EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31990D0631

90/631/ETY, Euratom, EHTY: Komission päätös, tehty 30 päivänä marraskuuta 1990, tietyistä ammatti- tai liikesalaisuuden alaisten asiakirjojen julkistamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä tehdyn päätöksen 89/196/ETY, Euratom, EHTY muuttamisesta

OJ L 340, 6.12.1990, p. 24–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 17 Volume 001 P. 110 - 110
Special edition in Swedish: Chapter 17 Volume 001 P. 110 - 110
Special edition in Czech: Chapter 17 Volume 001 P. 113 - 113
Special edition in Estonian: Chapter 17 Volume 001 P. 113 - 113
Special edition in Latvian: Chapter 17 Volume 001 P. 113 - 113
Special edition in Lithuanian: Chapter 17 Volume 001 P. 113 - 113
Special edition in Hungarian Chapter 17 Volume 001 P. 113 - 113
Special edition in Maltese: Chapter 17 Volume 001 P. 113 - 113
Special edition in Polish: Chapter 17 Volume 001 P. 113 - 113
Special edition in Slovak: Chapter 17 Volume 001 P. 113 - 113
Special edition in Slovene: Chapter 17 Volume 001 P. 113 - 113
Special edition in Bulgarian: Chapter 17 Volume 001 P. 113 - 113
Special edition in Romanian: Chapter 17 Volume 001 P. 113 - 113
Special edition in Croatian: Chapter 17 Volume 001 P. 76 - 76

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1990/631/oj

31990D0631

90/631/ETY, Euratom, EHTY: Komission päätös, tehty 30 päivänä marraskuuta 1990, tietyistä ammatti- tai liikesalaisuuden alaisten asiakirjojen julkistamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä tehdyn päätöksen 89/196/ETY, Euratom, EHTY muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 340 , 06/12/1990 s. 0024 - 0024
Suomenk. erityispainos Alue 17 Nide 1 s. 0110
Ruotsink. erityispainos Alue 17 Nide 1 s. 0110


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 30 päivänä marraskuuta 1990,

tietyistä ammatti- tai liikesalaisuuden alaisten asiakirjojen julkistamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä tehdyn päätöksen 89/196/ETY, Euratom, EHTY muuttamisesta (90/631/ETY, Euratom, EHTY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön ja Euroopan atomienergiayhteisön historiallisten arkistojen avaamisesta yleisölle 1 päivänä helmikuuta 1983 annetun neuvoston asetuksen (ETY, Euratom) N:o 354/83 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan hiili- ja teräsyhteisön historiallisten arkistojen avaamisesta yleisölle 8 päivänä helmikuuta 1983 tehdyn komission päätöksen N:o 359/83/EHTY (2) ja erityisesti sen 9 artiklan,

sekä katsoo, että

yhteisöjen historiallisten arkistojen avaamista yleisölle koskevan lainsäädännön mukaan ammatti- tai liikesalaisuuden alaisia asiakirjoja ja tietoja voidaan saattaa yleisön saataville ainoastaan, jos asianomainen henkilö tai yritys ei sitä vastusta; tämän vuoksi komission on ilmoitettava aikomuksestaan saattaa tällaiset asiakirjat tai tiedot yleisön saataville,

Euroopan talousyhteisön arkistojen avaamisen yhteydessä niiden asiakirjojen lukumäärä, joihin julkistamismenettelyä saatetaan soveltaa, lisääntyy huomattavasti,

ennalta ilmoittaminen erikseen kaikille henkilöille tai yrityksille, joita asia koskee, osoittautuu usein vaikeaksi erityisesti osoitteenmuutosten tai oikeuksien siirtymisen vuoksi, ja

yhteisöjen historiallisten arkistojen avaamismenettelyn tehokkuuden varmistamiseksi olisi säädettävä, että komissio voi ilmoittaa tästä asianomaisille henkilöille tai yrityksille julkaisemalla tiedonannon Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Korvataan komission päätöksen 89/196/ETY, Euratom, EHTY (3) 1 artikla seuraavasti:

"1 artikla

Asetuksen (ETY, Euratom) N:o 354/83 4 artiklaa tai päätöksen N:o 359/83/EHTY 4 artiklaa sovellettaessa komissio ilmoittaa virallisessa lehdessä julkaistavalla tiedonannolla niille henkilöille tai yrityksille, joita asia koskee, aikovansa saattaa yleisön saataville ammatti- tai liikesalaisuuden alaisen asiakirjan tai tiedon ja kehottaa niitä esittämään mahdolliset vastalauseensa kahdeksan viikon kuluessa.

Jos vastalausetta ei tässä määräajassa esitetä, asiakirja tai tieto saatetaan yleisön saataville."

2 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan 30 päivästä marraskuuta 1990.

Tehty Brysselissä 30 päivänä marraskuuta 1990.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jacques DELORS

(1) EYVL N:o L 43, 15.2.1983, s. 1

(2) EYVL N:o L 43, 15.2.1983, s. 14

(3) EYVL N:o L 73, 17.3.1989, s. 52

Top