EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:192:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 192, 31. heinäkuuta 2023


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 192

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

66. vuosikerta
31. heinäkuu 2023


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EU) 2023/1569, annettu 28 päivänä heinäkuuta 2023, Haitin tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) 2022/2309 muuttamisesta

1

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2023/1570, annettu 23 päivänä toukokuuta 2023, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 täydentämisestä tiettyjen luetteloitujen ja uusien tautien seurantaa, hävittämisohjelmia ja taudista vapaata asemaa koskevien sääntöjen osalta annetun delegoidun asetuksen (EU) 2020/689 unkarinkielisen toisinnon oikaisemisesta ( 1 )

9

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2023/1571, annettu 24 päivänä heinäkuuta 2023, nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (”Българско бяло саламурено сирене / Bulgarsko byalo salamureno sirene” (SAN))

11

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2023/1572, annettu 25 päivänä heinäkuuta 2023, poikkeuksen myöntämiseksi täytäntöönpanoasetuksesta (EU) 2019/2072 Libanonin tietyiltä alueilta peräisin olevien muiden kuin istutettaviksi tarkoitettujen lajin Solanum tuberosum L. mukuloiden unionin alueelle tuomisen osalta

12

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2023/1573, annettu 14 päivänä heinäkuuta 2023, Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta julkisesti tuettuja vientiluottoja koskevan järjestelyn osallistujien päätökseen, joka koskee kyseisen järjestelyn liitteeseen IV sisältyvän uusiutuvien energialähteiden, ilmastonmuutoksen torjunnan ja siihen sopeutumisen sekä vesihankkeiden vientiluottoja koskevan alakohtaisen sopimuksen muuttamista

19

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2023/1574, annettu 28 päivänä heinäkuuta 2023, Haitin tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen (YUTP) 2022/2319 muuttamisesta

21

 

*

Komission päätös (EU) 2023/1575, annettu 27 päivänä heinäkuuta 2023, EU:n päästökauppajärjestelmässä koko unionille vuotta 2024 varten myönnettävien päästöoikeuksien määrästä ( 1 )

30

 

*

Komission päätös (EU) 2023/1576, annettu 28 päivänä heinäkuuta 2023, Irlannin Euroopan unionin turvapaikkavirastosta annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) 2021/2303 osallistumisen vahvistamisesta

32

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaisu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) 2021/2117, annettu 2 päivänä joulukuuta 2021, maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EU) N:o 1308/2013, maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä annetun asetuksen (EU) N:o 1151/2012, maustettujen viinituotteiden määritelmästä, kuvauksesta, esittelystä, merkinnöistä ja maantieteellisten merkintöjen suojasta annetun asetuksen (EU) N:o 251/2014 sekä unionin syrjäisimpien alueiden hyväksi toteutettavista maatalousalan erityistoimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 228/2013 muuttamisesta ( EUVL L 435, 6.12.2021 )

34

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top