EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32024R0745

Neuvoston asetus (EU) 2024/745, annettu 23 päivänä helmikuuta 2024, rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta annetun asetuksen (EU) N:o 833/2014 muuttamisesta

ST/5716/2024/INIT

OJ L, 2024/745, 23.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/745/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/745/oj

European flag

virallinen lehti
Euroopan unionin

FI

L-sarja


2024/745

23.2.2024

NEUVOSTON ASETUS (EU) 2024/745,

annettu 23 päivänä helmikuuta 2024,

rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta annetun asetuksen (EU) N:o 833/2014 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 215 artiklan,

ottaa huomioon rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta annetun päätöksen 2014/512/YUTP muuttamisesta 23 päivänä helmikuuta 2024 annetun neuvoston päätöksen (YUTP) 2024/746 (1),

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja Euroopan komission yhteisen ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto antoi 31 päivänä heinäkuuta 2014 asetuksen (EU) N:o 833/2014 (2) rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta.

(2)

Asetuksella (EU) N:o 833/2014 pannaan täytäntöön tietyt neuvoston päätöksessä 2014/512/YUTP (3) säädetyt toimenpiteet.

(3)

Neuvosto hyväksyi 23 päivänä helmikuuta 2024 päätöksen (YUTP) 2024/746 päätöksen 2014/512/YUTP muuttamisesta.

(4)

Päätöksellä (YUTP) 2024/746 lisätään 27 uutta yhteisöä päätöksen 2014/512/YUTP liitteessä IV olevaan luetteloon oikeushenkilöistä, yhteisöistä ja elimistä eli luetteloon Venäjän sotateollista kompleksia Venäjän Ukrainaan kohdistamassa hyökkäyssodassa suoraan tukevista henkilöistä, yhteisöistä ja elimistä, joihin sovelletaan tiukempia vientirajoituksia sellaisten kaksikäyttötuotteiden ja -teknologian sekä sellaisten tuotteiden ja teknologian osalta, jotka voisivat edistää Venäjän puolustus- ja turvallisuusalan teknologista kehittämistä. Kun lisäksi otetaan huomioon elektronisten komponenttien keskeinen mahdollistava rooli Venäjän sotateolliselle kompleksille Ukrainaa vastaan käytävän hyökkäyssodan tukena, päätöksellä (YUTP) 2024/746 sisällytetään kyseiseen luetteloon tietyt yhteisöt muissa kolmansissa maissa kuin Venäjällä, jotka tukevat välillisesti Venäjän sotateollista kompleksia sen hyökkäyssodassa Ukrainaa vastaan käymällä kauppaa tällaisilla komponenteilla, sekä tietyt venäläiset yhteisöt, jotka osallistuvat elektronisten komponenttien kehittämiseen, tuotantoon ja toimittamiseen Venäjän sotateollista kompleksia varten.

(5)

Päätöksellä (YUTP) 2024/746 laajennetaan sellaisten valvonnanalaisten tavaroiden luetteloa, jotka edistävät Venäjän sotilaallista ja teknologista kehitystä tai sen puolustus- ja turvallisuusalan kehittämistä, lisäämällä siihen miehittämättömien ilma-alusten kehittämisessä ja tuotannossa käytettäviä komponentteja.

(6)

Päätöksellä (YUTP) 2024/746 asetetaan uusia rajoituksia sellaisten tuotteiden viennille, jotka edistävät erityisesti Venäjän teollisten valmiuksien kehittämistä.

(7)

Päätöksellä (YUTP) 2024/746 laajennetaan luetteloa kumppanimaista, jotka soveltavat rauta- ja terästuotteiden tuontia koskevia rajoittavia toimenpiteitä sekä tuontivalvontatoimenpiteitä, jotka olennaisilta osin vastaavat asetuksessa (EU) N:o 833/2014 säädettyjä toimenpiteitä.

(8)

Nämä toimenpiteet kuuluvat Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen soveltamisalaan, ja sen vuoksi tarvitaan unionin tason sääntelyä erityisesti sen varmistamiseksi, että niitä sovelletaan yhtenäisesti kaikissa jäsenvaltioissa.

(9)

Asetus (EU) N:o 833/2014 olisi sen vuoksi muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EU) N:o 833/2014 seuraavasti:

1)

lisätään 3 k artiklaan kohta seuraavasti:

”3 ac.   Edellä 1 ja 2 kohdassa säädettyjä kieltoja ei sovelleta CN-koodeihin 8504 10, 8504 21, 8504 22, 8504 23, 8504 31, 8504 40, 8504 50 ja 8504 90 kuuluvien tuotteiden osalta ennen 24 päivää helmikuuta 2024 tehtyjen sopimusten eikä tällaisten sopimusten täytäntöön panemiseksi tarvittavien liitännäissopimusten täytäntöönpanoon 25 päivään toukokuuta 2024 saakka.”

;

2)

muutetaan liite IV tämän asetuksen liitteen I mukaisesti;

3)

muutetaan liitteessä VII oleva B osa tämän asetuksen liitteen II mukaisesti;

4)

muutetaan liite XXIII tämän asetuksen liitteen III mukaisesti;

5)

muutetaan liite XXXVI tämän asetuksen liitteen IV mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä helmikuuta 2024.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

H. LAHBIB


(1)   EUVL L, 2024/746, 23.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/746/oj

(2)  Neuvoston asetus (EU) N:o 833/2014, annettu 31 päivänä heinäkuuta 2014, rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta (EUVL L 229 31.7.2014, s. 1).

(3)  Neuvoston päätös 2014/512/YUTP, annettu 31 päivänä heinäkuuta 2014, rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta (EUVL L 229 31.7.2014, s. 13).


LIITE I

Korvataan asetuksen (EU) N:o 833/2014 liite IV seuraavasti:

”LIITE IV

Tässä liitteessä luetellaan luonnolliset henkilöt, oikeushenkilöt, yhteisöt tai elimet, jotka ovat sotilaallisia loppukäyttäjiä, osa Venäjän sotateollista kompleksia tai joilla on kaupallisia tai muita yhteyksiä Venäjän puolustus- ja turvallisuusalaan tai jotka muuten tukevat sitä. Nämä luonnolliset henkilöt, oikeushenkilöt, yhteisöt tai elimet edistävät Venäjän sotilaallista ja teknologista kehittämistä tai Venäjän puolustus- ja turvallisuusalan kehittämistä. Luettelossa on Venäjän lisäksi kolmansien maiden luonnollisia henkilöitä, oikeushenkilöitä, yhteisöjä tai elimiä. Tähän luetteloon merkitseminen ei tarkoita, että lainkäyttöalue, jolla he tai ne toimivat, olisi vastuussa näistä toimista.

Luettelo 2 artiklan 7 kohdassa, 2 a artiklan 7 kohdassa ja 2 b artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista luonnollisista henkilöistä, oikeushenkilöistä, yhteisöistä tai elimistä

1.

JSC Sirius (Venäjä)

2.

OJSC Stankoinstrument (Venäjä)

3.

OAO JSC Chemcomposite (Venäjä)

4.

JSC Kalashnikov (Venäjä)

5.

JSC Tula Arms Plant (Venäjä)

6.

NPK Technologii Maschinostrojenija (Venäjä)

7.

OAO Wysokototschnye Kompleksi (Venäjä)

8.

OAO Almaz Antey (Venäjä)

9.

OAO NPO Bazalt (Venäjä)

10.

Admiralty Shipyard JSC (Venäjä)

11.

Aleksandrov Scientific Research Technological Institute NITI (Venäjä)

12.

Argut OOO (Venäjä)

13.

Communication center of the Ministry of Defense (Venäjä)

14.

Federal Research Center Boreskov Institute of Catalysis (Venäjä)

15.

Federal State Budgetary Enterprise of the Administration of the President of Russia (Venäjä)

16.

Federal State Budgetary Enterprise Special Flight Unit Rossiya of the Administration of the President of Russia (Venäjä)

17.

Federal State Unitary Enterprise Dukhov Automatics Research Institute (VNIIA) (Venäjä)

18.

Foreign Intelligence Service (SVR) (Venäjä)

19.

Forensic Center of Nizhniy Novgorod Region Main Directorate of the Ministry of Interior Affairs (Venäjä)

20.

