EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21998A0912(01)

Kansainvälisen konferenssin päätösasiakirja ja energiaperuskirjaa käsittelevän konferenssin päätös energiaperuskirjasta tehdyn sopimuksen kauppaa koskevien määräysten muutoksesta - Yhteiset julistukset - Liite I: Energiaperuskirjasta tehdyn sopimuksen kauppaa koskevien määräysten muutos - Liite II: Energiaperuskirjaa koskevan sopimuksen kauppaa koskevien määräysten hyväksymisen yhteydessä tehdyt päätökset

OJ L 252, 12.9.1998, p. 23–46 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 12 Volume 002 P. 42 - 65
Special edition in Estonian: Chapter 12 Volume 002 P. 42 - 65
Special edition in Latvian: Chapter 12 Volume 002 P. 42 - 65
Special edition in Lithuanian: Chapter 12 Volume 002 P. 42 - 65
Special edition in Hungarian Chapter 12 Volume 002 P. 42 - 65
Special edition in Maltese: Chapter 12 Volume 002 P. 42 - 65
Special edition in Polish: Chapter 12 Volume 002 P. 42 - 65
Special edition in Slovak: Chapter 12 Volume 002 P. 42 - 65
Special edition in Slovene: Chapter 12 Volume 002 P. 42 - 65
Special edition in Bulgarian: Chapter 12 Volume 001 P. 258 - 281
Special edition in Romanian: Chapter 12 Volume 001 P. 258 - 281
Special edition in Croatian: Chapter 12 Volume 003 P. 8 - 31

In force

21998A0912(01)

Kansainvälisen konferenssin päätösasiakirja ja energiaperuskirjaa käsittelevän konferenssin päätös energiaperuskirjasta tehdyn sopimuksen kauppaa koskevien määräysten muutoksesta - Yhteiset julistukset - Liite I: Energiaperuskirjasta tehdyn sopimuksen kauppaa koskevien määräysten muutos - Liite II: Energiaperuskirjaa koskevan sopimuksen kauppaa koskevien määräysten hyväksymisen yhteydessä tehdyt päätökset

Virallinen lehti nro L 252 , 12/09/1998 s. 0023 - 0046


KANSAINVÄLISEN KONFERENSSIN PÄÄTÖSASIAKIRJA JA ENERGIAPERUSKIRJAA KÄSITTELEVÄN KONFERENSSIN PÄÄTÖS ENERGIAPERUSKIRJASTA TEHDYN SOPIMUKSEN KAUPPAA KOSKEVIEN MÄÄRÄYSTEN MUUTOKSESTA

KANSAINVÄLISEN KONFERENSSIN PÄÄTÖSASIAKIRJA JA EUROOPAN ENERGIAPERUSKIRJAA KÄSITTELEVÄN KONFERENSSIN PÄÄTÖS

I. Euroopan energiaperuskirjaa käsittelevä tilapäinen konferenssi kokoontui 17 ja 18 päivänä joulukuuta 1997 neuvottelemaan energiaperuskirjasta tehdyssä sopimuksessa olevien kauppaa koskevien määräysten muutoksesta. Muutoksen hyväksymiseksi järjestettiin konferenssi Brysselissä 23 ja 24 päivänä huhtikuuta 1998. Konferenssiin osallistui edustajia, jäljempänä "edustajat", Alankomaiden kuningaskunnasta, Albanian tasavallasta, Armenian tasavallasta, Australiasta, Azerbaid Ozanin tasavallasta, Belgian kuningaskunnasta, Bosniasta ja Hertsegovinasta, Bulgarian tasavallasta, Espanjan kuningaskunnasta, Euroopan yhteisöistä, Georgian tasavallasta, Irlannista, Islannin tasavallasta, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneestä kuningaskunnasta, Italian tasavallasta, Itävallan tasavallasta, Japanista, Kazakstanin tasavallasta, Kirgisian tasavallasta, Kreikan tasavallasta, Kroatian tasavallasta, Kyproksen tasavallasta, Latvian tasavallasta, Liechtensteinin ruhtinaskunnasta, Liettuan tasavallasta, Luxemburgin suurherttuakunnasta, entisestä Jugoslavian tasavallasta Makedoniasta, Maltan tasavallasta, Moldovan tasavallasta, Norjan kuningaskunnasta, Puolan tasavallasta, Portugalin tasavallasta, Ranskan tasavallasta, Romaniasta, Ruotsin kuningaskunnasta, Saksan liittotasavallasta, Slovakian tasavallasta, Slovenian tasavallasta, Suomen tasavallasta, Sveitsin valaliitosta, Tad Ozikistanin tasavallasta, Tanskan kuningaskunnasta, T Osekin tasavallasta, Turkin tasavallasta, Turkmenistanista, Ukrainasta, Unkarin tasavallasta, Uzbekistanin tasavallasta, Valkovenäjän tasavallasta, Venäjän federaatiosta ja Viron tasavallasta, sekä kutsuttuja tarkkailijoita tietyistä maista ja kansainvälisistä järjestöistä.

II. Energiaperuskirjaa käsittelevä konferenssi, joka perustettiin lopullisesti, kun energiaperuskirjasta vuonna 1994 tehty sopimus tuli voimaan 16 päivänä huhtikuuta 1998, oli myös koolla 23 ja 24 päivänä huhtikuuta 1998 energiaperuskirjan kauppaa koskevien mäaräysten muutoksen harkitsemiseksi energiaperuskirjasta tehdyn sopimuksen mukaisesti.

ENERGIAPERUSKIRJASTA TEHDYN SOPIMUKSEN KAUPPAA KOSKEVIEN MÄÄRÄYSTEN MUUTOS

III. Energiaperuskirjasta tehdyn sopimuksen kauppaa koskevien määräysten muutoksen, jäljempänä "muutos", teksti, joka on liitteessä I, ja muutosta koskevat päätökset, jotka ovat liitteessä II, hyväksyttiin tätä tarkoitusta varten koolle kutsutun kansainvälisen konferenssin yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti ja energiaperuskirjasta tehdyn sopimuksen nojalla kyseisessä sopimuksessa määrättyä menettelyä noudattaen.

YHTEISET TULKINNAT

IV. Hyväksyttiin seuraavat muutosta koskevat yhteiset tulkinnat:

1. Sopimuksen 29 artiklan 2 kohdan a alakohtaa ja liitettä W koskeva yhteinen tulkinta:

Sen estämättä, että GATT 1994 -sopimuksen XXIV artiklan 6 kohta sisältyy liitteessä W olevan A osan 1 kohdan a alakohdan i alakohdan luetteloon, kukin allekirjoittaja, jolle on aiheutunut haittaa kyseisen kohdan ensimmäisessä virkkeessä tarkoitettujen tuontiin ja vientiin sovellettavien tai niihin liittyvien tullien tai muiden maksujen korotuksista, on oikeutettu aloittamaan neuvottelut energiaperuskirjaa käsittelevässä konferenssissa.

2. Sopimuksen 29 artiklan 7 kohtaa koskeva yhteinen tulkinta:

Sellaisen allekirjoittajan osalta, joka ei ole WTO:n jäsen mutta joka on sisällytetty liitteen BR tai BRQ luetteloon tai molempiin, kaikki WTO:hon liittymisen yhteydessä virallisesti annetut liitteessä EM II lueteltuja energiaraaka-aineita tai -tuotteita tai liitteessä EQ II lueteltuja energiaan liittyviä laitteita koskevat myönnytykset katsotaan tätä artiklaa sovellettaessa WTO:n määräysten mukaisiksi sitoumuksiksi.

