EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:143:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 143, 2. kesäkuuta 2023


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 143

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

66. vuosikerta
2. kesäkuu 2023


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EU) 2023/1062, annettu 1 päivänä kesäkuuta 2023, unionin vesillä ja unionin kalastusaluksiin tietyillä unionin ulkopuolisilla vesillä sovellettavien tiettyjen kalakantojen kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2023 sekä tällaisten kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta eräille syvänmeren kalakannoille vuosiksi 2023 ja 2024 annetun asetuksen (EU) 2023/194 muuttamisesta

1

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2023/1063, annettu 26 päivänä toukokuuta 2023, nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (”Suruç Narı” (SAN))

4

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2023/1064, annettu 26 päivänä toukokuuta 2023, nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (Haricot de Soissons” (SMM))

5

 

*

Komission asetus (EU) 2023/1065, annettu 1 päivänä kesäkuuta 2023, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1925/2006 liitteen II muuttamisesta siltä osin kuin on kyse elintarvikkeisiin lisätystä nikotiiniamidiribosidikloridista ( 1 )

6

 

*

Komission asetus (EU) 2023/1066, annettu 1 päivänä kesäkuuta 2023, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 artiklan 3 kohdan soveltamisesta tutkimus- ja kehityssopimusten tiettyihin ryhmiin ( 1 )

9

 

*

Komission asetus (EU) 2023/1067, annettu 1 päivänä kesäkuuta 2023, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 artiklan 3 kohdan soveltamisesta erikoistumissopimusten tiettyihin ryhmiin ( 1 )

20

 

*

Komission asetus (EU) 2023/1068, annettu 1 päivänä kesäkuuta 2023, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteen II muuttamisesta siltä osin kuin on kyse syantraniiliprolin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla ( 1 )

27

 

*

Komission asetus (EU) 2023/1069, annettu 1 päivänä kesäkuuta 2023, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteen II muuttamisesta siltä osin kuin on kyse biksafeenin, syprodiniilin, fenheksamidin, fenpikoksamidin, fenpyroksimaatin, flutianiilin, isoksaflutolin, mandipropamidin, metoksifenotsidin ja spinetoramin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla ( 1 )

40

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2023/1070, annettu 1 päivänä kesäkuuta 2023, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 mukaisten tietojen vaihtamiseen ja tallentamiseen tarkoitettujen sähköisten järjestelmien kehittämistä, ylläpitämistä ja käyttämistä koskevista teknisistä järjestelyistä

65

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2023/1071, annettu 1 päivänä kesäkuuta 2023, täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/620 tiettyjen liitteiden muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tiettyjen jäsenvaltioiden tai niiden vyöhykkeiden tai lokeroiden taudista vapaan aseman hyväksymisestä tai hyväksynnän peruuttamisesta tiettyjen luetteloitujen tautien osalta sekä tiettyjen luetteloitujen tautien hävittämisohjelmien hyväksymisestä ( 1 )

105

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2023/1072, annettu 1 päivänä kesäkuuta 2023, suorien tukien mukauttamisasteesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/2116 nojalla kalenterivuoden 2023 osalta

116

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2023/1073, annettu 1 päivänä kesäkuuta 2023, unionin luvan myöntämisestä yksittäiselle biosidivalmisteelle ”Spray On wipes” Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 528/2012 mukaisesti ( 1 )

118

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2023/1074, annettu 25 päivänä toukokuuta 2023, luvan antamisesta aloittaa neuvottelut Euroopan unionin ja Kazakstanin tasavallan välisestä pöytäkirjasta, jolla muutetaan Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kazakstanin tasavallan tehostettua kumppanuus- ja yhteistyösopimusta maataloustuotteiden, elintarvikkeiden, viinien ja väkevien alkoholijuomien maantieteellisten merkintöjen suojan osalta

127

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top