EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31972L0444

Neuvoston direktiivi 72/444/ETY, annettu 26 päivänä joulukuuta 1972, elintarvikkeissa sallittuja säilöntäaineita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin muuttamisesta kahdeksannen kerran

OJ L 298, 31.12.1972, p. 48–48 (DE, FR, IT, NL)
Danish special edition: Series I Volume 1972(31.12)L298 P. 20 - 20
English special edition: Series I Volume 1972(30-31.12) P. 75 - 75
Greek special edition: Chapter 03 Volume 008 P. 228 - 228
Spanish special edition: Chapter 13 Volume 002 P. 180 - 180
Portuguese special edition: Chapter 13 Volume 002 P. 180 - 180
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 002 P. 166 - 166
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 002 P. 166 - 166

No longer in force, Date of end of validity: 25/03/1995

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1972/444/oj

31972L0444

Neuvoston direktiivi 72/444/ETY, annettu 26 päivänä joulukuuta 1972, elintarvikkeissa sallittuja säilöntäaineita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin muuttamisesta kahdeksannen kerran

Virallinen lehti nro L 298 , 31/12/1972 s. 0048 - 0048
Suomenk. erityispainos Alue 13 Nide 2 s. 0166
Tanskank. erityispainos: Sarja I Alue 1972(31.12)L298 s. 0020
Ruotsink. erityispainos Alue 13 Nide 2 s. 0166
Englannink. erityispainos: Sarja I Alue 1972(30-31.12) s. 0075
Kreikank. erityispainos: Luku 03 Nide 8 s. 0228
Espanjank. erityispainos: Luku 13 Nide 2 s. 0180
Portugalink. erityispainos: Luku 13 Nide 2 s. 0180


NEUVOSTON DIREKTIIVI,

annettu 26 päivänä joulukuuta 1972,

elintarvikkeissa sallittuja säilöntäaineita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin muuttamisesta kahdeksannen kerran (72/444/ETY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, jokaottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 100 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo, ettäelintarvikkeissa sallittuja säilöntäaineita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 5 päivänä marraskuuta 1963 annetun neuvoston direktiivin(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 20 päivänä joulukuuta 1971 annetulla neuvoston direktiivillä(2), 5 artiklan a alakohdan ja 11 artiklan 2 kohdan mukaan jäsenvaltioiden on kiellettävä tiettyjen säilöntäaineiden käyttö, ja tämän kiellon on tultava voimaan 1 päivänä tammikuuta 1973, jakomissio tekee lähiaikoina ehdotuksen direktiiviksi, jolla sallittaisiin koko yhteisössä muurahaishapon ja sen suolojen, heksametylentetramiinin sekä boorihapon ja sen suolojen käyttö säilöntäaineina, mutta päätöstä ei kuitenkaan voida tehdä ennen 1 päivää tammikuuta 1973, ja sen vuoksi on tarkoituksenmukaista lykätä kyseistä määräpäivää yhdellä vuodella edellä tarkoitettujen aineiden osalta,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan 5 päivänä marraskuuta 1963 annetun direktiivin 11 artiklan 2 kohdan toinen virke seuraavasti:

"Muutetun lainsäädännön soveltamista muurahaishappoon ja sen suoloihin, boorihappoon ja sen suoloihin sekä heksametylentetramiiniin voidaan kuitenkin lykätä 1 päivään tammikuuta 1974 asti."

2 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 26 päivänä joulukuuta 1972.

Neuvoston puolestaPuheenjohtajaT. WESTERTERP

(1) EYVL N:o 12, 27.1.1964, s. 161/64(2) EYVL N:o L 2, 4.1.1972, s. 22

Top