3. Sopimuksen 29 artiklan 6 ja 7 kohtaa sekä 34 artiklan 3 kohdan o alakohtaa koskeva yhteinen tulkinta:

Energiaperuskirjaa käsittelevä konferenssi tarkistelee vuosittain mahdollisuutta siirtää energiaraaka-aineiden ja -tuotteiden sekä energiaan liittyvien laitteiden nimikkeitä liitteistä EM I tai EQ I liitteisiin EM II tai EQ II.

JULISTUKSET

V. Muutoksen yhteydessä annettiin seuraavat julistukset:

Yhteinen julistus kauppaan liittyvistä teollis- ja tekijänoikeuksista

Allekirjoittajat vahvistavat sitoumuksensa tarjota korkeimpien mahdollisten kansainvälisten standardien mukainen tehokas teollis- ja tekijänoikeuksien suoja.

Teollis- ja tekijänoikeudet käsittävät tämän julistuksen osalta erityisesti tekijänoikeudet ja vastaavat oikeudet (tietokoneohjelmat ja tietokannat mukaan lukien), tavaramerkit, maantieteelliset merkinnät, patentit, mallit, puolijohdetuotteiden piirimallit ja julkistamattomat tiedot.

Venäjän federaation ja Euroopan unionin yhteinen julistus

Venäjän federaatio on ottanut esille kysymyksen ydinaineilla käytävästä kaupasta. Venäjän federaatio ja EU sopivat, että 1 päivänä joulukuuta 1997 voimaan tullut Venäjän federaation, Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden välinen kumppanuus- ja yhteistyösopimus tarjoaa asianmukaiset puitteet kyseisen asian käsittelyyn, kuten yhteistyöneuvosto on 27 päivänä tammikuuta 1998 tekemissään päätelmissä vahvistanut.

LIITE I

ENERGIAPERUSKIRJASTA TEHDYN SOPIMUKSEN KAUPPAA KOSKEVIEN MÄÄRÄYSTEN MUUTOS

1 artikla

Korvataan sopimuksen 29 artikla seuraavasti:

"29 artikla

Kauppaa koskevat väliaikaiset määräykset

1. Tämän artiklan määräyksiä sovelletaan energiaraaka-aineiden ja -tuotteiden sekä energiaan liittyvien laitteiden kauppaan niin kauan, kun sopimuspuoli ei ole WTO:n jäsen.

2. a) Energiaraaka-aineiden ja -tuotteiden sekä energiaan liittyvien laitteiden kaupassa sellaisten sopimuspuolten välillä, joista vähintään yksi ei ole WTO:n jäsen, sovelletaan, jollei b alakohdassa ja liitteessä W määrätyissä poikkeuksissa ja säännöissä toisin määrätä, WTO-sopimuksen määräyksiä siten kuin niitä sovelletaan ja toteutetaan energiaraaka-aineiden ja -tuotteiden sekä energiaan liittyvien laitteiden osalta WTO:n jäsenten kesken, ikään kuin kaikki sopimuspuolet olisivat WTO:n jäseniä.

b) Jos sopimuspuoli on entiseen Sosialististen neuvostotasavaltojen liittoon kuulunut valtio, voidaan kaupassa kuitenkin soveltaa, jollei liitteessä TFU toisin määrätä, kahden tai useamman tällaisen valtion välistä sopimusta 1 päivään joulukuuta 1999 saakka tai siihen päivään saakka, jona kyseinen sopimuspuoli hyväksytään WTO:hon, aikaisemman ajankohdan ollessa määräävä.

3. a) Kukin tämän sopimuksen allekirjoittaja ja kukin tähän sopimukseen ennen 24 päivää huhtikuuta 1998 liittyvä valtio tai alueellinen taloudellisen yhdentymisen järjestö toimittaa sihteeristölle liittymisasiakirjan allekirjoittamis- tai tallettamispäivänä luettelon kaikista energiaraaka-aineiden ja -tuotteiden tuontiin ja vientiin sovellettavista tai niihin liittyvistä tulleista ja maksuista ilmoittaen näiden tullien ja maksujen tason allekirjoittamis- tai tallettamispäivänä. Kukin tämän sopimuksen allekirjoittaja ja kukin tähän sopimukseen ennen 24 päivää huhtikuuta 1998 liittyvä valtio tai alueellinen taloudellisen yhdentymisen järjestö toimittaa sihteeristölle liittymisasiakirjan allekirjoittamis- tai tallettamispäivänä luettelon kaikista energiaan liittyvien laitteiden tuontiin ja vientiin sovellettavista tai niihin liittyvistä tulleista ja maksuista ilmoittaen näiden tullien ja maksujen tason allekirjoittamis- tai tallettamispäivänä.

b) Kukin tähän sopimukseen 24 päivänä huhtikuuta 1998 tai sen jälkeen liittyvä valtio tai alueellinen taloudellisen yhdentymisen järjestö toimittaa sihteeristölle liittymisasiakirjan tallettamispäivänä luettelon kaikista energiaraaka-aineiden ja -tuotteiden sekä energiaan liittyvien laitteiden tuontiin ja vientiin sovellettavista tai niihin liittyvistä tulleista ja maksuista ilmoittaen näiden tullien ja maksujen tason tallettamispäivänä.

Kaikista tuontiin ja vientiin sovellettavien tai niihin liittyvien tullien ja maksujen muutoksista ilmoitetaan sihteeristölle, joka ilmoittaa näistä muutoksista sopimuspuolille.

4. Kukin sopimuspuoli pyrkii olemaan nostamatta mitään tuontiin ja vientiin sovellettavia tai niihin liittyviä tulleja ja maksuja:

a) GATT 1994 -sopimukseen II artiklassa tarkoitettua sopimuspuolta koskevan sidontaluettelon I osassa tarkoitettujen, liitteessä EM I lueteltujen energiaraaka-aineiden ja -tuotteiden sekä liitteessä EQ I lueteltujen energiaan liittyvien laitteiden tuonnin osalta yli kyseisessä sidontaluettelossa mainitun tason, jos sopimuspuoli on WTO:n jäsen, ja

b) liitteessä EM I lueteltujen energiaraaka-aineiden ja -tuotteiden sekä liitteessä EQ I lueteltujen energiaan liittyvien laitteiden viennin ja tuonnin osalta, jos sopimuspuoli ei ole WTO:n jäsen, yli sihteeristölle viimeisimmäksi ilmoitetun tason, lukuun ottamatta 2 kohdan a alakohdan määräysten sallimia poikkeuksia.

5. Sopimuspuoli voi veloittaa 4 kohdassa tarkoitettua tasoa korkeampia tulleja tai muita maksuja ainoastaan, jos:

a) kyseinen toimenpide ei ole tuontiin sovellettavien tai siihen liittyvien tullien ja muiden maksujen osalta ristiriidassa soveltuvien WTO-sopimuksen määräysten kanssa, lukuun ottamatta liitteessä W lueteltuja WTO-sopimuksen määräyksiä, tai

b) se on lainsäädäntömenettelyjensä mukaisin kaikin mahdollisin keinoin ilmoittanut sihteeristölle korotusaikeistaan, tarjonnut muille sopimuspuolille kohtuullisen mahdollisuuden neuvotteluihin kyseisestä ehdotuksesta ja ottanut huomioon niiden sopimuspuolten huomautukset, joita asia koskee.