International Center for Quantum Optics and Quantum Technologies (the Russian Quantum Center) (Venäjä)

21.

Irkut Corporation (Venäjä)

22.

Irkut Research and Production Corporation Public Joint Stock Company (Venäjä)

23.

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Computing Machinery (Venäjä)

24.

JSC Central Research Institute of Machine Building (JSC TsNIIMash) (Venäjä)

25.

JSC Kazan Helicopter Plant Repair Service (Venäjä)

26.

JSC Shipyard Zaliv (Zaliv Shipbuilding yard) (Krimin autonominen tasavalta, laittomasti liitetty Venäjään)

27.

JSC Rocket and Space Centre – Progress (Venäjä)

28.

Kamensk-Uralsky Metallurgical Works J.S. Co. (Venäjä)

29.

Kazan Helicopter Plant PJSC (Venäjä)

30.

Komsomolsk-na-Amur Aviation Production Organization (KNAAPO) (Venäjä)

31.

Ministry of Defence RF (Venäjä)

32.

Moscow Institute of Physics and Technology (Venäjä)

33.

NPO High Precision Systems JSC (Venäjä)

34.

NPO Splav JSC (Venäjä)

35.

OPK Oboronprom (Venäjä)

36.

PJSC Beriev Aircraft Company (Venäjä)

37.

PJSC Irkut Corporation (Venäjä)

38.

PJSC Kazan Helicopters (Venäjä)

39.

POLYUS Research Institute of M.F. Stelmakh Joint Stock Company (Venäjä)

40.

Promtech-Dubna, JSC (Venäjä)

41.

Public Joint Stock Company United Aircraft Corporation (Venäjä)

42.

Radiotechnical and Information Systems (RTI) Concern (Venäjä)

43.

Rapart Services LLC (Venäjä)

44.

Rosoboronexport OJSC (ROE) (Venäjä)

45.

Rostec (Russian Technologies State Corporation) (Venäjä)

46.

Rostekh – Azimuth (Venäjä)

47.

Russian Aircraft Corporation MiG (Venäjä)

48.

Russian Helicopters JSC (Venäjä)

49.

SP KVANT (Sovmestnoe Predpriyatie Kvantovye Tekhnologii) (Venäjä)

50.

Sukhoi Aviation JSC (Venäjä)

51.

Sukhoi Civil Aircraft (Venäjä)

52.

Tactical Missiles Corporation JSC (Venäjä)

53.

Tupolev JSC (Venäjä)

54.

UEC-Saturn (Venäjä)

55.

United Aircraft Corporation (Venäjä)

56.

JSC AeroKompozit (Venäjä)

57.

United Engine Corporation (Venäjä)

58.

UEC-Aviadvigatel JSC (Venäjä)

59.

United Instrument Manufacturing Corporation (Venäjä)

60.

United Shipbuilding Corporation (Venäjä)

61.

JSC PO Sevmash (Venäjä)

62.

Krasnoye Sormovo Shipyard (Venäjä)

63.

Severnaya Shipyard (Venäjä)

64.

Shipyard Yantar (Venäjä)

65.

UralVagonZavod (Venäjä)

66.

Baikal Electronics (Venäjä)

67.

Center for Technological Competencies in Radiophtonics (Venäjä)

68.

Central Research and Development Institute Tsiklon (Venäjä)

69.

Crocus Nano Electronics (Venäjä)

70.

Dalzavod Ship-Repair Center (Venäjä)

71.

Elara (Venäjä)

72.

Electronic Computing and Information Systems (Venäjä)

73.

ELPROM (Venäjä)

74.

Engineering Center Ltd. (Venäjä)

75.

Forss Technology Ltd. (Venäjä)

76.

Integral SPB (Venäjä)

77.

JSC Element (Venäjä)

78.

JSC Pella-Mash (Venäjä)

79.

JSC Shipyard Vympel (Venäjä)

80.

Kranark LLC (Venäjä)

81.

Lev Anatolyevich Yershov (Ershov) (Venäjä)

82.

LLC Center (Venäjä)

83.

MCST Lebedev (Venäjä)

84.

Miass Machine-Building Factory (Venäjä)

85.

Microelectronic Research and Development Center Novosibirsk (Venäjä)

86.

MPI VOLNA (Venäjä)

87.

N.A. Dollezhal Order of Lenin Research and Design Institute of Power Engineering (Venäjä)

88.

Nerpa Shipyard (Venäjä)

89.

NM-Tekh (Venäjä)

90.

Novorossiysk Shipyard JSC (Venäjä)

91.

NPO Electronic Systems (Venäjä)

92.

NPP Istok (Venäjä)

93.

NTC Metrotek (Venäjä)

94.

OAO GosNIIkhimanalit (Venäjä)

95.

OAO Svetlovskoye Predpriyatiye Era (Venäjä)

96.

OJSC TSRY (Venäjä)

97.

OOO Elkomtekh (Elkomtex) (Venäjä)

98.

OOO Planar (Venäjä)

99.

OOO Sertal (Venäjä)

100.

Photon Pro LLC (Venäjä)

101.

PJSC Zvezda (Venäjä)

102.

Amur Shipbuilding Factory PJSC (Venäjä)

103.

AO Center of Shipbuilding and Ship Repairing JSC (Venäjä)

104.

AO Kronshtadt (Venäjä)

105.

Avant Space LLC (Venäjä)

106.

Production Association Strela (Venäjä)

107.

Radioavtomatika (Venäjä)

108.

Research Center Module (Venäjä)

109.

Robin Trade Limited (Venäjä)

110.

R.Ye. Alekseyev Central Design Bureau for Hydrofoil Ships (Venäjä)

111.

Rubin Sever Design Bureau (Venäjä)

112.

Russian Space Systems (Venäjä)

113.

Rybinsk Shipyard Engineering (Venäjä)

114.

Scientific Research Institute of Applied Chemistry (Venäjä)

115.

Scientific-Research Institute of Electronics (Venäjä)

116.

Scientific Research Institute of Hypersonic Systems (Venäjä)

117.

Scientific Research Institute NII Submikron (Venäjä)

118.

Sergey IONOV (Venäjä)

119.

Serniya Engineering (Venäjä)

120.

Severnaya Verf Shipbuilding Factory (Venäjä)

121.

Ship Maintenance Center Zvezdochka (Venäjä)

122.

State Governmental Scientific Testing Area of Aircraft Systems (GkNIPAS) (Venäjä)

123.

State Machine Building Design Bureau Raduga Bereznya (Venäjä)

124.

State Scientific Center AO GNTs RF—FEI A.I. Leypunskiy Physico-Energy Institute (Venäjä)

125.

State Scientific Research Institute of Machine Building Bakhirev (GosNIImash) (Venäjä)

126.

Tomsk Microwave and Photonic Integrated Circuits and Modules Collective Design Center (Venäjä)

127.

UAB Pella-Fjord (Venäjä)

128.

United Shipbuilding Corporation JSC ”35th Shipyard” (Venäjä)

129.

United Shipbuilding Corporation JSC ”Astrakhan Shipyard” (Venäjä)

130.

United Shipbuilding Corporation JSC ”Aysberg Central Design Bureau” (Venäjä)

131.

United Shipbuilding Corporation JSC ”Baltic Shipbuilding Factory” (Venäjä)

132.

United Shipbuilding Corporation JSC ”Krasnoye Sormovo Plant OJSC” (Venäjä)

133.

United Shipbuilding Corporation JSC SC ”Zvyozdochka” (Venäjä)

134.

United Shipbuilding Corporation ”Pribaltic Shipbuilding Factory Yantar” (Venäjä)

135.

United Shipbuilding Corporation ”Scientific Research Design Technological Bureau Onega” (Venäjä)

136.

United Shipbuilding Corporation ”Sredne-Nevsky Shipyard” (Venäjä)

137.

Ural Scientific Research Institute for Composite Materials (Venäjä)

138.

Urals Project Design Bureau Detal (Venäjä)

139.

Vega Pilot Plant (Venäjä)

140.

Vertikal LLC (Venäjä)

141.

Vladislav Vladimirovich Fedorenko (Venäjä)

142.

VTK Ltd (Venäjä)

143.

Yaroslavl Shipbuilding Factory (Venäjä)

144.

