EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:158:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 158, 21. kesäkuuta 2023


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 158

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

66. vuosikerta
21. kesäkuu 2023


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EU) 2023/1190, annettu 16 päivänä kesäkuuta 2023, tiettyjen maatalous- ja teollisuustuotteiden asetuksen (EU) N:o 952/2013 56 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen yhteisen tullitariffin tullien suspensiosta annetun asetuksen (EU) 2021/2278 muuttamisesta

1

 

*

Neuvoston asetus (EU) 2023/1191, annettu 16 päivänä kesäkuuta 2023, tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien unionin autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EU) 2021/2283 muuttamisesta

15

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2023/1192, annettu 14 päivänä maaliskuuta 2023, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/23 täydentämisestä kriisinratkaisukollegioiden toimintaa koskevien kirjallisten järjestelyjen ja menettelyjen sisällön täsmentävillä teknisillä sääntelystandardeilla ( 1 )

31

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2023/1193, annettu 14 päivänä maaliskuuta 2023, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/23 täydentämisestä kriisinratkaisusuunnitelman sisältöä koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla ( 1 )

48

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2023/1194, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2023, täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2022/2346 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tiettyjä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/745 liitteessä XVI lueteltuja tuotteita, joilla ei ole lääketieteellistä käyttötarkoitusta, koskevista siirtymäsäännöksistä ( 1 )

62

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2023/1195, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2023, niiden tietojen yksityiskohdista ja muodosta, jotka jäsenvaltioiden on asetettava saataville sellaisten tuotteiden tai aineiden, joita ei sallita luonnonmukaisessa tuotannossa, aiheuttamaa kontaminaatiota koskevien virallisten tutkimusten tuloksista

65

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2023/1196, annettu 16 päivänä kesäkuuta 2023, kansallisten keskuspankkien ulkopuolisten tilintarkastajien hyväksymisestä tehdyn päätöksen 1999/70/EY muuttamisesta Bank Ċentrali ta’ Maltan / Central Bank of Maltan ulkopuolisten tilintarkastajien osalta

69

 

*

Neuvoston täytäntöönpanopäätös (EU) 2023/1197, annettu 19 päivänä kesäkuuta 2023, luvan antamisesta Puolalle soveltaa lämmityspolttoaineena käytettävään raskaaseen polttoöljyyn, maakaasuun, hiileen ja koksiin alennettuja valmisteverokantoja direktiivin 2003/96/EY 19 artiklan mukaisesti

71

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2023/1198, annettu 21 päivänä kesäkuuta 2023, vaarallisten aineiden sisämaankuljetuksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/68/EY muuttamisesta tiettyjen kansallisten poikkeusten sallimiseksi (tiedoksiannettu numerolla C(2023) 3900)  ( 1 )

73

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top