6. Sellaisten sopimuspuolten välisessä kaupassa, joista vähintään yksi ei ole WTO:n jäsen, yksikään sopimuspuoli ei voi nostaa mitään liitteessä EM II lueteltujen energiaraaka-aineiden ja -tuotteiden sekä liitteessä EQ II lueteltujen energiaan liittyvien laitteiden tuontiin tai vientiin sovellettavia tai niihin liittyviä tulleja tai muita maksuja yli alimman niistä tasoista, joita noudatetaan sinä ajankohtana, jolloin energiaperuskirjaa käsittelevä konferenssi päättää lisätä kyseisen nimikkeen asianmukaiseen liitteeseen.

Sopimuspuoli voi veloittaa tätä tasoa korkeampia tulleja tai muita maksuja ainoastaan, jos:

a) kyseinen toimenpide ei ole tuontiin sovellettavien tai siihen liittyvien tullien ja muiden maksujen osalta ristiriidassa WTO-sopimuksen kanssa, lukuun ottamatta liitteessä W lueteltuja WTO-sopimuksen määräyksiä, tai

b) poikkeustapauksissa, joista ei määrätä muualla tässä sopimuksessa, energiaperuskirjaa käsittelevä konferenssi voi tehdä poikkeuksen velvoitteesta, jota muuten sovelletaan tämän kohdan mukaisesti sopimuspuoleen, ja suostua tullin korottamiseen, jos energiaperuskirjaa käsittelevän konferenssin määräämiä edellytyksiä noudatetaan.

7. Sen estämättä, mitä 6 kohdassa kaupan osalta todetaan, liitteessä BR luetellut sopimuspuolet eivät saa nostaa mitään tulleja tai muita maksuja liitteessä EM II lueteltujen energiaraaka-aineiden ja -tuotteiden sekä liitteessä EQ II lueteltujen energiaan liittyvien laitteiden osalta yli niiden tekemien sitoumusten tai WTO-sopimuksessa olevien niihin sovellettavien määräysten mukaisen tason.

8. Energiaraaka-aineiden ja -tuotteiden sekä energiaan liittyvien laitteiden tuontiin ja vientiin sovellettaviin tai niihin liittyviin muihin tulleihin ja maksuihin sovelletaan GATT 1994 -sopimuksen II artiklan 1 (b) kohdan tulkinnasta tehdyn sopimuksen määräyksiä, sellaisina kuin ne ovat muutettuna liitteessä W.

9. Liitettä D sovelletaan:

a) tämän artiklan nojalla kauppaan sovellettavien määräysten noudattamisesta koskeviin riitoihin,

b) riitoihin, jotka koskevat sopimuspuolen toteuttamia toimenpiteitä, vaikka ne eivät olisikaan ristiriidassa tämän artiklan määräysten kanssa, joiden toinen sopimuspuoli katsoo heikentävän sille tästä artiklasta suoraan tai välillisesti koituvia etuja tai mitätöivän ne, ja

c) jollei riidan osapuolina olevien sopimuspuolten välillä muuta sovita, 5 artiklan noudattamista koskeviin riitoihin sellaisten sopimuspuolten välillä, joista vähintään yksi ei ole WTO:n jäsen,

Liitettä D ei sovelleta sopimuspuolten välisiin riitoihin, joiden asiasisältö johtuu sopimuksesta:i) josta on ilmoitettu 2 kohdan b alakohdan ja liitteen TFU mukaisesti ja joka täyttää kyseisissä kohdissa asetetut edellytykset, tai

ii) jolla muodostetaan GATT 1994 -sopimuksen XXIV artiklassa tarkoitettu vapaakauppa-alue tai tulliliitto."

2 artikla

Muutetaan sopimus seuraavasti:

Korvataan johdanto-osan seitsemännen kappaleen ilmaisu "tullitariffeja ja kauppaa koskevaan yleissopimukseen ja sen liiteasiakirjoihin" ilmaisulla "Maailman kauppajärjestön perustamissopimukseen".

Korvataan johdanto-osan kahdeksannen kappaleen ilmaisu "alaan liittyvien laitteiden" ilmaisulla "energiaan liittyvien laitteiden".

Korvataan johdanto-osan yhdeksännen kappaleen ilmaisu "tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen" ilmaisulla "Maailman kauppajärjestön" ja ilmaisu "sopimuspuolia" ilmaisulla "jäseniä".

Korvataan johdanto-osan kymmenenen kappaleen ilmaisu "tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen ja sen liiteasiakirjojen sopimuspuolia" ilmaisulla "Maailman kauppajärjestön jäseniä".

Korvataan 1 artiklan 4 kohta seuraavasti:

"4. `energiaraaka-aineilla ja a -tuotteilla` tarkoitetaan liitteisiin EM I tai EM II sisältyviä tavaroita kansainvälisen tullijärjestön harmonoidun järjestelmän ja Euroopan yhteisöjen yhdistetyn nimikkeistön mukaan".

Lisätään 1 artiklan 4 kohdan jälkeen kohta seuraavasti:

"4a. `Energiaan liittyvillä laitteilla` tarkoitetaan liitteisiin EQ I tai EQ II sisältyviä tavaroita kansainvälisen tullijärjestön harmonoidun järjestelmän mukaan."

Korvataan 1 artiklan 11 kohta seuraavasti:

"11.a) `WTO:lla` tarkoitetaan Maailman kauppajärjestöä, joka on perustettu Maailman kauppajärjestön perustamissopimuksella.

b) `WTO-sopimuksella` tarkoitetaan Maailman kauppajärjestön perustamissopimusta, sen liitteitä ja siihen liittyviä päätöksiä, julistuksia ja yhteisiä tulkintoja myöhempine korjauksineen tai muutoksineen.

c) `GATT 1994 -sopimuksella` tarkoitetaan Maailman kauppajärjestön perustamissopimuksen liitteessä 1 A tarkoitettua tullitariffeja ja kauppaa koskevaa yleissopimusta myöhempine korjauksineen tai muutoksineen".

Lisätään 3 artiklaan ilmaisun "energiaraaka-aineiden ja -tuotteiden" jälkeen ilmaisu "sekä energiaan liittyvien laitteiden".

Korvataan 4 artiklan otsikossa ilmaisu "GATTin ja sen liiteasiakirjojen" ilmaisulla "WTO-sopimuksen" sekä korvataan 4 artiklan tekstissä ilmaisu "GATT-sopimuspuolina" ilmaisulla "WTO:n sopimuspuolina" ja ilmaisu "GATTin ja sen liiteasiakirjojen" ilmaisulla "WTO-sopimuksen".

Lisätään 5 artiklan 1 kohtaan ilmaisun "GATTin III ja XI artiklan" eteen ilmaisu "vuoden 1994" ja korvataan ilmaisu "GATTista ja sen liiteasiakirjoista" ilmaisulla "WTO-sopimuksesta".

Korvataan 14 artiklan 6 kohdan ilmaisu "GATTin ja sen liiteasiakirjojen" ilmaisulla "WTO-sopimuksen".

Korvataan 20 artiklan 1 kohdan ilmaisu "GATTin ja sen liiteasiakirjojen" ilmaisulla "WTO-sopimuksen" ja lisätään ilmaisun "energiaraaka-aineiden ja -tuotteiden" jälkeen ilmaisu "tai energiaan liittyvien laitteiden".

Korvataan 21 artiklan 4 kohdan ilmaisu "29 artiklan 2-6 kohtaa" ilmaisulla "29 artiklan 2-8 kohtaa".

Korvataan 25 artiklan 3 kohdan ilmaisu "GATTin ja sen liiteasiakirjojen" ilmaisulla "WTO-sopimuksen".

