EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:163:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 163, 29. kesäkuuta 2023


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 163

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

66. vuosikerta
29. kesäkuu 2023


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission asetus (EU) 2023/1316, annettu 23 päivänä kesäkuuta 2023, isosilmätonnikalaa Atlantin valtamerellä koskevan kalastuskiellon vahvistamisesta Portugalin lipun alla purjehtiville aluksille

1

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2023/1317, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2023, väliaikaisesta poikkeamisesta täytäntöönpanoasetuksesta (EU) 2016/1150 viinialan markkinahäiriöihin puuttumista koskevien toimenpiteiden osalta

4

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2023/1318, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2023, Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 406/2009/EY soveltamisalaan kuuluvista vuoden 2020 kasvihuonekaasupäästöistä kunkin jäsenvaltion osalta annetun täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2022/1953 oikaisemisesta

7

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2023/1319, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2023, täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2020/2126 muuttamisesta jäsenvaltioiden vuosittaisten päästökiintiöiden tarkistamiseksi kaudeksi 2023–2030 ( 1 )

9

 

 

KANSAINVÄLISILLÄ SOPIMUKSILLA PERUSTETTUJEN ELINTEN ANTAMAT SÄÄDÖKSET

 

*

EU:n ja Serbian vakautus- ja assosiaationeuvoston päätös N:o 1/2021, annettu 6 päivänä joulukuuta 2021, Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Serbian tasavallan välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen muuttamisesta korvaamalla sen käsitteen ”alkuperätuotteet” määrittelyä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmiä koskeva pöytäkirja N:o 3 [2023/1320]

12

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaisu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) 2022/2400, annettu 23 päivänä marraskuuta 2022, pysyvistä orgaanisista yhdisteistä annetun asetuksen (EU) 2019/1021 liitteiden IV ja V muuttamisesta ( EUVL L 317, 9.12.2022 )

104

 

*

Oikaisu neuvoston täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2023/..., annettu 26 päivänä kesäkuuta 2023, Iranin tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 359/2011 täytäntöönpanosta ( EUVL L 160 I, 26.6.2023 )

105

 

*

Oikaisu komission täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2023/893, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2023, lennonjohtajien lupakirjoja ja todistuksia koskevista teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista menettelyistä annetun asetuksen (EU) 2015/340 muuttamisesta ( EUVL L 118, 4.5.2023 )

106

 

*

Oikaisu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) 2017/1563, annettu 13 päivänä syyskuuta 2017, tekijänoikeudella ja lähioikeuksilla suojattujen tiettyjen teosten ja muun aineiston saavutettavassa muodossa olevien kappaleiden rajatylittävästä vaihdosta unionin ja kolmansien maiden välillä sokeiden, heikkonäköisten tai muulla tavoin lukemisesteisten hyväksi ( EUVL L 242, 20.9.2017 )

107

 

*

Oikaisu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin (EU) 2017/1564, annettu 13 päivänä syyskuuta 2017, tekijänoikeudella ja lähioikeuksilla suojattujen tiettyjen teosten ja muun aineiston tietyistä sallituista käyttötarkoituksista sokeiden, heikkonäköisten tai muulla tavoin lukemisesteisten hyväksi sekä tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa annetun direktiivin 2001/29/EY muuttamisesta ( EUVL L 242, 20.9.2017 )

108

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top