EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:067:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 067, 3. maaliskuuta 2023


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 67

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

66. vuosikerta
3. maaliskuu 2023


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2023/449, annettu 2 päivänä maaliskuuta 2023, Ukrainan tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 208/2014 täytäntöönpanosta

1

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2023/450, annettu 25 päivänä marraskuuta 2022, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/23 täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla, joissa määritetään järjestys, jossa keskusvastapuolten on maksettava asetuksen (EU) 2021/23 20 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut korvaukset, niiden vuosien enimmäismäärä, joiden aikana kyseisten keskusvastapuolten on käytettävä osuus vuotuisista voitoistaan tällaisten maksujen maksamiseen sellaisten instrumenttien omistajille, joilla tunnustetaan keskusvastapuolten tuleviin voittoihin kohdistuva saatava, ja enimmäisosuus, joka näistä voitoista on käytettävä kyseisiin maksuihin ( 1 )

5

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2023/451, annettu 25 päivänä marraskuuta 2022, niiden tekijöiden yksilöimisestä, jotka toimivaltaisen viranomaisen ja valvontakollegion on otettava huomioon arvioidessaan keskusvastapuolten elvytyssuunnitelmaa ( 1 )

7

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2023/452, annettu 24 päivänä helmikuuta 2023, tislattua alkoholijuomaa koskevan maantieteellisen merkinnän rekisteröimisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/787 30 artiklan 2 kohdan nojalla (”Grappa della Valle d’Aosta / Grappa de la Vallée d’Aoste”)

17

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2023/453, annettu 2 päivänä maaliskuuta 2023, Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tiettyjen ruostumattomasta teräksestä valmistettujen viimeisteltyjen tai viimeistelemättömien tyssähitsauksessa käytettävien putkien liitososien tuonnissa täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2017/141 käyttöön otettujen polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden laajentamisesta koskemaan tiettyjen Malesiasta lähetettyjen ruostumattomasta teräksestä valmistettujen viimeisteltyjen tai viimeistelemättömien tyssähitsauksessa käytettävien putkien liitososien tuontia riippumatta siitä, onko niiden alkuperämaaksi ilmoitettu Malesia

19

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2023/454, annettu 2 päivänä maaliskuuta 2023, asetuksen (EU) N:o 37/2010 muuttamisesta aineen toltratsuriili luokittelemiseksi sen eläinperäisissä elintarvikkeissa olevien jäämien enimmäismäärän osalta ( 1 )

38

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2023/455, annettu 2 päivänä maaliskuuta 2023, Kyproksen tasavallan hallituksen tosiasialliseen hallintaan kuulumattomilta alueilta sen tosiasialliseen hallintaan kuuluville alueille tuotavia tavaroita koskevista erityissäännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 1480/2004 oikaisemisesta

41

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2023/456, annettu 21 päivänä helmikuuta 2023, ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XI (Sähköinen viestintä, audiovisuaaliset palvelut ja tietoyhteiskunta) ja pöytäkirjan 37, joka sisältää 101 artiklassa määrätyn luettelon, muuttamiseen ( 1 )

43

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2023/457, annettu 2 päivänä maaliskuuta 2023, Ukrainan tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2014/119/YUTP muuttamisesta

47

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2023/458, annettu 1 päivänä maaliskuuta 2023, tiettyjen biosidivalmisteissa käytettävien tehoaineiden hyväksymättä jättämisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 528/2012 mukaisesti ( 1 )

51

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2023/459, annettu 2 päivänä maaliskuuta 2023, 2,2-dibromi-2-syaaniasetamidin (DBNPA) hyväksymättä jättämisestä valmisteryhmään 4 kuuluvissa biosidivalmisteissa käytettävänä vanhana tehoaineena Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 528/2012 mukaisesti ( 1 )

54

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2023/460, annettu 2 päivänä maaliskuuta 2023, imidaklopridin käyttöä valmisteryhmään 18 kuuluvissa biosidivalmisteissa koskevan hyväksymisen voimassaolon päättymispäivän lykkäämisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 528/2012 mukaisesti ( 1 )

58

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaisu neuvoston asetukseen (EU) 2023/426, annettu 25 päivänä helmikuuta 2023, Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 269/2014 muuttamisesta ( EUVL L 59 I, 25.2.2023 )

60

 

*

Oikaisu neuvoston päätökseen (YUTP) 2023/432, annettu 25 päivänä helmikuuta 2023, rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta annetun päätöksen 2014/145/YUTP muuttamisesta ( EUVL L 59 I, 25.2.2023 )

61

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top