ZAO Elmiks-VS (Venäjä)

145.

ZAO Sparta (Venäjä)

146.

ZAO Svyaz Inzhiniring (Venäjä)

147.

46th TSNII Central Scientific Research Institute (Venäjä)

148.

Alagir Resistor Factory (Venäjä)

149.

All-Russian Research Institute of Optical and Physical Measurements (Venäjä)

150.

All-Russian Scientific-Research Institute Etalon JSC (Venäjä)

151.

Almaz JSC (Venäjä)

152.

Arzam Scientific Production Enterprise Temp Avia (Venäjä)

153.

Automated Procurement System for State Defense Orders, LLC (Venäjä)

154.

Dolgoprudniy Design Bureau of Automatics (DDBA JSC) (Venäjä)

155.

Electronic Computing Technology Scientific-Research Center JSC (Venäjä)

156.

Electrosignal JSC (Venäjä)

157.

Energiya JSC (Venäjä)

158.

Engineering Center Moselectronproekt (Venäjä)

159.

Etalon Scientific and Production Association (Venäjä)

160.

Evgeny Krayushin (Venäjä)

161.

Foreign Trade Association Mashpriborintorg (Venäjä)

162.

Ineko LLC (Venäjä)

163.

Informakustika JSC (Venäjä)

164.

Institute of High Energy Physics (Venäjä)

165.

Institute of Theoretical and Experimental Physics (Venäjä)

166.

Inteltech PJSC (Venäjä)

167.

ISE SO RAN Institute of High-Current Electronics (Venäjä)

168.

Kaluga Scientific-Research Institute of Telemechanical Devices JSC (Venäjä)

169.

Kulon Scientific-Research Institute JSC (Venäjä)

170.

Lutch Design Office JSC (Venäjä)

171.

Meteor Plant JSC (Venäjä)

172.

Moscow Communications Research Institute JSC (Venäjä)

173.

Moscow Order of the Red Banner of Labor Research Radio Engineering Institute JSC (Venäjä)

174.

NPO Elektromechaniki JSC (Venäjä)

175.

Omsk Production Union Irtysh JSC (Venäjä)

176.

Omsk Scientific-Research Institute of Instrument Engineering JSC (Venäjä)

177.

Optron, JSC (Venäjä)

178.

Pella Shipyard OJSC (Venäjä)

179.

Polyot Chelyabinsk Radio Plant JSC (Venäjä)

180.

Pskov Distance Communications Equipment Plant (Venäjä)

181.

Radiozavod JSC (Venäjä)

182.

Razryad JSC (Venäjä)

183.

Research Production Association Mars (Venäjä)

184.

Ryazan Radio-Plant (Venäjä)

185.

Scientific Production Center Vigstar JSC (Venäjä)

186.

Scientific Production Enterprise ”Radiosviaz” (Venäjä)

187.

Scientific Research Institute Ferrite-Domen (Venäjä)

188.

Scientific Research Institute of Communication Management Systems (Venäjä)

189.

Scientific-Production Association and Scientific-Research Institute of Radio- Components (Venäjä)

190.

Scientific-Production Enterprise ”Kant” (Venäjä)

191.

Scientific-Production Enterprise ”Svyaz” (Venäjä)

192.

Scientific-Production Enterprise Almaz JSC (Venäjä)

193.

Scientific-Production Enterprise Salyut JSC (Venäjä)

194.

Scientific-Production Enterprise Volna (Venäjä)

195.

Scientific-Production Enterprise Vostok JSC (Venäjä)

196.

Scientific-Research Institute ”Argon” (Venäjä)

197.

Scientific-Research Institute and Factory Platan (Venäjä)

198.

Scientific-Research Institute of Automated Systems and Communications Complexes Neptune JSC (Venäjä)

199.

Special Design and Technical Bureau for Relay Technology (Venäjä)

200.

Special Design Bureau Salute JSC (Venäjä)

201.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company ”Salute” (Venäjä)

202.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company ”State Machine Building Design Bureau ”Vympel” By Name I.I.Toropov” (Venäjä)

203.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company ”URALELEMENT” (Venäjä)

204.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company ”Plant Dagdiesel” (Venäjä)

205.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company ”Scientific Research Institute of Marine Heat Engineering” (Venäjä)

206.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company PA Strela (Venäjä)

207.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Plant Kulakov (Venäjä)

208.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo (Venäjä)

209.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo-service (Venäjä)

210.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Saratov Radio Instrument Plant (Venäjä)

211.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Severny Press (Venäjä)

212.

Tactical Missile Company, Joint-Stock Company ”Research Center for Automated Design” (Venäjä)

213.

Tactical Missile Company, KB Mashinostroeniya (Venäjä)

214.

Tactical Missile Company, NPO Electromechanics (Venäjä)

215.

Tactical Missile Company, NPO Lightning (Venäjä)

216.

Tactical Missile Company, Petrovsky Electromechanical Plant ”Molot” (Venäjä)

217.

Tactical Missile Company, PJSC ”MBDB ”ISKRA”” (Venäjä)

218.

Tactical Missile Company, PJSC ANPP Temp Avia (Venäjä)

219.

Tactical Missile Company, Raduga Design Bureau (Venäjä)

220.

Tactical Missile Corporation, ”Central Design Bureau of Automation” (Venäjä)

221.

Tactical Missile Corporation, 711 Aircraft Repair Plant (Venäjä)

222.

Tactical Missile Corporation, AO GNPP ”Region” (Venäjä)

223.

Tactical Missile Corporation, AO TMKB ”Soyuz” (Venäjä)

224.

Tactical Missile Corporation, Azov Optical and Mechanical Plant (Venäjä)

225.

Tactical Missile Corporation, Concern ”MPO – Gidropribor” (Venäjä)

226.

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company ”KRASNY GIDROPRESS” (Venäjä)

227.

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Avangard (Venäjä)

228.

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Concern Granit-Electron (Venäjä)

229.

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Elektrotyaga (Venäjä)

230.

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company GosNIIMash (Venäjä)

231.

Tactical Missile Corporation, RKB Globus (Venäjä)

232.

Tactical Missile Corporation, Smolensk Aviation Plant (Venäjä)

233.

Tactical Missile Corporation, TRV Engineering (Venäjä)

234.

Tactical Missile Corporation, Ural Design Bureau ”Detal” (Venäjä)

235.

Tactical Missile Corporation, Zvezda-Strela Limited Liability Company (Venäjä)

236.

Tambov Plant (TZ) ”October” (Venäjä)

237.

United Shipbuilding Corporation ”Production Association Northern Machine Building Enterprise” (Venäjä)

238.

United Shipbuilding Corporation ”5th Shipyard” (Venäjä)

239.

Federal Center for Dual-Use Technology (FTsDT) Soyuz (Venäjä)

240.

Turayev Machine Building Design Bureau Soyuz (Venäjä)

241.

Zhukovskiy Central Aerohydrodynamics Institute (TsAGI) (Venäjä)

242.

Rosatomflot (Venäjä)

243.

Lyulki Experimental-Design Bureau (Venäjä)

244.

Lyulki Science and Technology Center (Venäjä)

245.

AO Aviaagregat (Venäjä)

246.

Central Aerohydrodynamic Institute (TsAGI) (Venäjä)

247.

Closed Joint Stock Company Turborus (Turborus) (Venäjä)

248.

Federal Autonomous Institution Central Institute of Engine-Building N.A. P.I. Baranov; Central Institute of Aviation Motors (CIAM) (Venäjä)

249.

Federal State Budgetary Institution National Research Center Institute N.A. N.E. Zhukovsky (Zhukovsky National Research Institute) (Venäjä)

250.

Federal State Unitary Enterprise ”State Scientific-Research Institute for Aviation Systems” (GosNIIAS) (Venäjä)

251.

Joint Stock Company 123 Aviation Repair Plant (123 ARZ) (Venäjä)

252.

Joint Stock Company 218 Aviation Repair Plant (218 ARZ) (Venäjä)

253.

Joint Stock Company 360 Aviation Repair Plant (360 ARZ) (Venäjä)

254.

Joint Stock Company 514 Aviation Repair Plant (514 ARZ) (Venäjä)

255.

Joint Stock Company 766 UPTK (Venäjä)

256.