Lisätään 34 artiklan 3 kohdan m alakohdan jälkeen alakohdat:

"n) tutkia ja hyväksyä allekirjoittajien merkitseminen liitteeseen BR tai liitteeseen BRQ tai molempiin,

o) tutkia ja hyväksyä nimikkeiden siirtäminen liitteestä EM I liitteeseen EM II ja poistaa kyseiset nimikkeet vastaavasti liitteestä EM I sekä tutkia ja hyväksyä nimikkeiden siirtäminen liitteestä EQ I liitteeseen EQ II ja poistaa kyseiset nimikkeiden vastaavasti liitteestä EQ I,"

Muutetaan 34 artiklan 3 kohdan alakohta "n" alakohdaksi "p".

Korvataan 36 artiklan 1 kohdan d alakohdan ilmaisu "G" ilmaisulla "W".

Lisätään 36 artiklan 1 kohdan f alakohdan jälkeen alakohta:

"g) nimikkeiden siirtämisen liitteestä EM I liitteeseen EM II hyväksyminen ja kyseisten nimikkeiden poistaminen vastaavasti liitteestä EM I sekä nimikkeiden siirtämisen liitteestä EQ I liitteeseen EQ II hyväksyminen ja kyseisten nimikkeiden poistaminen vastaavasti liitteestä EQ I."

Korvataan 36 artiklan 4 kohdan ilmaisu "f" ilmaisulla "g".

Energiaperuskirjasta tehdyn sopimuksen liitteiden sisällysluettelossa korvataan nimi "Liite EM" nimellä "Liite EM I", lisätään 2-4 kohdaksi liitteet "Liite EM II, Energiaraaka-aineet ja -tuotteet (1 artiklan 4 kohdan mukaisesti)", "Liite EQ I, Luettelo energiaan liittyvistä laitteista (1 artiklan 4 kohdan a alakohdan mukaisesti)" ja "Liite EQ II, Luettelo energiaan liittyvistä laitteista (1 artiklan 4 kohdan a alakohdan mukaisesti)".

Korvataan 9 kohdassa liitteen G ilmaisu "GATT-sopimuksen ja sen liiteasiakirjojen" ilmaisulla "WTO-sopimuksen" ja korvataan nimi "Liite G" nimellä "Liite W".

Numeroidaan liitteet 2-10 uudelleen numeroilla 5-13. Lisätään 14 ja 15 kohdiksi liitteet "Liite BR, Luettelo sopimuspuolista, jotka eivät saa nostaa mitään tulleja tai muita maksuja yli niiden tekemien sitoumusten tai WTO-sopimuksessa olevien niihin sovellettavien määräysten mukaisen tason (29 artiklan 7 kohdan mukaisesti)" ja "Liite BRQ, Luettelo sopimuspuolista, jotka eivät saa nostaa mitään tulleja tai muita maksuja yli niiden tekemien sitoumusten tai WTO-sopimuksessa olevien niihin sovellettavien määräysten mukaisen tason (29 artiklan 7 kohdan mukaisesti)".

Numeroidaan liitteet 11-14 uudelleen numeroilla 16-19.

Korvataan liitteessä D ilmaisu "(29 artiklan 7 kohdan mukaisesti)" ilmaisulla "(29 artiklan 9 kohdan mukaisesti)".

Korvataan liitteen EM ilmaisu "EM" ilmaisulla "EM I".

Korvataan liitteen TRM 1 kohdan a ja b alakohdan sekä 3 kohdan a ja b alakohdan ilmaisu "GATTin osapuoli" ilmaisulla "WTO:n jäsen".

Korvataan liitteen TFU 2 kohdan c alakohdan, 4 kohdan ensimmäisen virkkeen ja 6 kohdan ensimmäisen virkkeen ilmaisu "GATTin ja sen liiteasiakirjojen" ilmaisulla "WTO-sopimuksen".

3 artikla

Muutetaan sopimuksen liite D seuraavasti:

Korvataan otsikon ilmaisu "(29 artiklan 7 kohdan mukaisesti)" ilmaisulla "(29 artiklan 9 kohdan mukaisesti)".

Poistetaan 1 kohdan a alakohdan lopusta piste ja lisätään lause:

"tai riidat, jotka liittyvät toimenpiteisiin, jotka saattavat heikentää sopimuspuolelle 29 artiklan mukaisesti kauppaan sovellettavista määräyksistä suoraan tai välillisesti koituvia etuja tai mitätöidä ne."

Poistetaan 1 kohdan b alakohdan ensimmäisestä virkkeestä piste ja lisätään lause:

"tai toimenpiteistä, jotka saattavat heikentää sopimuspuolelle 29 artiklan mukaisesti kauppaan sovellettavista määräyksistä suoraan tai välillisesti koituvia etuja tai mitätöidä ne."

ja korvataan toisen virkkeen ilmaisu "GATTin ja sen liiteasiakirjojen" ilmaisulla "WTO-sopimuksen".

Lisätään 1 kohdan d alakohtaan ilmaisun "muun sopimuspuolen välillä" jälkeen lause:

"tai heikentävät sille 29 artiklan mukaisesti kauppaan sovellettavista määräyksistä suoraan tai välillisesti koituvia etuja tai mitätöivät ne".

Korvataan 2 kohdan a alakohdan toisen virkkeen ilmaisu "GATTin ja sen liiteasiakirjojen" ilmaisulla "WTO-sopimuksen".

Korvataan 3 kohdan a alakohdan toisen virkkeen ilmaisu "GATTia ja sen liiteasiakirjoja" ilmaisulla "WTO-sopimusta" ja korvataan viimeistä edellinen virke seuraavasti:

"Paneelien lähtökohtana ovat WTO-sopimukselle WTO-sopimuksen puitteissa annetut tulkinnat, eivätkä ne saa asettaa kyseenalaiseksi sellaisten menettelyjen yhdenmukaisuutta 5 tai 29 artiklan kanssa, joita WTO:n jäsenenä oleva sopimuspuoli soveltaa muita WTO:n jäseniä kohtaan, joihin se soveltaa WTO-sopimusta, ja joita kyseiset muut jäsenet eivät ole vieneet WTO-sopimuksen mukaiseen riitojen ratkaisumenettelyyn.".

Korvataan 4 kohdan b alakohdan ensimmäisen virkkeen ilmaisu "GATTin tai sen liiteasiakirjan" ilmaisulla "WTO-sopimuksen".

Korvataan 5 kohdan c alakohdan ensimmäisen virkkeen ilmaisu "GATTin tai liiteasiakirjojen" ilmaisulla "WTO-sopimuksen".

Korvataan 7 kohdan ensimmäisen virkkeen ilmaisu "GATTin jäsen" ilmaisulla "WTO:n jäsen" ja korvataan lause "kaksi henkilöä, jotka voidaan valita GATTiin liittyvien riitojen ratkaisua käsitteleviksi välimiehiksi" lauseella:

"GATTiin liittyvien riitojen ratkaisua käsitteleviksi henkilöiksi kaksi henkilöä, joiden nimet mainitaan julkisoikeudellisissa ja yksityisoikeudellisissa tehtävissä toimivien henkilöiden esimerkkiluettelossa, johon viitataan WTO-sopimuksen riitojen ratkaisusta annettuja sääntöjä ja menettelyjä koskevan sopimuksen liitteessä 2, tai jotka ovat toimineet aiemmin GATTin tai WTO:n riitojen ratkaisupaneelien jäseninä."

