EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31972L0002

Neuvoston direktiivi 72/2/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1971, elintarvikkeissa sallittuja säilöntäaineita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin muuttamisesta seitsemännen kerran

OJ L 2, 4.1.1972, p. 22–22 (DE, FR, IT, NL)
Danish special edition: Series I Volume 1972(I) P. 10 - 10
English special edition: Series I Volume 1972(I) P. 11 - 11
Greek special edition: Chapter 03 Volume 007 P. 112 - 112
Spanish special edition: Chapter 13 Volume 002 P. 112 - 112
Portuguese special edition: Chapter 13 Volume 002 P. 112 - 112
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 002 P. 96 - 96
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 002 P. 96 - 96

No longer in force, Date of end of validity: 30/12/1972; Implisiittinen kumoaja 372L0444

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1972/2/oj

31972L0002

Neuvoston direktiivi 72/2/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1971, elintarvikkeissa sallittuja säilöntäaineita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin muuttamisesta seitsemännen kerran

Virallinen lehti nro L 002 , 04/01/1972 s. 0022
Suomenk. erityispainos Alue 13 Nide 2 s. 0096
Tanskank. erityispainos: Sarja I Alue 1972(I) s. 0010
Ruotsink. erityispainos Alue 13 Nide 2 s. 0096
Englannink. erityispainos: Sarja I Alue 1972(I) s. 0011
Kreikank. erityispainos: Luku 03 Nide 7 s. 0112
Espanjank. erityispainos: Luku 13 Nide 2 s. 0112
Portugalink. erityispainos: Luku 13 Nide 2 s. 0112


NEUVOSTON DIREKTIIVI,

annettu 20 päivänä joulukuuta 1971,

elintarvikkeissa sallittuja säilöntäaineita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin muuttamisesta seitsemännen kerran (72/2/ETY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 100 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo, että

elintarvikkeissa sallittuja säilöntäaineita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 5 päivänä marraskuuta 1963 annetun neuvoston direktiivin(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 30 päivänä maaliskuuta 1971 annetulla direktiivillä(2), 5 artiklan a alakohdan ja 11 artiklan 2 kohdan mukaan jäsenvaltioiden on kiellettävä tiettyjen säilöntäaineiden käyttö ja että tämän kiellon on elintarvikkeissa sallittuja säilöntäaineita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin muuttamisesta neljännen kerran 20 päivänä joulukuuta 1968 annetun neuvoston direktiivin(3) mukaisesti tultava voimaan 1 päivänä tammikuuta 1972, ja

kyseisessä 20 päivänä joulukuuta 1968 annetussa direktiivissä säädetty lisäaika kyseisiä säilöntäaineita koskevan tieteellisen ja teknisen tutkimuksen päätökseen saattamiseksi on havaittu riittämättömäksi ja on siten suotavaa pidentää sitä vuodella,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Korvataan 5 päivänä marraskuuta 1963 annetun neuvoston direktiivin, sellaisena kuin se on muutettuna 20 päivänä joulukuuta 1968 annetulla direktiivillä, 11 artiklan 2 kohdan toisessa virkkeessä päivämäärä 1 päivään tammikuuta 1972 päivämäärällä 1 päivään tammikuuta 1973.

2 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 20 päivänä joulukuuta 1971.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. PEDINI

(1) EYVL N:o 12, 27.1.1964, s. 161/64

(2) EYVL N:o L 87, 17.4.1971, s. 12

(3) EYVL N:o L 309, 24.12.1968, s. 25

Top