EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:080:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 080, 20. maaliskuuta 2023


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 80

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

66. vuosikerta
20. maaliskuu 2023


Sisältö

 

I   Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2023/606, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2023, asetuksen (EU) 2015/760 muuttamisesta eurooppalaisten pitkäaikaissijoitusrahastojen sijoituspolitiikkaa ja toimintaedellytyksiä koskevien vaatimusten sekä hyväksyttävien sijoitusomaisuuserien, salkun koostumusta ja hajauttamista koskevien vaatimusten, rahan lainaksi ottamisen ja muiden rahaston sääntöjen osalta ( 1 )

1

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2023/607, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2023, asetusten (EU) 2017/745 ja (EU) 2017/746 muuttamisesta tiettyjä lääkinnällisiä laitteita ja in vitro -diagnostiikkaan tarkoitettuja lääkinnällisiä laitteita koskevien siirtymäsäännösten osalta ( 1 )

24

 

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

 

 

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

 

*

Ilmoitus Euroopan yhteisön sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä yksityiskohtaisista säännöistä näiden valtioiden osallistumiseksi Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston toimintaan tehdyn järjestelyasiakirjan voimaantulosta

30

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2023/608, annettu 17 päivänä maaliskuuta 2023, täytäntöönpanoasetusten (EU) 2020/761 ja (EU) 2020/1988 muuttamisesta eräiden tariffikiintiöiden hallinnointijärjestelmän osalta Euroopan unionin ja Uuden-Seelannin välillä Yhdistyneen kuningaskunnan Euroopan unionista eroamisen vuoksi tehdyn sopimuksen johdosta

31

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2023/609, annettu 17 päivänä maaliskuuta 2023, lopullisen polkumyyntitullin ottamisesta uudelleen käyttöön Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien sähköpolkupyörien tuonnissa Giant Electric Vehicle (Kunshan) Co. Ltd:n osalta unionin yleisen tuomioistuimen asiassa T-242/19 antaman tuomion nojalla

41

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2023/610, annettu 17 päivänä maaliskuuta 2023, lopullisen tasoitustullin ottamisesta uudelleen käyttöön Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien sähköpolkupyörien tuonnissa Giant Electric Vehicle (Kunshan) Co. Ltd:n osalta unionin yleisen tuomioistuimen asiassa T-243/19 antaman tuomion nojalla

54

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2023/611, annettu 17 päivänä maaliskuuta 2023, luvasta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tiettyjen polkupyörien osien tuonnin vapauttamiseksi neuvoston asetuksella (ETY) N:o 2474/93 käyttöön otetusta ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 71/97 laajennetusta polkumyyntitullista annetun asetuksen (EY) N:o 88/97 muuttamisesta

67

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2023/612, annettu 17 päivänä maaliskuuta 2023, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 307/2012 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tietyistä menettelyistä valvonnan alaisen aineen tai aineryhmän turvallisuutta koskevaa unionin arviointia varten ( 1 )

89

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean päätös (YUTP) 2023/613, annettu 14 päivänä maaliskuuta 2023, Euroopan unionin Malissa toteuttaman YTPP-operaation (EUCAP Sahel Mali) operaation johtajan nimittämisestä (EUCAP Sahel Mali/1/2023)

91

 

*

Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean päätös (YUTP) 2023/614, annettu 14 päivänä maaliskuuta 2023, EU:n operaation joukkojen komentajan nimittämisestä Nigerissä toteutettavaan Euroopan unionin sotilaskumppanuusoperaatioon (EUMPM Niger) (EUMPM Niger/1/2023)

93

 

*

Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean päätös (YUTP) 2023/615, annettu 14 päivänä maaliskuuta 2023, EU:n operaation joukkojen komentajan nimittämisestä Somalian turvallisuusjoukkojen kouluttamiseen osallistumista koskevaan Euroopan unionin sotilasoperaatioon (EUTM Somalia) ja päätöksen (YUTP) 2022/170 kumoamisesta (EUTM Somalia/1/2023)

94

 

*

Komission päätös (EU) 2023/616, annettu 17 päivänä maaliskuuta 2023, päätöksen 2005/37/EY muuttamisesta Euroopan teknis-tieteellisen keskuksen (ETTK) hoitamien tehtävien osalta

96

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2023/617, annettu 17 päivänä maaliskuuta 2023, Indonesiasta peräisin olevan rasvahapon tuontia koskevan tukien vastaisen menettelyn päättämisestä

99

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top