Lisätään 9 kohdan jälkeen kohta seuraavasti:

"10. Sopimuspuolen vedotessa 29 artiklan 9 kohdan b alakohtaan tätä liitettä sovelletaan seuraavin muutoksin:

a) kantajana toimiva osapuoli esittää yksityiskohtaiset perustelut neuvottelua tai paneelin nimittämistä koskevan pyynnön tueksi sellaisten toimenpiteiden osalta, joiden se katsoo heikentävän sille 29 artiklasta suoraan tai välillisesti koituvia etuja tai mitätöivän ne,

b) jos toimenpiteen todetaan heikentävän 29 artiklasta suoraan tai välillisesti koituvia etuja tai mitätöivän ne artiklan määräyksiä kuitenkaan rikkomatta, toimenpidettä ei ole pakko peruuttaa; tällaisessa tapauksessa paneeli kuitenkin suosittelee, että kyseinen sopimuspuoli tekee molempia osapuolia tyydyttävät muutokset, ja

c) toisen osapuolen pyynnöstä nimitettävä 6 kohdan b alakohdan mukainen paneeli voi määrittää mitätöityneiden tai heikentyneiden etujen tason ja ehdottaa tapoja ja keinoja molempia osapuolia tyydyttävien muutosten tekemiseksi; nämä suositukset eivät ole riidan osapuolia sitovia."

4 artikla

Korvataan sopimuksen liite G seuraavasti:

"Liite W

WTO-SOPIMUKSEN MÄÄRÄYSTEN SOVELTAMISTA KOSKEVAT POIKKEUKSET JA SÄÄNNÖT

(29 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti)

A. WTO-sopimuksen määräysten soveltamista koskevat poikkeukset.

Seuraavia WTO-sopimuksen määräyksiä ei sovelleta 29 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti:

1. Maailman kauppajärjestön perustamissopimus

Lukuun ottamatta IX artiklan 3 ja 4 kohtaa sekä XVI artiklan 1, 3 ja 4 kohtaa

a) WTO-sopimuksen liite 1 A:

Monenkeskiset tavarakauppaa koskevat sopimukset:

i) Tullitariffeja ja kauppaa koskeva yleissopimus 1994

>TAULUKON PAIKKA>

Sopimus GATT 1994 -sopimuksen II artiklan 1 (b) kohdan tulkinnasta

>TAULUKON PAIKKA>

Sopimus GATT 1994 -sopimuksen XVII artiklan tulkinnasta

>TAULUKON PAIKKA>

Sopimus GATT 1994 -sopimuksen maksutasetta koskevista määräyksistä

>TAULUKON PAIKKA>

Sopimus GATT 1994 -sopimuksen XXIV artiklan tulkinnasta

Kaikki 13 kohtaa lukuun ottamatta

GATT 1994 -sopimuksen mukaisia poikkeuksia velvoitteista koskeva sopimus

>TAULUKON PAIKKA>

Sopimus GATT 1994 -sopimuksen XXVIII artiklan tulkinnasta

GATT 1994 -sopimuksen Marrakeshin pöytäkirja

ii) Sopimus maataloudesta

iii) Sopimus terveys- ja kasvinsuojelutoimista

iv) Sopimus tekstiili- ja vaatetustuotteista

v) Sopimus kaupan teknisistä esteistä

Johdanto-osa (1, 8 ja 9 kohta)

>TAULUKON PAIKKA>

vi) Sopimus kauppaan liittyvistä investointitoimista

vii) Sopimus GATT 1994 -sopimuksen VI artiklan soveltamisesta (polkumyynti)

>TAULUKON PAIKKA>

viii) Sopimus GATT 1994 -sopimuksen VII artiklan soveltamisesta (tullausarvo)

Johdanto-osa, 2 kohta, lause `ja taata lisäetuja kehitysmaiden kansainväliselle kaupalle.`

>TAULUKON PAIKKA>

ix) Sopimus vientitavaran ennakkotarkastuksesta

Johdanto-osa, 2 ja 3 kohta

>TAULUKON PAIKKA>

x) Sopimus alkuperäsäännöistä

Johdanto-osa, kahdeksas kappale

>TAULUKON PAIKKA>

xi) Sopimus tuontilisenssoinnin menettelytavoista

>TAULUKON PAIKKA>

xii) Tukia ja tasoitustulleja koskeva sopimus

>TAULUKON PAIKKA>

xiii) Sopimus suojalausekkeista

>TAULUKON PAIKKA>

b) WTO-sopimuksen liite 1B:

Palvelukaupan yleissopimus

c) WTO-sopimuksen liite 1C:

Sopimus teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista

d) WTO-sopimuksen liite 2:

Riitojen ratkaisusta annettuja sääntöjä ja menettelyjä koskeva sopimus

e) WTO-sopimuksen liite 3:

Kauppapoliittinen maatutkinta

f) WTO-sopimuksen liite 4:

Useammankeskiset kauppasopimukset:

i) Siviili-ilma-aluksia koskeva sopimus

ii) Julkisia hankintoja koskeva sopimus

g) Ministeripäätökset, -julistukset ja -sopimukset:

i) Päätös toimenpiteistä vähiten kehittyneiden maiden hyväksi

ii) Julkilausuma Maailman kauppajärjestön osuudesta suuremman yhtenäisyyden saavuttamisessa maailmanlaajuisessa talouspolitiikassa

iii) Ilmoitusmenettelyä koskeva päätös

iv) Julistus kansainvälisen valuuttarahaston ja Maailman kauppajärjestön välisestä suhteesta

v) Päätös toimenpiteistä, jotka koskevat uudistusohjelman mahdollisia kielteisiä vaikutuksia vähiten kehittyneisiin ja nettomääräisesti elintarvikkeita maahantuoviin kehitysmaihin

vi) Päätös sopimuksen tekstiili- ja vaatetustuotteista 2 artiklan 6 kohdan mukaisesta ensimmäisestä ilmoituksesta

vii) Päätös ISO/IEC:n informaatiokeskuksen julkaisujen tarkastelusta

viii) Päätös WTO:n ja ISO:n välistä standardien tietojenvaihtojärjestelmää koskevasta sopimusehdotuksesta

ix) Päätös toimenpiteiden kiertämisen ehkäisemisestä

x) Päätös GATT 1994 -sopimuksen VI artiklan soveltamista koskevan sopimuksen 17 artiklan 6 kohdan tarkastelusta

xi) Julkilausuma riitojen ratkaisemisesta GATT 1994 -sopimuksen VI artiklan soveltamista koskevan sopimuksen tai tukia ja tasoitustulleja koskevan sopimuksen V osan mukaisesti

xii) Päätös tapauksissa, joissa tullihallinnolla on syytä epäillä ilmoitetun arvon todenperäisyyttä ja täsmällisyyttä

xiii) Päätös teksteistä, jotka koskevat vähimmäisarvoja, yksinedustajien, yksinmyyjien ja toimiluvan yksinhaltijoiden maahantuonteja

xiv) Päätös palvelukaupan yleissopimuksen rakenteellisista järjestelyistä

xv) Päätös palvelukaupan yleissopimuksen tietyistä riitojen ratkaisumenettelyistä

xvi) Päätös palvelukaupasta ja ympäristöstä

xvii) Päätös luonnollisten henkilöiden liikkuvuutta koskevista neuvotteluista

xviii) Päätös rahoituspalveluista

xix) Päätös merikuljetuspalveluneuvotteluista

xx) Päätös perusteleviestintäneuvotteluista

xxi) Päätös koskien asiantuntijapalveluja

xxii) Päätös liittymisestä julkisia palveluja koskevaan sopimukseen

xxiv) Päätös riitojen ratkaisusta annettuja sääntöjä ja menettelyjä koskevan sopimuksen soveltamisesta ja tarkastelusta

xxv) Sopimus rahoituspalvelusitoumuksista

xxvi) Päätös Maailman kauppajärjestön perustamissopimuksen hyväksymisestä ja siihen liittymisestä

xxvii) Päätös kaupasta ja ympäristöstä

xxviii) Päätös Maailman kauppajärjestön perustamissopimuksen täytäntöönpanosta aiheutuvista järjestöllisistä ja taloudellisista vaikutuksista

xxix) Päätös WTO:n valmistelevan komitean perustamisesta.