Joint Stock Company Aramil Aviation Repair Plant (AARZ) (Venäjä)

257.

Joint Stock Company Aviaremont (Aviaremont) (Venäjä)

258.

Joint Stock Company Flight Research Institute N.A. M.M. Gromov (FRI Gromov) (Venäjä)

259.

Joint Stock Company Metallist Samara (Metallist Samara) (Venäjä)

260.

Joint Stock Company Moscow Machine-Building Enterprise Named After V.V. Chernyshev (MMP V.V. Chernyshev) (Venäjä)

261.

JSC NII Steel (Venäjä)

262.

Joint Stock Company Remdizel (Venäjä)

263.

Joint Stock Company Special Industrial and Technical Base Zvezdochka (SPTB Zvezdochka) (Venäjä)

264.

Joint Stock Company STAR (Venäjä)

265.

Joint Stock Company Votkinsk Machine Building Plant (Venäjä)

266.

Joint Stock Company Yaroslav Radio Factory (Venäjä)

267.

Joint Stock Company Zlatoustovsky Machine Building Plant (JSC Zlatmash) (Venäjä)

268.

Limited Liability Company Center for Specialized Production OSK Propulsion (OSK Propulsion) (Venäjä)

269.

Lytkarino Machine-Building Plant (Venäjä)

270.

Moscow Aviation Institute (Venäjä)

271.

Moscow Institute of Thermal Technology (Venäjä)

272.

Omsk Motor-Manufacturing Design Bureau (Venäjä)

273.

Open Joint Stock Company 170 Flight Support Equipment Repair Plant (170 RZ SOP) (Venäjä)

274.

Open Joint Stock Company 20 Aviation Repair Plant (20 ARZ) (Venäjä)

275.

Open Joint Stock Company 275 Aviation Repair Plant (275 ARZ) (Venäjä)

276.

Open Joint Stock Company 308 Aviation Repair Plant (308 ARZ) (Venäjä)

277.

Open Joint Stock Company 32 Repair Plant of Flight Support Equipment (32 RZ SOP) (Venäjä)

278.

Open Joint Stock Company 322 Aviation Repair Plant (322 ARZ) (Venäjä)

279.

Open Joint Stock Company 325 Aviation Repair Plant (325 ARZ) (Venäjä)

280.

Open Joint Stock Company 680 Aircraft Repair Plant (680 ARZ) (Venäjä)

281.

Open Joint Stock Company 720 Special Flight Support Equipment Repair Plant (720 RZ SOP) (Venäjä)

282.

Open Joint Stock Company Volgograd Radio-Technical Equipment Plant (VZ RTO) (Venäjä)

283.

Public Joint Stock Company Agregat (PJSC Agregat) (Venäjä)

284.

Salute Gas Turbine Research and Production Center (Venäjä)

285.

Scientific-Production Association Vint of Zvezdochka Shipyard (SPU Vint) (Venäjä)

286.

Scientific Research Institute of Applied Acoustics (NIIPA) (Venäjä)

287.

Siberian Scientific-Research Institute of Aviation N.A. S.A. Chaplygin (SibNIA) (Venäjä)

288.

Software Research Institute (Venäjä)

289.

Subsidiary Sevastopol Naval Plant of Zvezdochka Shipyard (Sevastopol Naval Plant) (Sevastopolin kaupunki, liitetty laittomasti Venäjään)

290.

Tula Arms Plant (Venäjä)

291.

Russian Institute of Radio Navigation and Time (Venäjä)

292.

Federal Technical Regulation and Metrology Agency (Rosstandart) (Venäjä)

293.

Federal State Budgetary Institution of Science P.I. K.A. Valiev RAS of the Ministry of Science and Higher Education of Russia (FTIAN) (Venäjä)

294.

Federal State Unitary Enterprise All-Russian Research Institute of Physical, Technical and Radio Engineering Measurements (VNIIFTRI) (Venäjä)

295.

Institute of Physics Named After P.N. Lebedev of the Russian Academy of Sciences (LPI) (Venäjä)

296.

The Institute of Solid-State Physics of the Russian Academy of Sciences (ISSP) (Venäjä)

297.

Rzhanov Institute of Semiconductor Physics, Siberian Branch of Russian Academy of Sciences (IPP SB RAS) (Venäjä)

298.

UEC-Perm Engines, JSC (Venäjä)

299.

Ural Works of Civil Aviation, JSC (Venäjä)

300.

Central Design Bureau for Marine Engineering ”Rubin”, JSC (Venäjä)

301.

”Aeropribor-Voskhod”, JSC (Venäjä)

302.

Aerospace Equipment Corporation, JSC (Venäjä)

303.

Central Research Institute of Automation and Hydraulics (CNIIAG), JSC (Venäjä)

304.

Aerospace Systems Design Bureau, JSC (Venäjä)

305.

Afanasyev Technomac, JSC (Venäjä)

306.

Ak Bars Shipbuilding Corporation, CJSC (Venäjä)

307.

AGAT, Gavrilov-Yaminskiy Machine-Building Plant, JSC (Venäjä)

308.

Almaz Central Marine Design Bureau, JSC (Venäjä)

309.

Joint Stock Company Eleron (Venäjä)

310.

AO Rubin (Venäjä)

311.

Branch of AO Company Sukhoi Yuri Gagarin Komsomolsk-on-Amur Aircraft Plant (Venäjä)

312.

Branch of PAO II – Aviastar (Venäjä)

313.

Branch of RSK MiG Nizhny Novgorod Aircraft-Construction Plant Sokol (Venäjä)

314.

Chkalov Novosibirsk Aviation Plant (Venäjä)

315.

Joint Stock Company All-Russian Scientific-Research Institute Gradient (Venäjä)

316.

Joint Stock Company Almatyevsk Radiopribor Plant (JSC AZRP) (Venäjä)

317.

Joint Stock Company Experimental-Design Bureau Elektroavtomatika in the name of P.A. Efimov (Venäjä)

318.

Joint Stock Company Industrial Controls Design Bureau (Venäjä)

319.

Joint Stock Company Kazan Instrument-Engineering and Design Bureau (Venäjä)

320.

Joint Stok Company Microtechnology (Venäjä)

321.

Phasotron Scientific-Research Institute of Radio-Engineering (Venäjä)

322.

Joint Stock Company Radiopribor (Venäjä)

323.

Joint Stock Company Ramensk Instrument-Engineering Bureau (Venäjä)

324.

Joint Stock Company Research and Production Center SAPSAN (Venäjä)

325.

Joint Stock Company Rychag (Venäjä)

326.

Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Izmeritel (Venäjä)

327.

Joint Stock Company Scientific-Production Union for Radioelectronics Named After V.I. Shimko (Venäjä)

328.

Joint Stock Company Taganrog Communications Scientific-Research Institute (Venäjä)

329.

Joint Stock Company Urals Instrument-Engineering Plant (Venäjä)

330.

Joint Stock Company Vzlet Engineering Testing Support (Venäjä)

331.

Joint Stock Company Zhiguli Radio Plant (Venäjä)

332.

Joint Stock Company Bryansk Electromechanical Plant (Venäjä)

333.

Public Joint Stock Company Moscow Institute of Electro-Mechanics and Automation (Venäjä)

334.

Public Joint Stock Company Stavropol Radio Plant Signal (Venäjä)

335.

Public Joint Stock Company Techpribor (Venäjä)

336.

Joint Stock Company Ramensky Instrument-Engineering Plant (Venäjä)

337.

V.V. Tarasov Avia Avtomatika (Venäjä)

338.

Design Bureau of Chemical Machine Building KBKhM (Venäjä)

339.

Far Eastern Shipbuilding and Ship Repair Center (Venäjä)

340.

Ilyushin Aviation Complex Branch: Myasishcheva Experimental Mechanical Engineering Plant (Venäjä)

341.

Institute of Marine Technology Problems Far East Branch Russian Academy of Sciences (Venäjä)

342.

Irkutsk Aviation Plant (Venäjä)

343.

Joint Stock Company Aerocomposit Ulyanovsk Plant (Venäjä)

344.

Joint Stock Company Experimental Design Bureau Named After A.S. Yakovlev (Venäjä)

345.

Joint Stock Company Federal Research and Production Center Altai (Venäjä)

346.

