EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22022D1102

AKT–EU-suurlähettiläskomitean päätös N:o 1/2022, annettu 21 päivänä kesäkuuta 2022, AKT–EU-kumppanuussopimuksen 95 artiklan 4 kohdan mukaisten siirtymävaiheen toimenpiteiden hyväksymisestä annetun AKT–EU-suurlähettiläskomitean päätöksen N:o 3/2019 muuttamisesta [2022/1102]

ST/2101/2022/INIT

OJ L 176, 1.7.2022, p. 88–89 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/1102/oj

1.7.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 176/88


AKT–EU-SUURLÄHETTILÄSKOMITEAN PÄÄTÖS N:o 1/2022,

annettu 21 päivänä kesäkuuta 2022,

AKT–EU-kumppanuussopimuksen 95 artiklan 4 kohdan mukaisten siirtymävaiheen toimenpiteiden hyväksymisestä annetun AKT–EU-suurlähettiläskomitean päätöksen N:o 3/2019 muuttamisesta [2022/1102]

AKT–EU-SUURLÄHETTILÄSKOMITEA, joka

ottaa huomioon Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän jäsenten sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen kumppanuussopimuksen (1) ja erityisesti sen 15 artiklan 4 kohdan ja 16 artiklan 2 kohdan yhdessä sen 95 artiklan 4 kohdan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän jäsenten sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välinen kumppanuussopimus, jäljempänä ’AKT–EU-kumppanuussopimus’, allekirjoitettiin Cotonoussa 23 päivänä kesäkuuta 2000, ja se tuli voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2003. AKT–EU-suurlähettiläskomitean päätöksen N:o 3/2019 (2), jäljempänä ’siirtymävaiheen toimenpiteitä koskeva päätös’, mukaisesti sitä on määrä soveltaa 30 päivään kesäkuuta 2022.

(2)

AKT–EU-kumppanuussopimuksen 95 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan nojalla neuvottelut uuden AKT–EU-kumppanuussopimuksen, jäljempänä ’uusi sopimus’, tekemiseksi aloitettiin syyskuussa 2018. Uusi sopimus ei ole valmis sovellettavaksi 30 päivään kesäkuuta 2022 eli nykyisen lainsäädäntökehyksen voimassaolon päättymispäivään mennessä. Sen vuoksi on tarpeellista muuttaa siirtymävaiheen toimenpiteitä koskeva päätös, jotta AKT-EU-kumppanuussopimuksen määräysten soveltamista voidaan jatkaa edelleen.

(3)

AKT–EU-kumppanuussopimuksen 95 artiklan 4 kohdan toisessa alakohdassa määrätään, että AKT–EU-ministerineuvosto hyväksyy siirtymävaiheen toimenpiteet, joita mahdollisesti tarvitaan ennen kuin uusi sopimus on tullut voimaan.

(4)

AKT–EU-ministerineuvosto siirsi AKT–EU-kumppanuussopimuksen 15 artiklan 4 kohdan nojalla 23 päivänä toukokuuta 2019 (3) AKT–EU-suurlähettiläskomitealle toimivallan hyväksyä siirtymävaiheen toimenpiteet.

(5)

Sen vuoksi on aiheellista, että AKT–EU-suurlähettiläskomitea hyväksyy AKT–EU-kumppanuussopimuksen 95 artiklan 4 kohdan nojalla päätöksen muuttaa siirtymävaiheen toimenpiteitä koskeva päätös, jotta AKT–EU-kumppanuussopimuksen määräysten soveltamista voidaan jatkaa 30 päivään kesäkuuta 2023 saakka tai kunnes unionin ja AKT-valtioiden välinen uusi sopimus tulee voimaan tai uuden sopimuksen väliaikainen soveltaminen alkaa, sen mukaan, mikä ajankohdista on aikaisin.

(6)

AKT–EU-kumppanuussopimuksen määräysten soveltamista jatketaan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä AKT-valtioiden välisten suhteiden jatkuvuuden ylläpitämiseksi. Näin ollen muutettuja siirtymävaiheen toimenpiteitä ei ole tarkoitettu AKT–EU-kumppanuussopimuksen 95 artiklan 3 kohdan mukaiseksi sopimuksen muuttamiseksi,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Korvataan AKT–EU-suurlähettiläskomitean päätöksen N:o 3/2019 1 artiklassa ilmaisu ”30 päivään kesäkuuta 2022” ilmaisulla ”30 päivään kesäkuuta 2023”.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2022.

Tehty Brysselissä 21 päivänä kesäkuuta 2022.

AKT–EU-ministerineuvoston puolesta

AKT–EU-suurlähettiläskomitean

Puheenjohtaja

Daniel Emery DEDE


(1)  EYVL L 317, 15.12.2000, s. 3. AKT–EU-kumppanuussopimus on muutettu Luxemburgissa 25 päivänä kesäkuuta 2005 allekirjoitetulla sopimuksella (EUVL L 209, 11.8.2005, s. 27) ja Ouagadougoussa 22 päivänä kesäkuuta 2010 allekirjoitetulla sopimuksella (EUVL L 287, 4.11.2010, s. 3).

(2)  AKT–EU-suurlähettiläskomitean päätös N:o 3/2019, annettu 17 päivänä joulukuuta 2019, AKT–EU-kumppanuussopimuksen 95 artiklan 4 kohdan mukaisten siirtymävaiheen toimenpiteiden hyväksymisestä (EUVL L 1, 3.1.2020, s. 3).

(3)  AKT–EU-ministerineuvoston päätös N:o 1/2019, annettu 23 päivänä toukokuuta 2019, toimivallan siirtämisestä AKT–EU-suurlähettiläskomitealle tehdä päätös siirtymävaiheen toimenpiteiden hyväksymisestä AKT–EU-kumppanuussopimuksen 95 artiklan 4 kohdan nojalla (EUVL L 146, 5.6.2019, s. 114).


Top