2. Kaikki muut WTO-sopimuksen määräykset, jotka koskevat:

a) hallitusten kehitysmaiden taloudelliseen kehitykseen myöntämää apua sekä kehitysmaiden kohtelua, lukuun ottamatta 28 päivänä marraskuuta 1979 päivätyn erityis- ja suosituimmuuskohtelua, vastavuoroisuutta ja kehitysmaiden täydellisempää osallistumista koskevan päätöksen (L/4903) 1-4 kohdan määräyksiä,

b) asiantuntijakomiteoiden ja muiden avustavien instituutioiden perustamista ja toimintaa, ja

c) allekirjoittamista, liittymistä, voimaantuloa, irtisanoutumista, tallettamista ja rekisteröintiä.

3. Kaikki sopimukset, järjestelyt, päätökset, yhteiset tulkinnat tai muut yhteiset toimet liittyen 1 ja 2 kohdassa lueteltuihin määräyksiin, joita ei sovelleta.

4. Ydinmateriaalien kauppaan voidaan soveltaa sopimuksia, jotka sisältyvät julistuksiin, joihin tässä kohdassa viitataan, ja jotka sisältyvät Euroopan energiaperuskirjaa käsittelevän konferenssin päätösasiakirjaan.

B) WTO-sopimuksen määräysten soveltamista koskevat säännöt.

1. Koska WTO:n ministerikokouksen tai yleisneuvoston WTO-sopimuksen IX artiklan 2 kohdan mukaisesti laatimaa WTO-sopimuksen asianmukaista tulkintaa 29 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti sovellettavista määräyksistä ei ole, energiaperuskirjaa käsittelevä konferenssi voi laatia tulkinnan.

2. Sopimuksen 29 artiklan 2 kohdan ja 6 kohdan b alakohdan mukaiset poikkeuspyynnöt esitetään energiaperuskirjaa käsittelevälle konferenssille, joka noudattaa niitä tarkastaessaan WTO-sopimuksen IX artiklan 3 ja 4 kohdan mukaisia menettelyjä.

3. WTO:n voimassa olevien velvoitteiden poikkeukset katsotaan olevan voimassa 29 artiklassa tarkoitetussa mielessä silloin, kun ne ovat voimassa WTO:ssa.

4. GATT 1994 -sopimuksen II artiklan määräykset, joita ei ole päätetty olla soveltamatta, muutetaan seuraavasti, ellei 29 artiklan 4, 5 ja 7 kohdassa toisin määrätä:

i) Kaikki liitteessä EM II luetellut energiaraaka-aineet ja -tuotteet sekä liitteessä EQ II luetellut energiaan liittyvät laitteet, jotka tuodaan minkä tahansa toisen sopimuspuolen alueelta tai viedään sinne, vapautetaan 29 artiklan 6 kohdan ensimmäisessä virkkeessä tai 29 artiklan 7 kohdassa tarkoitetun muuttumattomuuden (standstill) ajankohtana sovellettavien tullien ja maksujen tai 29 artiklan 6 kohdan ensimmäisessä virkkeessä mainittuna ajankohtana tuontiin ja vientiin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti suoraan ja pakollisesti sovellettavien tullien ja maksujen lisäksi myös kaikista tuontiin tai vientiin sovellettavista tai niihin liittyvistä muista tulleista ja maksuista.

ii) GATT 1994 -sopimuksen II artiklan määräykset eivät saa estää mitään sopimuspuolta soveltamasta haluamanaan ajankohtana minkä tahansa tuotteen tuontiin ja vientiin:

a) maksuja, jotka vastaavat kansallista veroa, jota sovelletaan GATT 1994 -sopimuksen III artiklan 2 kohdan määräysten mukaisesti ja jotka koskevat vastaavaa kotimaista tuotetta tai tavaraa, josta maahan tuotu tuote on valmistettu tai tuotettu kokonaan tai osittain,

b) polkumyynti- tai tasoitustulleja, joita sovelletaan GATT 1994 -sopimuksen VI artiklan mukaisesti, ja

c) palkkioita tai muita maksuja, jotka vastaavat tarjotuista palveluista aiheutuneita kustannuksia.

iii) Yksikään sopimuspuoli ei saa muuttaa menetelmää, jota se käyttää tullausarvon määrittämiseen tai valuutan muuntamiseen siten, että se heikentää 29 artiklan 6 ja 7 kohdassa määrättyjen muuttumattomuusvelvoitteiden arvoa.

iv) Jos joku sopimuspuolista perustaa, muodollisesti tai tosiasiassa, minkä tahansa liitteessä EM II luetellun energiaraaka-aineen ja -tuotteen tai liitteessä EQ II luetellun energiaan liittyvän laitteen tuonti- tai vientimonopolin, jatkaa tällaisen monopolin voimassaoloa tai sallii sen toiminnan, ei tällainen monopoli saa toimia siten, että se antaa 29 artiklan 6 tai 7 kohdassa määrättyjen muuttumattomuusvelvoitteiden sallimaa suojaa paremman suojan. Tämän kohdan määräykset eivät rajoita sopimuspuolia myöntämästä kansallisille tuottajilleen tämän sopimuksen muiden määräysten sallimia tukimuotoja.

v) Jos joku sopimuspuolista katsoo, että johonkin tuotteeseen ei sovelleta toisen sopimuspuolen toimesta kohtelua, johon on sopimuspuolen mukaan sovellettava 29 artiklan 6 tai 7 kohdan muuttumattomuusvelvoitteita, se ilmoittaa asiasta suoraan tälle toiselle sopimuspuolelle. Jos viimeksi mainittu on samaa mieltä siitä, että kyseinen kohtelu ei vastaa kohtelua, johon toinen on oikeutettu, mutta esittää, että tällaista kohtelua ei voida myöntää sillä perusteella, että tuomioistuin tai muu asianmukainen viranomainen on katsonut, että kyseistä tuotetta ei voida sisällyttää kyseisen sopimuspuolen tariffilakeihin tässä sopimuksessa määrätyn kohtelun sallimiseksi, molemmat sopimuspuolet aloittavat minkä tahansa muun asiasta kiinnostuneen sopimuspuolen kanssa viipymättä neuvottelut korvaavien ratkaisujen löytämiseksi tässä asiassa.

vi) a) Kansainväliseen valuuttarahastoon kuuluvia sopimuspuolia koskevaan tariffiluetteloon sisältyvät erityistullit ja -maksut sekä näiden sopimuspuolten ylläpitämät erityistullien ja -maksujen suosituimmuusmarginaalit esitetään asianmukaisena valuuttana valuuttarahaston hyväksymänä tai tilapäisesti tunnustamana nimellisarvona 29 artiklan 6 kohdan ensimmäisessä virkkeessä tai 29 artiklan 7 kohdassa tarkoitettuna muuttumattomuusajankohtana. Vastaavasti, jos tämä nimellisarvo alenee, Kansainvälisen valuuttarahaston sopimuksen mukaan, yli kaksikymmentä prosenttia, näitä erityistulleja ja -maksuja sekä suosituimmuusmarginaaleja voidaan mukauttaa tämän alenemisen huomioonottamiseksi; jos energiaperuskirjaa käsittelevä konferenssi katsoo, että nämä mukautukset eivät heikennä 29 artiklan 6 tai 7 kohdassa tai muualla tässä sopimuksessa määrättyjen muuttumattomuusvelvoitteiden arvoa, kaikki sellaiset tekijät on otettava huomioon, jotka saattavat vaikuttaa näiden mukautusten tarpeellisuuteen tai kiireellisyyteen.