Joint Stock Company “Head Special Design Bureau Prozhektor” (Venäjä)

347.

Joint Stock Company Ilyushin Aviation Complex (Venäjä)

348.

Joint Stock Company Lazurit Central Design Bureau (Venäjä)

349.

Joint Stock Company Research and Development Enterprise Protek (Venäjä)

350.

Joint Stock Company SPMDB Malachite (Venäjä)

351.

Joint Stock Company Votkinsky Zavod (Venäjä)

352.

Kalyazinsky Machine Building Factory – Branch of RSK MiG (Venäjä)

353.

Main Directorate of Deep-Sea Research of the Ministry of Defense of the Russian Federation (Venäjä)

354.

NPP Start (Venäjä)

355.

OAO Radiofizika (Venäjä)

356.

P.A. Voronin Lukhovitsk Aviation Plant, branch of RSK MiG (Venäjä)

357.

Public Joint Stock Company Bryansk Special Design Bureau (Venäjä)

358.

Public Joint Stock Company Voronezh Joint Stock Aircraft Company (Venäjä)

359.

Radio Technical Institute named after A. L. Mints (Venäjä)

360.

Russian Federal Nuclear Center – All-Russian Research Institute of Experimental Physics (Venäjä)

361.

Shvabe JSC (Venäjä)

362.

Special Technological Center LLC (Venäjä)

363.

St. Petersburg Marine Bureau of Machine Building Malakhit (Venäjä)

364.

St. Petersburg Naval Design Bureau Almaz (Venäjä)

365.

St. Petersburg Shipbuilding Institution Krylov 45 (Venäjä)

366.

Strategic Control Posts Corporation (Venäjä)

367.

V.A. Trapeznikov Institute of Control Sciences of Russian Academy of Sciences (Venäjä)

368.

Vladimir Design Bureau for Radio Communications OJSC (Venäjä)

369.

Voentelecom JSC (Venäjä)

370.

A.A. Kharkevich Institute for Information Transmission Problems (IITP), Russian Academy of Sciences (RAS) (Venäjä)

371.

Ak Bars Holding (Venäjä)

372.

Special Research Bureau for Automation of Marine Researches Far East Branch Russian Academy of Sciences (Venäjä)

373.

Systems of Biological Synthesis LLC (Venäjä)

374.

Borisfen, JSC (Venäjä)

375.

Barnaul cartridge plant, JSC (Venäjä)

376.

Concern Avrora Scientific and Production Association, JSC (Venäjä)

377.

Bryansk Automobile Plant, JSC (Venäjä)

378.

Burevestnik Central Research Institute, JSC (Venäjä)

379.

Research Institute of Space Instrumentation, JSC (Venäjä)

380.

Arsenal Machine-building plant, OJSC (Venäjä)

381.

Central Design Bureau of Automatics, JSC (Venäjä)

382.

Zelenodolsk Design Bureau, JSC (Venäjä)

383.

Zavod Elecon, JSC (Venäjä)

384.

VMP ”Avitec”, JSC (Venäjä)

385.

JSC V. Tikhomirov Scientific Research Institute of Instrument Design (Venäjä)

386.

Tulatochmash, JSC (Venäjä)

387.

PJSC ”I.S. Brook” INEUM (Venäjä)

388.

SPE ”Krasnoznamenets”, JSC (Venäjä)

389.

SPA Pribor named after S.S. Golembiovsky, SC (Venäjä)

390.

SPA ”Impuls”, JSC (Venäjä)

391.

RusBITech (Venäjä)

392.

ROTOR 43 (Venäjä)

393.

Rostov optical and mechanical plant, PJSC (Venäjä)

394.

RATEP, JSC (Venäjä)

395.

PLAZ (Venäjä)

396.

OKB ”Technika” (Venäjä)

397.

Ocean Chips (Venäjä)

398.

Nudelman Precision Engineering Design Bureau (Venäjä)

399.

Angstrem JSC (Venäjä)

400.

NPCAP (Venäjä)

401.

Novosibirsk Plant of Artificial Fibre (Venäjä)

402.

Novosibirsk Cartridge Plant, JSC (SIBFIRE) (Venäjä)

403.

Novator DB (Venäjä)

404.

NIMI named after V.V. BAHIREV, JSC (Venäjä)

405.

NII Stali JSC (Venäjä)

406.

Nevskoe Design Bureau, JSC (Venäjä)

407.

Neva Electronica JSC (Venäjä)

408.

ENICS (Venäjä)

409.

The JSC Makeyev Design Bureau (Venäjä)

410.

KURGANPRIBOR, JSC (Venäjä)

411.

Ural Optical-Mechanical Plant E.S. Yalamova, JSC (Venäjä)

412.

Ramenskoye Engineering Design Office, JSC (Venäjä)

413.

Vologda Optical and Mechanical Plant, JSC (Venäjä)

414.

Videoglaz Project (Venäjä)

415.

Innovative Underwater Technologies, LLC (Venäjä)

416.

Ulyanovsk Mechanical Plant (Venäjä)

417.

All-Russian Research Institute of Radio Engineering (Venäjä)

418.

PJSC ”Scientific and Production Association ”Almaz” Named After Academician A.A. Raspletin” (Venäjä)

419.

Concern OJSC - KIZLYAR ELECTRO-MECHANICAL PLANT (Venäjä)

420.

Concern Oceanpribor, JSC (Venäjä)

421.

JSC Zelenogradsky Nanotechnology Center (Venäjä)

422.

JSC Elektronstandart Pribor (Venäjä)

423.

JSC ”Urals Optical-Mechanical Plant Named After Mr E.S Yalamov” (Venäjä)

424.

Ramenskoye Instrument-Making Design Bureau, JSC (Venäjä)

425.

Special Technology Centre Limited Liability Company (Venäjä)

426.

Vest Ost Limited Liability (Venäjä)

427.

Trade-Component LLC (Venäjä)

428.

Radiant Electronic Components JSC (Venäjä)

429.

JSC ICC Milandr (Venäjä)

430.

SMT iLogic LLC (Venäjä)

431.

Device Consulting (Venäjä)

432.

Concern Radio-Electronic Technologies (Venäjä)

433.

Technodinamika, JSC (Venäjä)

434.

OOO ”UNITEK” (Venäjä)

435.

Closed Joint Stock Company TPK LINKOS (Venäjä)

436.

Closed Joint Stock Company TPK LINKOS, SUBDIVISION IN ASTRAKHAN (Venäjä)

437.

Design and Manufacturing of Aircraft Engines (DAMA) (Iran)

438.

Islamic Revolutionary Guard Corps Aerospace Force (Iran)

439.

Islamic Revolutionary Guard Corps Research and Self-Sufficiency Jihad Organization (IRGC SSJO) (Iran)

440.

Oje Parvaz Mado Nafar Company (Mado) (Iran)

441.

Paravar Pars Company (Iran)

442.

Qods Aviation Industries (Iran)

443.

Shahed Aviation Industries (Iran)

444.

Concern Morinformsystem–Agat (Venäjä)

445.

AO Papilon (Venäjä)

446.

IT-Papillon OOO (Venäjä)

447.

OOO Adis (Venäjä)

448.

Papilon Systems Limited Liability Company (Venäjä)

449.

Advanced Research Foundation (Venäjä)

450.

Federal Service for Military-Technical Cooperation (Venäjä)

451.

Federal State Budgetary Scientific Institution Research and Production Complex Technology Center (Venäjä)

452.

Federal State Institution Federal Scientific Center Scientific Research Institute for System Analysis of the Russian Academy of Sciences (Venäjä)

453.

Joint Stock Company All-Russian Research Institute Signal (Venäjä)

454.

Joint Stock Company Center of Research and Technology Services Dinamika (Venäjä)

455.

Joint Stock Company Concern Avtomatika (Venäjä)

456.

Joint Stock Company Corporation Moscow Institute of Heat Technology (Venäjä)

457.

Joint Stock Company Design Center Soyuz (Venäjä)

458.

Joint Stock Company Design Technology Center Elektronika (Venäjä)

459.

Joint Stock Company Institute for Scientific Research Microelectronic Equipment Progress (Venäjä)

460.

Joint Stock Company Machine-Building Engineering Office Fakel Named After Akademika P.D. Grushina (Venäjä)

461.

