EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22013A0921(01)

Euroopan yhteisön ja Tanskan kuningaskunnan välinen sopimus tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla

OJ L 251, 21.9.2013, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

21.9.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 251/1


Euroopan yhteisön ja Tanskan kuningaskunnan välinen sopimus tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla

Neuvoston päätöksellä 2006/325/EY (1) Euroopan yhteisön ja Tanskan kuningaskunnan välillä tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 19 päivänä lokakuuta 2005 tehdyn sopimuksen (2), jäljempänä ’sopimus’, 4 artiklassa määrätään, että kun täytäntöönpanotoimenpiteitä annetaan tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 22 päivänä joulukuuta 2000 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 44/2001 (3) 74 artiklan 2 kohdan nojalla, Tanska ilmoittaa komissiolle, aikooko se panna täytäntöönpanotoimenpiteiden sisällön täytäntöön vai ei.

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1142/2011 toimivallasta, sovellettavasta laista, päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta sekä yhteistyöstä elatusvelvoitteita koskevissa asioissa annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 4/2009 liitteiden X ja XI vahvistamisesta (4) annettiin 10 päivänä marraskuuta 2011. Tanska on sopimuksen 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti ilmoittanut komissiolle jo 14 päivänä tammikuuta 2009 päivätyllä kirjeellä päätöksestään panna neuvoston asetuksen (EY) N:o 4/2009 (5) sisältö täytäntöön siltä osin kuin tällä asetuksella muutetaan asetusta (EY) N:o 44/2001. (6)

Tanska on sopimuksen 4 artiklan mukaisesti jo ilmoittanut komissiolle 11 päivänä tammikuuta 2012 päivätyllä kirjeellä päätöksestään panna täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1142/2011 sisältö täytäntöön. Tämä tarkoittaa, että täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1142/2011 säännöksiä sovelletaan Euroopan unionin ja Tanskan välisiin suhteisiin. (7)

Lisäksi Tanska on ilmoittanut komissiolle 20 päivänä helmikuuta 2013 päivätyllä kirjeellä (9 päivänä maaliskuuta 2011 päivätyn kirjeen mukaisesti) lopullisesti asetuksen (EY) N:o 4/2009 2 artiklan 2 kohdan ja 47 artiklan 3 kohdan mukaiset toimivaltaiset viranomaisensa ja pyytänyt, että ne hyväksytään täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1142/2011 liitteiden X ja XI mukaisiksi viranomaisiksi.

Komission täytäntöönpanoasetuksella asetuksen (EY) N:o 4/2009 2 artiklan 2 kohdan mukaisesti vahvistetun, asetuksen (EY) N:o 4/2009 liitteen X mukaiset Tanskan hallintoviranomaiset ovat aluehallinto (Statsforvaltningen) sekä sosiaali-, lapsiasia- ja integraatioministeriön sosiaaliasioiden valituslautakunnan perheasioiden osasto (Social-, Børne- og Integrationsministeriet (Ankestyrelsen, Familieretsafdelingen)). Komission täytäntöönpanoasetuksella (asetuksen (EY) N:o 4/2009 47 artiklan 3 kohta) vahvistetun, asetuksen (EY) N:o 4/2009 liitteen XI mukainen Tanskan hallintoviranomainen on oikeusministeriö (Justitsministeriet).

Tanskan ilmoitus komission täytäntöönpanoasetuksella vahvistettujen, asetuksen (EY) N:o 4/2009 liitteiden X ja XI mukaisiksi Tanskan toimivaltaisiksi viranomaisiksi katsottavista viranomaisista luo Tanskan ja Euroopan unionin välille keskinäisiä velvoitteita. Näin ollen sopimuksen 2 artiklan 2 kohdan b ja c kohtaan nyt tehtävät mukautukset tulevat voimaan päivänä, jona ne julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.


(1)  EUVL L 120, 5.5.2006, s. 22.

(2)  EUVL L 299, 16.11.2005, s. 62.

(3)  EYVL L 12, 16.1.2001, s. 1.

(4)  EUVL L 293, 11.11.2011, s. 24.

(5)  EUVL L 7, 10.1.2009, s. 1.

(6)  EUVL L 149, 12.6.2009, s. 80.

(7)  EUVL L 195, 18.7.2013, s. 1.


Top