EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:132:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 132, 17. toukokuuta 2023


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 132

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

66. vuosikerta
17. toukokuu 2023


Sisältö

 

I   Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2023/969, annettu 10 päivänä toukokuuta 2023, yhteisten tutkintaryhmien toimintaa tukevan yhteistyöalustan perustamisesta ja asetuksen (EU) 2018/1726 muuttamisesta

1

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2023/970, annettu 10 päivänä toukokuuta 2023, miesten ja naisten samapalkkaisuuden periaatteen soveltamisen lujittamisesta palkkauksen läpinäkyvyyden ja täytäntöönpanomekanismien avulla ( 1 )

21

 

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2023/971, annettu 10 päivänä toukokuuta 2023, nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (”Cedro di Santa Maria del Cedro” (SAN))

45

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2023/972, annettu 10 päivänä toukokuuta 2023, luvan antamisesta Labisia pumila -kasvista saatavan vesi-etanoliuutteen saattamiseksi markkinoille uuselintarvikkeena ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/2470 muuttamisesta ( 1 )

46

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2023/973, annettu 15 päivänä toukokuuta 2023, täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/404 liitteiden V ja XIV muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Kanadaa, Chileä, Yhdistynyttä kuningaskuntaa ja Yhdysvaltoja koskevista kohdista niiden kolmansien maiden luetteloissa, joista siipikarjan, siipikarjan sukusolujen ja alkioiden sekä siipikarjasta ja riistalinnuista saatavan tuoreen lihan lähetysten saapuminen unioniin on sallittua ( 1 )

52

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2023/974, annettu 16 päivänä toukokuuta 2023, vähimmäisetäisyyttä rannikolta ja veden vähimmäissyvyyttä koskevan, neuvoston asetuksesta (EY) N:o 1967/2006 myönnetyn poikkeuksen jatkamisesta Slovenian aluevesillä kalastavien volantina-troolareiden osalta

74

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2023/975, annettu 15 päivänä toukokuuta 2023, yleisestä tuoteturvallisuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/95/EY 12 artiklan nojalla perustetun Euroopan unionin nopean tietojenvaihtojärjestelmän (RAPEX) ja siihen liittyvän ilmoitusjärjestelmän hallinnointia koskevista ohjeista annetun komission täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2019/417 muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla (2023) 2817)  ( 1 )

77

 

*

Yhteisen kriisinratkaisuneuvoston päätös (EU) 2023/976, annettu 22 päivänä maaliskuuta 2023, vastuuvapauden myöntämisestä yhteisen kriisinratkaisuneuvoston (SRB) talousarvion toteuttamisesta ja tilien päättämisestä varainhoitovuodelta 2021 (SRB/PS/2023/02)

87

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top