Joint Stock Company Moscow Institute of Electromechanics and Automatics (Venäjä)

462.

Joint Stock Company North Western Regional Center of Almaz Antey Concern Obukhovsky Plant (Venäjä)

463.

Joint Stock Company Obninsk Research and Production Enterprise Technologiya Named After A.G. Romashin (Venäjä)

464.

Joint Stock Company Penza Electrotechnical Research Institute (Venäjä)

465.

Joint Stock Company Production Association Sever (Venäjä)

466.

Joint Stock Company Research Center ELINS (Venäjä)

467.

Joint Stock Company Research and Production Association of Measuring Equipment (Venäjä)

468.

Joint Stock Company Research and Production Enterprise Radar MMS (Venäjä)

469.

Joint Stock Company Research and Production Enterprise Sapfir (Venäjä)

470.

Joint Stock Company RT-Tekhpriemka (Venäjä)

471.

Joint Stock Company Russian Research Institute Electronstandart (Venäjä)

472.

Joint Stock Company Ryazan Plant of Metal Ceramic Instruments (Venäjä)

473.

Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Digital Solutions (Venäjä)

474.

Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Kontakt (Venäjä)

475.

Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Topaz (Venäjä)

476.

Joint Stock Company Scientific Research Institute Giricond (Venäjä)

477.

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Computer Engineering NII SVT (Venäjä)

478.

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Electrical Carbon Products (Venäjä)

479.

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Electronic and Mechanical Devices (Venäjä)

480.

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Electronic Engineering Materials (Venäjä)

481.

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Gas Discharge Devices Plasma (Venäjä)

482.

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Industrial Television Rastr (Venäjä)

483.

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Precision Mechanical Engineering (Venäjä)

484.

Joint Stock Company Special Design Bureau of Computer Engineering (Venäjä)

485.

Joint Stock Company Special Design Bureau of Control Means (Venäjä)

486.

Joint Stock Company Special Design Bureau Turbina (Venäjä)

487.

Joint Stock Company State Scientific Research Institute Kristall (Venäjä)

488.

Joint Stock Company Svetlana Semiconductors (Venäjä)

489.

Joint Stock Company Tekhnodinamika (Venäjä)

490.

Joint Stock Company Voronezh Semiconductor Devices Factory Assembly (Venäjä)

491.

KAMAZ Publicly Traded Company (Venäjä)

492.

Keldysh Institute of Applied Mathematics of the Russian Academy of Sciences (Venäjä)

493.

Limited Liability Company Research and Production Association Radiovolna (Venäjä)

494.

Limited Liability Company RSBGroup (Venäjä)

495.

Mitishinskiy Scientific Research Institute of Radio Measuring Instruments (Venäjä)

496.

Open Joint Stock Company Khabarovsk Radio Engineering Plant (Venäjä)

497.

Open Joint Stock Company Mariyskiy Machine-Building Plant (Venäjä)

498.

Open Joint Stock Company Scientific and Production Enterprise Pulsar (Venäjä)

499.

Public Joint Stock Company Megafon (Venäjä)

500.

Public Joint Stock Company Tutaev Motor Plant (Venäjä)

501.

Public Joint Stock Company Vympel Interstate Corporation (Venäjä)

502.

RT-Inform Limited Liability Company (Venäjä)

503.

Skolkovo Foundation (Venäjä)

504.

Skolkovo Institute of Science and Technology (Venäjä)

505.

State Flight Testing Center Named After V.P. Chkalov (Venäjä)

506.

Joint Stock Company Research and Production Association Named After S.A. Lavochkina (Venäjä)

507.

VMK Limited Liability Company (Venäjä)

508.

TESTKOMPLEKT LLC (Venäjä)

509.

Radiopriborsnab LLC (Venäjä)

510.

CJSC Radiotekhkomplekt (Venäjä)

511.

Asia Pacific Links Ltd. (Hongkong, Kiina)

512.

Tordan Industry Limited (Hongkong, Kiina)

513.

Alpha Trading Investments Limited (Hongkong, Kiina)

514.

JSC NICEVT (Venäjä)

515.

A-CONTRAKT (Venäjä)

516.

JCS Izhevsk Motozavod Axion-holding (Venäjä)

517.

Gorky Plant of Communication Equipment (GZAS) (Venäjä)

518.

Nizhny Novgorod Research Institute of Radio Engineering (NNIIRT) (Venäjä)

519.

Nizhegorodskiy televizionnyy zavod (NITEL JSC) (Venäjä)

520.

LLC Rezonit (Venäjä)

521.

ZAO Promelektronika (Venäjä)

522.

TD Promelektronika LLC (Venäjä)

523.

Tako LLC (Armenia)

524.

Art Logistics LLC (Venäjä)

525.

GFK Logistics LLC (Venäjä)

526.

Novastream Limited (Venäjä)

527.

SKS Elektron Broker (Venäjä)

528.

Trust Logistics (Venäjä)

529.

Trust Logistics LLC (Venäjä)

530.

Alfa Beta Creative LLC (Uzbekistan)

531.

GFK Logistics Asia LLC (Uzbekistan)

532.

I Jet Global DMCC (Syyria)

533.

I Jet Global DMCC (Yhdistyneet arabiemiirikunnat)

534.

Success Aviation Services FZC (Yhdistyneet arabiemiirikunnat)

535.

LLC CST (Zala Aero Group) (Venäjä)

536.

Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation (HESA) (Iran)

537.

Closed Joint Stock Company Special Design Bureau (Venäjä)

538.

Federal State Enterprise Kazan State Gunpowder Plant (Venäjä)

539.

Federal State Unitary Enterprise Central Scientific Research Institute of Chemistry and Mechanics (Venäjä)

540.

Federal State Unitary Enterprise Rostov-On-Don Research Institute of Radio Communications (Venäjä)

541.

Informtest Firm Limited Liability Company (Venäjä)

542.

Joint Stock Company 150 Aircraft Repair Plant (Venäjä)

543.

Joint Stock Company 810 Aircraft Repair Plant (Venäjä)

544.

Joint Stock Company Arzamas Instrument-Making Plant Named After P.I. Plandin (Venäjä)

545.

Joint Stock Company Concern Central Institute for Scientific Research Elektropribor (Venäjä)

546.

Joint Stock Company Dux (Venäjä)

547.

Joint Stock Company Eastern Shipyard (Venäjä)

548.

Joint Stock Company Information Satellite Systems Named After Academician M.F. Reshetnev (Venäjä)

549.

Joint Stock Company Izhevsk Electromechanical Plant Kupol (Venäjä)

550.

Joint Stock Company Kazan Optical-Mechanical Plant (Venäjä)

551.

Joint Stock Company Khabarovsk Shipbuilding Yard (Venäjä)

552.

Joint Stock Company Machine Building Company Vityaz (Venäjä)

553.

Joint Stock Company Management Company Radiostandard (Venäjä)

554.

Joint Stock Company Marine Instrument Engineering Corporation (Venäjä)

555.

Joint Stock Company NII Gidrosvyazi Shtil (Venäjä)

556.

Joint Stock Company Nizhny Novgorod Plant of the 70th Anniversary of Victory (Venäjä)

557.

Joint Stock Company Northern Production Association Arktika (Venäjä)

558.

Joint Stock Company Perm Machine Building Plant (Venäjä)

559.

Joint Stock Company Production Complex Akhtuba (Venäjä)

560.

Joint Stock Company Project Design Bureau RIO (Venäjä)

561.

Joint Stock Company Scientific Production Association Orion (Venäjä)

562.

Joint Stock Company Scientific Production Association Volna Plant (Venäjä)

563.

Joint Stock Company Scientific Production Center of Automatics and Instrument Building Named After Academician N.A. Pilyugin (Venäjä)

564.

Joint Stock Company Scientific Production Concern Tekhmash (Venäjä)

565.

Joint Stock Company Scientific Research Engineering Institute (Venäjä)

566.

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Computing Complexes Named After M.A. Kartsev (Venäjä)

567.

Joint Stock Company Scientific Technical Institute Radiosvyaz (Venäjä)

568.

Joint Stock Company Taganrog Plant Priboy (Venäjä)

569.

Joint Stock Company Tula Cartridge Works (Venäjä)

570.