b) Samanlaisia määräyksiä sovelletaan kaikkiin sopimuspuoliin, jotka eivät ole valuuttarahaston jäseniä, siitä päivästä alkaen, kun sopimuspuoli liittyy valuuttarahaston jäseneksi tai tekee erityisen valuuttasopimuksen GATT 1994 -sopimuksen XV artiklan mukaisesti.

vii) Kukin sopimuspuoli ilmoittaa sihteeristölle kaikista 29 artiklan 6 kohdan ensimmäisessä virkkeessä tarkoitettuna muuttumattomuuden ajankohtana sovellettavista tulleista ja maksuista. Sihteeristö ylläpitää tariffiluetteloa 29 artiklan 6 tai 7 kohdan mukaisten erilaisten tullien ja maksujen muuttumattomuuden kannalta olennaisista erityyppisistä tulleista ja maksuista.

5. Maaliskuun 26 päivänä 1980 tehtyä päätöstä tariffimyönnytysluettelojen irtolehtijärjestelmän käyttöönotosta (BISD 27S/24) ei sovelleta 29 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti. GATT 1994 -sopimuksen II artiklan 1 (b) kohdan tulkinnasta tehdyn sopimuksen määräyksiä sovelletaan seuraavin muutoksin, ellei 29 artiklan 4, 5 tai 7 kohdassa toisin määrätä:

i) GATT 1994 -sopimuksen II artiklan 1(b) kohdasta johtuvien laillisten velvoitteiden avoimuuden varmistamiseksi merkitään kaikkien liitteessä EM II lueteltujen energiaraaka-aineiden ja -tuotteiden sekä liitteessä EQ II lueteltujen energiaan liittyvien laitteiden osalta kannettavien `muiden tullien tai maksujen` luonne ja taso tuonnin ja viennin osalta, kuten kyseisessä määräyksessä tarkoitetaan, 29 artiklan 6 kohdan ensimmäisessä virkkeessä tai 29 artiklan 7 kohdassa tarkoitettuna muuttumattomuusajankohtana sovellettavina tasoina tariffiluetteloon sen tullinimikkeen kohdalle, johon niitä sovelletaan. Tällaisen merkinnän ei katsota muuttavan `muiden tullien tai maksujen` oikeudellista luonnetta.

ii) `Muut tullit tai maksut` merkitään kaikkien liitteessä EM II lueteltujen energiaraaka-aineiden ja -tuotteiden sekä liitteessä EQ II lueteltujen energiaan liittyvien laitteiden osalta.

iii) Jokaisella sopimuspuolella on mahdollisuus kyseenalaistaa `muu tulli tai maksu` sillä perusteella, ettei sellaista `muuta tullia tai maksua` ollut olemassa kyseisen nimikkeen osalta 29 artiklan 6 kohdan ensimmäisessä virkkeessä tai 29 artiklan 7 kohdassa tarkoitettuna muuttumattomuusajankohtana, samoin kuin minkä tahansa `muun tullin tai maksun` kirjatun tason yhdenmukaisuus 29 artiklan 6 tai 7 kohdassa määrätyn muuttumattomuusvelvoitteen kanssa vuoden ajan tämän sopimuksen kauppaa koskevien määräysten muutosten, jotka energiaperuskirjaa käsittelevä konferenssi hyväksyi 24 päivänä huhtikuuta 1998, voimaantulosta tai vuoden ajan 29 artiklan 6 kohdan ensimmäisessä virkkeessä tai 29 artiklan 7 kohdassa määrätyn erilaisten tullien tai maksujen tason ilmoittamisesta sihteeristölle, jälkimmäisen ajankohdan ollessa määräävä.

iv) `Muiden tullien ja maksujen` tariffiluetteloon merkitseminen ei vaikuta mitenkään niiden yhdenmukaisuuteen GATT 1994 -sopimuksen oikeuksien ja velvoitteiden kanssa lukuun ottamatta niitä, joita iii alakohta edellä koskee. Kaikki sopimuspuolet säilyttävät oikeutensa kyseenalaistaa milloin tahansa minkä tahansa `muun tullin tai maksun` yhdenmukaisuuden näiden velvoitteiden kanssa.

v) `Muita tulleja ja maksuja`, joita ei ole ilmoitettu sihteeristölle, ei lisätä ilmoitukseen myöhemmin, eikä sovellettavana ajankohtana noudatettua tasoa alhaisemmalle tasolle merkittyä `muuta tullia tai maksua` palauteta alhaisemmalle tasolle, ellei näitä lisäyksiä tai muutoksia tehdä kuuden kuukauden kuluessa sihteeristölle ilmoittamisesta.

6. WTO-sopimuksen viittaukset `myönnytysluetteloon merkittyihin tulleihin` tai `sidottuihin tulleihin` korvataan viittauksella `kaikkien tullien ja maksujen 29 artiklan 4-8 kohdan mukaisiin tasoihin`.

7. WTO-sopimuksen viittaukset WTO-sopimuksen voimaantulopäivään (tai vastaavat ilmaukset) toiminnan aloittamisajankohtana korvataan tämän sopimuksen kauppaa koskevien määräysten muutosten, jotka energiaperuskirjaa käsittelevä konferenssi hyväksyi 24 päivänä huhtikuuta 1998, voimaantulopäivällä.

8. Sopimuksen 29 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti sovellettavien määräysten edellyttämiin ilmoituksiin liittyen:

a) ne sopimuspuolet, jotka eivät ole WTO:n jäseniä, toimittavat ilmoituksensa sihteeristölle. Sihteeristö toimittaa jäljennökset ilmoituksista kaikille sopimuspuolille. Sihteeristölle toimitettavat ilmoitukset tehdään yhdellä tämän sopimuksen todistusvoimaisista kielistä. Liiteasiakirjat saavat olla ainoastaan sopimuspuolen omalla kielellä, ja

b) näitä vaatimuksia ei sovelleta tämän sopimuksen niihin sopimuspuoliin, jotka ovat myös WTO:n jäseniä, koska WTO:lla on omat ilmoitusvaatimuksensa.

9. Niiltä osin kuin 29 artiklan 2 kohdan a alakohdan tai 6 kohdan b alakohdan määräyksiä sovelletaan, energiaperuskirjaa käsittelevä konferenssi suorittaa kaikki sellaiset tehtävät, jotka WTO-sopimuksessa osoitetaan asianmukaisille WTO-sopimuksen elimille.

10. a) WTO:n ministerikokouksen tai yleisneuvoston WTO-sopimuksen IX artiklan 2 kohdan mukaisesti hyväksymiä WTO-sopimuksen tulkintoja sovelletaan niiltä osin kuin niissä oleva tulkinta koskee 29 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti sovellettavia määräyksiä.

b) Kaikkia WTO:n jäseniä velvoittavia WTO-sopimukseen sen X artiklan mukaisesti tehtäviä muutoksia (muut kuin X artiklan 9 kohdan mukaiset muutokset), jos niillä muutetaan tai ne koskevat 29 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti sovellettavia määräyksiä, sovelletaan, jollei joku sopimuspuolista esitä energiaperuskirjaa käsittelevälle konferenssille pyyntöä tällaisen muutoksen soveltamatta jättämisestä tai muuttamisesta. Energiaperuskirjaa käsittelevä konferenssi tekee päätökset sopimuspuolten kolmen neljäsosan enemmistöllä ja määrää tällaisen muutoksen soveltamatta jättämisen tai sen muuttamisen ajankohdan. Tällaisen muutoksen soveltamatta jättämistä tai muuttamista koskevaan pyyntöön voi sisältyä pyyntö muutoksen soveltamisen keskeyttämisestä siihen saakka, kunnes energiaperuskirjaa käsittelevä konferenssi on tehnyt päätöksensä.

