuta 1992, maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2092/91 11 artiklan 1 kohdan täytäntöönpanoa koskevan määräajan siirtämisestä tietyistä kolmansista maista peräisin olevan tuonnin osalta

Virallinen lehti nro L 378 , 23/12/1992 s. 0021 - 0022
Suomenk. erityispainos Alue 15 Nide 12 s. 0013
Ruotsink. erityispainos Alue 15 Nide 12 s. 0013


KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 3713/92,

annettu 22 päivänä joulukuuta 1992,

maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2092/91 11 artiklan 1 kohdan täytäntöönpanoa koskevan määräajan siirtämisestä tietyistä kolmansista maista peräisin olevan tuonnin osalta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa 24 päivänä kesäkuuta 1991 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2092/91 (1) ja erityisesti sen 16 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan,

sekä katsoo, että

tietyt kolmannet maat ovat toimittaneet komissiolle hakemuksen maan ottamiseksi asetuksen (ETY) N:o 2092/91 11 artiklan 1 kohdassa säädettyyn kolmansien maiden luetteloon sekä ovat toimittaneet komission asetuksen (ETY) N:o 94/92 (2) 2 artiklan 2 kohdassa säädetyt asiakirjat,

tietojen alkutarkastelu osoittaa, että tietyissä näistä maista sovelletaan tuotanto- ja tarkastussääntöjä, jotka näyttävät pääosin täyttävän asetuksen (ETY) N:o 2092/91 11 artiklan 2 kohdassa säädetyt vastaavuutta koskevat vaatimukset; tutkimista on kuitenkin tietyin osin täydennettävä ja syvennettävä, minkä vuoksi asiakirjojen tutkimisen tässä vaiheessa ei voida tehdä päätöstä näiden kolmansien maiden ottamiseksi kyseisen asetuksen 11 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettuun luetteloon ennen 1 päivää tammikuuta 1993, jolloin kyseinen säännös pannaan täytäntöön, ja

tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (ETY) 2092/91 14 artiklassa säädetyn komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN

1 artikla

Asetuksen (ETY) N:o 2092/91 11 artiklan 1 kohdan säännösten täytäntöönpanoa siirretään kuudella kuukaudella tämän asetuksen voimaantulosta seuraavista kolmansista maista tuotujen tuotteiden osalta:

- Argentiina, tuotteet, joiden osalta `Instituto Argentino para la Certificación y Promoción de los Productos Biológicos` tai `Fundación de Alimentos Ecológicos Argentinos` todistaa, että ne on tuotettu mainitussa maassa luonnonmukaista tuotantotapaa noudattaen;

- Itävalta, tuotteet, joiden osalta kussakin osavaltiossa (Land) toimiva elintarvikkeiden tarkastuksesta vastaava viranomainen todistaa, että ne on tuotettu mainitussa maassa luonnonmukaista tuotantotapaa noudattaen;

- Australia, tuotteet, joiden osalta `Australian Quarantine and Inspection Service` (AQUIS) todistaa, että ne on tuotettu mainitussa maassa luonnonmukaista tuotantotapaa noudattaen;

- Israel, tuotteet, joiden osalta `Ministry of Agriculture, Department of Plant Protection and Inspection` (DPPI) tai `Ministry of Industry and Trade, Food and Vegetable Products for Export Inspection Service` todistaa, että ne on tuotettu mainitussa maassa luonnonmukaista tuotantotapaa noudattaen;

- Sveitsi, tuotteet, joiden osalta `Vereinigung Schweizerischer Biologischer Landbau-Organisationen` (VSBLO) todistaa, että ne on tuotettu mainitussa maassa luonnonmukaista tuotantotapaa noudattaen.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä joulukuuta 1992.

Komission puolesta

Ray MAC SHARRY

Komission jäsen

(1) EYVL N:o L 198, 22.7.1991, s. 1

(2) EYVL N:o L 11, 17.1.1992, s. 14

Top