Joint Stock Company Tula Machine-Building Plant (Venäjä)

571.

Joint Stock Company Ulan-Ude Aviation Plant (Venäjä)

572.

Joint Stock Company Ulyanovsk Cartridge Works (Venäjä)

573.

Joint Stock Company Ural Automotive Plant (Venäjä)

574.

Joint Stock Company Vodtranspribor (Venäjä)

575.

Joint Stock Company Zavolzhskiy Plant of Caterpillar Tractors (Venäjä)

576.

Joint Stock Company Zelenodolsk Plant Named After A.M. Gorky (Venäjä)

577.

Machine Building Group Limited Liability Company (Venäjä)

578.

Military Industrial Company Limited Liability Company (Venäjä)

579.

Open Joint Stock Company Degtyaryov Plant (Venäjä)

580.

Promtekhnologiya Limited Liability Company (Venäjä)

581.

Public Joint Stock Company Kurganmashzavod (Venäjä)

582.

Public Joint Stock Company Motovilikha Plants (Venäjä)

583.

Public Joint Stock Company Proletarsky Plant (Venäjä)

584.

Public Joint Stock Company Rostvertol (Venäjä)

585.

Scientific Production Association Izhevsk Unmanned Systems Limited Liability Company (Venäjä)

586.

Scientific Production Enterprise Prima Limited Liability Company (Venäjä)

587.

United Machine Building Group Limited Liability Company (Venäjä)

588.

Volgograd Machine Building Company Limited Liability Company (Venäjä)

589.

VXI-Systems Limited Liability Company (Venäjä)

590.

LLC Yadro (Venäjä)

591.

Perm Powder Plant (Venäjä)

592.

RPA Kazan Machine Building Plant (Venäjä)

593.

Proton JSC (Venäjä)

594.

Grant Instrument (Venäjä)

595.

Streloy (Venäjä)

596.

LLC Research and Production Enterprise Itelma (Venäjä)

597.

TTK Kammarket LLC (Venäjä)

598.

JSC Kompel (Venäjä)

599.

LLC MBR-AVIA (Venäjä)

600.

LLC NeoTech (Venäjä)

601.

JSC Sozvezdie Concern (Venäjä)

602.

Serov Machine-Building Plant JSC (Venäjä)

603.

Aeroscan LLC (Venäjä)

604.

STC Orion LLC (Venäjä)

605.

Technical Center Windeq LLC (Venäjä)

606.

OrelMetallPolimer LLC (Venäjä)

607.

OMP LLC (Venäjä)

608.

Spetstehnotreyd LLC (Venäjä)

609.

BIC-inform (Venäjä)

610.

Spel LLC (Venäjä)

611.

Alfakomponent LLC (Venäjä)

612.

ID Solution LLC (Venäjä)

613.

Inelso LLC (Venäjä)

614.

Elitan Trade LLC (Venäjä)

615.

Hartis Dv LLV (Venäjä)

616.

SFT LLC (Venäjä)

617.

Kami Group LLC (Venäjä)

618.

AGT Systems LLC (Venäjä)

619.

Entep LLC (Venäjä)

620.

Mvizion LLC (Uzbekistan)

621.

Design Bureau of Navigation Systems (NAVIS) (Venäjä)

622.

Deflog Technologies PTE LTD (Singapore)

623.

JSC VNIIR Progress (Venäjä)

624.

Si2 Microsystems Pvt Ltd (Intia)

625.

Spark TT (Venäjä)

626.

Euro Asia Cargo (Private) Ltd. (Sri Lanka)

627.

Ultran Electronic Components LLC (Venäjä)

628.

RG Solutions Limited (Hongkong, Kiina)

629.

JSC SEZ Alabuga (Venäjä)

630.

LLC Alabuga Development (Venäjä)

631.

AO Geomir (Venäjä)

632.

OOO Albatross (Venäjä)

633.

AO SET-1 (Venäjä)

634.

OOO Alabuga Volokno (Venäjä)

635.

SuperCam (Venäjä)

636.

AviatestAero (Venäjä)

637.

Conex Doo Beograd-Stari Grad (Serbia)

638.

Guangzhou Ausay Technology Co Limited (Kiina)

639.

Shenzhen Biguang Trading Co. Ltd (Kiina)

640.

Yilufa Electronics Ltd. (Kiina)

641.

TOO Elem Group (Kazakstan)

642.

Thai IT Hardware Co., Ltd (Thaimaa)

643.

Yildiz Çip Teknoloji Elektronik Elektrik Bilgisayar Malzemeleri Ticaret Sanayi Limited Sirketi (Turkki)

644.

LLC Fregat (Venäjä)

645.

IC Specpostavka (Venäjä)

646.

Nordlase LLC (Venäjä)

647.

Leningrad Laser Systems (Venäjä)

648.

LLS Mark (Venäjä)

649.

OOO Staut (Venäjä).


LIITE II

Korvataan asetuksen (EU) N:o 833/2014 liitteessä VII oleva B osa seuraavasti:

”LIITE VII

Luettelo 2 a artiklan 1 kohdassa ja 2 b artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista tuotteista ja teknologiasta

B osa

1.   Puolijohdekomponentit

CN-koodi

Tavaran kuvaus

8541 10

Diodit, muut kuin valolle herkät diodit ja valodiodit (LED)

8541 21

Transistorit, muut kuin valolle herkät transistorit, joiden tehohäviö on pienempi kuin 1 W

8541 29

Muut transistorit, muut kuin valolle herkät transistorit

8541 30

Tyristorit, diakit ja triakit (paitsi valolle herkät puolijohdelaitteet)

8541 49

Valolle herkät puolijohdekomponentit (ei kuitenkaan valojännitegeneraattorit ja -kennot)

8541 51

Muut puolijohdekomponentit puolijohtimeen pohjautuvat muuntimet

8541 59

Muut puolijohdekomponentit

8541 60

Asennetut pietsosähköiset kiteet

8541 90

Puolijohdekomponentit: Osat

2.   Elektroniset integroidut piirit, valmistus- ja testauslaitteet

CN-koodi

Tavaran kuvaus

3818 00

Kemialliset alkuaineet, jotka on seostettu (doped) elektroniikassa käyttöä varten, kiekkoina, levyinä tai niiden kaltaisissa muodoissa; kemialliset yhdisteet, jotka on seostettu (doped) elektroniikassa käyttöä varten

8486 10

Koneet ja laitteet tankojen ja kiekkojen valmistukseen

8486 20

Koneet ja laitteet puolijohdekomponenttien tai elektronisten integroitujen piirien valmistukseen

8486 40

Tämän ryhmän 11 huomautuksen C kohdassa eritellyt koneet ja laitteet

8534 00

Painetut piirit

8537 10

Taulut, paneelit, konsolit, pöydät, kaapit ja muut alustat, joissa on vähintään kaksi nimikkeen 8535 tai 8536 laitetta, sähköistä ohjausta tai sähkönjakelua varten, myös sellaiset, joissa on 90 ryhmän kojeita tai laitteita, sekä numeeriset ohjauslaitteet (muut kuin nimikkeen 8517 kytkentälaitteet), enintään 1 000 V:n jännitettä varten

8542 31

Prosessorit ja ohjaimet, myös muistilla varustetut, muuntimet, loogiset piirit, vahvistimet, kello- ja ajastinpiirit tai muut piirit

8542 32

Muistit

8542 33

Vahvistimet

8542 39

Muut elektroniset integroidut piirit

8542 90

Elektroniset integroidut piirit: Osat

8543 20

Signaaligeneraattorit

9027 50

Muut optista säteilyä (ultravioletti, näkyvä, infrapuna) käyttävät kojeet ja laitteet

9030 20

Oskilloskoopit ja oskillografit

9030 32

Yleismittarit, joissa ei ole rekisteröintilaitetta

9030 39

Kojeet ja laitteet jännitteen, virranvoimakkuuden, resistanssin tai tehon mittaamista tai tarkkailua varten, joissa on rekisteröintilaite

9030 82

Kojeet ja laitteet puolijohdekiekkojen tai -laitteiden mittaamista tai tarkkailua varten