Energiaperuskirjaa käsittelevälle konferenssille tämän kohdan mukaisesti esitetty pyyntö on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun sihteeristö on ilmoittanut, että kyseinen muutos on tullut voimaan WTO-sopimuksen mukaisesti.

c) WTO:n hyväksymiä tulkintoja, muutoksia ja uusia asiakirjoja, lukuun ottamatta muita kuin a ja b alakohdan mukaisesti sovellettavia tulkintoja ja muutoksia, ei sovelleta."

5 artikla

Seuraavat liitteet lisätään sopimuksen liitteisiin:

"2. Liite EM II

ENERGIARAAKA-AINEET JA -TUOTTEET

(1 artiklan 4 kohdan mukaisesti)".

"3. Liite EQ I

LUETTELO ENERGIAAN LIITTYVISTÄ LAITTEISTA

(1 artiklan 4 a kohdan mukaisesti)

Tässä liitteessä käytetty `ex` osoittaa, että kyseessä olevaan tuotekuvaukseen ei sisälly kaikkia liitteessä jäljempänä lueteltujen kansainvälisen tullijärjestön nimikkeistön nimikkeiden tai harmonoidun järjestelmän nimikkeiden kattamia tuotteita.

>TAULUKON PAIKKA>

""4. Liite EQ II

LUETTELO ENERGIAAN LIITTYVISTÄ LAITTEISTA

(1 artiklan 4 a kohdan mukaisesti)".

"14. Liite BR

LUETTELO SOPIMUSPUOLISTA, JOTKA EIVÄT SAA NOSTAA MITÄÄN TULLEJA TAI MUITA MAKSUJA YLI NIIDEN TEKEMIEN SITOUMUSTEN TAI WTO-SOPIMUKSESSA OLEVIEN NIIHIN SOVELLETTAVIEN MÄÄRÄYSTEN MUKAISEN TASON

(29 artiklan 7 kohdan mukaisesti)".

"15. Liite BRQ

LUETTELO SOPIMUSPUOLISTA, JOTKA EIVÄT SAA NOSTAA MITÄÄN TULLEJA TAI MUITA MAKSUJA YLI NIIDEN TEKEMIEN SITOUMUSTEN TAI WTO-SOPIMUKSESSA OLEVIEN NIIHIN SOVELLETTAVIEN MÄÄRÄYSTEN MUKAISEN TASON

(29 artiklan 7 kohdan mukaisesti)".

6 artikla

Väliaikainen soveltaminen

1. Kukin allekirjoittaja, joka soveltaa energiaperuskirjasta tehtyä sopimusta väliaikaisesti 45 artiklan 1 kohdan mukaisesti, ja kukin sopimuspuoli sopivat tämän muutoksen soveltamisesta väliaikaisesti siihen saakka, kunnes se tulee voimaan kyseisen allekirjoittajan tai sopimuspuolen osalta, niiltä osin, kuin väliaikainen soveltaminen ei ole ristiriidassa niiden perustuslain tai lakien ja asetusten kanssa.

2. a) Sen estämättä, mitä 1 kohdassa määrätään:

i) kukin allekirjoittaja, joka soveltaa energiaperuskirjasta tehtyä sopimusta väliaikaisesti, tai kukin sopimuspuoli voi 90 päivän kuluessa siitä, kun energiaperuskirjaa käsittelevä konferenssi on hyväksynyt tämän muutoksen, tallettaa tallettajan huostaan julistuksen, jonka mukaan se ei voi hyväksyä tämän muutoksen väliaikaista soveltamista, ja

ii) kukin allekirjoittaja, joka ei sovella energiaperuskirjasta tehtyä sopimusta väliaikaisesti 45 artiklan 2 kohdan mukaisesti, voi toimittaa tallettajalle viimeistään sinä päivänä, kun siitä tulee sopimuspuoli tai se aloittaa sopimuksen väliaikaisen soveltamisen, julistuksen, jonka mukaan se ei voi hyväksyä tämän muutoksen väliaikaista soveltamista.

Edellä 1 kohdassa tarkoitettua velvoitetta ei sovelleta allekirjoittajaan tai sopimuspuoleen, joka on antanut kyseisen julistuksen. Kukin tällainen allekirjoittaja tai sopimuspuoli voi milloin tahansa irtisanoa kyseisen julistuksen tallettajalle osoitetulla kirjallisella ilmoituksella.

b) Edellä a alakohdan mukaisen julistuksen antanut allekirjoittaja tai sopimuspuoli tai kyseisen allekirjoittajan tai sopimuspuolen sijoittajat eivät voi vaatia itselleen 1 kohdan mukaisesta väliaikaisesta soveltamisesta saatavaa hyötyä.

3. Kukin allekirjoittaja tai sopimuspuoli voi lopettaa tämän sopimuksen väliaikaisen soveltamisen ilmoittamalla tallettajalle kirjallisesti aikeistaan olla ratifioimatta tai hyväksymättä tätä muutosta. Väliaikainen soveltaminen päättyy kunkin sopimuspuolen osalta 60 päivän kuluttua siitä päivästä, jona tallettaja on vastaanottanut allekirjoittajan tai sopimuspuolen kirjallisen ilmoituksen. Kunkin allekirjoittajan, joka lopettaa energiaperuskirjasta tehdyn sopimuksen väliaikaisen soveltamisen 45 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaisesti, katsotaan lopettaneen samana päivänä myös tämän muutoksen väliaikaisen soveltamisen.

7 artikla

Päätöksen asema

Tämän muutoksen hyväksymisen yhteydessä hyväksytty päätös on erottamaton osa energiaperuskirjaa koskevaa sopimusta.

LIITE II ENERGIAPERUSKIRJAA KOSKEVAN SOPIMUKSEN KAUPPAA KOSKEVIEN MÄÄRÄYSTEN HYVÄKSYMISEN YHTEYDESSÄ TEHDYT PÄÄTÖKSET

1. Allekirjoittaja, joka ei sovella väliaikaisesti 24 päivänä huhtikuuta 1998 hyväksyttyä muutosta, voi, kun se päättää aloittaa kyseisen muutoksen soveltamisen lopullisesti tai väliaikaisesti, ilmoittaa sihteeristölle kirjallisesti, että siihen asti, kun se sisällytetään liitteiden BR ja BRQ luetteloihin, se soveltaa muutosta ikään kuin kaikki energiaraaka-aineiden ja -tuotteiden sekä energiaan liittyvien laitteiden nimikkeet olisi luetteloitu liitteissä EM I ja EQ I.

Muutosta sovelletaan vastaavasti tällaiseen allekirjoittajaan.

Kukin allekirjoittaja voi milloin tahansa peruuttaa edellä mainitun ilmoituksen ilmoittamalla siitä sihteeristölle kirjallisesti.

2. Muutoksen loppumääräykset perustuvat soveltuvin osin energiaperuskirjaa koskevan sopimuksen VIII osaan ja erityisesti sen 42 artiklaan.

Top