EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:135:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 135, 23. toukokuuta 2023


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 135

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

66. vuosikerta
23. toukokuu 2023


Sisältö

 

I   Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2023/988, annettu 10 päivänä toukokuuta 2023, yleisestä tuoteturvallisuudesta, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1025/2012 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2020/1828 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/95/EY ja neuvoston direktiivin 87/357/ETY kumoamisesta ( 1 )

1

 

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

 

 

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

 

*

Ilmoitus kaikkiin tullitariffeja ja kauppaa koskevan vuoden 1994 yleissopimuksen (GATT-sopimus) EU:n luetteloon CLXXV sisältyviin tariffikiintiöihin liittyvien myönnytysten muuttamisesta GATT-sopimuksen XXVIII artiklan nojalla Yhdistyneen kuningaskunnan Euroopan unionista eroamisen vuoksi tehdyn Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välisen sopimuksen voimaantulopäivästä

52

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2023/989, annettu 22 päivänä toukokuuta 2023, ilma-alusten sekä ilmailutuotteiden, osien ja laitteiden jatkuvan lentokelpoisuuden ylläpidosta ja näihin tehtäviin osallistuvien organisaatioiden ja henkilöstön hyväksymisestä annetun asetuksen (EU) N:o 1321/2014 muuttamisesta ja oikaisemisesta

53

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2023/990, annettu 25 päivänä huhtikuuta 2023, kansainvälisen kaupan kohteina olevia tiettyjä vaarallisia kemikaaleja ja torjunta-aineita koskevan ilmoitetun ennakkosuostumuksen menettelystä tehdyn Rotterdamin yleissopimuksen sopimuspuolten konferenssissa unionin puolesta otettavasta kannasta tiettyihin yleissopimukseen ja sen liitteeseen III tehtäviin muutoksiin

111

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2023/991, annettu 15 päivänä toukokuuta 2023, kansainvälisessä viljaneuvostossa Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta viljojen kauppaa koskevan vuoden 1995 yleissopimuksen voimassaolon jatkamiseen

114

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2023/992, annettu 16 päivänä toukokuuta 2023, Euroopan kemikaaliviraston hallintoneuvoston 16 jäsenen nimittämisestä

116

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2023/993, annettu 22 päivänä toukokuuta 2023, Moldovassa toteutettavan Euroopan unionin kumppanuusoperaation (EUPM Moldova) käynnistämisestä

118

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2023/994, annettu 22 päivänä toukokuuta 2023, sen seurauksista, että Tanska on ilmoittanut muille jäsenvaltioille, ettei se enää halua käyttää Tanskan asemasta tehdyssä pöytäkirjassa N:o 22 olevaa 5 artiklaa, sekä Euroopan rauhanrahaston perustamisesta annetun päätöksen (YUTP) 2021/509 ja Euroopan unionin satelliittikeskuksesta annetun päätöksen 2014/401/YUTP muuttamisesta

120

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2023/995, annettu 22 päivänä toukokuuta 2023, PRY-yhteistyössä kehitettävien hankkeiden luettelosta annetun päätöksen (YUTP) 2018/340 muuttamisesta ja saattamisesta ajan tasalle

123

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Yksilöiden henkilötietojen ja/tai tietosuojan suojaamiseksi joitakin tämän julkaisun sisältämiä tietoja ei voida julkaista, ja sen korvaa uusi todistusvoimainen versio.

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top