3.   Valokuvauskamerat, anturit ja optiset komponentit

CN-koodi

Tavaran kuvaus

8525 89

Muut televisiokamerat, digitaalikamerat ja videokameranauhurit

8529 90

Osat, jotka soveltuvat käytettäviksi yksinomaan tai pääasiallisesti nimikkeiden 8524 –8528 laitteissa

9006 30

Kamerat, jotka on erityisesti suunniteltu vedenalaiseen käyttöön, ilmavalokuvaukseen tai sisäelinten lääkinnälliseen tai kirurgiseen tutkimukseen; oikeuslääketieteessä ja rikostutkimuksessa vertailevaan valokuvaukseen käytettävät kamerat

9013 10

Aseisiin kiinnitettävät kiikaritähtäimet; periskoopit; kiikarit ja kaukoputket, jotka on suunniteltu tämän ryhmän tai XVI jakson koneiden, laitteiden tai kojeiden osiksi

9013 80

Muut optiset laitteet ja kojeet

9025 19

Muut lämpömittarit ja pyrometrit, muihin kojeisiin yhdistämättömät

9032 10

Termostaatit

4.   Muut sähköiset/magneettiset komponentit

CN-koodi

Tavaran kuvaus

8501 32

Tasavirtamoottorit ja tasavirtageneraattorit, joiden antoteho on yli 750 W mutta enintään 75 kW (ei kuitenkaan fotosähköiset generaattorit)

8504 31

Muuntajat, teho enintään 1 kVA (ei kuitenkaan neste-eristeiset muuntajat)

8504 40

Staattiset muuttajat

8505 11

Kestomagneetit ja tavarat, jotka magnetoinnin jälkeen on tarkoitettu käytettäviksi kestomagneetteina; metallia

8529 10

Kaikenlaiset antennit ja antenniheijastimet; osat, jotka soveltuvat käytettäviksi niiden kanssa

8532 21

Muut kiinteät tantaalikondensaattorit

8532 22

Kiinteät alumiinielektrolyyttikondensaattorit (paitsi vaihesiirtokondensaattorit)

8532 24

Monikerroksiset keraamisesti eristetyt dielektriset kondensaattorit

8533 21

Kiinteät sähkövastukset, tehonkesto enintään 20 W (pois lukien kuumennusvastukset ja kiinteät hiilivastukset)

8533 40

Säädettävät sähkövastukset, myös reostaatit ja potentiometrit (pois lukien säädettävät lankavastukset ja kuumennusvastukset)

8536 41

Releet, enintään 60 V:n nimellisjännitettä varten

8536 49

Releet, suurempaa kuin 60 V:n mutta enintään 1 000  V:n jännitettä varten

8536 50

Muut kytkimet

8536 69

Pistotulpat ja pistorasiat

8536 90

Muut laitteet sähkövirtapiirin kytkemistä, katkaisemista tai suojaamista varten tai siihen liittämistä varten (esim. kytkimet, releet, varokkeet, syöksyaaltosuojat, pistotulpat, pistorasiat, lampunpitimet ja muut liittimet, liitäntärasiat), enintään 1 000  voltin nimellisjännitettä varten; liittimet valokuituja, valokuitukimppuja tai valokaapeleita varten

8548 00

Koneiden ja laitteiden sähköosat, muualle 85 ryhmään kuulumattomat tai sisältymättömät

5.   Työstökoneet, materiaalia lisäävään valmistukseen käytettävät laitteet ja niihin liittyvät tarvikkeet

CN-koodi

Tavaran kuvaus

8205 59 80

Käsityökalut, myös lasinleikkuutimantit, pois lukien taloustyökalut, ja työkalut muurareita, muovaajia, betonityöntekijöitä, kipsinvalajia ja maalareita varten

8456 11

Kaikkia aineita työstävät koneet, jotka irrottavat ainetta lasersäteellä

8457 10

Työstökeskukset metallin työstöön

8458 11

Vaakakaraiset sorvit, myös sorvauskeskukset, metallin työstöön, numeerisesti ohjatut

8466 10

Kaikenlaisten käsityövälineiden ja työstökoneiden pitimet, itseaukeavat kierteityspäät

8485 20

Koneet materiaalia lisäävää valmistusta varten, muovi- ja kumimateriaalia käyttävät

8485 30

Koneet materiaalia lisäävää valmistusta varten, keraamista sekä kipsi-, sementti- ja lasimateriaalia käyttävät

8485 90

Materiaalia lisäävää valmistusta varten tarkoitettujen koneiden osat

6.   Energeettiset aineet ja lähtöaineet

CN-koodi

Tavaran kuvaus

2829 90

Perkloraatit; bromaatit ja perbromaatit; jodaatit ja perjodaatit

4706 10

Keräyspaperista, -kartongista ja -pahvista (-jätteestä) saaduista kuiduista tai muusta kuituisesta selluloosa-aineesta valmistettu massa: puuvillalintterimassa

7.   Elektroniset laitteet, moduulit ja kokoonpanot

CN-koodi

Tavaran kuvaus

8471 50

Keskusyksiköt, muut kuin nimikkeeseen 8471 41 tai 8471 49 kuuluvat, myös jos ne sisältävät samassa kotelossa yhden tai kaksi seuraavista yksiköistä: muistiyksiköt, syöttöyksiköt ja tulostusyksiköt

8471 70 98

Muut muistiyksiköt

8471 80

Automaattisten tietojenkäsittelykoneiden yksiköt (ei kuitenkaan keskus-, syöttö-, tulostus- ja muistiyksiköt)

8517 62

Äänen, kuvan tai muiden tietojen vastaanottamiseen, muuntamiseen ja lähettämiseen tai virkistämiseen käytettävät koneet, myös kytkentä- ja reitityslaitteet

8517 69

Äänen, kuvan tai muiden tietojen lähettämiseen tai vastaanottamiseen käytettävät muut laitteet, myös laitteet langallisissa tai langattomissa verkoissa (kuten lähi- ja kaukoverkoissa) tapahtuvaa tietoliikennettä varten

8517 79

Puhelimien osat, soluverkoissa tai muissa langattomissa verkoissa käytettävien puhelimien sekä äänen, kuvan tai muiden tietojen lähettämiseen tai vastaanottamiseen käytettävien muiden laitteiden osat, pois lukien kaikenlaiset antennit ja antenniheijastimet ja niiden osat

8526 91

Radionavigointilaitteet

9014 20

Lento- tai avaruusnavigointikojeet ja -laitteet (muut kuin kompassit)

9014 80

Muut navigointikoneet ja -laitteet

8.   Kemialliset yhdisteet, metallit, seokset, komposiitit ja muut kehittyneet materiaalit

CN-koodi

Tavaran kuvaus

8112 41

Muokkaamaton renium ja reniumjäte, -romu ja -jauhe

8112 49

Renium, pois lukien muokkaamaton, jäte, romu ja jauhe

9.   Koneiden ja laitteiden osat, kokoonpanot ja komponentit

CN-koodi

Tavaran kuvaus

8482 10

Kuulalaakerit

8482 20

Kartiorullalaakerit, myös ilman ulkorengasta

8482 30

Pallomaiset rullalaakerit

8482 50

Muut lieriörullalaakerit, myös pitimien ja rullien yhdistelmät


LIITE III

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 833/2014 liite XXIII seuraavasti:

1)

lisätään seuraava tavararyhmä tullinimikkeen 8503 ja tullinimikkeen 8504 32 väliin:

”8504

Sähkömuuntajat, staattiset sähkömuuttajat (esim. tasasuuntaajat) ja induktorit”

2)

poistetaan seuraavat tavarat:

”8504 32

Muuntajat, teho suurempi kuin 1 kVA mutta enintään 16 kVA (ei kuitenkaan neste-eristeiset muuntajat)

8504 33

Muuntajat, joiden teho on yli 16 kVA mutta enintään 500 kVA

8504 34

Muuntajat, joiden teho on yli 500 kVA”


LIITE IV

Korvataan asetuksen (EU) N:o 833/2014 liite XXXVI seuraavasti:

”LIITE XXXVI

Luettelo 3 g artiklan 1 kohdassa tarkoitettua raudan ja teräksen tuontikieltoa vastaavia toimenpiteitä soveltavista kumppanimaista

SVEITSI

NORJA

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA.

”.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/745/oj

ISSN 1977-0812 (electronic edition)


Top